Тестові завдання "Початок української революції 1917-1918 роки"

Опис документу:
Тестові завдання "Початок української революції 1917-1918 роки" містять тести різніх рівней складності. Перевіряють базові знання учнів з теми, наголос робиться на знанні хронології подій револіції, причинах, основних подіях, на знанні учнів текстів універсалів, роботі конгресу, Головної української ради тощо

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тестові завдання «Початок Української революції. 1917-1918»

уч____ 10-__ кл. ______________________ ______________________.

1) СтворенняУкраїнської Центральної Ради було безпосереднім наслідком

А. Маніфесту Миколи II від 17 жовтня

Б. Лютневої революції в Росії

В. Проголошення І Універсалу

Г. Загострення відносин національних лідерів з більшовиками

2) Переважна більшість українських партій навесні 1917 року стояла на позиціях

А. Автономізму

Б. Самостійництва

В. Єдиної та неділимої Росії

Г. Необхідності приєднання до Австро-Угорщини

3) Український національний конгрес

А. Пройшов у квітні 1917 року

Б. Пройшов після проголошення ІІ Універсалу

В. Збільшив чисельність членів УЦР та надав їй легітимність

Г. Проголосив рішучий курс на федералізацію Росії

Д. Відклав рішення питання про автономію до Всеросійських Установчих Зборів

Е. Отримав підтримку з боку більшості демократичних партій Росії: кадетів, меньшовиків та ін.

Ж. Проголосив повну незалежність Української Народної Республіки

4) Встановіть відповідність між документом та цитатою з нього

1. Відозва УЦР до народу України 9 березня 1917 р.

А. Однині Україна стає Українською Народною Республікою. Не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі.

2. ІІ Універсал УЦР

Б. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу.

3. ІІІ Універсал УЦР

В. Визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зав'язана з загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання.

4. Відповідь Генерального секретаріату

на ультиматум Раднаркому

Г. Українські солдати роззброїли анархічно настроєних великоросійських солдатів, які робили змови проти влади українського народу й загрожували внести в життя України криваву братовбивчу війну.

Д. Впали вікові пута. Прийшла воля всьому пригніченому людові, всім поневоленим націям Росії! Настав час і Твоєї волі й пробудження до нового, вільного, творчого життя, після більш як 200-літнього сну.

Відповідь: 1.__, 2.__, 3.__, 4.__.

5) Встановіть послідовність появи документів, з яких наведені ці цитати.

А. «В настоящее время, ввиду всех вышеизложеннных обстоятельств, Совет Народных Комиссаров ставит Раде следующие вопросы:

1) Обязуется ли Рада отказаться от попыток дезорганизации общего фронта?

2) Обязуется ли Рада не пропускать впредьникаких войсковых частей, направляющихся на Дон, на Урал или в другие места?»

Б. «Повноваження Генерального Секретаріату поширюються на губернії: Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську, з виключенням Мглинського, Суражського, Стародубського і Новозибківського повітів».

В. «Зо всіма сусідніми державами, як то: Россія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки».

Г. «Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на свої землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні Українські Збори (Сойм)».

Відповідь: 1.__, 2.__, 3.__, 4.__.

6) До яких заходів вдалися більшовики в листопаді-грудні 1917 р.?

А. Спроба провести під своїм контролем Всеукраїнський зїзд рад у Києві

Б. Масові маніфестації, направлені проти політики Тимчасового уряду

В. Відкриття «Просвіт», українських шкіл, сприяння українізації армії

Г. Визнання самостійності Української Народної Республіки під владою УЦР

Д. Проголошення радянської влади в Україні на зїзді в Харкові

Е. Висування ультимативних вимог до УЦР і перехід до воєнних дій проти неї

Ж. Активне протистояння спробі контрреволюційних сил привести до влади Л. Корнілова

7) На карті показано події

А. Серпня-вересня 1914 р.

Б. Травня 1915 р.

В. Червня-липня 1916 р.

Г. Січня 1918 р.

8) Результати виборів до Всеросійських установчих зборівв Україні (листопад 1917 р.)

Партії

Набраний відсоток голосів

Украинские партии (УПСР и УСДРП)

77%

Большевики

10 %

Данная таблица свидетельствует о

А. Массовой поддержке, которой пользовались партии проавстрийской ориентации

Б. Популярности, которой пользовались украинские национальные партии при гетманском режиме

В. Экономическом кризисе, охватившем Украину осенью 1917 года

Г. Отсутствии прочной опоры в украинском обществе у партии, захватившей власть в Петрограде.

9) Необхідність IV універсалу була продиктована

А Петроградським переворотом та збройним виступом самостійників

Б поваленням царя та створенням Тимчасового уряду Росії

В відмовою Тимчасового уряду від надання автономії Україні

Г війною з більшовиками та переговорами в Бресті з німцям

10) Чому Українська Центральна Рада програла на першому етапі Української революції, що завершився у лютому 1918 р.?

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!