Тестові завдання для перевірки знань учнів 7-9 кл.

Опис документу:
Обслуговуючі та технічні види праці. 7—9-ті класи Тестові завдання можна використовувати для тематичного оцінювання учнів, виявлення рівня їхніх знань під час вивчення технологій обробки матеріалів відповідно до розділу 1 програми з трудового навчання для учнів 7—9-х класів та розділу 2 «Технологія побутової діяльності та самообслуговування» під час виконання міні-проектів «Малярні роботи у побуті власними руками» у 7-му класі та «Мій одяг — мій імідж» — у 8-му класі.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тестові завдання для перевірки знань учнів

Обслуговуючі та технічні види праці.

7—9-ті класи

Тестові завдання можна використовувати для тематичного оцінювання учнів, виявлення рівня їхніх знань під час вивчення технологій обробки матеріалів відповідно до розділу 1 програми з трудового навчання для учнів 7—9-х класів та розділу 2 «Технологія побутової діяльності та самообслуговування» під час виконання міні-проектів «Малярні роботи у побуті власними руками» у 7-му класі та «Мій одяг — мій імідж» — у 8-му класі.

Андрій МИКОЛАЄНКО, учитель-методист трудового навчання

Яготинського НВК «СШ-ЗОШ І—ІІІ ст. № 2», Київська обл.

Тестові завдання

Сортовий прокат та листовий метал як конструкційний матеріал

7—9-ті класи

Розділ І. Основи проектування, матеріалознавства та технології обробки

Основи матеріалознавства

1. Сортовий прокат залежно від профілю буває:

2. Здатність металу під дією зовнішньої сили змінювати форму та розміри і зберігати цю форму після припинення цієї дії:

3. Властивість металу руйнуватися під дією зовнішніх сил:

А простий та конічний

Б простий та фасонний

В фасонний та циліндричний

Г конічний та фасонний

А твердість

Б пружність

В пластичність

Г пружність

А твердість

Б пружність

В крихкість

Г пружність

4. Сплав заліза з карбоном, у якому міститься від 2,14 до 6% карбону:

5. Як називається сплав заліза з вуглецем, у якому міститься до 2, 14 % карбону?

6. Сплав міді з цинком та іншими елементами:

А алюміній

Б сталь

В чавун

Г мідь

А Алюміній

Б сталь

В чавун

Г мідь

А латунь

Б сталь

В чавун

Г мідь

7. Сплав міді з оловом, алюмінієм, нікілем, берілієм, цинком, свинцем та іншими елементами:

8. Перевірка якостей, властивостей предметів та стійкості до певного впливу на них:

9. Зміна форми або розмірів тіла під дією прикладених сил:

А бронза

Б сталь

В чавун

Г мідь

А випробування

Б деформація

В корозія

Г опір

А випробування

Б деформація

В корозія

Г опір

10. Руйнування металів і сплавів унаслідок взаємодії їх з навколишнім середовищем:

11. Здатність матеріалу протидіяти зміні його форми:

12. Порушення цілісності будь-чого:

А випробування

Б деформація

В корозія

Г опір

А руйнування

Б деформація

В корозія

Г опір

А руйнування

Б деформація

В корозія

Г опір

13. Нагрівання металів до певної температури, витримування за цією температури й повільне охолодження для надання їм потрібних властивостей:

14. Термічна обробка сталі для зменшення її крихкості та зняття внутрішньої напруги:

15. Нагрівання виробу до високої температури з наступним швидким охолодженням для надання йому певної твердості, міцності, пружності:

А відпал

Б відпускання

В гартування

Г азотування

А відпал

Б відпускання

В гартування

Г азотування

А відпал

Б відпускання

В гартування

Г азотування

16. Як називають вогнетривку камеру для певного нагрівання?

17. Як називається обробка металів за високої температури для надання їм певних властивостей?

18. Рисунок, який утворюється заглибленням:

А Електрична піч

Б муфельна піч

В доменна піч

Г барокамера

А Токарна

Б термічна

В хімічна

Г фрезерна

А Фактура поверхні

Б ескіз

В текстура

Г технічний рисунок

Елементи графічної грамоти

19. Наочне зображення, виконане за правилами аксонометричних проекцій від руки на око з дотриманням пропорцій:

20. Як називається зображення предмета, на якому проглядаються більшість його сторін?

