Тест українська мова 11 клас

Опис документу:
Підсумкова контрольна робота з української мови для 11 класу. Містить у собі 36 запитань з одним правильним варіантом відповіді. Можна використати як підготовку до ЗНО. Завдання здебільшого стосуються орфографії та граматики.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Підсумкова контрольна робота

з української мови 11 клас

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. Укажіть, у якому рядку літери я, ю, є позначають два звуки:

а) блюзнірство, свято, стяг, стаття, козеня  б) просякнутий, водиця, клятва, злякати, гілля

 в) явір, моє, юрта, роз’юшити, єнот  г) знання, пляма, повітря, страусеня, баддя

2. Виділені літери позначають один і той самий звук у всіх словах рядка:

а) подружці, журчання, стежка   б)  зірка, просьба, узлісся

в) рюкзак, купа, крига  г)пишеться, сітчастий, тьохкає

3. У якому рядку в усіх словах кількість звуків відповідає кількості букв:

а) сіль, літера, мрія, якір, спадщина б) струмок, сонячний, вулиця, ранок, сон

 в) море, п'ятниця, приїхати, суниця, хліб г) криниця, собор, історія, праска, знання

4. У якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавітному порядку:

а) правознавство, прати, примітка, принцип, приписка

б)правовірний, прималювати, принада,принцеса, полотно

 в) Покрова, порожній, правда, праска, працювати

 г) постачання, правдоподібний, прибудова, примайструвати, принесений

5. Оберіть рядок, у всіх словах якого спостерігається явище асиміляції за глухістю:

а) підбігти, округ, казка, зжати б) книжка, різкий, солодкий, дядько

 в) допомогти, нігті, змогти, грядка г) вогкувато, легковажний, дьогтю, кігті

6. М’який знак на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка:

а) павіл..йон, Ол..чин, с..огодні, прос..ба б) сіл..ськість, пот..мянілий, Уман..щина, ескадрил..я

 в) рабовласниц..кий, дон..чин, боїш..ся, сяд..мо; г) згор..ований, уман..ський, шіст..сот, тітон..ці

7. Апостроф ставиться в усіх словах рядка:

а) двох..ярусний, пів..яру, об..єкт, під..їжджати в) пір..їна, кур..єр, Лук..ян, рутв..яний

 б) верб..я, сузір..я, дзв..якнути, без..ядерний г)  зв..язати, кур..йозний, між..ярусний, круп..яний

8. Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка:

а) пр..зирство, пр..давній, пр..близний, пр..тихнути

 б) пр..непорочний, пр..бережний, пр..старкуватий, пр..сумний

 в) пр..стол, пр..подобний, пр..мудрий, пр..кордонник

 г) пр..пишний, пр..злий, пр..милий, пр..мужній

9. Префікс с- треба писати в усіх словах рядка:

а) (з, с)шиток, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний

 б) (з, с)твердження, (з, с)хованка, (з, с)постереження, (з, с)плавити

 в) (з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити, (з, с)шити

 г) (з, с)фотографувати, (з, с)чистити, (з, с)цідити, (з, с)коротити

10. Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою и:

а) ч..пси, інс..нуація, к..парис, пріор..тет в) ульт..матум, адм..рал, д..сертація, кор..фей

 б) Великобр..танія, д..корація, д..ректор, р..торика г) Ч..лі, еруд..ція, реч..татив, аж..отаж

11. Помилку в слововживанні допущено в словосполученні:

а) громадянські права г) на громадських засадах

 б) громадська справа д) громадська війна

 в)  громадська безпека 

12. Слово холодний ужито в прямому значенні в словосполученні:

а) холодна відповідь г) холодний одяг

 б) холодний погляд   д) холодні стосунки

 в) холодна душа

13. Синонімом до слова світлина є слово:

а) яскравий день   г) всесвіт

б) люстра д) сонячна галявина

 в) фотографія

 

14. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

а) ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

б) іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент

 в) епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

 г) ім..унітет, кол..екція, дис..кусія, кол..ектив

д) ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

15. Спрощення приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

а)  безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но

 б)  заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий

 в)  мес..ник, корис..ний, волейболіс..ці, захис..ний

г) тиж..невий, дириген..ський, заздріс..ний, капос..ний

 д) корис..ний, облас..ний, благовіс..ний, артис..ці

16. Фразеологізм вискочити на сухе має значення

а) зазнати невдачі  г) бути щасливим

 б) уникнути кари д) знищити докази

 в) не намочитися

 

17. Антонімом до фразеологізму аж ребра світяться є

а) аж зі шкіри пнеться в) наче риба об лід 

 б) як вітром здуло  г) трохи не лусне

18. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

а) сніжно/білий, північно/східний, світло/голубий, мовно/літературний

 б) гірко/солоний, хіміко/біологічний, західно/український, радіо/фізичиий

 в) сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий

 г) віце/прем’єр, валютно/фінансовий, ліво/бережний, воєнно/стратегічний

19. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

а) віч/на/віч, по/простому, сам/на/сам, хтозна/коли

 б) на/гора, коли/не/коли, без кінця/краю, де/небудь

 в) ледве/ледве, по/праву, по/друге, як/не/як

 г) пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день, по/латині

 д) більш/менш, раз/по/раз, будь/куди, десь/не/десь

20. Із великої літери треба писати прикметник у словосполученні

а)  Ф/франківська доба г) Ф/франківська проза

 б) Ф/франківська проблематика д) Ф/франківські читання

 в) Ф/франківський стиль  

21.Частку не треба писати окремо з наступним словом у рядку

а) На вовка не/слава, а овець їсть Сава.

 б) Несказане лишилось не/сказанним.

 в) Ще не/написані книги чекають на своїх авторів.

 г) Бабуся не/покоїлася, бо вже давно не бачила онуків.

22.Спільнокореневими є слова рядка

а) водити, зневоднення, водиця, водовідвід

 б) малюнок, мальований, малий, малюючи

 в) роздумувати, подумки, дума, роздум

 г) гірше, гірко, грішно, погіршувати

23. Закінчення -а (-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

а) кілька літрів бензин.., приміщення театр.., будова атом.. 

б) прибув з Іран.., не поставив апостроф.., основи світогляд.. 

в) води Дінц.., секція футбол.., 13 листопад..

 г) спізнення рейс.., не добрав одного кілограм.., вичитав із підручник.. 

д) із першого вагон.., вулиці Лондон.., зібрали з гектар..

24. Граматична помилка є в рядку

а) смачних помідорів г) незалежність громадян

 б) тридцять кілограм   д) жоден із грузинів

 в) дехто з солдатів

25. Закінчення у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

а) актор, Настя, друг, Павло г) брат, Євген, професор, товариш

 б)  сторож, Роман, офіцер, Наталя  д) зоря, Юля, Антон, директор

в) голуб, суддя, Наталка, доля

 

26. НЕ містить помилок варіант

а) Наполегливість цих болгарів мене просто вражає.

 б)  По лісам і полям пішло блукати відлуння його голосу.

 в) Ми їздили по містам і селам України.

 г) Мені не вистачило кількох гривнів

 д) Мене не влаштувала ціна цього пальта, тому я його й не придбав.

27. Правильно утворені імена по батькові в рядку

а) Аркадійович, Спиридонівна в)  Ігоревич, Григоріївна

 б) Валерієвич, Аркадієвна  г) Євгенійович, Іллінічна

28.Форми ступенів порівняння прикметників правильно утворено в рядку

а) дорожчий, сліпіший, найвищий, найбільш упевнений

 б) менш поширений, премудріший, найохайніший, найменш критичний

 в) бідніший, більш імовірний, щонайрозумніший, найбільш талановитий

 г) худіший, більш темний, самий малий, найменш потужний

29.Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова

а) замша в) кущ

 б) палац  г) край

 

30. НЕПРАВИЛЬНО вжито форму займенника в реченні

а) Завдяки їм усе виконали вчасно.   в) Наша мета – дати їм якісну освіту.

 б) Усі пишалися їми за цю перемогу.   г) На відпочинку їм повідомили про трагедію.

31. Правильну відмінкову форму числівника сто вісімдесят сім наведено у рядку

а) Ор. в. ста вісімдесятьма сьома в) Р. в. ста восьмидесяти семи

 б) М. в. (у) ста вісімдесяти семох   г) Зн. в. ста восімдесят сім

32. Граматично правильно утворено словосполучення

а) закінчити без десяти хвилин третя в) прийдіть після дев'яти

 б) працювали до пів сьомої години  г) зустрінемося за чверть шоста

33. Помилково узгоджено числівник із іменником у варіанті

а) три з половиною апельсини в) дві треті банана

 б) двадцять два банана   г) чотири банани

д) півтора апельсина

34. Правильно вжито дієслівну форму в реченні

а) Ходімте в кіно.  г) Чи ти дасиш мені спокій?

б) Журі ухвале це рішення. д)  Стань у центрі кімнати.

 в) Давай будемо друзями.

35. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

а) Як/би не було складно, не можна опускати рук.

 б) Як/би не переймався, одними нервами справу не вирішити.

 в) Як/би знали, не мовчали б.

 г) Як/би там не було, ви мали б це передбачити.

36. Правильно вжито прийменник у варіанті

а) приїхати по виклику г) лекція по математиці

 б) робити по зразку  д) вишивати по шовку

 в) проживати по адресі

 

Підсумкова контрольна робота

з української літератури 11 клас

ПІБ:

Клас:

Дата:

1. До поетів-шістдесятників належали

а)  А. Малишко, О. Довженко, О. Гончар; 

б) М. Рильський, В. Сосюра, П. Тичина;

в) В. Симоненко, Ю. Андрухович, Д. Павличко, Б. Олійник;

 г) Л. Костенко, В. Симоненко, М. Вінграновський, І. Дзюба;

2. Сонячним поетом називають

а)  Івана Драча   в) Андрія Малишка

 б)  Дмитра Павличка   г) Василя Голобородька

3. Вітязем молодої української поезії О. Гончар назвав

а) Василя Голобородька в) Андрія Малишка

 б) Василя Симоненка г) Дмитра Павличка

4. Народною піснею літературного походження став твір

а) "Господи, гніву пречистого..."  в) "Задивляюсь у твої зіниці..."

б) "Ти знаєш, що ти - людина?"  г) "Два кольори"

5. Українським Одіссеєм називають автора твору

а) "Балада про соняшник" в) "Уривок з поеми"

б) "Лебеді материнства" г) "Два кольори"

6. Образ матері є в усіх поезіях, ОКРІМ

а) "Господи, гніву пречистого..." в) "Пісня про рушник» 

б) "Ти знаєш, що ти - людина?" г) "Два кольори"

7. У творі "Страшні слова, коли вони мовчать..." наявні всі названі мотиви, ОКРІМ

а) сутності поетичного мистецтва в) збереження української мови

б) пошуків свіжого й оригінального г) творчості як категорії краси

8. "Хай мовчать америки й росії" - промовляє ліричний герой

а) Василя Стуса в) Василя Симоненка

б) Євгена Маланюка г)  Василя Голобородька

9. В "Уривку з поеми" є алюзія на твір Т.Шевченка

а) "І мертвим, і живим, і ненародженим..." в) "Кавказ"

б) "Сон (У всякого своя доля...)" г) "Заповіт"

10. Шістнадцятирічне мовчання Ліни Костенко було перерване виданням збірки

а) "Мандрівки серця" в) "Вітрила"

б) "Проміння землі" г) "Над берегами вічної ріки"

11. Активним учасником дисидентського руху і членом Гельсінської групи був український письменник

а) Гр. Тютюнник  в) І. Драч

б) В. Стус г) В. Симоненко

12. Прижиттєва збірка Василя Симоненка має назву

а) "Тиша і грім" в) "Берег чекань"

б) "Вино з троянд" г) "Вибране"

13. Вчинок В.Стуса, що поклав початок його страдницького життєвого шляху

а) обрав тему наукової роботи, яка не вкладалася в дозволені офіційною ідеологією рамки

б) підтримав акцію протесту проти арештів української національно-свідомої інтелігенції

в) написав статтю в газету, яка була потрактована як антирадянська

г) організував групу однодумців, які прагнули змінити конституційний лад у СРСР

14. У творі "Маруся Чурай" описані події

а) доби Руїни  в) часів Хмельниччини 

б) після відміни кріпацтва г) часів роздроблення Київської Русі

15. Поезія "Ти знаєш, що ти - людина?" належить ло лірики

а) особистої в) філософської

б) громадянської г) пейзажної

16. "Пісня про рушник" тематично близька до твору

а) "Наша мова" в) "Балада про соняшник"

б) "Два кольори" г) "Ти знаєш, що ти - людина?"

17. Любов і журба оспівані за допомогою символів у творі

а) "Задивляюсь у твої зіниці..." в) "Пісня про рушник"

б) "Лебеді материнства" г) "Два кольори"

18. Епілогом у романі "Маруся Чурай" є розділ

а) "Якби знайшлась неопалима книга" в) "Полтавський полк виходить на зорі"

б) "Весна, і смерть, і світле воскресіння" г) "Облога Полтави"

19. Про роль пісні й літопису говорить ліричний герой твору

а) "Господи, гніву пречистого..." в) "Два кольори"

б) "Уривок з поеми" г) "Наша мова"

20. Так званий "мандрівний сюжет" лежить в основі твору

а) "Українське альфреско" в) "Балада про соняшник"

б) "Маруся Чурай" г) "Лебеді материнства"

21. Імператор залізних строф - самоназва

а) Василя Голобородька  в) Євгена Маланюка

б) Василя Стуса г) Івана Драча

22. Уміння бачити красу в повсякденні, процес творчості й суть мистецтва - мотиви твору

а) "Як добре те, що смерті не боюсь я..."  в) "Балада про соняшник" 

б) "Задивляюсь у твої зіниці..."  г) "Пісня про рушник"

23. Гр. Тютюнник належить до

а) постмодерністів в) шістдесятників

б) МУРу г) неокласиків

24. Композиції новели "Три зозулі з поклоном" властиві всі названі особливості, ОКРІМ

а) епіграфа до твору в) листа як форми оповіді

б) наявності діалогів г) розповіді від першої особи

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»