Тестові завдання до теми «Алгоритми та програми» в 5 класі (за підручником Бондаренка )

Опис документу:
Тестові завдання можуть бути використанні для поточного контролю знань та тематичного оцінювання з теми «Алгоритми та програми» в 5 класі (за підручником Бондаренка ) або для повторення даної теми перед вивченням теми «Основи об’єктно-орієнтованого програмування» в 6 класі (за підручником Бондаренка).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тестові завдання до теми «Алгоритми та програми» в 5 класі (за підручником Бондаренка )

Про матеріал

Тестові завдання можуть бути використанні для поточного контролю знань та тематичного оцінювання з теми «Алгоритми та програми» в 5 класі (за підручником Бондаренка ) або для повторення даної теми перед вивченням теми «Основи об’єктно-орієнтованого програмування» в 6 класі (за підручником Бондаренка).

 1. Закінчіть речення: «Алгоритм – це …»
  А. нумерований список.                    

Б. довільна послідовність дій.
В. список команд, які може виконати людина.
Г. скінченна послідовність вказівок на виконання дій, спрямованих на розв’язування задачі.

 1. Що з переліченого можна вважати алгоритмом?

  1. Рецепт приготування торта

  2. Інструкція по підготовці кавоварки до використання

  3. Футбольна гра

  4. Перегляд художнього фільму

 1. Вкажіть послідовність дій для відкривання дверей.

  1. Двічі поверни ключ за годинниковою стрілкою.

  2. Вийми ключ з замкової шпарини.

  3. Дістань ключ.

  4. Встав ключ у замкову шпарину.

 1. Виберіть властивості алгоритму.

  1. Виконуваність

  2. Скінченність

  3. Формальність

  4. Актуальність

 1. Відмітьте на координатній площині точки с заданими координатами: 1 (5,4); 2 (-3,4); 3 (-1,-4); 4 (3, -4); 5 (5,4). З’єднайте точки відрізками в порядку слідування. Вкажіть назву отриманої фігури. Придумайте назву виконавцю, який зміг би повторити ваші дії.

А. Трикутник Б. Прямокутник В. Трапеція Г. Ламана

 1. Для подання алгоритмів у вигляді блок-схеми використовують геометричні фігури. Встановіть відповідність між фігурами і їх призначенням.

А.

1.

Введення або виведення даних

Б.

2.

Початок або кінець алгоритму

В.

3.

Дія, яку необхідно виконати

Г.

4.

Перевірка умови

 1. Вкажіть базові алгоритмічні структури.

  1. Слідування

  2. Повторення

  3. Розгалуження

  4. Корегування

 1. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначенням.

  А.

  Програма

  1.

  Графічне подання алгоритму у вигляді блоків, сполучених лініями.

  Б.

  Мова програмування

  2.

  Форма організації дій, за якої одна й та сама послідовність дій виконується кілька разів залежно від певної умови

  В.

  Повторення (цикл)

  3.

  Алгоритм розв’язування певної задачі, записаний мовою програмування.

  Г.

  Блок-схема алгоритму

  4.

  Система позначень, яка використовується для запису алгоритмів для їх виконання за допомогою комп’ютера.

 2. Фірма «Електронні прилади» випустила автоматизовану ванну, пульт керування якої має дві кнопки: Долити 5 л і Злити 3 л. За допомогою яких алгоритмів у ванну можна налити 4 л води?

 3. А. Долити 5 л => Злити 3 л => Долити 5 л => Злити 3 л

Б. Долити 5 л => Долити 5 л => Злити 3 л=> Злити 3 л

В. Долити 5 л => Злити 3 л => Злити 3 л => Долити 5 л

Г. Злити 3 л => Злити 3 л => Долити 5 л

 1. Встановіть відповідність між вікнами Python і їх назвами.

А. Вікно програми

Б. Вікно консолі (IDLE)

 1. Встановіть відповідність між вікнами Python і їх призначеннями.

А. Вікно програми

Б. Вікно консолі (IDLE)

1. Призначене для введення та редагування тексту програми.

2. У ньому відображаються результати виконання програми й повідомлення про помилки в програмному коді.

 1. Для виконання команди, яку введено у вікні консолі, натискують клавішу:

А. Enter

Б. F5

В. Ctrl+Shift

Г. F9

 1. Встановити відповідність між позначеннями, які використовують в Python і їх призначенням.

  А.

  >>>

  1.

  Обчислення цілого числа від ділення

  Б.

  //

  2.

  Обчислення остачі від ділення

  В.

  %

  3.

  Запрошення до введення команд

  Г.

  /

  4.

  Ділення

 2. Встановити відповідність між позначеннями, які використовують в Python і їх призначенням.

А.

#

1.

Піднесення до степеня

Б.

**

2.

Привоєння

В.

=

3.

Коментар

Г.

==

4.

Дорівнює

Д.

!=

5.

Не дорівнює

 1. Встановіть відповідність між частинами мови Python і їх описами.

  А.

  Семантика мови

  1.

  Сукупність правил побудови команд мовою програмування.

  Б.

  Алфавіт мови

  2.

  Сукупність правил виконання комп’ютером команд, записаних мовою програмування.

  В.

  Синтаксис мови

  3.

  Набір символів, що може використовуватись у програмному коді.

 2. Які імена (ідентифікатори) недопустимі.

А. 12barkas

Б. korsar_15

В. omar komar

Г. kor#sar

 1. Обчисліть значення виразів і встановіть відповідність з їх результатами.

А.

9/2

1.

5

Б.

9//2

2.

4.5

В.

9%2

3.

4

Г.

(154//10)%10

4.

1

 1. Визначте при яких значеннях x умова x < = 7 буде істинною.

А. 8 Б. 5 В. 2 Г. 7

 1. Встановіть відповідність за значенням змінної a.

А.

х = -3; а =х;

1.

15

Б.

а = 5; а = а *3;

2.

-5

В.

а =-8; а = –а;

3.

-3

Г.

а = 10; а = а - 15?

4.

8

 1. Встановіть відповідність.

А.

forward (n)

1.

Встановити ширину сліду Черепашки в n пікселів

Б.

goto (x,y)

2.

Проповзти вперед на n кроків (пікселів)

В.

width (n)

3.

Опустити перо

Г.

down ()

4.

Перемістити Черепашку в точку з координатами (х, у)

 1. Вкажіть логічні вирази, які при а=5, набувають значення TRUE.

А. a>8 and a<=3

Б. a>0

В. a>8 or a<=3

Г. not a<=3

 1. Яких значень набудуть змінні a і b після виконання умовного оператора:

a=3

b=7

if a!=b:

a=b

print(a)

print(b)

a=3; b=3

a=7; b=7

a=3; b=7

a=7; b=3

 1. Яких значень набудуть змінні a і b після виконання умовного оператора:

  a=3

  b=7

  if a > b:

  a = 2*a

  else :

  b = b*a

  a=7; b=9

  a=3; b=21

  a=4; b=7

  a=7; b=3

 2. Яких значень набуде змінна a після виконання умовного оператора, наведеного нижче?

0

4

8

12

a=12

if a%3 == 0:

a = a//3

print(a)

 1. До змінних застосували функцію type і отримали певні результати. Поставте у відповідність застосування функції до змінних і результати її виконання.

А.

type(5>3)

1.

<class 'str'>

Б.

type('Кадубівці')

2.

<class 'int'>

В.

type(9.8)

3.

<class 'bool'>

Г.

type(7)

4.

<class 'float'>

 1. Встановіть відповідність.

А.

Середовище –

1.

подія, що виникає в разі виклику команди в неприпустимому для цієї команди стані середовища.

Б.

Припустимі дії –

2.

повний перелік команд, за якими виконавець може виконати одну або серію припустимих дій.

В.

Відмова –

3.

«місце існування» виконавця.

Г.

Система команд виконавця –

4

обмежений набір дій, що вміє виконувати певний виконавець.

 1. Поставте у правильній послідовності кроки (дії) алгоритму роботи з програмою в середовищі Python у вікні програми.

А. Збереження файла програми

Б. Перегляд результату у вікні IDLE

В. Введення тексту програми

Г. Виконання програми

 1. Встановити відповідність між функціями, які використовують в Python і їх призначенням.

А.

randint(x1,x2)

1.

перетворює рядок s на дробове число

Б.

float(s)

2.

перетворює рядок s на ціле число

В.

int(s)

3.

вибирає ціле випадкове число в діапазоні від х1 до х2

Г.

range(n)

4.

задає список значень [0, 1, 2, 3, …, n]

 1. Встановити відповідність між командами, які використовують в Python і їх призначенням.

А.

input()

1.

потрібна для виведення тексту у вікно консолі

Б.

print()

2.

призначена для підключення модулів бібліотеки

В.

Import

3.

призначена для введення даних із клавіатури

Г.

from

4.

для підключення із модуля його атрибутів

 1. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначенням.

А.

Величина

1.

Визначає спосіб використання величини в програмі.

Б.

Вид величини

2.

Окремий інформаційний об’єкт (число, символ, рядок тощо)

В.

Константи

3.

Величини, значення яких можуть змінюватися в ході виконання програми

Г.

Змінні

4.

Величини, значення яких не можуть змінюватися в ході виконання програми

 1. Який з малюнків відповідає програмному коду

from turtle import *

width(5)

color('blue','green')

begin_fill()

circle(50)

end_fill()

 1. Який з малюнків відповідає програмному коду

from turtle import *

width(5)

forward(100)

left(90)

forward(50)

left(90)

forward(100)

left(90)

forward(50)

left(90)

 1. Який з малюнків відповідає програмному коду.

from turtle import *

width(5)

circle(50)

 1. Встановіть відповідність між модулям та їх призначенням.

А.

random

1.

Модуль математичних функцій

Б.

math

2.

Генератор випадкових чисел

В.

turtle

3.

Модуль команд черепашачої графіки

 1. Встановіть відповідність між величинами та їх типами.

А.

boolean

1.

Цілі числа

Б.

integer

2.

Логічні

В.

float

3.

Рядкові

Г.

string

4.

Дійсні

 1. Яких значень можуть набувати логічні вирази.

А. будь-яких Б. тільки додатних В. тільки відємних Г. true або false

 1. Вкажіть прості умови (логічні вирази).

А. x>=5 Б. a<b and c>b В. b>3 Г. a< 3 or a>8

 1. Вкажіть складені умови (логічні вирази).

А. x>=5 Б. a<4 and b>-5 В. b>3 Г. a< 3 or a>8

 1. Вкажіть логічні вирази, які набувають значення True при a=4, b=-3.

А. a<7 Б. b>12 В. a>1 or b<-6 Г. a<4 and b>-5

 1. Вкажіть логічні вирази, які набувають значення False при a=4, b=-3.

А. a<7 Б. b>12 В. a>1 or b<-6 Г. a<4 and b>-5

 1. Яке значення отримає змінна sum після виконання програмного коду.

sum=0

for a in range(2,5,1):

sum=sum+1

print(sum)

А.

1

Б.

2

В.

3

Г.

5

 1. Яке значення отримає змінна sum після виконання програмного коду.

  sum=0

  for a in range(2,5,1):

  sum=sum+a

  print(sum)

  А.

  9

  Б.

  2

  В.

  3

  Г.

  5

 2. Яке значення отримає змінна sum після виконання програмного коду.

sum=0

for a in range(6,3,-1):

sum=sum+a

print(sum)

А.

1

Б.

2

В.

3

Г.

15

 1. Яке значення змінної suma буде надруковано після виконання циклу:

i=1

suma=0

while i<5:

suma=suma+i

i=i+1

print(suma)

А.

suma=1

Б.

suma=5

В.

suma=10

Г.

suma=15

Відповіді до тестових завдань

Г

А,Б

ВГАБ

А,Б,В

В

А-2,Б-3,В-1,Г-4

А,Б,В

А-3,Б-4,В-2,Г-1

А,Б

А-1,Б-2

А-1,Б-2

А

А-3,Б-1,В-2,Г-4

А-3,Б-1,В-2,Г-4, Д-5

А-2,Б-3,В-1

А,В,Г

А-2,Б-3,В-4,Г-1

Б,В,Г

А-3,Б-1,В-4 ,Г-2

А-2,Б-4,В-1,Г-3

Б,Г

Б

Б

Б

А-3,Б-1,В-4,Г-2

А-3,Б-4,В-1,Г-2

ВАГБ

А-3,Б-1,В-2,Г-4

А-3,Б-1,В-2,Г-4

А-2,Б-1,В-4,Г-3

В

А

Б

А-2,Б-1,В-3

А-2,Б-1,В-4,Г-3

Г

А,В

Б,Г

В

Б,Г

В

А

Г

В

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
3
міс.
0
0
дн.
0
5
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!