21. Зображення повернутої до спостерігача частини предмета:

А проекція

Б технічний рисунок

В ескіз

Г переріз

А Наочне

Б пропорційне

В паралельне

Г перпендикулярне

А технічний рисунок

Б вигляд

В ескіз

Г проекція

22. Зображення предмета, утворене на горизонтальній площині проекції:

23. Зображення предмета, утворене на профільній площині проекції:

24. Зображення предмета на площині, шо утворилося під час проведення уявних променів через точки предмета до перетину з площиною:

А вигляд зліва

Б вигляд спереду

В вигляд зверху

Г фронтальний вигляд

А вигляд зліва

Б вигляд спереду

В вигляд зверху

Г фронтальний вигляд

А проекція

Б аксонометрія

В вигляд

Г ескіз

Контрольно-вимірювальний інструмент. Розмічання заготовки

25. Знаходження значення фізичної величини дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних вимірювальних засобів:

26. Як називається допоміжна шкала штангенциркуля для відліку дробових часток поділки основної шкали?

27. Металевий стрижень вимірювального засобу:

А нанесення

Б розмічання

В вимірювання

Г дослідження

А Дріб

Б штанга

В ноніус

Г лінійка

А дріб

Б штанга

В ноніус

Г лінійка

28. Електрифікований інструмент для різання металу та інших матеріалів:

29. Верстат для механічного різання металу та інших матеріалів:

30. Інструмент для різання металу вручну:

А труборіз

Б болгарка

В дискова пилка

Г слюсарна ножівка

А труборіз

Б болгарка

В дискова пилка

Г слюсарна ножівка

А труборіз

Б болгарка

В дискова пилка

Г слюсарна ножівка

31. Пристосування для різання труб уручну:

32. Слюсарний інструмент для вирубування профільних вузьких канавок:

33. Ручний слюсарний інструмент, різновид зубила з вузькою різальною крайкою для вирубування вузьких рівців:

А труборіз

Б болгарка

В канавочник

Г крейцмейсель

А зубило

Б болгарка

В канавочник

Г крейцмейсель

А труборіз

Б болгарка

В канавочник

Г крейцмейсель

34. Брусок певного профілю та довжини з інструментальної сталі, на поверхні якого є насічки з гостро заточеними зубцями, які в перерізі мають форму клина:

35. Стальний брусок певного профілю та довжини, на поверхні якого є насічки (нарізки), що утворюють западини і гостро заточені зубці, які в перерізі мають форму клина:

36. Як називають продукт окислення поверхні металу в газовому середовищі?

А струбцина

Б зубило

В надфіль

Г напилок

А струбцина

Б зубило

В надфіль

Г терпуг

А Кусок

Б брусок

В пройми

Г окалина

37. Отвори різної форми й розмірів:

38. Як називають різновид обпилювання, у процесі якого обробляють пройми?

39. Розмічальний інструмент зі штанговою шкалою та ноніусом.

А брусок

Б кусок

В пройми

Г окалина

А Шліфування

Б рубання

В різання

Г розпилювання

А Лінійка

Б кронциркуль

В кутник

Г штангенінструмент

Свердління отворів. Нарізання різьби

40. Різальний інструмент для обробки отворів:

41. Процес обробки вхідної частини отвору в деталі для утворення гнізд під потаємні головки кріпильних елементів:

42. Верстатний пристрій, що забезпечує правильне положення деталі та інструмента:

А струбцина

Б зубило

В надфіль

Г зенкер

А шліфування

Б рубання

В різання

Г зенкування

А фартух

Б струбцина

В кондуктор

Г підручник

43. Металева деталь, що має отвір з різьбою:

44. Металева деталь, яка загвинчується безпосередньо в різьбові отвори з’єднувальних деталей виробу:

45. Циліндричний стержень з різьбою на двох кінцях:

А гвинт

Б гайка

В болт

Г шпилька

А гвинти

Б гайки

В болти

Г шпильки

А гвинт

Б гайка

В болт

Г шпилька

46. Як називаються деталі, призначені для з’єднання виробів?

47. Шестигранник, усередині якого є отвір з різьбою?

48. Гвинтова канавка на циліндричній або конічній поверхні:

А Різьбові

Б механічні

В гвинтові

Г кріпильні

А Гвинт

Б гайка

В болт

Г шпилька

А зубило

Б напилок

В зенкер

Г різьба

49. Пристрій для кріплення мітчика:

50. Як називається інструмент для нарізання різьби в отворі?

