Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Робота над граматичною будовою мови на корекційних заняттях з розвитку мовлення для дітей з ООП
»
Взяти участь Всі події

Тести до розділу "Україна в період загострення кризи радянської системи"

Історія України

Для кого: 11 Клас

19.01.2022

1090

43

0

Опис документу:

Тести до розділу "Україна в період загострення кризи радянської системи" Створені на основі тестів ЗНО відповідної теми. Можна використовувати на заняттях під час вивчення розділу, або на уроках узагальнення та тестового контролю знань.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Україна в період загострення кризи радянської системи

 1. «...Ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР» — це рішення засвідчило


Азгортання хрущовських реформ.

Бреалізацію державного суверенітету республіки.

Вскорочення масштабів сталінських репресій.

Гпоглиблення політики «перебудови».

 1. Яке явище радянської дійсності другої половини 1960–1980-х рр. відображає карикатура?

Анизьку якість обслуговування в торговельних закладах

Брозкрадання державного майна на робочих місцях

Втехнологічну відсталість харчової промисловості

Гсистематичне пияцтво на робочому місці

 1. Поява в середині 1970-х рр. концепції «розвиненого соціалізму» стала одним із проявів


Аполітико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку.

Бутвердження принципів політичного плюралізму.

Вактивізації дисидентського правозахисного руху.

Гстановлення багатопартійності в суспільстві.

 1. Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок з якої процитовано:
  «...Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови та релігії...»?


Азавершення «хрущовської відлиги»

Бзародження Народного руху України

Встворення Української Гельсінської групи

Гпочаток «косигінської реформи»

 1. На яке явище в житті радянських людей у період «застою» вказує карикатура?


Ахронічний дефіцит товарів широкого вжитку

Бнизький рівень соціального захисту населення

Вполітичну активність старшого покоління

Гдитячу безпритульність

 1. Установіть відповідність між прізвищами митців і фактами їхньої творчої біографії.


1О. Гончар

2О. Довженко

3С. Параджанов

4П. Загребельний

Акінорежисер, автор фільмів «Земля», «Поема про море», кіноповістей «Україна в огні», «Зачарована Десна»

Бписьменник, громадський діяч, автор трилогії «Прапороносці», романів «Тронка», «Собор», «Берег любові»

Впоет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона», сценаріїв до фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест»

Гкінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Колір граната»

Дписьменник, журналіст, автор романів «Первоміст», «Роксолана», «Я, Богдан», сценарію до фільму «Ярослав Мудрий»

 1. Яка особливість економічного розвитку України 1970 — початку 1980-х рр. підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, а в розвинутих країнах цей показник сягав 50–60%...»


Апосилення економічної самостійності

Бдеформованість структури економіки

Взростання конкурентоспроможності продукції

Гзниження матеріало- та енергомісткості виробництва

 1. Про активізацію дисидентського руху в Україні в другій половині 1970-х рр. свідчить


Астворення Української робітничо-селянської спілки.

Бпоява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?».

Ворганізація в Києві клубу творчої молоді «Сучасник».

Гдіяльність Української Гельсінської групи.

 1. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.


1Велика Вітчизняна війна (1941–1945 рр.)

2Післявоєнна відбудова (1945 — початок 1950-х рр.)

3Десталінізація (1953–1964 рр.)

4Загострення кризи радянської системи (середина 1960 — початок 1980-х рр.)

А«відлига», «лібералізація», «раднаргоспи», «шістдесятники»

Б«застій», «номенклатура», «дефіцит», «правозахисник»

В«стаханівський рух», «закон про п'ять колосків», «розстріляне відродження», «форсована індустріалізація»

Г«Голокост», «новий порядок», «рух Опору», «колабораціонізм»

Д«операція «Вісла», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»

 1. У якому році В. Щербицький став Першим секретарем ЦК КПУ?


А1965 р.

Б1972 р.

В1976 р.

Г1982 р.

 1. Одне із завдань Української Гельсінської групи — це


Авідновлення в правах несправедливо засуджених, звинувачених осіб.

Бзасудження фактів втручання СРСР у справи країн Східної Європи.

Вознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини.

Гунесення до Конституції УРСР положення про свободу віросповідання.

 1. Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?


Аузагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи

Бсистема, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу партії різної політичної орієнтації

Вполітика розміщення промислових об’єктів без урахування наявної сировинної бази, трудових ресурсів тощо

Гсистема управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування

 1. До якого періоду історії України слід віднести такий висновок науковців: «Свідченням прогресивних явищ в українському мистецтві стало утвердження і розвиток українського романтичного (поетичного) кіно. Творчість таких видатних діячів українського кіно, як С. Параджанов, І. Миколайчук, стала відомою далеко за межами України»?


А«відлига»

Б«застій»

В«перебудова»

Г«незалежність»

 1. Установіть відповідність між переліками понять і термінів, які потрібно використовувати, характеризуючи вказані періоди історії України.


1операція «Вісла», «ждановщина», «космополітизм», «лисенківщина»

2«розвинутий соціалізм», «застій», правозахисник, «самвидав»

3депортація, план «Ост», «новий порядок», рух Опору

4«лібералізація», «відлига», раднаргоспи, «шістдесятники»

АУкраїна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.)

БПіслявоєнна відбудова та розвиток України (1945 — початок 1950-х рр.)

ВУкраїна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.)

ГУкраїна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960 — початок 1980-х рр.)

ДРозпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985-1991 рр.)

 1. Які завдання ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод?


1домагатися внесення до Конституції УРСР положень Заключного акта Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі

2знайомити світову громадськість з фактами порушень на теренах України Загальної Декларації прав людинини

3домагатися ліквідації монополії КПРС на владу, передання влади З'їзду народних депутатів

4сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості із Загальною Декларацією прав людини

5залучити європейське співтовариство до реалізації Україною конституційного права на вихід зі складу СРСР

6домагатися, з метою вільного обміну інформацією та ідеями, акредитування в Україні представників зарубіжної преси

 1. Одним із проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970  на початку 1980-х рр. є


Апоява концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму.

