Тести на урок математики для 6 класу

Математика

Для кого: 6 Клас

03.01.2021

824

11

0

Опис документу:
Тестові завдання для учнiв 6 класу по темах «Звичайні дроби»(множення і ділення дробів), «Подільність чисел», «Відношення і пропорції», «Раціональні числа та дії над ними», «Звичайні дроби» (додавання і віднімання дробів), «Раціональні числа», «Раціональні числа, дії над ними».
Перегляд
матеріалу
Отримати код

6 клас

Тестові завдання по темі «Звичайні дроби»(множення і ділення дробів)

  1. Обчисліть добуток:

А. Б. В. Г.

2. Чому дорівнює квадрат числа ?

А. Б. В. Г.

3. Чому дорівнює куб числа

А. Б. В. Г.

4. Назвіть число, обернене до

А.1 Б. В. Г.

5. Знайдіть частку:

А. Б. В. Г.

6. Чому дорівнює

А. 1 Б. 2 В. 3 Г. 4

7. Запишіть десятковим дробом число 4

А. 4,4 Б. 4,14 В. 4,25 Г. 0,425

8. Розв’яжіть рівняння: 3x=

А. Б. В. Г.

Тестові завдання по темі «Подільність чисел».

  1. У якій парі перше число є дільником другого?

А. 3 і 13 Б.4 і 20 В. 2 і 3 Г. 7 і 39

2. На які з чисел ділиться число 12?

А. на 3 і 5 Б. на 4 і 5 В. на 3 і 4 Г. на 6 і 5

3. Скільки дільників має число 13?

А. два Б. один В. три Г. чотири

4. НСД (4;18) є число:

А. 6 Б. 4 В. 3 Г. 2

5. Яку цифру треба записати замість зірочки у числі 34, щоб число ділилося на 9?

А.1 Б. В.3 Г. 9

6. Які з чисел взаємно прості?

А. 2 і 3 Б.4 і 8 В. 3 і 9 Г. 12 і 18

7. Яке з чисел кратне числу 7?

А. 2 Б. 3 В. 5 Г. 14

8. НСК (6;4) є число:

А.12 Б. 6 В. 4 Г. 20

9. Яке з чисел 25; 12; 13; 8 ділиться на 2 і на 3?

А.25 Б. 13 В.8 Г. 12

10. НСК (12;15) є число:

А.50 Б. 0 В. 60 Г. 52

Тестові завдання по темі «Відношення і пропорції».

  1. Знайдіть значення відношення

А. Б. В. Г.

2. Яка ймовірність того, що Червона Шапочка народилась у січні?

А. Б. В. Г.

3. Знайдіть невідомий член пропорції: 4:x=2:5

А. 5 Б. 4 В. 10 Г. 2

4. Число π наближено дорівнює:

А. 3,15 Б. 3,16 В. 4,13 Г. 3,14

5. Розв’яжіть рівняння:

А. 3 Б. 4 В. 1 Г. 2

6. Поділіть число 100 на частини, пропорційні числам 8 і 2.

А. 80 і 20 Б. 60 і 40 В. 30 і 70 Г. 10 і 90

7. Знайдіть діаметр кола, радіус якого дорівнює 2,5 см.

А. 25 Б. 2,5 В. 5,2 Г. 5

8. Площа круга обчислюється за формулою:

А. 2r Б. π В. 2πr Г. πd

Тестові завдання по темі «Раціональні числа та дії над ними»

  1. Яка з точок А(1), В(-2), С(4), D(3) найближча до точки О(0)?

А. С Б. А В. D Г. B

2. Укажіть пару протилежних чисел.

А. 3 і Б. 0,5 і 5 В. 17 і -71 Г. 3 і -3

3. Обчисліть значення виразу (13)+(-13).

А. 26 Б. 0 В. -13 Г. 13

4. Яке з чисел 4; -4; -8; 9 найменше?

А. -4 Б. 4 В. -8 Г. 9

5. Між якими сусідніми цілими числами знаходиться число 0,7?

А. 0 і 1 Б. -1 і -2 В. 1 і 2 Г. 0 і -1

6. Замість зірочки запишіть таку цифру, щоб нерівність -123>-12

А. 0 Б. 1 В. 2 Г. 4

7. Розв’яжіть рівняння: (x)= -4

А. розвязків немає Б. 3 В. 0 Г. -4

8. Числу 35 протилежне є число:

А. 35 Б. - В. Г. -35

Тестові завдання по темі «Звичайні дроби» (додавання і віднімання дробів)

  1. Який з даних дробів правильний?

А. Б. В. Г.

2. Який знак треба поставити замість зірочки у записі

А. Б. В. = Г.

3. Обчисліть суму

А. Б. В. 1 Г.

4. Розв’яжіть рівняння: x+

А. 1 Б. В. Г. 1

5. Обчисліть різницю

А. Б. В. 1 Г.

6. Яке з чисел найменше 1;

А.1 Б. 2 В. 5 Г.

7. Який вигляд матиме дріб після скорочення?

А. Б. В. Г.

8. При якому значенні x рівність правильна?

А. 6 Б. 7 В. 8 Г. 10

9. У вигляді якого мішаного числа можна записати дріб

А. 2 Б. 5 В. 5 Г. 4

Тестові завдання по темі «Раціональні числа».

  1. Чому дорівнює коефіцієнт у виразі -6x²y³?

А. 2 Б. 3 В. -6 Г. -2

2. Спростіть вираз : 3x-10x+12x-3x.

А. 2x Б. 28x В. -28x Г. -2x

3. Розвяжіть рівняння: 3х-1=2х+3.

А. -1 Б. 1 В. -4 Г. 4

4. Як записують, що прямі a і с перпендикулярні?

А. а-с Б. а В. аǁс Г. а=с

5. Як записують, що прямі а і n паралельні?

А. aǁn Б. a=n В. an Г. a-n

6. Обчисліть: 4,75+2,3-4,75.

А. 0 Б. 2,3 В. -2,3 Г. 4,75

7. Спростіть вираз: 3а·(-2с).

А. 6ас Б. ас В. 5ас Г. -6ас.

8. Які координати має початок координат?

А.(0;0) Б. (1;1) В. (0;1) Г. (1;0)

Тестові завдання по темі «Раціональні числа, дії над ними»

  1. Чому дорівнює сума чисел -4,3 і 4,3?

А. 8,6 Б. -8,6 В. 0 Г. 1

2. Обчисліть: -2,5+4,7.

А. 2,2 Б. 7,2 В. -7,2 Г. -2,2

3. Обчисліть добуток: -2,99·0.

А. -2,99 Б. 0 В. 2,99 Г. -0,99

4. Обчисліть: -12,4+(-2,5).

А. 14,9 Б. 9,1 В. -9,1 Г. -14,9

5. Чому дорівнює квадрат числа -6?

А. 0 Б. 36 В. -36 Г. 12

6. Обчисліть: 23,7-25,8.

А. -2,1 Б. 2,1 В. 49,2 Г. -49,2

7. Розвяжіть рівняння: 5х=-300

А. 60 Б. -6 В. 6 Г. -60

8. Обчисліть значення виразу 25𝑥·𝑦, якщо 𝑥=-4, 𝑦=1

А. -100 Б. 25 В. 100 Г. -25

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.