51. Як називається інструмент для нарізання різьби на стержні?

А плашка

Б різець

В мітчик

Г вороток

А Плашка

Б різець

В мітчик

Г вороток

А Плашка

Б різець

В мітчик

Г вороток

Сучасні методи обробки металу. Методи проектування

52. Як називається пристосування для зміни напрямку руху обертання валу верстата у зворотному напрямку?

53. Обробка заготовки тонким струменем води, змішаним із абразивним порошком, під високим тиском:

54. Різання листових металів пропалюванням променем лазера:

А Допуск

Б реверс

В припуск

Г зріз

А лазерна

Б гідроабразивна

В токарна

Г фрезерна

А лазерне

Б гідроабразивне

В токарне

Г фрезерне

55. Міркування, переконання, що виражають ставлення до чогось:

56. Подібний за призначенням виріб, на основі якого здійснюють розробку власної конструкції виробу:

57. Набір зображень, які об’єднані спільною темою або завданням:

А проект

Б ідея

В ескіз

Г виріб

А виріб-аналог

Б виріб-зразок

В проект

Г технологічна картка

А банк-ідей

Б банк-виробів

В виріби-зразки

Г технологічна картка ь

58. Графічне зображення можливих варіантів майбутнього виробу та його елементів:

59. Комплекс робіт, який складається з пошуку, розрахунків із метою отримання достатнього опису для створення нового об’єкту або виробу:

60. Графічне зображення остаточного варіанту майбутнього виробу:

А ескіз

Б клаузура

В креслення

Г технічний рисунок

А складання

Б розмічання

В проектування

Г різання

А ескіз

Б клаузура

В креслення

Г технічний рисунок

Відповіді на тестові завдання

1 — Б

2 — В

3 — В

4 — В

5 — А

6 — А

7 — А

8А

9Б

10В

11Г

12 — А

13А

14Б

15В

16Б

17Б

18 — А

19Б

20А

21Б

22В

23А

24 — А

25 — В

26 — В

27 — Б

28 — Б

29 — В

30 — Г

31 — А

32 — В

33 — Г

34 — Г

35 — Г

36 — Г

37 — В

38 — Г

39 — Г

40 — Г

41Г

42В

43Б

44А

45 — Г

46Г

47Б

48Г

49Г

50В

51 — А

52Б

53Б

54А

55Б

56А

57 — А

58 — Б

59 — В

60 — А

Тестові завдання

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

7-й клас

Розділ ІІ. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Технологія малярних робіт

1. Сюжетні або орнаментальні живописні зображення на будівлях і побутових предметах:

2. Система співвідношення кольорів та відтінків:

3. Речовина для забарвлювання предметів

у певний колір:

А малюнок

Б розпис

В креслення

Г аплікація

А малюнок

Б розпис

В креслення

Г колорит

А олія

Б фарба

В лак

Г клей ПВА

4. Густе мастило, яким покривають металеві поверхні:

5. Накладання тонкого шару фарби або лаку шляхом ретельного розтирання:

6. Речовина, яку додають до суміші для приготування стійкої емульсії:

А олія

Б фарба

В лак

Г салідол

А ґрунтування

Б розтушування

В шпаклювання

Г малювання

А клей ПВА

Б лак

В емульгатор

Г латекс

7. Розчини плівкоутворювальних речовин в органічних розчинниках, які утворюють після висихання тверді, прозорі і блискучі покриття:

8. Рідкі продукти, що використовують для доведення малярних матеріалів до потрібної консистенції; розведення лаків, емалей, ґрунтовок; миття інструменту тощо:

9. Пастоподібна суміш, що складається з пігментів, наповнювачів із добавкою пластифікаторів, для вирівнювання заґрунтованих дерев’яних і металевих поверхонь:

А фарби

Б клеєві фарби

В лаки

Г оліфи

А розріджувачі

Б розчинники

В змивки

Г сикативи

А шпаклівка

Б ґрунтовка

В сикатив

Г розріджувач

10. Електроізоляційний матеріал, що має паперову основу, просочену фенольною або епоксидною смолою:

11. Матеріал, що складається з двох і більше шарів силікатного або органічного скла та прозорого пластичного матеріалу, що склеює ці шари:

12. Речовина, здатна з’єднувати матеріали шляхом поверхневого зчеплення:

А гетинакс

Б мастика

В триплекс

Г композит

А гетинакс

Б адгезив

В триплекс

Г композит

А адгезив

Б реагент

В триплекс

Г композит

13. До ахроматичних кольорів відносять:

14. До хроматичних кольорів відносять:

15. До нейтрального кольору належить:

А чорний та білий

Б зелений

В жовтий, помаранчевий, червоний

Г фіолетовий, синій, голубий

А чорний та білий

Б зелений

В червоний, жовтий, синій

Г фіолетовий, синій, голубий

А чорний та білий

Б зелений

В червоний, жовтий, синій

Г фіолетовий, синій, голубий

16. До «холодних» кольорів відносять:

17. До «теплих» кольорів відносять:

18. Удосконалення конструкції предметів, спрямоване на поліпшення їх функціональних, економічних, естетичних характеристик:

А чорний та білий

Б зелений

В жовтий, помаранчевий червоний

Г фіолетовий, синій, голубий

А чорний та білий

Б зелений

В жовтий, помаранчевий, червоний

Г фіолетовий, синій, голубий

А малювання

Б аплікація

В ре-дизайн

Г патинування

19. Інструмент у вигляді циліндра на рукоятці, призначений для нанесення лакофарбувальних матеріалів, а також для створення інших декоративних і захисних покриттів на різних поверхнях:

20. Апарат для механічного розпилювання нев’язких фарбувальних сумішей:

21. Пристрій, яким користуються для захисту від потрапляння фарби в дихальні шляхи працівника:

А насадка

Б валик

В флейц

Г фарбопульт

А форсунка

Б насадка

В флейц

Г фарбопульт

А форсунка

Б насадка

В респіратор

Г флейц

Відповіді на тестові завдання

1 — Б

2 — Г

3 — Б

4 — Г

5 — Б

6 — В

7 — В

8Б

9А

10А

11В

12 — А

13А

14В

15Б

16Г

17В

18 — В

19Б

20Г

21 — В

Тестові завдання

Технологія побутової діяльності та самообслуговування

8-й клас

Розділ ІІ. Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Мій одяг — мій імідж

1. Форма одягу та принципи її носіння під час відвідування різних заходів, закладів, подій:

2. Трикотажний плечовий одяг без коміра й застібок, який одягають через голову:

3. Бавовняний пуловер:

А мода

Б дрес-код

В вальтерм

Г бутик

А джемпер

Б світшот

В слакси

Г тінейджер

А джемпер

Б світшот

В слакси

Г тінейджер

4. Спортивна трикотажна толстовка:

5. Як називають широкі штани зі щільної бавовняної тканини?

6. Підліток від 13 до 19 років:

А джемпер

Б світшот

В слакси

Г тінейджер

А Джемпер

Б світшот

В слакси

Г тінейджер

А джемпер

Б світшот

В слакси

Г тінейджер

7. Вільна, подовжена кофта, яку носять навипуск:

8. Светр з м’якого бавовняного трикотажу з каптуром:

9. Як називається синтетичний утеплювач?

А толстовка

Б світшот

В светр

Г худі

А толстовка

Б світшот

В джемпер

Г худі

А Толстовка

Б світшот

В слакси

Г вальтерм

10. Замшеві черевики на креповій підошві з двома парами отворів для шнурків:

11. Чоловіче або жіноче взуття без застібок або шнурівки з довгим язичком, круглим носком і перемичкою на підйомі стопи:

12. Різновид взуття, що закриває ногу до кісточки:

А дезерти

Б лофери

В реагенти

Г черевики

А дезерти

Б лофери

В реагенти

Г черевики

А дезерти

Б лофери

В реагенти

Г черевики

Відповіді на тестові завдання

1 — Б

2 — А

3 — Б

4 — Б

5 — В

6 — Г

7 — А

8Г

9Г

10А

11Б

12 — Г

Використані джерела

1. Гаврилюк Г. М. Усі уроки трудового навчання. 7 клас. Блок 1. Інваріантна складова // Г. М. Гаврилюк, В. В. Данілушкін. Харків: Основа, 2015.

2. Гащак В. М. Трудове навчання : (технічні види праці) : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладів / В. М. Гащак та ін. Київ: Генеза, 2016.

8

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Вчити читати. Літературна освіта в школі: химери чи лабіринти?»
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна
30 годин
590 грн