Тестова робота до теми "Службові частини мови. Прийменник як службова частина мови. Сполучник як службова частина мови"

Опис документу:
Тест містить 12 завдань на пошук однієї правильної відповіді. Можно використовувати як окремий елемент уроку на етапі закріплення узагаьнення й систематизації вивченого або додати як один із блоків контрольої роботи. Ключі +

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тестова робота

Завдання з вибором однієї правильної відповіді:

1. До службових частин мови належать:

А іменник, прикметник, дієслово;

Б прислівник, числівник, вигук;

В сполучник, прийменник, частка;

Г частка, прикметник, прислівник.

2. Прийменник – це службова частина мови, яка:

А вживається для з’єднання однорідних членів речення;

Б вживається для з’єднання частин складного речення;

В виражає залежність іменника, числівника та займенника від інших слів у словосполученні;

Г виражає почуття, спонукання до дії, але не називає їх.

3. Сполучники за значенням бувають…

А сурядні й підрядні;

Б похідні та непохідні;

В прості й складні;

Г кількісні й порядкові.

4. Вкажіть рядок, у якому всі сполучники єднальні:

А також, однак, проте;

Б або, чи, то, хоч, чи…чи;

В і, й, та ( в значенні і), ні-ні;

Г ні-ні, не то…не то, або…або, і.

5. Вказати рядок, у якому всі слова є сполучниками.

А Зате, хоч, тому що, про.

Б Або, та, не, якби.

В Але, над, до.

Г І, щоб, немов, чи.

6. Визначити , у якому рядку всі прийменники пишуться разом:

А на/відміну, з/поміж, у/гору;

Б згідно/з, на/проти, з/понад;

В незалежно/від, з/метою, у/ві;

Г за/для, у/супереч, з/боку.

7. Укажіть речення, де вжито сполучники.

А Я хочу, що(б) ти мені допоміг.

Б Про що(б) мені у вас запитати?

В Я напишу про(те), як пройшло свято.

Г Як(би) мені хотілося навчитися літати!.

8. Визначити рядок, у якому всі сполучники пишуться разом.

А Для/того/щоб, за/те, з/того/часу/як.

Б Що/б, не/наче, про/те.

В По/ки, ні/би/то, через/те/що.

Г Так/що, як/би, ні/би.

9. Визначити рядок, у якому всі похідні прийменники утворені поєднанням непохідних:

А задля, з-під, посеред, з-поміж;

Б через, з метою, біля, попід;

В на відміну, із-за, понад, коло;

Г поза, край, з-над, навкруг.

10. Визначити рядок, у якому всі сполучники належать до підрядних.

А Мовби, проте, але, як.

Б Щоб, ніби, коли б, оскільки.

В Якщо, чи, що, то…то.

Г Ледве, також, або, хоча.

Завдання на встановлення відповідностей:

11. Установити відповідність між сурядними сполучниками та їх групами за значенням.

А Або, не то…не то. 1 Єднальні.

Б І, ні… ні. 2 Розділові.

В Ні…ні, чи. 3 Протиставні.

Г Але, та (=і).

Д Проте, зате.

12. Установіть відповідність між синонімічними прийменниками.

А. Навздогін 1.Між.

Б. Поряд. 2. Близько.

В. Протягом. 3. Слідом за.

Г. Біля. 4. Упродовж.

Д. Поміж. 5. Поруч.

Ключі:

1. В

2. В

3. А

4. В

5. Г

6. Г

7. А

8. Б

9. А

10. Б

11. А – 2, Б – 1, Д – 3.

12. А - 3, Б - 5, В – 4, Г – 2, Д – 1.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інноваційна методика творчо-пізнавальної діяльності особистості: «Rory’s Story Cubes» »
Швень Ярослава Леонідівна
30 годин
590 грн
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.