Брозмежування владних повноважень між Комуністичною партією України та Радами народних депутатів.

Вутвердження принципів плюралізму на хвилі протестних настроїв у суспільстві.

Гзростання самостійності та активності громадських неурядових організацій.

 1. У листі до Президії Верховної Ради СРСР В. Стус писав:

«...Репресії 1972 р. показали, що в дискусії з українськими «дисидентами» влада не знайшла більш переконливих аргументів, ніж застосування сили, а умови в таборах переконали мене у тім, що простір застосування цієї сили не знає кінця».
Перехід влади до застосування сили проти украі
̈нських дисидентів спричинено


Аутворенням Української Гельсінської групи.

Бзміною вищого керівництва Комуністичної партії України.

Впоширенням «самвидавничого» журналу «Український вісник».

Гакцією протесту під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків».

 1. Установіть відповідність між назвами періодів в історії України та поняттями й термінами, які потрібно використовувати, характеризуючи їх.


1Велика Вітчизняна війна (1941 — 1945 рр.)

2Післявоєнна відбудова (1945 — початок 1950-х рр.)

3Десталінізація (1953 — 1964 рр.)

4Загострення кризи радянської системи (середина 1960 — початок 1980-х рр.)

А«Відлига», лібералізація, науково-технічна революція, раднаргоспи, «шістдесятники».

Б«Розвинений соціалізм», «радянський народ», «застій», неосталінізм, Українська Гельсінська група.

ВП’ятирічка, колективізація, Голодомор, масові репресії, «розстріляне відродження».

ГМобілізація, евакуація, Голокост, «новий порядок», рух Опору.

ДГолод, індустріалізація, колективізація, «ждановщина», «лисенківщина».

 1. Укажіть ключові положення Конституції УРСР 1978 р.


1УРСР є організацією диктатури трудящих і експлуатованих мас пролетаріату та найбіднішого селянства

2державною мовою УРСР є українська мова, УРСР забезпечує її функціонування в усіх сферах суспільного життя

3уся влада в УРСР належить народові, який здійснює державну владу через Ради народних депутатів, що становлять політичну основу УРСР

4УРСР складається із семи областей і Молдавської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки

5керівною і спрямовуючою силою радянського суспільства, ядром його політичної системи є Комуністична партія Радянського Союзу

6найвищим законодавчим і розпорядчим органом державної влади УРСР є Рада Народних Комісарів УРСР

7основу економічної системи УРСР становить соціалістична власність на засоби виробництва у формі державної та колгоспно-кооперативної власності

 1. Ліквідація раднаргоспів у другій половині 1960-х рр. призвела до


Арозширення господарських прав республік.

Бпосилення централізованості планування.

Вліквідації директивного планування.

Гутворення вільних економічних зон.

 1. Одне із завдань Української Гельсінської групи — це


Аознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини.

Бзасудження фактів втручання СРСР у внутрішні справи країн Східної Європи.

Ввідновлення в правах несправедливо звинувачених, незаконно засуджених осіб.

Гвнесення до Конституції УРСР положень про свободу слова та віросповідання.

 1. Яку позицію займало партійне керівництво УРСР на чолі з В. Щербицьким щодо реформаторського курсу М. Горбачова впродовж 1985–1987 рр.?


АПідтримка та активне впровадження в республіці партійного курсу на демократизацію суспільного життя.

БОфіційна підтримка курсу «перебудови» та фактичне блокування реформаторських кроків союзного партійного керівництва.

ВЗасудження курсу «перебудови» та розроблення власної концепції реформування УРСР на засадах ринкової економіки.

ГКатегорична відмова від підтримки курсу «перебудови», ініціювання заходів, спрямованих на усунення М. Горбачова від влади. 1. Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої творчості.


1О. Білаш, П. Майборода

2Н. Ужвій, А. Роговцева

3Є. Мірошниченко, А. Coлов’яненко

4Б. Олійник, І. Драч

Аживопис

Бпоезія

Воперний спів

Гтеатр

Дпісенна та хорова музика


 1. Розвиток якої галузі промисловості Української РСР у 1950—1980-х рр. пов’язаний з іменем конструктора О. К. Антонова?


Аавтомобілебудівної

Бверстатобудівної

Всуднобудівної

Гавіабудівної

 1. Укажіть одну з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 — першій половині 1980-х рр.?


Амирний, ненасильницький характер боротьби

Бпоширення руху лише в західних областях України

Вкоординація масових антиурядових акцій з московськими групами

Гдомінування релігійної течії, її підтримка православною церквою

 1. Установіть відповідність між прізвищами діячів і фактами їхньої біографії.


1В. Симоненко

2М. Руденко

3В. Стус

4В. Чорновіл

Аавтор «самвидавських» праць «Репортаж із заповідника імені Берії», «Серед снігів», «Хроніка опору»

Бавтор «самвидавської» збірки «Лихо з розуму», журналу «Український вісник», член Української Гельсінської групи

Вавтор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», член Української Гельсінської групи

Гавтор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення», один із засновників і керівник Української Гельсінської групи

Давтор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд»

 1. Що було одним із проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970 — на початку 1980-х рр.?


Апіднесення профспілкового руху та зростання активності громадських неурядових організацій

Бпоява концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму

Вутвердження принципів плюралізму на хвилі поширення в суспільстві настроїв невдоволення та протесту

Грозмежування на всіх рівнях владних повноважень між Комуністичною партією України та радами народних депутатів

 1. Особливість дисидентського руху в Україні в 1970–1980-х рр. полягала в тому, що рух


Ане набув широкої підтримки серед населення через жорстокість репресивних заходів влади та апатію в суспільстві.

