Сьогодні о 16:00
Вебінар:
«
Шляхи формування української ідентичності в новій українській школі
»
Взяти участь Всі події

Тест на тему "Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (ІІІ частина)"

Українська мова

Для кого: 5 Клас

03.02.2020

1993

88

0

Опис документу:
Контрольна робота. Тест на тему "Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. (ІІІчастина)". За допомогою тестів виконуємо перевірку знань учнів з даної теми. Зокрема, здійснюємо превірку орфографічних навичок школярів (чергування голосних і приголосних звуків, спрощення в групах приголосних, правила вживання апострофа, знака м'якшення, сполучень ьо, йо ).
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контрольна робота. Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія. (ІІІ частина)

1. Позначте рядок, у якому всі слова записані правильно.

А) футбол, легкий, близько;

Б) воґзал, швидкий, боротьба;

В) кіхті, мабуть, голубка.

  1. Позначте рядок, у всіх словах якого відбувається спрощення.

А) радісно, гіркий, тонкий;

Б) проїзний, щасливий, совісний;

В) заздрісний, кістлявий, людський.

  1. Позначте рядок, у всіх словах якого на місці пропуску потрібно написати літеру с.

А) ..питати, ..казати, ..хвильований;

Б) ..подобався, ..малювати, ..мішати;

В) ..майструвати, ..біднілий, ..печений.

4. Орфографічну помилку допущено в реченні

А) Старого собаку вашко до ланцюга привчити.

Б) Погляд Андрійка впав на човен рибалки.

В) Мерзнуть зорі в небі синім.

  1. Знак м’якшення на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка

А) гірс..кий, камін..чик, боїт..ся;

Б) здаєт..ся, мален..кий, рибал..ський;

В) шіст..десят, міс..кий, нен..ці.

  1. Апостроф на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка

А) торф..яний, з..їздити, св..ятково;

Б) зв..язок, б..язь, м..який;

В) солов..ї, без..язикий, арф..яр.

  1. Перепишіть, вибираючи з дужок потрібну літеру.

Жити (в, у) Україні, вода (в, у) озері, проживаю (у, в) Львові, холодно (в,у)зимку, зустрілись (у,в)вечері, овочі (і, й) фрукти.

  1. До поданих слів доберіть такі їхні форми або спільнокореневі слова, щоб відбулось чергування звуків. Орфограми підкресли.

Летіти, нога, музика, школа, пісок, чистити.

  1. На місці пропуску в словах вставте пропущені літери, з двома словами складіть речення.

Буль..он, бад..орий, ра..он, дз..об, медаль..он, ..огурт.

  1. Подані слова поділіть на частини для переносу

Мрія, низько, ходжу, знайомий, третього, академія.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.