Тести по темі « Давня Історія України ». Повторення.

Опис документу:
Даний матеріал містить 10 варіантів тестових завдань по темі « Давня Історія України ». Повторення. Кожний із варіантів складається з 10 завдань,перші 9 це тести які оцінюються в 1 бал,10 завдання це високий рівень і передбачає грунтовні знання по темі тому оцінюється максимально в 3 бали.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Варіант № 1

 1. Утворення Київської Русі завершилося за князювання:

 1. Аскольда.

 2. Ігоря.

 3. Олега

 4. Ольги.

 1. Чи стосуються події, описані літописцем, діяльності князя Володимира Великого?

1. «І поставив він кумири на пагорбі, поза двором теремним: Перуна дерев’яного, – а голова його була срібна, а вус – золотий, – і Хорса, і Дажбога, і Стрибога, і Сімаргла...»

2. «І повелів він поскидати кумирів – тих порубати, а других вогню оддати. Перуна ж повелів він прив’язати коневі до хвоста і волочити з Гори по Боричевому узвозу на ручай...»

  1. Лише перша.

  2. Жодна з подій.

  3. Обидві події.

  4. Лише друга.

 1. Неолітична революція спричинила появу:

   1. збиральництво, тваринництво, рибальство.

   2. мисливство, збиральництво, рибальство.

   3. землеробство, збиральництво, мисливство.

   4. землеробство, скотарство, рибальство

 1. Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період

  1. раннього залізного віку.

  2. бронзового віку.

  3. енеоліту.

  4. неоліту.

 1. Велика княгиня київська Ольга (945 – 957 рр.) під час свого правління:

1. створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки».

2. поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснивши низку військових походів.

3. відвідала Константинополь і прийняла християнство, проте християнізація Русі на державному рівні не відбулася.

  1. 1, 3

  2. 1, 2, 3

  3. 2, 3

  4. 1, 2

 1. На Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва, грецькі колоністи заснували місто

  1. Ольвія.

  2. Тіра.

  3. Фанагорія.

  4. Херсонес.

 1. Витвір ювелірного мистецтва, зображений на фото, створено на замовлення:

А грецького аристократа.

Б кіммерійського вождя.

В слов’янського князя.

Г скіфського царя.

 1. У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «Володимир Мономах сів у Києві. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами й усіма киянами з честю великою.., сів він на столі отця свого й предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся…»?

А 1054 р. Б 1097 р. В 1113 р. Г 1199 р.

9. Позначте форму релігійних вірувань, відповідно до яких люди поклонялися неживим предметам


А. Магія. Б. Фетишизм. В. Анімізм. Г. Тотемізм

Високий рівень (10-12б).

Охарактеризуйте процес прийняття християнства в Київські Русі.

Варіант № 2

1. Укажіть ознаки неолітичної революції: 1. Винайдення першого штучного продукту – сплаву міді та олова. 2. Виникнення землеробства та скотарства. 3. Відокремлення скотарства від землеробства. 4. Перехід до осілого способу життя. 5. Винайдення свердління, пиляння та шліфування каменю. 6. Відокремлення ремесла від землеробства. 7. Виникнення виробництва керамічного посуду, прядіння, ткацтва.

  1. 1, 3, 5, 6

  2. 2, 4, 5, 7

  3. 1, 2, 4, 6

2. Перший писемний збірник правових норм у Київські Русі був виданий князем………..і мав назву……..правда.

3. Володимир Мономах був Великим князем київським у:

а) 1019 – 1054 рр.; б) 1025 – 1032 рр.; в) 1113 – 1125 рр.; г) 1111 – 1123 рр.

4. В уривку з історичного джерела «І звелів Олег своїм воїнам зробити колеса й поставити на них кораблі. І з попутним вітром підняли вони вітрила й пішли з боку поля до міста. Греки ж, побачивши це, злякались і сказали через послів Олегові: “Не губи міста, дамо тобі данини, якої забажаєш!”» описано події походу київського князя на

А Ітіль.
Б Доростол.
В Іскоростень.
Г Константинополь.

5. Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:

  1. об’єднання ремісників міста

  2. збори вільного населення міста для вирішення громадських справ

  3. група професійних воїнів на чолі з князем

  4. народне ополчення під час війни

6. Хто з давньоруських князів першим прийняв хрещення у Константинополі:

 1. Ігор

 2. Ольга

 3. Аскольд

 4. Олег

7. Позначте плем’я, у битві з яким загинув київський князь Святослав Ігорович, повертаючись на батьківщину після походу проти Візантії.

   1. Авари

   2. Печеніги

   3. Половці

   4. Хозари

8. Позначте ім’я князя, який правив у 1019-1054 рр.

 1. Володимир Мономах

 2. Святослав Ігорович

 3. Ярослав Мудрий

 4. Володимир Великий

9.Встановіть відповідність: 1.Скіфська прикраса знайдена археологом Мовзолевським у кургані Товста Могила 2.Скіфськька знахідка знайдена в кургані Солоха.3.Памятка трипілівської культури.4.Знахідка грецьких міст-полісів.

А Б

В Г

Високий рівень (10-12б)

В чому полягали основні причини роздробленості Київської Русі ?

Варіант № 3

1. Прочитайте уривок і визначте про якого князя йде мова.

«І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися і чорноризці стали множитися, і монастирі стали з’являтися… І придбав він (книги) , що ними почуваються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь в землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, – так і сей. Отець бо його… землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

 1. Ярослава Мудрого

 2. Володимира Великого

 3. Ігоря Старого

 4. Олега Віщого

2. Позначте ім’я ймовірного автора «Повісті минулих літ»

 1. князь Володимир

 2. Іларіон

 3. Нестор

 4. співець Боян

3. Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4.

  1. хрещення Аскольда

  2. утворення Київської Русі

  3. страта князя Ігоря деревлянами

  4. помста княгині Ольги деревлянам

4. Укажіть значення прийняття християнства на Русі (3 правильні):

А. Дало поштовх до розвитку культури

Б. Укріпилася князівська влада

В. Занепад культури на Русі

Г. Погіршилися відносини із країнами світу

Д. Сприяло зміцненню держави зсередини єдиною релігійною ідеологією

Е. Почалася роздробленість Київської Русі

5. У 907 р., 911 р., 941 р., 944 р. відбулися походи київських князів на:

А Константинополь.

Б Новгород.

В Доростол.

Г Булгар.

6. Кому був притаманний так званий «звіринний стиль у мистецтві»:

 1. скіфам

 2. сарматам

 3. кіммерійцям

 4. Алланам

7.Якому князю Київської Русі належить даний портрет:

1.Святослав.2.Ярослав.3.1гор.4.Олег

8. Позначте назву племені, на території якого виник Київ:

А. Поляни

Б. Деревляни

В. Тиверці

Г. Уличі

9. Що належить до причин політичної роздробленості Русі?

 1. встановлення влади половецьких ханів на півдні Русі

 2. прагнення удільних князів до незалежності від Києва

 3. встановлення вічових порядків у всіх землях Русі

 4. відродження і поширення язичництва

Високий рівень (10-12б)

Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику князя Володимира Великого.

Варіант № 4

1. Позначте ім’я київського князя, який під час походу на Константинополь прибив на його воротах свій щит.

   1. Аскольд

   2. Олег

   3. Ігор

   4. Святослав

 1. Позначте назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над якими було збудовано Софіївський собор у Києві

  1. Половці

  2. Печеніги

  3. Торки

  4. Угри

3. Визначіть, якими за формою державного правління були такі держави:

 1. Тіра;

 2. Херсонес;

 3. Ольвія;

 4. Боспорська держава.

  1. монархія;

  2. республіка.

4.Коли відбулося хрещення Русі?

А. 882

Б. 988

В. 1097

Г. 1240

5.Поставте відповідність:

1

 • Аскольд і Дір

А

 • (1113–1125 рр.)

2

 • Олег

Б

957–972 рр

3

 • Ігор

В

980-1015

4

 • Ольга

Г

середина IX ст.

5

 • Святослав

Д

1019–1054 рр

6

 • Володимир Великий

Е

945–964рр

7

 • Ярослав Мудрий

Є

882–912 рр.

8

 • Володимир Мономах

Ж

912–945 рр

6. Запишіть ім’я правителя Київської Русі, який одночасно був онуком і київського князя, і Візантійського імператора……….

7.Позначте династію князів, яка перебувала при владі в Київській Русі до роздробленості:

А. Рюриковичі

Б. Ольговичі

В. Ігоревичі

Г. Святославовичі

8. Правляння Ярославичів – це етап розвитку Київської Русі, на якому відбувається:

 1. децентралізація апарату управління, зміна загальноруського законодавства та церковної організації удільними, втрата державного суверенітету

 2. зміна централізованої монархії федеративною, коли державою колективно правила група найвпливовіших князів

 3. економічний і культурний занепад країни, руйнація усіх усталених внутрішніх політичних і династичних зв’язків

 4. цілковитий політичний розпад єдиної держави, перетворення удільних князів на васалів іноземних держав

9.  Скіфська назва меча:

а) арбалет;

б) акінак;

в) Анахарсис.

Високий рівень (10-12б)

Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику Ярослава Мудрого.

Варіант № 5

1.Неолітична революція це…………..?(дайте визначення поняттю).

2.Перший кам’яний православний храм, споруджений на Русі:

а)Десятинна церква;

б) Софійський собор;

в)церква Горяни в Закарпатті.

3.Встановіть послідовність правління київських князів, записавши їх імена у відповідному порядку:

а)Ольга;

б)Володимир;

в)Ігор;

г)Олег;

д)Святослав;

е)Ярослав.

4. Встановіть відповідність:

1

Кіммерійці

а

розведення коней

Кіммерійці:

б

обробка заліза та деревини

в

короткі мечі

2

Скіфи

г

далекобійні луки

Скіфи:

д

VII—III ст. до н. е.

е

особливий звіриний стиль у мистецтві

і

IX—VII ст. до н. е.

5. Позначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Володимира Мономаха (5 правильних відповідей).

а)  Зосередив у своїх руках усі українські землі

б)  Здійснив 93 великі походи проти половців

в)  Відродив владу великого князя київського

г)   Підніс престиж Києва як столиці Київської Русі

д)  Завоював підтримку бояр, багатих купців та простого народу

е) Уніс зміни та доповнення до «Руської правди»

є) Дбав про піднесення міжнародного авторитету Київської Русі  

ж)Залишив заповіт «Повчання дітям»

6. Про якого князя іде мова:

Усе життя провів в походах,

На битву, як на свято йшов.

Та на Дніпровських на порогах Свою геройську смерть знайшов.

Хан з його черепа зробив

І золотом прикрасив чашу.

А. Ярослав. Б. Святослав Г. Володимир

7. Останнім київським князем, чию владу можна характеризувати як монархічну, був…

 1. Володимир Мономах

 2. Ярослав Мудрий

 3. Мстислав Великий

 4. Володимир Великий

8.Позначте ім’я князя, який остаточно розгромив печенігів і відігнав їх від кордонів Русі.

  1. Ярослав

  2. Святослав

  3. Володимир

  4. Олег

9.Предмет язичницького культу східних слов’ян зображено на фото:

Високий рівень (10-12б)

Охарактеризуйте правління княгині Ольги ( внутрішня та зовнішня політика).Як ви оцінюєти її діяльність(ваша думка).

Варіант № 6

1.Який князь здійснив хрещення Русі?
а) Олег
б) Ігор
в) Святослав
г) Володимир.

2.  Скіфія набула найбільшої могутності за правління:

а) Скопасиса;

б) Іданфірса;

в) Атея.

3. Позначте твердження, які характеризують розвиток Київської Русі за правління Володимира Великого.

 1. Здійснив два переможні походи на Константинополь

 2. На чолі мирного посольства відвідав Константинополь і уклав договір з імператором Константином Багрянородним

 3. Запровадив нове зведення законів усного звичаєвого права, назване літописцем «Уставом земляним»

 4. Для захисту кордонів Київської Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень «змієві вали»

 5. Під Києвом завдав остаточної поразки печенігам

 6. Здійснив спробу реформувати язичництво, проголосивши Перуна головним богом

 7. Написав "Повчання дітям

4. Запишіть ім’я правителя Київської Русі, який одночасно був онуком і київського князя, і Візантійського імператора…….

