Тестові завдання для підготовки до ЗНО з Історії України

Опис документу:
Проведення незалежного тестування – це своєрідна реакція на потребу суспільства визначити справжній рівень знань випускників загальноосвітніх навчальних закладів і надати вищим навчальним закладам можливість обирати найкращих абітурієнтів під час вступної кампанії.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тестові завдання для підготовки

до ЗНО

з Історії України

«Оцінка – найбільше досягнення людини в спонуканні до дії».

Э.Фромм

Тема: Виникнення та розвиток Київської Русі

Східні слов’яни та їх сусіди

1.В IV ст. слав’янські племена зіткнулися з кочовниками:

 1. А

  Б

  В

  Г

  балтами

 2. угро-фінами

 3. аварами

 4. гунами

2.В IV ст. зі сходу в Північне Причорномор’я прийшли:

 1. авары

 2. А

  Б

  В

  Г

  балти

 3. гуни

 4. готи

3.Політичним центром деревлян було місто:

 1. Київ

 2. А

  Б

  В

  Г

  Іскоростень

 3. Чернігів

 4. Ужгород

4.Політичним центром полян було місто:

 1. Чернігів

 2. А

  Б

  В

  Г

  Белгрод

 3. Київ

 4. Олешье

А

Б

В

Г

5.Політичним центром северян було місто:

 1. Волинь

 2. Іскоростень

 3. Ужгород

 4. Чернігів

А

Б

В

Г

6.Легенда про заснування Києва згадується у літопису:

 1. «Київській»

 2. Галицько-Волинскій

 3. Повісті минулих літ

 4. Західноєвропейских хроніках

7.Установіть послідовність заселення території України кочовими племенами:

 1. А

  Б

  В

  Г

  Готи

 2. Сармати

 3. Кіммерійці

 4. Скіфи

8.Співвіднесіть терміни та поняття:

А)Анти

Б)Гуни

В)Авари

Г)Каганат

А

Б

В

Г

1) Держава у тюрських народів, на чолі якої стояв каган.

2) Туркоязичні кочові племена,які в IV ст. прийшли на землі України.

3) Автохтонне слав’янське населення України

4) Кочові племена, що витіснили з території Причорномор’я та Приазов’я попередників

Джерела Київської Русі

1.Останніми Києвичами були князі:

 1. А

  Б

  В

  Г

  Аскольд та Дір

 2. Щек і Хорив

 3. Кий і Либідь

2. «Матір’ю городів руських» літопис називає:

 1. Чернігів

 2. А

  Б

  В

  Г

  Переяслав

 3. Київ

 4. Новгород

3.Час правління Олега в Києві:

 1. А

  Б

  В

  Г

  912-945 рр.

 2. 945-964 рр.

 3. 964-972 рр.

 4. 882-912 рр.

4. Час великого княжіння Ігоря в Києві:

 1. 912-945 рр.

 2. А

  Б

  В

  Г

  945-964 рр.

 3. 964-972 рр.

 4. 882-912 рр.

5. Похід князя Ігоря на Закавказзя:

 1. 964 р.

 2. А

  Б

  В

  Г

  912 р.

 3. 943р.

 4. 945 р.

6. Перший похід Олега проти Візантії:

 1. 911 р.

 2. А

  Б

  В

  Г

  907 р.

 3. 860 р.

 4. 945 р.

7. Встановіть послідовність подій:

 1. А

  Б

  В

  Г

  Перший похід на Візантію князя Олега;

 2. Вбивство князя Ігоря деревлянами;

 3. Вбивство князів Аскольда і Діра Олегом;

 4. Найбільший похід Олега на Візантію

8

А

Б

В

Г

. Співвіднесіть терміни та визначення:

А) Полюдддя

Б) Печеніги

В) Сармати

Г) Волок

1) Місце найбільшого сближення двох судохідних річок, яким перетягували (волочили) від однієї річки до іншої лодки та грузи.

2) Кочові іраномовні племена, споріднені скіфам

3) В давній Руси збір князем з дружиною або його педставниками дані з підвласного населення.

4) Кочові тюркські племена, що з IX ст. населяли Північне Причорноморя

Київська Русь за часів княгині Ольги та князя Святослава

А

Б

В

Г

1. Роки правління Ольги:

 1. 882-912 рр.

 2. 912-945 рр.

 3. 945-964 рр.

 4. 964-972 рр.

2. Посольство княгині Ольги в Константинополь:

 1. 946 р.

 2. А

  Б

  В

  Г

  945 р.

 3. 947 р.

 4. 948 р.

3.Княгиня Ольга встановила дипломатичні відносини з:

 1. Угорщиною;

 2. А

  Б

  В

  Г

  Румунією;

 3. Польщею;

 4. Германією.

4. Час княжіння Святослава:

 1. А

  Б

  В

  Г

  912-945 рр.

 2. 882-912 рр.

 3. 964-972 рр.

 4. 945-964 рр.

5. Похід Святослава на в’ятичів, ясів та касогів:

 1. 965 р.

 2. А

  Б

  В

  Г

  964 р.

 3. 966 р.

 4. 967 р.

6. Розгром Хозарського каганату:

 1. 968 р.

 2. А

  Б

  В

  Г

  964 р.

 3. 966 р.

 4. 9

  А

  Б

  В

  Г

  69 р.

7. Співвіднесіть:

 1. 971 р. 1.похід на Оку и Волгу

 2. 964 р. 2.битва при Доростолі

 3. 968 р. 3.початок княжіння Святослава

 4. 964 р. 4.другий похід на Хозарський каганат

А

Б

В

Г

8. Співвіднесіть дати та події:

А) 882 р.

Б) 911 р.

В) 907 г.

Г) 945 р.

1) вбивство Ігоря деревлянами

2) другий похід Олега на Візантію

3) вбивство Аскольда

4) найбільший похід Олега на Візантію

Суспільний устрій Київської Русі у ІХ-Х століттях

1.Вся повнота влади в Київській Русі була зосереджена в руках:

 1. Бояр

 2. А

  Б

  В

  Г

  Дружини

 3. Віче

 4. Великого князя

2. Утримання дружини базувалось на:

 1. А

  Б

  В

  Г

  Виплатах з казни князя

 2. Дані з населення

 3. Власних коштах дружинників

 4. Захоплених в боях коштах.

3. Князівською дружиною керував:

 1. А

  Б

  В

  Г

  Воєвода

 2. Посадник

 3. Старші мужи

 4. А

  Б

  В

  Г

  Князь

4. Боярице:

 1. Управителі землями князя

 2. Еліта суспільства

 3. Проживали при дворі князя

 4. А

  Б

  В

  Г

  Заморські гости

5. Дворище – це:

 1. Княжий двір

 2. Усадьба боярина

 3. Усадьба селянина

 4. А

  Б

  В

  Г

  Громада

6. Гардарика – це:

 1. Західна Європа в літописах слов’ян

 2. Невеличка країна у Східній Європі

 3. Землі східних слов’ян в іноземних хроніках

 4. Землі південних словян

7. Установіть послідовність правління київських князів:

 1. Святослав

 2. А

  Б

  В

  Г

  Ігор

 3. Олег

 4. Ольга

8. Співвіднесіть

А) Підсічна система

Б) Переложна система

В) Натуральне господарство

А

Б

В

1)Система землекористування, при якій виснажений участок землі залишали на декілька років під випас скота.

2)Спосіб ведення господарства, при якому все необхідне виробляється в самому господарстві

3)Система землекористування, при якій одним участком землі користувалися на протязі короткого строку, залишаючи його назавжди

Тема:Київська Русь наприкінці Х – першій половині ХІ століття

Володимир Великий

1.Період княжіння Ігоря:

А

Б

В

Г

а)980-1015 рр.

б)964-984 рр.

в)912-945 рр.

г)882-912 рр.

2.Історики називали Володимира:

 1. А

  Б

  В

  Г

  Красним Сонечком

 2. Святим

 3. Крестителем

 4. Великим

3.Володимир захищав Руські землі від набігів:

 1. Хозар

 2. А

  Б

  В

  Г

  Кочовників

 3. Половців

 4. Аварів

4.Володимир чеканив гроші, які називались:

 1. Гривні

 2. А

  Б

  В

  Г

  Срібники і златники

 3. Карбованці

 4. Рублі

5.Володимир хрестив Русь в:

 1. А

  Б

  В

  Г

  1015 р.

 2. 988 р.

 3. 1014 р.

 4. 1019 р.Русские

6. «Так буде і з вашим Константинополем» - сказав Володимир при завоюванні:

 1. А

  Б

  В

  Г

  Овруча

 2. Коростеня

 3. Корсуня

 4. Вишгорода

8.Розташуйте в хронологічній послідовності:

 1. Будівництво Десятинної церкви

 2. А

  Б

  В

  Г

  Хрещення Русі

 3. Релігійна реформа

 4. Начало князювання Володимира

7.Співвіднесіть: Володимир відправив своїх синів в міста:

 1. А

  Б

  В

  Г

  Мстислав 1) Володимир

 2. Святополк 2) Тмутаракань

 3. Всеволод 3) Новгород

 4. Вишеслав 4) Турів

5) Ростов

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Організація ефективної діяльності практичного психолога в закладі освіти»
Мельничук Вікторія Олексіївна
36 годин
590 грн