Тестові завдання для підготовки до ЗНО Варіант №2

Опис документу:
Тестові завдання для підготовки до ЗНО відкритого та закритого типу

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тестові завдання

для підготовки до ЗНО

Варіант 2

Завдання мають по п'ять варіантів відповідей, із яких лише одна правильна

1. В алфавітному порядку подано всі слова рядка:

А. Дублер, дух, дюйм, дрючок.

Б. Гусар, гута, гуща, гроза.

В. Експорт, ексцентрик, елегія, ельф

Г. Здоровань, здирач, здавач, згуба.

Ґ. Підхід, піка, підхмар'я, піонер

2.Позначте рядок слів, який містить тільки дзвінкі приголосні:

А. Абетка, колос, солома, верба

Б. Медицина, аптека, ліки, лікар

В Залізо, жолудь, рада, роман

Г. Музика, домра, баян, скрипка

Ґ Книжка, азбука, буква, слова

3.Позначте рядок, у якому в усіх словах є м'які приголосні:

А. Буква, алфавіт, угода, чагарник.

Б. Складність, льодовик, прийдешнє, мрія

В. Джаз, кукурудза, гречка, овес

Г. Дзеркало, літопис, лист, успіх

Ґ. Відгук, гукали, топтати, ім'я

4.Позначте рядок, де в усіх словах звуків більше, ніж букв:

А. Піднебесся, батько, бульйон,доля

Б. Сьомий, тьохкає, польовий, юність.

В. Вливають, цікавість, узбережжя, бюро

Г. Застеляю, під'їзд, щур, п'єса.

Ґ Криниця, рівняння, верф'ю, п'ятірка

5. Літеру е слід писати у всіх словах рядка:

А. Б…р…зень, дол...на, дел…гувати, л...гкий.

Б. Ч...р...шня, вел...тень, щ...друвати, пл…кати

В. Ш...рокий, буз...на, в...сепий, чуж...на.

Г. Ц...ментний, б...нтежний, дир…гент, пер...лаз

Ґ. Дел…гат, смород...на, ч...мдуж, шел...стіти

6. Усі слова пишуться з м'яким знаком у рядку:

А. Жін...ці, гус..ці, жмен...ці, колис…ці.

Б. Рибал…чин, маз..., кін...ця, плат...ня.

В. Ход...ба, різ...блення, стан...мо, парасол...ці.

Г. Куз...ня, козац...кий, мен...ше, син...ого.

Ґ. Дівчинон...ці, тон...ше, вітал...ня, ніч....

7. Апостроф ставиться у всіх словах рядка:

А. 3…єднати, духм…яний, з...економити, Св…ятослав.

Б. ін...єкція, двох...ярусний, матір...ю, комп…ютер.

В. Подвір...я, б...юджет, св...яткувати, Мін...юст.

Г. Б...юро, солов…ї, подвір...я, трав...яний.

Ґ. Різдв...яний, дит...ясла, пів...яблука, б…юст.

8. Подвоєння літер відбувається в усіх словах у рядку:

А. Л…ються, відкрит…ів, знан…ь, віл...а.

Б. Свяще...ний, священ...ик, щодєн…ик, об…йти.

В. Запоріж…я, с…авець, розвантажен…ий, за…вишки

Г. Памороз…ю, невин…ість, спросон…я, ріп..я.

Ґ. Стріч…я, попад…я, Поліс…я, військ…омат

9. На письмі відбувається спрощення н групих пригомосних у всіх сповах рядка

A Мас…ний, контрас…ний, хвас…ливий, невіс…ці

Б.Виїз…ний, пес…ливий, тис…нуло, пропус…ний

В. Сер…цевий, тиж…невий, чес…ний, проїз…ний

Г. Гіган…ський, облес...ливий, артис…чин, вис...нути

Ґ. Міс...це, бряз…нути, парламен...ський, шіс…сот

10. Допущено орфографічні помилки в рядку

А. Віддзвеніти, матінці, непроханий, тонший

Б. Тиждневий, заздрістний, доблестний, соломяний

В. Під'їжджати, переджнив'я, черешеньці, донісся

Г. Неньчин, попідтинню, віддзеркалювати, яблуньці

Ґ. Луганщина, селянський, дзвіниця дров'яний

11. Позначте рядок слів, у коренях яких пишеться одна й та ж буква:

А. Тр...мати, тр...вога, м…телик, др…жати.

Б. Бр...ніти, м…сливець, тр...мтливий, хв...лястий.

В. Тр...вожний, м...нулий, кр...ниця, кр...вавий.

Г. Кр...шити, тр…валий, бл...щати, м...тушитися.

Ґ. См…ренний, р...тельний, стр...міти, ст...рчати.

12. Позначте рядок слів, де в усіх випадках необхідно обрати і:

А. Ольга (і. й) Юлія, запрошуємо (і, й) вас.

Б. Свіже (і. й) пахуче сіно, цілком (і, й)мовірно

В. Палає (і, й) розсіюється, відчув той погляд (і. й) підняв очі.

Г. Вже треба (і, й)ти, Україна (і, й) Естонія,

Ґ. Чекала його дні (і, й) ночі, стрибнув (і, й) побіг.

13. Позначте речення, де слова вжито в переносному значенні:

А. Великі нічні метелики влітали у відчинені вікна (О Донченко).

Б. Мудрим ніхто не вродився (Народна творчість).

В. Невеличка Катруся, бавлячись з індичатами, сама себе забавляла (Панас Мирний).

Г. Сміються у траві суниць жарини (В. Малишко).

Ґ. Без витоку нема ріки, як без коріння - крони (П. Осадчук).

14. Виберіть рядок, у якому до складу словосполучень входять омоніми:

А. Синє море - море квітів, срібна підставка - срібний голос

Б. Косити траву - косити очима, кран водопроводу - будівельний кран.

В. Праве око - ліве око, вузька смужка - широка смужка.

Г. Розвісити вуха - чути краєм вуха, замилювати очі - попастися на очі.

Ґ. Легкий птах - легкий шелест, золотий перстень - золотий хлопчик.

15. Знайдіть рядок синонімів до слова „суверенний":

А. Доброзичливий, добрий, приязний, прихильний, співчутливий.

Б. Чесний, правдивий, відвертий, порядний, совісний.

В. Самостійний, незалежний, непідлеглий, непідпорядкований, окремий.

Г. Гарний, привітливий, блискучий, ефектний, добрий.

Ґ. Залежний, несамостійний, підпорядкований, підвладний, підкорений.

16. Виберіть речення, у якому вжито фразеологізм:

А. Мелашка стала біля печі ні жива ні мертва (І. Нечуй-Левицький).

Б. Сплять над озером ялинки, як сестрички в сповитку (В. Скомаровський).

В. Зимовий ліс стоїть мовчазний, замріяний...(Ю. Старостенко).

Г. Люблю я в рідному краю веселі співанки пташині (Л. Коломієць).

Ґ. У м'якім диханні проміння знов буслик ходить по долині (В. Малишко)

17. Позначте рядок, у якому допущено помилку при чергуванні приголосних

А. Юнацький, багатство, товариство, казахський.

Б. Убогство, парижський, кременчуцький, грекський

В. Товариський, електричний, золотоніський, вінницький.

Г. Кавказький, агентство, інтелігентський, іракський

Ґ. Донеччина, Туреччина, туристський, каліцтво

18. Префікс при треба писати у всіх словах рядка .

А. Пр…чинити, пр….кордонний, пр…таманний, напр…красніший

Б. Пр…чепа, пр…боркати, пр...міський, пр..гірок.

В. Пр…вабливий, пр…мудрість, пр…клеїти, пр...м'яти

Г. Пр…уралля, пр…ярок, пр…швидшити, пр...подобний

Ґ. Пр…зирство, пр.. пинити, Пр...дністров'я, пр…четний

19. Вкажіть рядок, у якому всі слова спільнокореневі:

А. Веселий, веселіший, найвеселіший, веселіший від усіх, веселенький.

Б Гарний, красивий, приємний, добрий, веселий.

В. Ліс, лісок, пролісок, перелісок, лісник.

Г. Сум, туга, радість, білизна, переконливість.

Ґ Носити, ніс, буду носити, носитиму, носив би.

20. В усіх словах іншомовного походження на місці пропусків пишеться буква и в рядку:

А. Тр...умф, Гр...мм, соц…ологія, пр…оритет, с…мпатія.

Б. Шп...нат. к...парис, єп...скоп, Флор...да, Єг...пет.

В. Баст...лія, Ов...дій, Сев...лья, к…зил, с...лует.

Г. Дец...метр, ф...нанси, С...дней, попур..., к...moho

Ґ. Г...попотам, Росс…ні, в...кінг, д…зель, б...нт.

21. Позначте рядок слів, кожне з яких утворене безсуфіксним способом:

А. Тиша, юнь, суша, юність, позавчора.

Б. Вибір, розчин, синь, радість, колись

В. Обхід, неволя, утиск, вись, тричі.

Г. Відмова, гребля, ноша, рожевість, по-іншому

Ґ. Розповідь, блакить, гладь, розпис, відгук.

22. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А. Бе…порадний, …хований, …чорнілий, ...горіти, бе...сердечний.

Б. Ро...ставити, …тиснути, бе...помилковий, ..худнути, бе...цінний.

В. Бе...турботний, бе...системний, ...хибити, бе...шумний, ро...повісти.

Г. ...поетизований, ...формульований, ..кошений, ...кусаний, …пантеличений.

Ґ. Ро…чарування, ро...цінник, бе...хмарний, ...чавити, бе…контрольний.

Завдання з короткою відповіддю

23. Від слова «донецький» за допомогою суфікса -ин(а) утворіть іменник і запишіть до таблиці

24. Поставте в давальному відмінку іменник «жменька» і запишіть до таблиці

25. За допомогою суфікса -ськ(ий) від слова «Волинь» утворіть прикметник і запишіть до таблиці

26. За допомогою суфікса -ян(ий) утворіть прикметник від слова «Різдво» і запишіть до таблиці.

Завдання на встановлення відповідності

27. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх правильними тлумаченнями:

1. Дуже сильно, гучно, потужно

А. За тридев'ять земель, потужно

Б. Хоч під землею знайти

В.Земля горить під ногами

Г. Аж земля трясеться

2 На іспити я йшов , добре підготовленим

А. Оком не моргнувши

Б. Озброєний до зубів.

В. Брати бика за роги,

Г. Ні живий ні мертвий.

3. У школі в мене було мало друзів

А. Кури не клюють,

Б. Як кіт наппакав.

В. Ніде голці впасти.

Г. Ні туди ні сюди.

4. Після трудового дня я дуже втомився

А. Землі під ногами не чув.

Б Ні живий ні мертвий.

В. Ні риба ні м'ясо.

Г. Не чув ні рук ні ніг.

1

2

3

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.


Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!