Бзосереджувався на захисті лише соціальних прав людини, залишаючи поза увагою проблеми захисту релігійних свобод.

Вне викликав занепокоєння партійного керівництва та спецслужб, оскільки влада не вбачала в ньому загрози існуючому режиму.

Гбув орієнтований на розв’язання гострих економічних проблем, перебуваючи під контролем незалежних профспілок.

 1. Установіть відповідність між прізвищами митців і фактами їхньої творчої біографії.


1А. Горська

2В. Симоненко

3Л. Костенко

4І. Драч

Апоет, прозаїк, автор збірок «Тиша і грім», «Земне тяжіння», «Лебеді материнства»

Бхудожниця, графік, автор полотен «Прип’ять. Пором», «Біля річки», співавтор вітражу «Тарас Шевченко»

Впоет, автор збірок «Протуберанці серця», «Корінь і крона», сценаріїв фільмів «Криниця для спраглих», «Камінний хрест»

Гпоетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця», романів у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко»

Дкінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Цвіт граната»


 1. Стан народного господарства УРСР у 1970—1980-х рр. характеризувався


Апріоритетним розвитком підприємств легкої та харчової промисловості.

Бстрімким зростанням обсягів сільськогосподарського виробництва.

Впереходом до інтенсивних методів господарювання.

Гпадінням темпів промислового виробництва.

 1. Установіть відповідність між прізвищами учасників опозиційного руху в Україні та їх характеристиками.


1М. Руденко

2В. Мороз

3В. Стус

4В. Чорновіл

АІсторик, публіцист, автор есе «Репортаж із заповідника ім. Берії», «Хроніка опору».

БПоет, літературний критик, автор поезії «На колимськім морозі калина».

ВЖурналіст, літературний критик, автор збірки «Лихо з розуму».

ГПисьменник, один із засновників Української Гельсінської групи.

ДГенерал, правозахисник, учасник руху за відновлення прав кримськотатарського народу.


 1. Особливість розвитку освіти України середини 1960 — початку 1980-х рр. — це


Азбільшення кількості шкіл з українською мовою викладання.

Бзавершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти.

Впоява навчальних закладів нового типу — гімназій, ліцеїв, колегіумів.

Гпереорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування, бізнесу.

 1. Установіть відповідність між прізвищами митців та їхніми творчими здобутками.


1О. Гончар

2Л. Биков

3І. Миколайчук

4Л. Костенко

Ароман у віршах «Маруся Чурай»

Бкінофільм «Вавилон–XX»

Вопера «Тарас Шевченко»

Гкінофільм «У бій ідуть одні "старики"»

Дроман «Собор»

 1. Укажіть портрет видатного вченого в галузі електрозварювання, металургії та технології металів.


А

Б

В

Г

 1. Яке явище радянської дійсності 1970—1980-х рр. відображено на карикатурі?


Анезадовільні умови праці співробітників закладів торгівлі

Бдефіцит товарів широкого вжитку в торговельних мережах

Внизький рівень культури обслуговування у сфері торгівлі

Гпадіння в суспільстві престижу торговельних професій

 1. Про кого з громадських діячів ідеться в спогадах сучасника: «...за своїм покликанням і з ласки Божої – поет. Він поет не тільки непересічний, а рідкісний своїм талантом і культурою. Доля призначила йому в житті ще й роль політв’язня...»?


АА. П. Загребельного

ББ. В. Стуса

ВВ. В. Чорновола

ГГ. С. Параджанова
 1. На якій проблемі радянської дійсності 1970-1980-х рр. фокусує увагу зображена карикатура?

Напис на карикатурі:
- Молоді люди! Походили б для тренування з моєю заявою...
- Що ти бабцю!
Ми більше п`ятдесяти кілометрів не ходимо!


Абюрократизмі державного управлінського апарату

Бнепопулярності легкоатлетичного спорту

Впогіршенні стану здоров’я молодого покоління

Гсоціальній незахищеності людей похилого віку

 1. Установіть відповідність між прізвищем діяча та висловлюванням, що йому належить.


Прізвище діяча:

1Б. Патон

2О. Антонов

3В. Глушков

4М. Амосов

Висловлювання:

А«Потрібно примусити себе працювати: фізично і розумово, важко і багато. Для цього необхідні мотиви, надзавдання! Для мене таким "надзавданням" були спочатку хірургія, а згодом — наука і написання книг...»

Б«За фахом я математик, і мій науковий потяг до питань теоретичної фізики пояснюється тим, що в цій галузі багато захоплюючих проблем, успішне розв’язання яких залежить від розробки математичних методів...»

В«...Тільки розробка нової архітектури обчислювальних систем дозволить вирішити проблему створення суперЕОМ, продуктивність яких збільшується необмежено при нарощуванні апаратних засобів...»

Г«Найцікавіша частина нашої роботи — це краса в техніці... Конструктор часто може йти від краси до техніки, від рішень естетичних до рішень технічних. Ми добре знаємо, що красивий літак літає добре, а негарний - погано, або й взагалі не літатиме...»

Д«Вже 10 років пройшло, як ми розробили нову технологію високочастотного електрозварювання живих тканин. Ми маємо відповідні свідоцтва, міжнародні сертифікати, які дозволяють проводити такі хірургічні операції безпосередньо на людині...»

 1. Обов'язковість носіння дітьми та молоддю УРСР зображених значків свідчить про


Арівні фізичної підготовки.

Бзаходи естетичного виховання.

Відеологізацію суспільного життя.

Гетапи формування нової соціальної групи. 1. Установіть послідовність подій дисидентського руху в Українській РСР.


Астворення Л. Лук'яненком Української робітничо-селянської спілки

Бпочаток випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»

Взаснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

Гучасть В. Стуса в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти масових арештів дисидентів

 1. Що було однією з особливостей економічного розвитку УРСР в 1970-х - на початку 1980-х рр.?


Апрогресуючий занепад у рамках загальносоюзної економіки

Бзниження матеріало- та енергомісткості виробництва

Взростання конкурентоспроможності продукції

Гпосилення процесів децентралізації управління промисловістю

 1. На фото зображено


АМ. Руденка, письменника, автора поезій «Всесвіт у тобі»; керівника Української Гельсинскої групи.

БС. Параджанова, кінорежисера, автора фільмів «Тіні забутих предків», «Колір гранату».

ВВ. Стуса, поета, автора збірок «Круговерть», «Зимові дерева»; члена Української Гельсинскої групи.

ГЄ. Сверстюка, філософа, письменника, дисидента, автора збірки «Блудні сини України».

 1. Зміна партійно-політичного керівництва УРСР у 1972 р. супроводжувалася


Азростанням цін на продукти харчування.

Бприйняттям нової конституції республіки.

Ввпровадженням «косигінської реформи».

Гхвилею арештів дисидентів.

Напис на карикатурі: «Сьогодні в нашому тресті розшукуються: “пішла в хімчистку”; “пішов на об'єкт; “відійшов покурити”; “пішла в другий відділ”».

На якій проблемі радянської дійсності 1970-х - 1980-х рр. акцентує увагу зображена карикатура?


Арозгулі організованої злочинності

Бзростанні безробіття

Внизькому рівні трудової дисципліни

Гпосиленні репресій проти інакомислячих

 1. Яка особливість економічного розвитку України 1970 – початку 1980-х років підтверджується поданими нижче даними?

«У республіці, на яку припадало 2,6% території СРСР, було побудовано майже 40% атомних енергоблоків, продукувалося близько 40% усієї радянської сталі, 34% вугілля, 51% чавуну. ...частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29%, тоді як у розвинутих країнах цей показник сягав 50–60% і більше».


Апосилення економічної самостійності

Бдеформованість структури економіки

Взростання конкурентоспроможності продукції

Гзниження матеріало- та енергомісткості виробництва

Які цілі діяльності Української Гельсінської групи?

 1. Ознайомлювати світове співтовариство з фактами порушення прав людини в Україні.

 2. Сприяти реформуванню радянської політичної системи в Україні.

 3. Ознайомлювати українську громадськість із Загальною декларацією прав людини.


А1, 2

Б2, 3

В1, 3

Г1, 2, 3

 1. Що було однією з ознак дисидентського руху в Україні в другій половині 1960 – першій половині 1980-х років?


Амирний, ненасильницький характер боротьби

Бпоширення руху лише в західних областях України

Вкоординація масових антиурядових акцій з московськими групами

Гдомінування релігійної течії, її підтримка з боку православної церкви

 1. Установіть послідовність суспільно-політичних подій 1950–1970-х років.


АВиступ на ХХ з’їзді КПРС М. Хрущова з доповіддю «Про культ особи та його наслідки».

БПоява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

ВУтворення Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод.

ГСуд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки –
Л. Лук’яненком, І. Кандибою та іншими.

 1. У яких роках в українській науці відбулися описані нижче зрушення?

«В Інституті надтвердих матеріалів виготовлено перші штучні алмази, у Фізико-технічному інституті побудовано найбільший у світі на той час прискорювач електронів, в Інституті фізики розгорнулися дослідження в галузі фізики атомного ядра завдяки уведенню в дію ядерного реактора».


А1950-х рр.

Б1960-х рр.

В1970-х рр.

Г1980-х рр.

 1. Прочитайте уривок зі спогадів режисера Ю. Іллєнка та дайте відповідь на запитання.

«Увечері 4 вересня 1965 року у кінотеатрі «Україна» зібралася вся еліта Києва. Фільм був розкручений... тому його й використали організатори акції протесту. ...Із зали піднімається _______ з букетом. Говорить теплі слова, вручає квіти, раптом повертається і звертається до зали: «Почалися арешти, повторюється 37-й рік...» ...Вскакує _______ і кричить українською крізь гул запущеної чекістами сирени: «Хто проти тиранії – встаньте!»

Прізвища яких громадських діячів пропущено в уривку?


АІ. Дзюба, В.Стус

БВ. Стус, Л. Лук’яненко

ВЛ. Лук’яненко, В. Чорновіл

ГВ. Чорновіл, М. Руденко

 1. Чи правильне твердження?

Піднесення опозиційного руху в Україні в другій половині 1960-х – на початку 1970-х рр. було передусім спричинено:

1) подіями в Чехословаччині, які отримали назву «Празька весна»;
2) інтервенцією СРСР в Афганістан та згортанням міжнародної політики «розрядки».


Аобидва варіанти правильні

Бтільки 1-й варіант правильний

Втільки 2-й варіант правильний

Гобидва варіанти не правильні

 1. Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах:


А«Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ’я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри»

Б«Засідання рекомендує, щоб Українська РСР та Білоруська РСР були запрошені стати членами-засновниками пропонованої Міжнародної Організації»

В«Своїм головним завданням Група вважає ознайомлення світової громадськості з фактами порушень на терені України Загальної Декларації прав людини...»

Г«...ліквідувати Українську Раду народного господарства. Визнати за необхідне ліквідувати Ради народного господарства економічних районів УРСР»

 1. Укажіть період піднесення напряму кіномистецтва – українського поетичного кіно (режисери Л. Осика, Ю. Іллєнко, І. Миколайчук, С. Параджанов).


Адруга половина 1940-х – перша половина 1950-х рр.

Бдруга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.

Вдруга половина 1960-х – 1970-і рр.

Г1980-і – 1990-і рр.

 1. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки
i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава
i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Яка організація ставила перед собою таку мету?


АУкраїнський національний фронт

БУкраїнська головна визвольна рада

ВУкраїнська робітничо-селянська спілка

ГУкраїнська Гельсінська група

 1. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки
i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава
i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

У якому році створено цю організацію?