5.Держава, на яку робили походи Аскольд, Олег та Ігор

 1. Болгарія

 2. Візантія

 3. Польща

 4. Угорщина

6. Позначте факт, що стосується життя і діяльності Ярослава Мудрого:

А. Успадкував владу від князя Святослава

Б. Розгромив печенігів під стінами Києва

В. За його наказом була збудована Десятинна церква

Г. Прожив 67 років

7. Установіть відповідність між іменами князів та подіями, що відбулися під час їхнього правління.

1 Ігор
2 Ярослав Мудрий
3 Володимир Мономах
4 Святослав

А будівництво Софійського собору, заснування Києво-Печерської лаври
Б реформа збору данини, установлення точних її норм
В невдалий похід на Константинополь (човни русичів наразилися на «грецький вогонь»)
Г затвердження нової збірки законів, яка ввійшла до «Руської правди»
Д розгром Хозарського каганату

 1. Хто зображений,встановіть відповідність.

АБ

В

1.Ігор 2. Ярослав 3.Ольга 4.Олег 5.Святослав

9. У 907 р., 911 р., 941 р., 944 р. відбулися походи київських князів на:

А Константинополь.

Б Новгород.

В Доростол.

Г Булгар.

Високий рівень (10-12б).

Охарактеризуйте процес прийняття християнства в Київські Русі.

.             Варіант № 7

 1.  Дарій і програв війну з скіфами, бо:

а) у скіфів була більша армія;

б) скіфи обрали правильну тактику;

в) скіфи мали кращу зброю.

2. Прочитайте уривок і визначте про якого князя йде мова.

«І при нім стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися і чорноризці стали множитися, і монастирі стали з’являтися… І придбав він (книги) , що ними почуваються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова. Бо як ото хто-небудь в землю зоре, а другий засіє, а інші пожинають і їдять поживу вдосталь, – так і сей. Отець бо його… землю зорав і розм’якшив, себто хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей, а ми пожинаємо, учення приймаючи книжнеє».

 1. Ярослава Мудрого

 2. Володимира Великого

 3. Ігоря Старого

 4. Олега Віщого

3. Позначте назву кочових племен, на місці і на честь перемоги над якими було збудовано Софіївський собор у Києві

 1.  Половці

 2.  Печеніги

 3.  Торки

 4.  Угри

4. Позначте форму релігійних вірувань, відповідно до яких люди поклонялися неживим предметам


А. Магія. Б. Фетишизм. В. Анімізм. Г. Тотемізм

  1. До якої культури належать керамічна знахідка:

А Б

1.Культура Античних міст Північного Причорноморря

2. Кіммерійська культура

3. Трипілівська культура

4. Зарубницька культура

  1. У якому році відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела: «Володимир Мономах сів у Києві. Зустріли ж його митрополит Никифор з єпископами й усіма киянами з честю великою.., сів він на столі отця свого й предків своїх, і всі люди раді були, а заколот улігся…»?

А 1054 р. Б 1097 р. В 1113 р. Г 1199 р.

7.Поставте відповідність:

1

 • Аскольд і Дір

А

 • (1113–1125 рр.)

2

 • Олег

Б

957–972 рр

3

 • Ігор

В

980-1015

4

 • Ольга

Г

середина IX ст.

5

 • Святослав

Д

1019–1054 рр

6

 • Володимир Великий

Е

945–964рр

7

 • Ярослав Мудрий

Є

882–912 рр.

8

 • Володимир Мономах

Ж

912–945 рр

8.Установіть відповідність між іменами князів та подіями, що відбулися під час їхнього правління.

1 Ігор
2 Ярослав Мудрий
3 Володимир Мономах
4 Святослав

А будівництво Софійського собору, заснування Києво-Печерської лаври
Б реформа збору данини, установлення точних її норм
В невдалий похід на Константинополь (човни русичів наразилися на «грецький вогонь»)
Г затвердження нової збірки законів, яка ввійшла до «Руської правди»
Д розгром Хозарського каганату

 1. На Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва, грецькі колоністи заснували місто

  1. Ольвія.

  2. Тіра.

  3. Фанагорія.

  4. Херсонес.

Високий рівень (10-12б).

Охарактеризуйте князювання Олега Віщого.

.             Варіант №8

1. Коли було здійснено хрещення Русі?
а) 980р.
б) 988р.
в) 992р.
г) 998р.

2. «Не любо мені є в Києві жити. Хочу жити я в Переяславці на Дунаї, бо то є середина землі моєї. Адже там усі добра сходяться». Такими були плани київського князя:

А) Ігоря;

Б) Святослава;

В) Володимира;

Г) Ярослава.

3. Визначіть, якими за формою державного правління були такі держави:

A) Тіра;

Б) Херсонес;

B) Ольвія;

Г) Боспорська держава.

1) монархія;

2) республіка.

4 Укажіть напрями діяльності перших київських князів (від Олега до Святослава)

  1.  будівництво міст, підтримка ремесел і торгівлі у своїх володіннях

  2.  захист власних володінь від нападників та організація воєнних походів на сусідні землі

  3.  збір і збут полюддя

  4.  розробка державного законодавства, кодифікація звичаєвого права

  5.  організація постійних міжнародних зносин з сусідніми державами й активних дипломатичних контактів з іншими народами

  6.  приєднання до своїх володінь нових земель і нових народів та обкладання їх даниною

  7.  запровадження єдиної державної релігії

5. Укажіть назву історичного періоду, коли виникло відтворювальне господарство.

 1. неоліт

 2. мезоліт

 3. пізній палеоліт

 4. ранній палеоліт

6. Яке з нижченаведених визначень пояснює, що таке віче:

 1. об’єднання ремісників міста

 2. збори вільного населення міста для вирішення громадських справ

 3. група професійних воїнів на чолі з князем

 4. народне ополчення під час війни

         .         

7. Витвір ювелірного мистецтва, зображений на фото, створено на замовлення:

А грецького аристократа.

Б кіммерійського вождя.

В слов’янського князя.

Г скіфського царя.

8. Велика княгиня київська Ольга (945 – 957 рр.) під час свого правління:

1. створила осередки центральної князівської влади на місцях і регламентувала процес збирання данини, запровадивши «погости» та «уроки».

2. поклала край пануванню Хозарського каганату в Причорноморських і Прикаспійських степах, здійснивши низку військових походів.

3. відвідала Константинополь і прийняла християнство, проте християнізація Русі на державному рівні не відбулася.

  1. 1, 3

  2. 1, 2, 3

  3. 2, 3

  4. 1, 2

9. Позначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Володимира Мономаха (5 правильних відповідей).

а)  Зосередив у своїх руках усі українські землі

б)  Здійснив 93 великі походи проти половців

в)  Відродив владу великого князя київського

г)   Підніс престиж Києва як столиці Київської Русі

д)  Завоював підтримку бояр, багатих купців та простого народу

е) Уніс зміни та доповнення до «Руської правди»

є) Дбав про піднесення міжнародного авторитету Київської Русі  

ж)Залишив заповіт «Повчання дітям»

Високий рівень (10-12б). Охарактеризуйте внутрішню та зовнішню політику князя Володимира Великого.

   Варіант № 9

1. Золота пектораль знайдена археологом:

а) В. Хвойкою;

б) Б. Мозолевським;

в) О. Петровським.

2. Князь, що у 860р. здійснив переможний похід на Візантію………..?

 1. Установіть відповідність між датами та історичними подіями

882р

Повстання древлян

907р

Захоплення Києва Олегом

945р

Загибель князя Святослава

972р

Похід Олега Візантію

 1. Хто зображений,встановіть відповідність.

АБ

В

1.Ігор 2. Ярослав 3.Ольга 4.Олег 5.Святослав


5. Позначте назву країни, королевою якої була Анна Ярославна:

А. Франція

Б. Англія

В. Польща

Г. Угорщина

6. Позначте іншу назву варягів.

 1. Угри

 2. Венеди

 3. Нормани

 4. Гуни

7 Позначте ім’я князя, який правив у 1019-1054 рр.

  1. Володимир Мономах

  2. Святослав Ігорович

  3. Ярослав Мудрий

  4. Володимир Великий

8. Поставте відповідність:

1

 • Аскольд і Дір

А

 • (1113–1125 рр.)

