Тестове завдання з теми "Спадковість і мінливість організмів"

Опис документу:
Тестове завдання з теми "Спадковість і мінливість організмів" містить завдання для поточного контролю та актуалізації знань з теми, може бути використане при підготовці до ЗНО або на уроках біології в 9, 11 класах

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Спадковість і мінливість організмів.

1 варіант

1. Моногібридне схрещування — це:

а

Схрещування двох батьківських форм.

б

Схрещування двох батьківських форм, які різняться двома парами альтернативних ознак.

в

Схрещування двох гетерозиготних особин.

2. II закон Менделя — це:

а

Це закон розщеплення, коли з’являються ознаки обох батьків в певному кількісному співвідношенні.

б

Це закон, при якому проявляються обидві ознаки батьків.

в

Це закон, при якому F1 проявляється одна ознака, а в другому – обидві.

г

Це прояв ознак в певному кількісному співвідношенні.

3. Дигібридне схрещування: — це:

а

Схрещування при якому материнська форма дигетерозиготна, а батьківська гомозигота за двома парами ознак.

б

Схрещування двох гетерозигот, яке дає розщеплення 9:3:3:1.

в

Схрещування, при якому спостерігається розщеплення 9:3:3:1.

г

Схрещування, при якому батьківські форми різняться за двома парами альтернативних ознак.

4. Ознаки, зчеплені зі статтю це:

а

Ознаки, що контролюються генами, які містяться в х-хромосомі.

б

Ознаки, що контролюються генами, які містяться в статевих хромосомах.

в

Ознаки, що контролюються генами, які містяться в у-хромосомі.

г

Ознаки, що контролюються генами, які містяться в х-хромосомі і відсутні в у-хромосомі.

5. Зчепленими називаються гени, які

а

Знаходяться в одній хромосомі.

б

Знаходяться в одній хромосомі, складають одну групу зчеплення і не можуть мінятися місцями.

в

Знаходяться в одній хромосомі, складають одну групу зчеплення і не можуть мінятися місцями.

г

Знаходяться в одній хромосомі, складають одну групу зчеплення і успадковуються разом.

6. У чому різниця між мутаційною і модифікаційною мінливістю?

а

Мутаційна мінливість це зміна фенотипу внаслідок будь-якої мутації, а модифікаційна – внаслідок впливу зовнішніх факторів.

б

Мутаційна мінливість – це мінливість внаслідок впливу внутрішніх факторів, а модифікаційна – зовнішніх.

в

Мутаційна мінливість це мінливість внаслідок впливу внутрішніх факторів, а модифікаційна – зміна фенотипу внаслідок впливу зовнішніх факторів.

г

Мутаційна мінливість це мінливість внаслідок будь-якої мутації, а модифікаційна – зміна фенотипу внаслідок впливу зовнішніх факторів.

7. Мутагенез і мутагени це:

а

Мутагенез це процес виникнення мутагенів, а мутагени – фактори зовнішнього середовища.

б

Мутагенез це процес виникнення мутацій, а мутагени це фактори які його викликають.

в

Мутагенез це процес виникнення мутацій, а мутагени це різноманітні речовини.

8. Наука, яка займається створенням нових і поліпшенням існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів.

А) генетика

Б) селекція

В) ембріологія

Г) біотехнологія

9. Чинник який завжди враховують при виведенні нових, порід, сортів або штамів

А) клімат

Б) фенотип

В) рельєф

Г) морозостійкість

10. Різке поліпшення продуктивності при виведенні нових сортів і порід

А) гібридизація Б) гетерозис В) клонування Г) генотип

Тема: Спадковість і мінливість організмів.

2 Варіант

1. I закон Менделя — це:

а

Закон, коли проявляється в першому поколінні лише одна з батьківських ознак.

б

Закон домінування.

в

Закон одноманітності першого покоління.

г

Закон одноманітності першого покоління, або закон домінування.

2. Аналізуючє схрещування — це:

а

Схрещування з рецесивною гомозиготною формою з метою перевірки генотипу.

б

Схрещування з метою перевірки генотипу особин.

в

Схрещування з метою перевірки генотипу і аналізу першого покоління.

г

Схрещування невідомого генотипу з рецесивною гомозиготною формою з метою визначення цього генотипу.

3. III закон Менделя — це:

а

Закон незалежного успадкування або вільного комбінування пар ознак.

б

Закон вільного комбінування або незалежного успадкування пар ознак.

в

Закон незалежного успадкування пар ознак, яке проявляється при дигібридному схрещуванні в F2.

г

Закон вільного комбінування пар ознак, яке проявляється в F2 при дигібридному схрещуванні.

4. Статеві хромосоми це:

а

Хромосоми, за якими чоловіча і жіноча стать різниться між собою.

б

Хромосоми, які різні за змістом генів і кон’югують лише частково.

в

Хромосоми, які різні за формою і розмірами.

г

Хромосоми, за якими чоловіча і жіноча стать різниться між собою, вони різні за формою, розмірами і змістом генів.

5. Кросинговер це:

а

Перехрест хромосом і обмін ідентичними ділянками між хромосомами.

б

Перехрест хромосом і обмін ідентичними ділянками між гомологічними хромосомами.

в

Перехрест хромосом і обмін ділянками між ними.

г

Перехрест хромосом.

6. Мутації це:

а

Зміна ознак і властивостей організму під впливом зовнішніх факторів.

б

Зміна ознак і властивостей організму внаслідок змін у генах або хромосомах.

в

Зміна ознак і властивостей організму внаслідок змін у генах, хромосомах або геномі.

г

Зміна ознак і властивостей організму під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів.

7. Спадкові та вроджені хвороби людини.

а

Спадкові хвороби передаються по спадковості, а вроджені – ні.

б

Спадкові хвороби це генні хвороби, а вроджені – хромосомні.

в

Спадкові хвороби передаються по спадковості, від батьків до дітей, а вроджені –не передаються і проявляються після народження.

г

Спадкові хвороби передаються по спадковості, від батьків до дітей, а вроджені – проявляються після народження.

8. Сукупність особин одного вигляду, яка штучно створена людиною і має певні спадкові ознаки: продуктивність, морфологічні і фізіологічні ознаки

А) популяція Б) селекція В) сорт, порода Г) клон

9. Метод селекції виділення з початкового матеріалу групи особин, які мають бажані для селекціонера ознаки

А) гетерозис

Б) гібридизація

В) схрещування

Г) масовий відбір

10. Схрещування різних видів або родів організмів

А) внутрішньовидова гібридизація

Б) віддалена гібридизація

В) гетерозис

Г) відбір

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»