А1951 р.

Б1965 р.

В1976 р.

Г1989 р.

 1. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки
i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава
i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Хто з діячів, зображених на фото, був членом цієї організації?


 1. Прочитайте фрагмент історичного документа та виконайте завдання 17–20.

«…[організація] ставить за мету:
1) Сприяти ознайомленню широких кіл української громадськості з Декларацією Прав Людини.
2) …активно сприяти виконанню гуманітарних статей Заключного Акта Наради з питань безпеки
i співпраці в Європі.
3) Домагатися, щоб на всіх міжнародних нарадах… Україна як суверенна європейська держава
i член ООН була представлена окремою делегацією.
4) З метою вільного обміну інформацією та ідеями домагатися акредитування на Україні представників зарубіжної преси…»

Яке явище радянської дійсності слід характеризувати, використовуючи наведений історичний документ?


Адисидентство

Бполітичну реабілітацію

Вперебудову

Гвідлигу

 1. Із якою подією пов’язані діячі, зображені на фото?


Азаснуванням Української робітничо-селянської спілки

Бповстанням політичних в'язнів у Норільському концтаборі

Вакцією протесту в кінотеатрі «Україна» проти арештів дисидентів

Гстворенням Української Гельсінської спілки

 1. Прочитайте уривок з інтерв’ю колишнього голови КДБ УРСР М. Голушки:

«У карних кодексах… було передбачено відповідальність за антирадянську агітацію та пропаганду, наклепи на існуючий лад (ст. 62, 187 КК УРСР), застосування яких асоціюється із переслідуванням за інакомислення».

Відповідні статті Кримінального кодексу використовувалися владою для боротьби з


Адисиденством.

Бноменклатурою.

В«лисенківщиною».

Гбагатопартійністю.
 1. Установіть послідовність віх дисидентського руху в Українській РСР.


Астворення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки

Бпочаток випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»

Взаснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

Гучасть В. Стуса в акції протесту в кінотеатрі «Україна» проти масових арештів дисидентів

 1. Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання 17–19.

«Цей славнозвісний і водночас “багатостраждальний” твір мало не скинув з п’єдесталу вже визнаного класика соціалістичного реалізму. Центральний образ роману – пам’ятка козацької минувшини… Основна увага в ньому приділена викриттю негативних явищ радянської дійсності, таких як бюрократія, кар’єризм, безправ’я селян, чиновницьке недбальство, зневажливе ставлення до довкілля й пам’яток історії та культури...»

Хто є автором твору, про який ідеться в уривку з документа?


АВ. Стус

БО. Гончар

ВВ. Чорновіл

ГО. Довженко

 1. Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання 17–19.

«Цей славнозвісний і водночас “багатостраждальний” твір мало не скинув з п’єдесталу вже визнаного класика соціалістичного реалізму. Центральний образ роману – пам’ятка козацької минувшини… Основна увага в ньому приділена викриттю негативних явищ радянської дійсності, таких як бюрократія, кар’єризм, безправ’я селян, чиновницьке недбальство, зневажливе ставлення до довкілля й пам’яток історії та культури...»

Укажіть фото, на якому зображено пам’ятку, що стала «центральним образом роману».
 1. Прочитайте уривок з історичного документа та виконайте завдання 17–19.

«Цей славнозвісний і водночас “багатостраждальний” твір мало не скинув з п’єдесталу вже визнаного класика соціалістичного реалізму. Центральний образ роману – пам’ятка козацької минувшини… Основна увага в ньому приділена викриттю негативних явищ радянської дійсності, таких як бюрократія, кар’єризм, безправ’я селян, чиновницьке недбальство, зневажливе ставлення до довкілля й пам’яток історії та культури...»

Роман було піддано нищівній критиці й забороні в період


А«відбудови».

Б«відлиги».

В«застою».

Г«перебудови».

 1. Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х – 1980-х рр. відображено на карикатурі?


Адефіцит

Бкорупцію

Вплюралізм

Гбюрократизацію

 1. Одна з характерних ознак суспільно-політичного життя СРСР наприкінці 1970-х - на початку 1980-х рр. - це


Аскорочення масштабів бюрократичного апарату.

Блегалізація неформальних громадських організацій.

Вконституційне закріплення концепції «розвиненого соціалізму».

Грозмежування повноважень партійних і радянських органів влади.
 1. «Самвидав» - це один із методів боротьби дисидентів у СРСР й УРСР, що полягав у


Апоширенні серед населення української національної символіки.

Бнаписанні листів-протестів до вищого партійно-радянського керівництва.

Внеофіційному виготовленні та розповсюдженні літературних і публіцистичних творів.

Гдрукуванні в державних засобах масової інформації критичних матеріалів.

 1. Установіть відповідність між подією періоду «застою» та її наслідком.


1зміна політичного керівництва УРСР

2ліквідація рад народного господарства

3ухвалення Конституції УРСР

4підписання СРСР Гельсінського Заключного акту Наради з питань безпеки та співробітництва в Європі

Апроведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

Б«друга хвиля» масових арештів дисидентів

Вактивізація та організаційне оформлення дисидентського правозахисного руху

Гвідновлення вертикальної системи управління економікою

Дюридичне закріплення однопартійної політичної системи


 1. Що було характерним для діяльності дисидентів в УРСР?


Апідготовка до збройного повстання

Бздійснення низки терористичних актів

Ввикривання антигуманної суті комуністичного режиму

Гзаклики до скасування депутатської недоторканності

 1. Проголошення керівництвом СРСР курсу на «зближення та злиття націй у «нову історичну спільноту – радянський народ»...» призвело до


Азбільшення в школах кількості навчальних годин з історії України.

Бзростання в суспільстві інтересу до надбань української культури.

Впосилення процесу русифікації та скорочення сфери вживання української мови.