2

 • Олег

Б

957–972 рр

3

 • Ігор

В

980-1015

4

 • Ольга

Г

середина IX ст.

5

 • Святослав

Д

1019–1054 рр

6

 • Володимир Великий

Е

945–964рр

7

 • Ярослав Мудрий

Є

882–912 рр.

8

 • Володимир Мономах

Ж

912–945 рр

9.Між якими релігіями вибирав Володимир Великий приймавши християнство:

 1. іслам

 2. буддизм

 3. іудаїзм

 4. християнство

 5. язичництво

Високий рівень (10-12б).

Охарактеризуйте особливості правління Володимира Мономаха, які здобутки та прорахунки у його діяльності.

Варіант № 10

 1. Якому з наведених нижче визначень відповідає термін «неолітична революція»

 1. зміни в житті первісного суспільства, спричинені остаточним утвердженням відтворювального типу господарства

 2. глибокі якісні зміни в житті первісного суспільства, спричинені виникненням і поширенням землеробства і скотарства

 3. глибокі якісні зміни в житті первісного суспільства, спричинені появою людини нового фізичного типу - кроманьйонця і родової общини

 4. зміни в житті первісного суспільства, спричинені винаходом лука і стріл, удосконаленням знарядь праці

2.Які кочові племена витіснили скіфів


А.Кіммерійці


Б.Сармати


В.Готи


Г.Гуни

3. Позначте рік, коли відбулася подія, про яку йде мова в літописі: "Греки так налякалися, що стали просити в Олега аби він взяв яку хоче данину, аби тільки міста не чіпав, і Олег сказав їм дати по 12 гривен, себто по 6 фунтів срібла з чоловіка, на дружину і на князів, що по городах лишилися: в Києві, Чернігові, Переяславі й по інших городах":

А. 882 р.

Б. 900 р.

В. 906 р.

Г. 911 р.

4. Позначте твердження, які характеризують розвиток Київської Русі за правління Володимира Великого.

 1. Здійснив два переможні походи на Константинополь

 2. На чолі мирного посольства відвідав Константинополь і уклав договір з імператором Константином Багрянородним

 3. Запровадив нове зведення законів усного звичаєвого права, назване літописцем «Уставом земляним»

 4. Для захисту кордонів Київської Русі від нападів печенігів розпочав будівництво системи укріплень «змієві вали»

 5. Під Києвом завдав остаточної поразки печенігам

 6. Здійснив спробу реформувати язичництво, проголосивши Перуна головним богом

 7. Написав "Повчання дітям

5.Позначте назву племені, на території якого виник Київ:

А. Поляни

Б. Деревляни

В. Тиверці

Г. Уличі

6. Позначте напрямки внутрішньої та зовнішньої політики Володимира Мономаха (5 правильних відповідей).

а)  Зосередив у своїх руках усі українські землі

б)  Здійснив 93 великі походи проти половців

в)  Відродив владу великого князя київського

г)   Підніс престиж Києва як столиці Київської Русі

д)  Завоював підтримку бояр, багатих купців та простого народу

є) Уніс зміни та доповнення до «Руської правди»

є) Дбав про піднесення міжнародного авторитету Київської

Русі  ж)Залишив заповіт «Повчання дітям»

7. Який князь зображений на фото?

8.Установіть відповідність між іменами князів та подіями, що відбулися під час їхнього правління.

1 Ігор
2 Ярослав Мудрий
3 Володимир Мономах
4 Святослав

А будівництво Софійського собору, заснування Києво-Печерської лаври
Б реформа збору данини, установлення точних її норм
В невдалий похід на Константинополь (човни русичів наразилися на «грецький вогонь»)
Г затвердження нової збірки законів, яка ввійшла до «Руської правди»
Д розгром Хозарського каганату

9.Між якими релігіями вибирав Володимир Великий приймавши християнство:

A. іслам . B. Буддизм. C. Іудаїзм. D. Християнство. E. язичництво

Високий рівень (10-12б)

Проаналізуйте внутрішню та зовнішню політику Ярослава Мудрого.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Інтегрований курс «Мистецтво»: теоретико-прикладний аспект»
Просіна Ольга Володимирівна
36 годин
590 грн
395 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.