і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Взяти участь
Поспішайте взяти участь у вебінарі Арт-терапія в роботі з підлітками і старшокласниками. Шлях до мети
До початку вебінару залишилось:
3
Дня
3
Години
16
Хвилин
30
Секунд
Предмети »

Тестові завдання до теми "Руїна"

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕСТИ «Руїна»

Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний.

1.Укажіть ім’я гетьмана Лівобережної України, обраного «Чорною радою» в Ніжині, який підписав Московські статті, що значно обмежили автономію Гетьманщини.

А Я. Сомко Б Ю. Хмельницький В І. Виговський Г І. Брюховецький

2. Андрусівський мир 1667 року передбачав

А приєднання Лівобережної України до Московського царства та встановлення польсько-московської влади над Запоріжжям;

Б приєднання Правобережної України до Московського царства та встановлення польсько-московської влади над Запоріжжям;

В приєднання Києва, Лівобережної України до Османської імперії;

Г розподіл різних українських земель між Річчю Посполитою, Московським царством, Османською імперієюта Кримським ханством.

3. У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

А «Березневі статті» Б.Хмельницького Б «Решетилівські статті» І. Скоропадського

В «Рішительні пункти» Д. Апостола Г «Конституція» П. Орлика

4. «Ми стоїмо тепер, браття, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх обминути. Воюючі між собою монархи, що зблизили театр війни до кордонів наших, до того розлючені один на одного, що підвладні їм народи терплять уже і ще перетерплять безодню лиха незмірного, а ми між ними є точка або ціль всього нещастя», — з такою промовою І. Мазепа звернувся до своїх прихильників, пояснюючи причини

А придушення повстання під проводом С. Палія Б підписання Коломацьких статей.

В укладення військового союзу зі Швецією Г початку Другого Кримського походу.

5. Укажіть ім’я гетьмана Лівобережжя, який уклав із Московським урядом Глухівські статті, намагався зміцнити гетьманську владу та автономію Гетьманщини і був засланий царським урядом до Сибіру.

А Д. Многогрішний Б І. Самойлович В І. Скоропадський Г Д. Апостол

6. «Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, що все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур'яном руїни, на покинуті жителями міста...», — так іноземний автор, характеризуючи Руїну, описав її

А події. Б причини В наслідки Г історичне значення

7. Укажіть ім’я легендарного кошового отамана Запорозької Січі, який у часи Руїни виступав як проти татар і турків, так і проти Московської держави і Речі Посполитої.

А П. Калнишевський Б К. Гордієнко В Й. Гладкий Г І. Сірко

8. Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

А П. Тетері

Б І. Самойловича

В Ю. Хмельницького

Г І. Мазепи

9. Бахчисарайський мирний договір був укладений:

А у 1668 р. Б у 1672 р.

В у 1676 р. Г у 1681 р.

10. Вічний мир між Росією та Річчю Посполитою був укладений:

А у 1686 р. Б у 1687 р.

В у 1702 р. Г у 1709 р.

11. Укажіть ім’я гетьмана, який кілька разів отримував булаву — і під зверхністю Московської держави, і під зверхністю Туреччини.

А Я. Сомко Б Ю. Хмельницький В І. Виговський Г І. Брюховецький

12. Укажіть ім’я гетьмана, який був обраний після смерті Б. Хмельницького, підписав Гадяцький трактат із Польщею та розбив московське військо в битві під Конотопом.

А Я. Сомко Б М. Пушкар В І. Виговський Г І. Брюховецький

13. Що було спільним для Андрусівського перемир’я та «Вічного миру»?

А укладання між Річчю Посполитою та Османською імперією

Б закріплення передання Поділля під владу турецького султана

В передання Запорозької Січі під протекторат Московської держави

Г підпорядкування Правобережної України Речі Посполитій

14. Укажіть особливість становища Запорозької Січі в роки Руїни (60—70-ті рр. XVII ст.).

А становила окрему адміністративну одиницю Слобідської України

Б входила до складу Правобережної Гетьманщини

В перебувала під протекторатом турецького султана

Г виступала самостійною військово-політичною силою

15. Діяльність якого гетьмана можна характеризувати, спираючись на подану карту?

А Б. Хмельницького

Б І. Виговського

В Д. Многогрішного

Г І. Самойловича

16. Що було характерним для процесу колонізації Слобідської України в другій половині XVII ст.?

початок заселення території Дикого Поля українськими селянами-втікачами з Правобережної України та запорозькими козаками

А активізація переселенського руху, основою якого були селяни та міщани Лівобережної України, які рятувалися від утисків польської шляхти

Б нова хвиля переселенців із Правобережної та Лівобережної України, пов’язана зі складними суспільно-політичними обставинами доби Руїни

В обмеження переселенського руху з Правобережної України владою Московського царства у зв’язку з г ускладненням відносин із Річчю Посполитою

17. Діяльність якого гетьмана уславлено на зображеній гравюрі?

А П. Орлика Б П. Дорошенка В Д. Апостола Г І. Мазепи

18. Внутрішня та зовнішня політика гетьмана І. Виговського сприяла

А переходу Слобідської України під владу гетьмана.

Б об’єднанню Правобережної і Лівобережної Гетьманщини.

В розгортанню боротьби козацької старшини за гетьманську булаву.

Г втраті Запорозькою Січчю автономних прав і привілеїв.

18. Оборону якого міста описано в уривку з історичного джерела: «Понад місяць тривала облога, місто запекло боронилося, ніби знало, доки стоятиме велична столиця гетьмана Богдана, доти й житиме віра в те, що минуться незгоди»?

А Глухова Б Чигирина В Батурина Г Гадяча

19. Гадяцький трактат був укладений:

А у 1658 р. Б у 1660 р. В у 1663 р. Г у 1667 р.

20. Хто є автором ікони, зображеної на фото?

А М. Петрахнович Б І. Руткович В Й. Кондзелевич Г О. Горошкович

21. Який період козацької доби історії України характеризує тогочасний вислів:

«що козак, то був полковник, що сотник — то гетьман»?

А «героїчних (морських) походів козаків»

Б козацько-селянських повстань 20–30-х рр. ХVІІ ст.

В «руйнування» Української козацької держави — Гетьманщини

Г Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького

22. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика

А уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.

Б найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.

В скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.

Г упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.

23. Козацьке повстання 1702–1704 рр. під проводом С. Палія спричинено

А початком Північної війни між Росією та Швецією.

Б зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

В ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

Г переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короля Карла ХІІ.

Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари).

24. . Установіть відповідність між назвою угоди, укладеної в XVII ст., та її основними положеннями.

1. Гадяцький договір

2. Бахчисарайський мир

3. Андрусівське перемир’я

4. Вічний мир

А) Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією

Б) кордон між Росією і Польщею проходив по Дніпру, за Туреччиною залишалося Поділля

В) кордон між Росією і Туреччиною встановлювався по Дніпру, межиріччя Дністра і Бугу на 20 років повинно було залишатися незаселеним

Г) Польща і Росія припиняли воєнні дії на 13,5 років; в Україні кордон між ними встановлювався по Дніпру (за винятком Києва, який на два роки відходив до Росії), Запорожжя перебувало у спільному володінні держав

Д) Гетьманщина стає незалежною державою і на рівноправних засадах входить до федерації з Польщею і Литвою під назвою Велике Князівство Руське

25.. Установіть відповідність між іменем гетьмана та подією, яка пов’язана з його правлінням.

1. І. Виговський

2. Ю. Хмельницький

3. І. Брюховецький

4. П. Дорошенко

А) Слободищенська кампанія

Б) прийняття турецького протекторату

В) Чорна рада в Ніжині

Г) Перший кримський похід

Д) Конотопська битва

26. Установіть відповідність між угодою, укладеною в XVII ст., та її наслідками для українських земель.

