Тест для вчителя

Опис документу:
Для ЗДНР

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тест на визначення рівня професійної компетентності вчителя

1. Віднайдіть серед поданих ознак ту, яка розкриває суть інновації:

а) нововведення, у результаті якого суттєво змінюється об'єкт діяльності;

б) пізнання та впровадження нового в практику діяльності;

в) комплексний процес створення, поширення та використання нового засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень;

г) новий продукт діяльності людей.

2. Вкажіть, яка з поданих характеристик розкриває ознаку інноваційної освітньої діяльності:

а) одна з форм інвестиційної діяльності, яка забезпечує розробку, поширення та застосування інновацій у системі освіти;

б) системна участь закладів чи установ освіти в експериментальній науково-дослідній роботі з удосконалення навчально-виховного процесу та управління ним;

в) форма участі в науково-дослідній роботі закладу (установи) освіти.

3. Визначіть, хто насамперед є замовником на освіту дитини:

а) держава;

б) батьки;

в) сама дитина;

г) суспільні організації;
ґ) підприємства.

4. Зазначте, який вид контролю Ви вважаєте найкращим для визначення справжнього стану навчальних досягнень учнів:

а) поточний;

б) підсумковий;

в) випереджальний;

г) контроль результатів.

5. Ви були присутні на уроці вчителя з метою експертної оцінки ведення ним уроку. Виявлені недоліки:

  • вчитель не реалізував заплановану мету на уроці;

  • нераціонально використав час.

Визначіть, у якій з нижчеподаних сфер діяльності вчителя треба шукати проблему:

а) методичні й теоретичні знання;

б) інноваційна педагогічна діяльність;

в) творчість учителя;

г) психологічна сфера.

6. Після відвідування уроку вчителя, який мав на меті показати урок з використанням інноваційних технологій і довести його ефективність, директор школи, маючи певні підстави, зробив висновок: «Урок традиційної форми, а не нестандартний». Визначіть, який з фактів, на Вашу думку, став вагомим аргументом для даного твердження:

а) відсутня дидактична мета;

б) урок має цілком визначену структуру;

в) не використовуються різноманітні методи і прийоми;

г) не застосовується оригінальна форма організації навчання.

7. Позначте, який з нижченаведених чинників може стати найвагомішим аргументом непрофесіоналізму для звільнення вчителя з посади:

а) невиконання своїх професійних обов'язків;

б) низький рівень виховної роботи серед учнів;

в) відмова від атестації;

г) низький рівень знань учнів з предмета, який він читає.

8. Учитель виявив незадоволення перед адміністрацією школи з приводу пониження його кваліфікаційної категорії під час атестації. Який з аргументів став найвагомішим для такого рішення адміністрації:

а) низький рівень знань учнів з предмета;

б) відсутність показників участі учнів у роботі МАНу та олімпіадах;

в) відмова від проходження курсів післядипломної педагогічної освіти;

г) низький рівень професійної компетентності.

9. Укажіть, яка з поданих характеристик розкриває суть професійної компетентності:

а) результат професійної підготовки фахівця;

б) мобільність знань — елементи ідентифікації, розпізнання, відтворення, розуміння, перетворення, компонування інформації;

в) ґрунтовні базові знання з предмета;

г) критичність мислення.

10. Визначте, що є загальносвітовими тенденціями в галузі реалізації освітньої політики:

а) забезпечення всім громадянам рівного доступу до високоякісної освіти;

б) дефіцит учнів через демографічну кризу;

в) збільшення обсягів фінансування освітніх систем;

г) широке залучення іноземних фахівців до освітньої сфери.

11. Укажіть, які форми і методи навчання відносятьдо інтерактивних:

а) проблемні лекції на основі діалогу «лектор —слухач»;

б) ділові ігри;

в) конференції з обміну досвідом професійної діяльності;

г) усі зазначені форми і методи.

12. Визначте, у чому суть процесу навчання:

а) передача знань учням;

б) засвоєння знань учнями;

в) управління процесом пізнання учнів;

г) контроль за засвоєнням знань, умінь і навичок;
ґ) двобічний процес спільної діяльності вчителя й учня.

13. Вкажіть, які вимоги до заняття не є базисними:

а) до вчителя та учня;

б) до дидактичної мети;

в) до змісту навчального матеріалу;

г) до методів навчання.

14. Названі методи важливі для вивчення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів. Зазначте, без якого з них неможливо одержати об'єктивну інформацію?

а) самоаналіз;

б) педагогічне спостереження;

в) аналіз результатів педагогічної діяльності, тестування;

г) проведення атестації.

15. Віднесіть до педагогічної категорії поданий перелік понять:

  • усна форма перевірки знань або усне опитування;

  • письмова форма перевірки знань або письмова робота;

  • співбесіда у формі інтерв'ю;

  • тестування;

а) методи діагностики рівня знань;

б) методи вимірювання рівня знань;

в) форми контролю якості наданих освітніх послуг;

г) форми оцінювання рівня наданих освітніх послуг;

ґ) традиційний контроль знань.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Вчити читати. Літературна освіта в школі: химери чи лабіринти?»
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна
30 годин
590 грн