Гскасування цензури на літературні твори мовами національних меншин.

 1. С. Параджанов, І. Миколайчук, Л. Биков – видатні представники українського


Акіномистецтва.

Бобразотворчого мистецтва.

Втеатрального мистецтва.

Гхореографічного мистецтва.

 1. Яку думку намагався донести до населення радянської України автор зображеної листівки-карикатури?


Абезперспективність боротьби за незалежність України

Бдекларативний характер положень Основного Закону Української РСР

Втериторіальні зазіхання радянської Росії на територію України

Гекономічна залежність УРСР від радянської Росії 1. Що було однією з характерних особливостей економічного розвитку СРСР та УРСР на початку 1980-х рр.?


Аскорочення частки сировинно-видобувної промисловості

Бстрімке зростання дефіциту товарів народного споживання

Вскорочення видатків на потреби військово-промислового комплексу

Гзапровадження ринкових механізмів управління народним господарством

 1. «Спеціальне обслуговування в медичних установах, можливості для відпочинку на державних дачах і всесоюзних курортах, забезпечення дефіцитними товарами, окремі санаторії та будинки відпочинку», – привілеї, властиві в радянській Україні


Анепманам.

Бдисидентам.

Вноменклатурі.

Г«шістдесятникам».

 1. Установіть відповідність між прізвищем діяча та фактами його біографії.


1В. Симоненко

2М. Руденко

3В. Стус

4В. Чорновіл

Аавтор «самвидавських» праць «Репортаж із заповідника імені Берії», «Серед снігів», «Хроніка опору»

Бавтор «самвидавської» збірки «Лихо з розуму», журналу «Український вісник», член Української Гельсінської групи

Вавтор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар», член Української Гельсінської групи

Гавтор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення», один із засновників і керівник Української Гельсінської групи

Давтор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд»


 1. Яку особливість економічного розвитку УРСР в 1970-ті – на початку 1980-х рр. підтверджено даними, наведеними в уривку документа: «У республіці, на яку припадало 2,6 % території СРСР, було побудовано майже 40 % атомних енергоблоків, продукувалося близько 40 % усієї радянської сталі, 34 % вугілля, 51 % чавуну. …частка промисловості, що працювала на споживчий ринок, становила 29 %, тоді як у розвинених країнах цей показник сягав 50–60 % і більше»?


Адеформованість структури економіки

Бпосилення економічної самостійності

Взростання конкурентоспроможності продукції

Гзниження матеріало- та енергомісткості виробництва

У царині якого мистецтва творили діячі, зображені на фото?


Акіно

Бтеатру

Вмузики

Гархітектури

 1. Укажіть прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в середині 1960-х – на початку 1980-х рр.


1поява концепції «розвиненого соціалізму»

2стрімка русифікація середньої та вищої освіти

3проведення політики десталінізації

4посилення репресій проти інакомислячих

5формування багатопартійності

6започаткування масового страйкового руху

7придушення повстань політв’язнів ГУЛАГу

 1. Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. передбачали


Аліквідацію монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків.

Бвпровадження семирічного плану розвитку народного господарства.

Вдозвіл на індивідуальну підприємницьку діяльність.

Грозширення господарської самостійності підприємств.

 1. Які поняття пов’язані з розвитком дисидентського руху в Україні в 1960–1970-ті рр.?


1«дефіцит»

2«самвидав»

3«люстрація»

4«правозахисник»

5«гласність»

6«тамвидав»

7«розвинений соціалізм»

 1. Яке явище радянської дійсності другої половини 1960-х - 1980-х рр. відображено на карикатурі?

 


Астрімке зростання цін на товари широкого вжитку

Брозкрадання державного майна на робочих місцях

Впоглиблення технологічної відсталості легкої промисловості

Гсистематичні перевірки громадян співробітниками міліції

 1. Один з творців української естрадної музики, автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, автор найкращих пісень року в СРСР - «Червона рута» (1971 р.) та «Водограй» (1972 р.) - це


АЛ. Биков.

БВ. Івасюк.

ВІ. Миколайчук.

ГС. Параджанов.

 1. Однією з характерних рис соціально-економічного розвитку УРСР на початку 1980-х рр. було


Аскорочення соціальних видатків.

Бвпровадження фермерських господарств на селі.

Взростання дефіциту товарів широкого вжитку.

Гзгортання ринкових механізмів управління економікою.

 1. Розгляньте фото палітурок видань і виконайте завдання.

Ці візуальні джерела доречно використати для створення презентації


А«Дисидентський рух в Україні».

Б«Українські письменники-шістдесятники».

В«Ідеологізація культурного життя в Україні».

Г«Засоби масової інформації Радянської України».

 1. Опозиційний рух в Українській РСР в роки «застою» мав форму


Адисидентства.

Ббагатопартійності.

Внезалежних профспілок.

Гзбройної боротьби.

 1. Укажіть осіб, які були членами Української Гельсінської групи.


1В. Чорновіл

2О. Гончар

3І. Драч

4В. Стус

5Л. Костенко

6А. Горська

7М. Руденко

 1. Яке поняття доцільно використати для характеристики стану економіки УРСР в 1970-ті – на початку 1980-х рр.?


А«відбудова»

Б«лібералізація»

В«застій»

Г«перебудова»

 1. На фото зображено видатного українського


Аактора.

Бхудожника.

Вкомпозитора.

Гоперного співака.

 1. Установіть авторство зображених на фото картин.


1

2

3

4

АМ. Примаченко

БТ. Яблонська

ВМ. Самокиш

ГК. Білокур

ДВ. Касіян

 1. Проаналізуйте фрагмент історичного документа
  та виконайте завдання до нього.

«...Відчувалася загальна потреба якогось “роз’яснення”, якогось виступу в цій справі [арештів]. Офіційні кола мовчали. Серед тих, хто багато в чому не погоджувався з офіційною національною політикою, не знайшлося кому виступити одверто, принципово й на всю широчінь питання. Тоді довелося взятися за цю справу мені. У вересні–грудні 1965 року я написав, а наприкінці того ж року надіслав на адресу Шелеста й Щербицького працю “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, у якій звинувачував КПРС і КПУ в антидемократизмі та проведенні жорсткої русифікації під виглядом інтернаціоналізму».

Хто із зображених на фото діячів є автором наведеного уривку документа?

 1. Проаналізуйте фрагмент історичного документа
  та виконайте завдання до нього.

 «...Відчувалася загальна потреба якогось “роз’яснення”, якогось виступу в цій справі [арештів]. Офіційні кола мовчали. Серед тих, хто багато в чому не погоджувався з офіційною національною політикою, не знайшлося кому виступити одверто, принципово й на всю широчінь питання. Тоді довелося взятися за цю справу мені. У вересні–грудні 1965 року я написав, а наприкінці того ж року надіслав на адресу Шелеста й Щербицького працю “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, у якій звинувачував КПРС і КПУ в антидемократизмі та проведенні жорсткої русифікації під виглядом інтернаціоналізму».

«Працю», згадану в уривку документа, автор написав під впливом арештів


Адисидентів.

Бколаборантів.

Востарбайтерів.

Гноменклатурників.

 1. Проаналізуйте фрагмент історичного документа
  та виконайте завдання до нього.

 «...Відчувалася загальна потреба якогось “роз’яснення”, якогось виступу в цій справі [арештів]. Офіційні кола мовчали. Серед тих, хто багато в чому не погоджувався з офіційною національною політикою, не знайшлося кому виступити одверто, принципово й на всю широчінь питання. Тоді довелося взятися за цю справу мені. У вересні–грудні 1965 року я написав, а наприкінці того ж року надіслав на адресу Шелеста й Щербицького працю “Інтернаціоналізм чи русифікація?”, у якій звинувачував КПРС і КПУ в антидемократизмі та проведенні жорсткої русифікації під виглядом інтернаціоналізму».

Якою була реакція компартійного керівництва УРСР на згадану в документі «працю»?


Апочаток цькування автора

Брозгортання публічної дискусії

Вприпинення зросійщення освіти

Гвиправдання судом заарештованих

На якій характерній ваді радянської моделі економіки акцентує увагу наведена карикатура?


Акорупції

Бдефіциті

Вбюрократизації

Гбезробітті

 1. Увідповідніть ім’я історичного діяча з фактами його біографії.


1А.-Х. Султан

2Н. Челібіджіхан

3П. Григоренко

4М. Джемілєв

Аодин з організаторів першого Курултаю, автор національного гімну кримських татар

Бгенерал-майор, активний учасник дисидентського руху, обстоював право кримських татар повернутися на батьківщину

Вдисидент, перший голова Меджлісу кримсько-татарського народу

Гпросвітитель, видавець першої в Криму тюрко-мовної газети «Терджиман»

Дльотчик-ас, учасник Другої світової війни, національний герой кримськотатарського народу


 1. Спроби економічних реформ у другій половині 1960-х рр. передбачали


Адозвіл на індивідуальну підприємницьку діяльність.

Брозширення господарської самостійності підприємств.

Ввпровадження семирічного плану розвитку народного господарства.

Гліквідацію монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв'язків.

 1. Перша хвиля арештів дисидентів в УРСР радянськими органами держбезпеки припадала на


А1946 р.

Б1953 р.

В1965 р.

Г1976 р.

 1. Як «велике явище другої половини XX ст., дивне своєю появою в пору відлиги та стоїчним протистоянням неосталінізму» охарактеризовано творчість


АЮ. Смолича, М. Хвильового.

БВ. Симоненка, І. Світличного.

ВО. Теліги, Є. Маланюка.

ГП. Панча, А. Головка.

 1. Однією з ознак дисидентського руху в Україні в 1970-х рр. є


Афінансування незалежними профспілками.

Бзалучення до нелегальної роботи лише українців.

Вналагодження конструктивного діалогу з владою.

Гвикористання мирних, ненасильницьких методів боротьби.

 1. Установіть відповідність між прізвищами кінорежисерів та їхніми кінострічками.


1С. Параджанов

2І. Миколайчук

3Ю. Іллєнко

4Л. Осика

А«Звенигора», «Арсенал».

Б«Тіні забутих предків», «Цвіт гранату».

В«Вавилон – XX», «Така пізня, така тепла осінь».

Г«Криниця для спраглих», «Білий птах з чорною ознакою».

Д«Камінний хрест», «Тривожний місяць вересень».


 1. Екстенсивний розвиток економіки, який, на думку вчених, «...наприкінці 1970 – на початку 1980-х рр. в СРСР, в тому числі й в Україні, цілком вичерпав свої можливості» – це


Аспосіб збільшення обсягів виробництва внаслідок кількісного приросту таких факторів виробництва, як трудові ресурси, фінанси, машини, верстати, устаткування, сировина.

Бпроцес докорінних якісних змін у техніці та технології виробництва, організації праці, пов’язаний із перетворенням науки на безпосередню продуктивну силу суспільства.

Взростання обсягів виробництва за рахунок впровадження досягнень науково-технічного прогресу, підвищення якості трудових ресурсів, форм організації виробництва.

Гметод господарювання, що поєднує централізоване керівництво з господарською самостійністю підприємств у використанні фінансів і реалізації готової продукції.

 1. Установіть послідовність віх дисидентського руху в Українській РСР.


Астворення Л. Лук’яненком Української робітничо-селянської спілки

Бпочаток випуску В. Чорноволом «самвидавського» журналу «Український вісник»

Взаснування М. Руденком Української громадської групи сприяння виконанню Гельсінських угод

Гпоява праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

 1. Чим супроводжувалася зміна політичного керівництва УРСР у 1972 р.?


Ахвилею арештів дисидентів

Бзростанням цін на продукти харчування

Вприйняттям нової Конституції республіки

Гвпровадженням «косигінської реформи»

 1. Яке явище радянської дійсності 1980-х рр. відображає карикатура?


Ахронічний дефіцит

Бжитлову проблему

Взростання безробіття

Гінфляційні процеси

 1. Який твір О. Гончара викликав негативну реакцію партійно-радянського керівництва УРСР?


А«Тронка»

Б«Прапороносці»

В«Собор»

Г«За мить щастя»

 1. Укажіть складові «косигінської реформи» другої половини 1960-х рр.


1запровадження на великих промислових підприємствах «держприймання» готової продукції

2ліквідація монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків

3відновлення галузевої системи управління промисловістю через союзні та союзно-республіканські міністерства

4дозвіл на індивідуальну підприємницьку діяльність у сфері виробництва товарів широкого вжитку

5розширення господарської самостійності підприємств шляхом скорочення кількості планових показників

6упровадження семирічного плану розвитку народного господарства

7визначення прибутку й рентабельності ключовими показниками ефективності роботи підприємств

 1. Одним із проявів політико-ідеологічної кризи радянської моделі розвитку України в 1970 – на початку 1980-х рр. є


Арозмежування владних повноважень між Комуністичною партією України та Радами народних депутатів.

Бпоява концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму.

Вутвердження принципів плюралізму на хвилі протестних настроїв у суспільстві.

Гзростання самостійності та активності громадських неурядових організацій.

 1. Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?


Аузагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи

Бсистема, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу партії різної політичної орієнтації

Вполітика розміщення промислових об’єктів без урахування наявної сировинної бази, трудових ресурсів тощо

Гсистема управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування

 1. За фактами біографії діяча укажіть його ім’я.


1автор збірок «Лебеді материнства», «Земне тяжіння», «самвидавської» сатири «Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», «Суд»

2автор «самвидавської» збірки «Лихо з розуму», журналу «Український вісник»; член Української Гельсінської групи

3автор збірок «Круговерть», «Зимові дерева», «Веселий цвинтар»; член Української Гельсінської групи

4автор поезій «Всесвіт у тобі», «Оновлення»; один із засновників і керівник Української Гельсінської групи

101-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б

АВалерій Марченко

БМикола Руденко

ВВасиль Стус

ГВ’ячеслав Чорновіл

ДВасиль Симоненко

 1. Укажіть фото активного учасника дисидентського руху, члена Московської Гельсінської групи, неформального лідера руху кримських татар за  повернення на історичну батьківщину.


А

Б

В

Г

 1. Укажіть одну з особливостей розвитку освіти УРСР у середині 1960 – на початку 1980-х рр.


Азбільшення кількості шкіл з українською мовою навчання

Бзавершення переходу до обов’язкової загальної середньої освіти

Впоява навчальних закладів нового типу – гімназій, ліцеїв, колегіумів

Гпереорієнтація профтехосвіти на підготовку фахівців сфери обслуговування

 1. Наведена карикатура акцентує увагу на одній із характерних вад радянської моделі економіки.

Дошка пошани

Не проходьте повз! Сидоров – прогульник!

Що з того, що ми з тобою на різних дошках, усе одно зарплати однакові.

Партійно-радянське керівництво намагалося подолати цю ваду


Аздійсненням «реформи О. Косигіна».

Бреалізацією однієї з «надпрограм М. Хрущова».

Впосиленням боротьби з нетрудовими доходами.

Гпроведенням антиалкогольної кампанії.

 1. Проаналізуйте фрагмент історичного документа й виконайте завдання 18-20 до нього.

«…організація ставить за мету вирішення чотирьох головних завдань: ознайомлення широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини; сприяння виконанню статей заключного Акта з питань безпеки й співробітництва в Європі; домагання того, щоби на всіх міжнародних нарадах... Україну як суверенну європейську державу й члена ООН було представлено окремою делегацією; акредитування в Україні представників зарубіжної преси».

Яка організація ставила перед собою завдання, зазначені в документі?


АУкраїнська робітничо-селянська спілка

БУкраїнська гельсінська група

ВНародний рух України

ГУкраїнська головна визвольна рада

 1. Проаналізуйте фрагмент історичного документа й виконайте завдання 18-20 до нього.

«…організація ставить за мету вирішення чотирьох головних завдань: ознайомлення широких кіл української громадськості з Декларацією прав людини; сприяння виконанню статей заключного Акта з питань безпеки й співробітництва в Європі; домагання того, щоби на всіх міжнародних нарадах... Україну як суверенну європейську державу й члена ООН було представлено окремою делегацією; акредитування в Україні представників зарубіжної преси».

Діяльність організації засвідчувала


Арозвиток дисидентського руху.

Бзагострення проблеми дефіциту.

Взапочаткування «хрущовських реформ».

Грозгортання нової хвилі процесу реабілітації.

 1. З'ясуйте, у якій сфері творчості здобув популярність кожен з указаних митців.


1Л. Биков

2В. Івасюк

3В. Стус

4А. Горська

Алітература

Бтеатральне мистецтво

Вобразотворче мистецтво

Гкіномистецтво

Дестрадне мистецтво


 1. Укажіть одну з характерних рис соціально-економічного розвитку УРСР на початку 1980-х рр.


Аскорочення видатків на соціальну сферу

Бупровадження фермерських господарств на селі

Взростання дефіциту товарів широкого вжитку

Гзгортання ринкових механізмів управління економікою

 1. З'ясуйте, до якої серії нумізматичної колекції належить кожна з пам'ятних (ювілейних) монет, зображених на фото.


1

2

3

4

А«Піонери генетики»

Б«Світила медицини»

В«Лідери правозахисного руху»

Г«Творці крилатих машин»

Д«Підкорювачі космосу»
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.