1. Зборівський мир

2. Білоцерківський мир

3. Віленське перемир’я

4. Гадяцький трактат

А) під владу гетьмана відходили лише землі Київського воєводства, козацький реєстр скорочувався до 20 тис. осіб

Б) українські землі входили до складу Речі Посполитої на правах третьої складової частини — Великого князівства Руського

В) Гетьманщина виходила із союзу з Росією і ставала на бік Речі Посполитої без жодних гарантій майбутньої автономії

Г) Польща і Росія припиняли воєнні дії одна проти одної і зобов’язувалися не укладати сепаратного миру зі Швецією; представники гетьмана до переговорів допущені не були

Д) під владу гетьмана переходили Київське, Брацлавське та Чернігівське воєводства, козацький реєстр становив 40 тис. осіб

Завдання на встановлення правильної послідовності

27. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини ХVІІ ст.

А початок першого Чигиринського походу

Б обрання гетьманом І. Самойловича

В укладення Бахчисарайського мирного договору

Г зречення П. Дорошенком гетьманської булави

28. Установіть хронологічну послідовність подій другої половини XVII ст.

А укладення Конотопських статей

Б укладення «Вічного миру»

В укладення Глухівських статей

Г укладення Коломацьких статей

29. Установіть послідовність укладення міждержавних угод другої половини XVII ст.

А польсько-український Гадяцький договір

Б польсько-московське Андрусівське перемир’я

В українсько-московські «Березневі статті»

Г московсько-турецько-татарський Бахчисарайський договір

Завдання з вибором трьох правильних відповідей із шести запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні.

30. Що визначало суспільно-політичне становище України в 60—80 рр. 17 ст.?

1 Боротьба за гетьманську булаву між претендентами різної зовнішньополітичної орієнтації.

2 Втрата козацтвом провідної ролі в суспільному житті Гетьманщини та Слобідської України.

3 Невтручання царського уряду у внутрішньополітичні справи Лівобережної Гетьманщини.

4 Прагнення гетьманів об’єднати Лівобережні та Правобережні землі під однією булавою.

5 Дії запорізького козацтва щодо підтримки гетьманів завжди відзначалися політичною далекоглядністю.

6 Перешкоджання козацькій Україні з боку Московії, Польщі та Туреччини у її прагненні здобути незалежність

31. Гетьман Іван Самойлович…

1 був наступником гетьмана Дем’яна Многогрішного;

2 у народнопоетичній творчості названий Сонцем Руїни;

3 перший з гетьманів після зміщення з посади ув’язнений й засланий до Сибіру;

4 прихильник утвердження козацької держави під зверхністю Польщі;

5 домігся стабілізації внутрішнього життя Лівобережної Гетьманщини;

6 фундував Троїцький собор Густинського монастиря під Прилуками.

32. Картосхема дає змогу

1 визначити події першого Кримського походу московсько-українського війська (травень — червень 1687 р.).

2 указати місце остаточної ліквідації царським урядом Запорозької Січі.

3 визначити межі територій, охоплених козацьким повстанням на чолі з С. Палієм.

4 окреслити межі Великого князівства Руського за Гадяцьким договором.

5 визначити хід бойових дій Північної війни на українських землях.

6 окреслити території, на які поширювалася влада гетьмана І. Мазепи.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Тестові завдання з історії України до теми "Руїна" (завдання за зразком сертифікаційної роботи з історії України)
 • Додано
  23.02.2018
 • Розділ
  Історія України
 • Клас
  8 Клас
 • Тип
  Інші методичні матеріали
 • Переглядів
  9510
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  47
 • Номер матеріала
  ZK532600
 • Вподобань
  1
Курс:«ZOO-психологія: як навчитися розуміти тварин»
Левченко Вікторія Володимирівна
36 години
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь