Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Методичні ігри для урізноманітнення уроків природничого циклу
»
Взяти участь Всі події

Тестова робота до теми "БУДОВА ЛИСТА."

Біологія

Для кого: 6 Клас

16.05.2021

118

3

0

Опис документу:
Пропоную колегам тестовий матеріал з біології у 6класі. Тест складено до теми - "БУДОВА ЛИСТА." Питання відповідають програмному матеріалу. Матеріал доречно використовувати під час перевірки домашнього завдання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

БУДОВА ЛИСТА.

Тест А - Так / Ні


1. Лист єдиний орган квіткової рослини , в якому відбувається фотосинтез .

2. Листя бувають простими і складними .

3. Простий лист будь-якого рослини має черешок .

4. Листові пластинки складного листа називаються листочками .

5. Лист конюшини називається трійчастим

6. Всі складні листя , мають по 5 - ти й більше листочків , називаються перістосложниє .

7. Прикладом листа з сітчастим жилкуванням є лист осики .

8. Сітчасте жилкування листя зустрічається у рослин рідко , ніж паралельне , або дугове .

9. Жилки листа його каркас , механічна основа . Інших функцій вони не виконують .

10. Пір'ясте і пальчате жилкування характерно для листя дводольних рослин .

11. Прозорість шкірки листа дозволяє сонячному світлу проникати всередину листа.

12. Продихи клітини, як і інші клітини шкірки листа, не мають хлорофілу.

13. У м'якоті верху листа стовбчаста тканина розвинена краще, ніж у м'якоті низу листа.

14. У зеленому листі на світлі утворюється крохмаль.

15. Для утворення органічних речовин на світлі необхідні вода, вуглекислий газ і кисень.

16. Кисень, яким зелені рослини збагачують атмосферу, утворюється в процесі фотосинтезу

17. При горінні кам'яного вугілля, торфу, дров звільняється сонячна енергія.

18. При диханні листя рослин використовується вуглекислий газ.

19. Дихання листа пов'язано з витратою органічних речовин.

20. Випаровуючи воду, листя захищають себе від перегріву і сприяють надходженню в них води.

21. Обпадання листя відбувається як у листопадних рослин, так і у вічнозелених.

22. Перед листопадом в клітках листів інтенсивність фотосинтезу і дихання не знижується.

23. Всі речовини, необхідні для життя рослини, перед листопадом відтікають з листя по провідним тканинам в інші органи.


Тест Б

1. Листя мають черешок: а) у більшості рослин; б) у меншій частині видів рослин;

в) приблизно у половини видів рослин.

2. Будь-який простий лист має: а) листову платівку; б) листову пластинку, та черешок; в) листову платівку і черешок.

3. Дугове і паралельне жилкування листя характерно: а) для дводольних рослин; б) для однодольних рослин; в) для більшості дводольних і багатьох однодольних рослин.

4. У водних рослин, наприклад, у латаття, продихи знаходяться: а) на верхній стороні листа; б) на нижній стороні листа; в) на краях листа, які виступають над водою.

5. Продихи знаходяться на обох сторонах листової пластинки у рослин, листя яких розташовуються в основному: а) горизонтально; б) вертикально; в) мутовчато.

6. У світловій частині листа краще, ніж в тіньовій, розвинена:

а) стовбчаста тканина; б) губчаста тканина; в) механічна тканина.

7. Міжклітинники губчастої тканини за заповнені: а) повітрям; б) водою; в) повітрям і парами води.

8. Для формування органічних речовин в листі необхідні:

а) вода, мінеральні солі, вугіллі кислий газ, кисень; б) вода, вуглекислий газ;

в) вода, вуглекислий газ, мінеральні солі.

9. У процесі фотосинтезу в атмосферне повітря виділяється :

а ) кисень ; б ) вуглекислий газ ; в ) азот і вуглекислий газ .

10. Складні процеси , що протікають в зелених клітинах рослини , призводять до утворення :

а ) цукру , який потім перетворюється в крохмаль ; б ) крохмалю , який потім пре обертається на цукор; в ) крохмалю або цукру .

11. Дихання рослини , що знаходиться в темряві ; а ) не припиняється ; б ) припиняється ;

в ) відбувається більш енергійно , ніж на світлі .

12. При диханні зелена рослина поглинає : а ) азот ; б ) кисень ; в ) вуглекислий газ .

13. Якщо в рослині достатньо води, то продихи у більшості рослин?

а) відкриті вдень і закриті вночі; б) відкриті вночі і закриті днем; в) відкриті вдень і вночі.

14. Коли в клітинах м'якоті листа багато води, то в міжклітинники надходить:

а) вода через пори клітинних оболонок; б) водяна пара, що утворюється при випаровуванні води з поверхні оболонок клітин; в) вода через пори оболонок клітин і водяну пару з поверхні клітин.

15. Листя рослин більше випаровують води: а) в сонячну і суху погоду; б) в похмуру і вологу погоду; в) в теплу похмуру погоду.

16. Вусики гороху це видозмінені: а) прилистники; б) листочки складного листа; в) бічні пагони.

17. Алое і агаву відносять до рослин : а ) з видозміненими листям ( водозапасаючими ) ;

б ) з видозміненими листям , в яких відкладаються в запас органічні речовини ;

в ) зі звичайними сидячими листям .

18. Листопадом називають опадання листя у дерев і чагарників , рідше у багаторічних трав , яке відбувається : а ) одночасно в певний період року ;

б ) непомітно , так як листя опадає протягом тривалого часу одночасно з утворенням нових ; в ) у одних рослин одночасно в певний період року , а у інших поступово .

19. Листопад нормальний (природний) процес, пов'язаний:

а) з великою кількістю дощів або їх відсутністю протягом тривалого часу;

б) з настанням осінніх холодів; в) зі старінням листя.

20. Назвіть ознака, за наявністю якого листя називають складними. а) мають кілька черешків; б) мають кілька листових пластинок на одному черешку; в) мають сітчасте жилкування; г) мають складний виріз краю листової пластинки.

21. Яке рослина має просте листя а) шипшина; б) суниця; в) акація; г) дуб.
22. У якої рослини листя з сітчастим жилкуванням? а) кукурудза; б) цибуля; в) яблуня; г) ячмінь 23. Що знаходиться між замикаючими клітинами продиха? а) товста оболонка, загальна для двох клітин б) щілина; в) система з цитоплазматичних містків г) камбій. 24. Назвіть процес, який здійснюється за допомогою продихів квіткових рослин. а) поглинання мінеральних солей; б) всмоктування води; в) переміщення парів води, кисню і вуглекислого газу; г) вегетативне розмноження

25. Що можна сказати про наявність і розташування продихів у латаття? а) відсутні: б) розташовані тільки на верхній стороні листа; в) розташовані тільки на нижній стороні листа; г) розташовані на верхній і нижній сторонах аркуша

26. В якій частині квіткових рослин клітини містять дуже багато хлоропластів? а) шкірка листа; б) м'якоть листка; в) деревина; г) луб 27. Що відбувається в листі більшості рослин вночі? а) тільки фотосинтез; б) тільки дихання в) тільки фотосинтез і випаровування г) тільки дихання і випаровування

28. Вкажіть фактор зовнішнього середовища, підвищення інтенсивності якого зменшує випаровування води рослиною а) температура повітря; б) вологість повітря; в) сила вітру; г) освітленість

29. Яке листорозміщення характерно для Воронячого ока ? а) мутовчатое; б) супротивне; в) чергове; г) спіральне

30. Що з перерахованого нижче є видозміною листа? а) вуса суниці; б) надземний бульба капусти кольрабі; в) колючки глоду; г) вусики гороху

31. Згадайте типи жилкування листків і визначте ознаку, за якою всі рослини, крім одного, об'єднані в одну групу. Назвіть це зайве серед них рослина. а) кропива; б) конвалія; в) фіалка триколірна; г) дуб.

32. Назвіть в листі наземного квіткової рослини тканину, яка по відношенню до верхньої поверхні листа розташована третьої. а) губчаста тканина; б) шкірка з великою кількістю продихів; в) стовбчаста тканина; г) шкірка з невеликою кількістю продихів.Лист


Тест – Да/Нет

1. Лист единственный орган цветкового растения, в котором происходит фотосинтез.
2. Листья бывают простыми и сложными.
3. Простой лист любого растения имеет черешок.
4. Лист со стеблем соединяется основанием.
5. Листовые пластинки сложного листа называются листочками.
6. Лист клевера называется тройчатым.
7. Все сложные листья, имеющие по 5-ти и более листочков, называются перистосложными.
8. Влагалищем листа называется его разросшееся основание.
9. Примером листа с сетчатым жилкованием является лист осины.
10. Сетчатое жилкование листьев встречается у растений гораздо ре же, чем параллельное, или дуговое.
11. Жилки листа его каркас, механическая основа. Других функций они не выполняют.
12. Перистое и пальчатое жилкование характерно для листьев двудольных растений.
13. Прозрачность кожицы листа позволяет солнечному свету проникать внутрь листа.
14. Устьичные клетки, как и другие клетки кожицы листа, не имеют хлорофилла.
15. В мякоти теневого листа столбчатая ткань развита лучше, чем в мякоти светового листа.
16. Световые и теневые листья могут встречаться на одном и том же растении.
17. В зеленом листе на свету образуется крахмал.
18. Для образования органических веществ на свету необходимы вода, углекислый газ и кислород.
19. Кислород, которым зеленые растения обогащают атмосферу, образуется в процессе фотосинтеза.
20. При горении каменного угля, торфа, дров освобождается солнечная энергия.
21. При дыхании листьев растений используется углекислый газ.
22. Дыхание листа связано с тратой органических веществ.
23. Испаряя воду, листья защищают себя от перегрева и способствуют поступлению в них воды.
24. Опадание листьев происходит как у листопадных растений, так и у вечнозеленых.
25. Перед листопадом в клетках листьев интенсивность фотосинтеза и дыхания не снижается.
26. Все вещества, необходимые для жизни растения, перед листопадом оттекают из листьев по проводящим тканям в другие органы.


Строение и жизнедеятельность листа


1. Листья имеют черешок: а) у большинства растений; б) у меньшей части видов растений;
в) примерно у половины видов растений.
2. Любой простой лист имеет: а) листовую пластинку и основание;
б) листовую пластинку, основание и черешок; в) листовую пластинку и черешок.
3. Дуговое и параллельное жилкование листьев характерно: а) для двудольных растений; б) для однодольных растений; в) для большинства двудольных и многих однодольных растений.
4. У водных растений, например, у кувшинки, устьица находятся: а) на верхней стороне листа; б) на нижней стороне листа; в) на краях листа, выступающих над водой.
5. Устьица находятся на обеих сторонах листовой пластинки у растений, листья которых располагаются в основном:
а) горизонтально; б) вертикально; в) мутовчато.
6. В световом листе лучше, чем в теневом листе, развита:
а) столбчатая ткань; б) губчатая ткань; в) механическая ткань.
7. Межклетники губчатой ткани за полнены:
а) воздухом; б) водой; в) воздухом и парами воды.
8. Для образования органических веществ в листе необходимы:
а) вода, минеральные соли, угле кислый газ, кислород; б) вода, углекислый газ;
в) вода, углекислый газ, минеральные соли.
9. В процессе фотосинтеза в атмосферный воздух выделяется:
а) кислород; б) углекислый газ; в) азот и углекислый газ.
10. Сложные процессы, протекающие в зеленых клетках растения, приводят к образованию:
а) сахара, который затем превращается в крахмал; б) крахмала, который затем пре вращается в сахар; в) крахмала или сахара.
11. Дыхание растения, находящегося в темноте; а) не прекращается; б) приостанавливается;
в) происходит более энергично, чем на свету.
12. При дыхании зеленое растение поглощает: а) азот; б) кислород; в) углекислый газ.
13. Если в растении достаточно воды, то устьица у большинства растений?
а) открыты днем и закрыты ночью; б) открыты ночью и закрыты днем;
в) открыты днем и ночью.
14. Когда в клетках мякоти листа много воды, то в межклетники по ступает:
а) вода через поры клеточных оболочек;
б) водяной пар, образующийся при испарении воды с поверхности оболочек клеток;
в) вода через поры оболочек клеток и водяной пар с поверхности клеток.
15. Листья растений больше испаряют воды: а) в солнечную и сухую погоду;
б) в пасмурную и влажную погоду; в) в теплую пасмурную погоду.
16. Усики гороха это видоизмененные: а) прилистники; б) листочки сложного листа;
в) боковые побеги.
17. Алое и агаву относят к растениям:
а) с видоизмененными листьями (водозапасающими);
б) с видоизмененными листьями, в которых откладываются в запас органические вещества;
в) с обычными сидячими листьями.
18. Листопадом называют опадание листьев у деревьев и кустарников, реже у многолетних трав, которое происходит: а) одновременно в определенный период года;
б) незаметно, так как листья опадают в течение длительного времени одновременно с образованием новых; в) у одних растений одновременно в определенный период года, а у других постепенно.
19. Листопад нормальный (естественный) процесс, связанный:
а) с обилием дождей или их отсутствием в течение длительного времени;
б) с наступлением осенних холодов; в) со старением листьев.
20. Назовите признак, по наличию которого листья называют сложными. а) имеют несколько черешков; б)   имеют несколько листовых пластинок на одном черешке; в) имеют сетчатое жилкование; г)  имеют сложный вырез края листовой пластинки.

21. Какое растение имеет простые листья а)   шиповник ; б) земляника; в) акация; г)   дуб.

22. У какого растения листья с сетчатым жилкованием? а)   кукуруза; б) лук; в) яблоня; г) ячмень

23. Что находится между замыкающими клетками устьица? а) толстая оболочка, общая для двух клеток б) щель; в) система из цитоплазматических мостиков г) камбий. 24. Назовите процесс, который осуществляется посредством устьиц цветковых растений. а) поглощение минеральных солей; б) всасывание воды; в) перемещение паров воды, кислорода и углекислого газа; г)   вегетативное размножение

25. Что можно сказать о наличии и расположении устьиц у кувшинок? а) отсутствуют: б) расположены только на верхней стороне листа; в) расположены только на нижней стороне листа; г) расположены на верхней и нижней сторонах листа

26. В какой части цветковых растений клетки содержат очень много хлоропластов? а) кожица листа; б) мякоть листа; в) древесина; г) луб 27. Что происходит в листьях большинства растений ночью? а) только фотосинтез; б) только дыхание в) только фотосинтез и испарение г) только дыхание и испарение

28. Укажите фактор внешней среды, повышение интенсивности которого уменьшает испарение воды растением а) температура воздуха; б) влажность воздуха; в) сила ветра; г) освещенность

29. Какое листорасположение характерно для вороньего глаза, элодеи? а) мутовчатое; б) супротивное; в) очередное; г) спиральное

30. Что из перечисленного ниже является видоизменением листа? а) усы земляники; б) надземный клубень капусты кольраби; в) колючки боярышника; г) усики гороха

31. Вспомните типы жилкования листьев и определите признак, по которому все растения, кроме одного, объединены в одну группу. Назовите это лишнее среди них растение. а) крапива; б) ландыш; в) фиалка трехцветная; г) дуб.

32. Назовите в листе наземного цветкового растения ткань, которая по отношению к верхней поверхности листа расположена третьей. а) губчатая ткань; б) кожица с большим количеством устьиц; в) столбчатая ткань; г) кожица с небольшим количеством устьиц.

Тест 16. Стебель. Видоизмененные побеги


Вместо точек подберите соответствующие .слова и запишите их по порядку в тетрадь.
1. Ползучие стебли у земляники называются ...
2. Усики гороха видоизмененные ...
3. Стебель составная часть ...
4. Стебель дерева состоит из коры, древесины и ...
5. Под кожицей стебля находится слой клеток ...
6. Дыхание стебля с развитым пробковым слоем происходит при помощи ...
7. Ситовидные трубки входят в состав ...
8. Между корой и древесиной находится ...
9. Вода и минеральные соли передвигаются в стебле по сосудам ...
10. Растворы органических веществ передвигаются из листьев по ... трубкам.
11. У ландыша в почве имеются корни и ...
12. Луковица видоизмененный ...
13. Клубни развиваются на концах ...
14. Укороченный стебель у луковицы называется ...
Тест 17. Знаете ли вы строение стебля

Решите, правильно или неправильно то или иное предложенное суждение. Выпишите цифры, после которых даны правильные суждения.
1. У большинства видов растений стебли прямостоячие.
2. Все стелющиеся стебли не укореняются в почве.
3. Вьющиеся стебли обвивают опору и цепляются за нее усиками или короткими придаточными корнями прицепками.
4. Стебли винограда цепляются за опору усиками.
5. Стебель дерева состоит из коры, пробки, луба, камбия, древесины и сердцевины.
6. Клетки пробки мертвые.
7. Кожица стебля и пробка по кровные ткани.
8. Дыхание древесного стебля происходит через трещины коры и обломанные ветки.
9. Ситовидные трубки входят в состав древесины.
10. Лубяные волокна вытянутые мертвые клетки с толстыми стенками.
11. Камбий образовательная ткань.
12. Стебель растет в толщину не прерывно.
13. Годичное кольцо образуется за весну, лето и осень.
14. По годичным кольцам можно узнать, в каких условиях дерево росло в тот или иной год жизни.
15. Вода и минеральные соли передвигаются в стебле по сердцевине.
16. На подземных побегах имеются почки, видоизмененные листья, развиваются придаточные корни.
17. На всех подземных побегах листья быстро отмирают, оставляя заметные рубцы.
18. Корневище это видоизмененный боковой корень.
19. Луковица состоит из укороченного стебля, видоизмененных листьев и почек.
20. Клубни развиваются не на корнях, а на концах подземных побегов столонах.
21. В клубнях, луковицах и корневищах откладывается в запас крахмал.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.