і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
! В а ж л и в о
Предмети »

Тест для вчителя

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тест на визначення рівня професійної компетентності вчителя

1. Віднайдіть серед поданих ознак ту, яка розкриває суть інновації:

а) нововведення, у результаті якого суттєво змінюється об'єкт діяльності;

б) пізнання та впровадження нового в практику діяльності;

в) комплексний процес створення, поширення та використання нового засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень;

г) новий продукт діяльності людей.

2. Вкажіть, яка з поданих характеристик розкриває ознаку інноваційної освітньої діяльності:

а) одна з форм інвестиційної діяльності, яка забезпечує розробку, поширення та застосування інновацій у системі освіти;

б) системна участь закладів чи установ освіти в експериментальній науково-дослідній роботі з удосконалення навчально-виховного процесу та управління ним;

в) форма участі в науково-дослідній роботі закладу (установи) освіти.

3. Визначіть, хто насамперед є замовником на освіту дитини:

а) держава;

б) батьки;

в) сама дитина;

г) суспільні організації;
ґ) підприємства.

4. Зазначте, який вид контролю Ви вважаєте найкращим для визначення справжнього стану навчальних досягнень учнів:

а) поточний;

б) підсумковий;

в) випереджальний;

г) контроль результатів.

5. Ви були присутні на уроці вчителя з метою експертної оцінки ведення ним уроку. Виявлені недоліки:

  • вчитель не реалізував заплановану мету на уроці;

  • нераціонально використав час.

Визначіть, у якій з нижчеподаних сфер діяльності вчителя треба шукати проблему:

а) методичні й теоретичні знання;

б) інноваційна педагогічна діяльність;

в) творчість учителя;

г) психологічна сфера.

6. Після відвідування уроку вчителя, який мав на меті показати урок з використанням інноваційних технологій і довести його ефективність, директор школи, маючи певні підстави, зробив висновок: «Урок традиційної форми, а не нестандартний». Визначіть, який з фактів, на Вашу думку, став вагомим аргументом для даного твердження:

а) відсутня дидактична мета;

б) урок має цілком визначену структуру;

в) не використовуються різноманітні методи і прийоми;

г) не застосовується оригінальна форма організації навчання.

7. Позначте, який з нижченаведених чинників може стати найвагомішим аргументом непрофесіоналізму для звільнення вчителя з посади:

а) невиконання своїх професійних обов'язків;

б) низький рівень виховної роботи серед учнів;

в) відмова від атестації;

г) низький рівень знань учнів з предмета, який він читає.

8. Учитель виявив незадоволення перед адміністрацією школи з приводу пониження його кваліфікаційної категорії під час атестації. Який з аргументів став найвагомішим для такого рішення адміністрації:

а) низький рівень знань учнів з предмета;

б) відсутність показників участі учнів у роботі МАНу та олімпіадах;

в) відмова від проходження курсів післядипломної педагогічної освіти;

г) низький рівень професійної компетентності.

9. Укажіть, яка з поданих характеристик розкриває суть професійної компетентності:

а) результат професійної підготовки фахівця;

б) мобільність знань — елементи ідентифікації, розпізнання, відтворення, розуміння, перетворення, компонування інформації;

в) ґрунтовні базові знання з предмета;

г) критичність мислення.

10. Визначте, що є загальносвітовими тенденціями в галузі реалізації освітньої політики:

а) забезпечення всім громадянам рівного доступу до високоякісної освіти;

б) дефіцит учнів через демографічну кризу;

в) збільшення обсягів фінансування освітніх систем;

г) широке залучення іноземних фахівців до освітньої сфери.

11. Укажіть, які форми і методи навчання відносятьдо інтерактивних:

а) проблемні лекції на основі діалогу «лектор —слухач»;

б) ділові ігри;

в) конференції з обміну досвідом професійної діяльності;

г) усі зазначені форми і методи.

12. Визначте, у чому суть процесу навчання:

а) передача знань учням;

б) засвоєння знань учнями;

в) управління процесом пізнання учнів;

г) контроль за засвоєнням знань, умінь і навичок;
ґ) двобічний процес спільної діяльності вчителя й учня.

13. Вкажіть, які вимоги до заняття не є базисними:

а) до вчителя та учня;

б) до дидактичної мети;

в) до змісту навчального матеріалу;

г) до методів навчання.

14. Названі методи важливі для вивчення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. Зазначте, без якого з них неможливо одержати об'єктивну інформацію?

а) самоаналіз;

б) педагогічне спостереження;

в) аналіз результатів педагогічної діяльності, тестування;

г) проведення атестації.

15. Віднесіть до педагогічної категорії поданий перелік понять:

  • усна форма перевірки знань або усне опитування;

  • письмова форма перевірки знань або письмова робота;

  • співбесіда у формі інтерв'ю;

  • тестування;

а) методи діагностики рівня знань;

б) методи вимірювання рівня знань;

в) форми контролю якості наданих освітніх послуг;

г) форми оцінювання рівня наданих освітніх послуг;

ґ) традиційний контроль знань.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
Для ЗДНР

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Використання веб-квестів в освітньому процесі»
Левченко Ірина Михайлівна
36 години
590 грн
295 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти