Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках»

Темперамент

Біологія

Для кого: 9 Клас

06.05.2018

2660

18

0

Перегляд
матеріалу
Отримати код


Повідомлення на тему:


«Темперамент.Типи темпераменту.
Фізіологічні основи темпераменту.»


Підготувала: Бондурівська Владислава

учениця 9-А класу
НВК «ЗОШ I-III ст.-ліцей»
смт.Любашівка


Керівник: Бездітна Л.Г.

2017 р.
Поняття про темперамент.
Темперамент(лат. temperamentum - співвідношення, пропорція) - це індивідуальні особливості людини, які визначають динаміку його психічної діяльності і поведінки.
Темперамент - є однією з найбільш значимих властивостей особистості. Інтерес до даної проблеми виник ще більше двох з половиною тисяч років тому. Він був викликаний очевидністю існування індивідуальних відмінностей, які обумовлені особливостями біологічної та фізіологічної будови організму, а також особливостями соціального розвитку, неповторністю соціальних зв'язків і контактів. До біологічно обумовлених структур особистості відноситься перш за все темперамент. Темперамент визначає наявність багатьох психічних відмінностей між людьми, в тому числі інтенсивність і стійкість емоцій, емоційну вразливість, темп і енергійність дій, а також цілий ряд інших динамічних характеристик.
Не дивлячись на те, що здійснювалися неодноразові спроби дослідити проблему темпераменту, і досі вона відноситься до ряду суперечливих і до кінця не вирішених проблем сучасної психологічної науки.
Однак за умови наявності розмаїття підходів більшість дослідників визнає, що темперамент - це біологічний фундамент, на якому формується особистість як соціальна істота, а властивості особистості, обумовлені темпераментом, є найбільш стійкими і довготривалими.
Якщо спостерігати за людьми, то можна побачити, що вони відрізняються один від одного своєю поведінкою: по-різному проявляють свої почуття, неоднаково реагують на подразники зовнішнього середовища. Так, одні вирізняються врівноваженістю поведінки, діють обмірковано, не показують зовні свої почуття, інші за тих самих обставин нервують, емоційно збуджуються з приводу незначних подій. Одні комунікабельні, легко вступають в контакти з людьми, життєрадісні, а інші, навпаки, замкнуті та стримані. І це стосується суто зовнішніх проявів, незалежно від того, наскільки ця людина розумна, працелюбна, смілива, які її прагнення та інтереси.

Історія розвитку вчення про темперамент.
Вчення про темперамент має свою історію. Ще в стародавні часи вчені звернули увагу на відмінності між людьми і намагалися по-різному їх пояснити. Так, поступово виокремилися різні підходи до темпераменту.
 Основні учіння про типи темпераменту:

Протягом тривалої історії свого вивчення темперамент завжди пов'язувався з органічними або фізіологічними особливостями організму.

Корінням дана фізіологічна гілка учіння про темперамент входить в античний період. Гіпократ (V ст. до н. е.) описав чотири типи темпераменту, виходячи з фізіологічних уявлень того часу. Вважалося, що в організмі людини міститься чотири основні рідини, або "соки": кров, слиз, жовта жовч, чорна жовч. Змішуючись в кожної людини в певних пропорціях, вони і складають її темперамент. Конкретну назву кожен темперамент отримав за назвою тієї рідини (від лат. humor - рідина), яка нібито переважає в організмі. Відповідно були виділені наступні типи темпераменту: сангвінічний (від лат. sanguis-кров), флегматичний (від грец. phlegma - слиз), холеричний (від грец. chole - жовч) і меланхолічний (від грец. - melaina chole - чорна жовч). Оптимальне співвідношення цих рідин визначає здоров'я, тоді як непропорційне є джерелом різних захворювань.

У Гіпократа був чисто фізіологічний підхід до темпераменту. Він не пов'язував його з психічним життям людини і говорив навіть про темперамент окремих органів, наприклад серця, печінки.Але з часом з'явилися висновки про те, які психічні властивості мають бути у людини, в організмі якої переважає жовч, кров і т. д. Звідси і з'явилися психологічні описи - "портрети" різних темпераментів. Перша така спроба належить теж античному лікарю Галену (II ст. н. е.).

Представник конституціональної теорії Е. Кречмер вважав, що темперамент і характер людини залежать від особливостей будови її тіла. Він описав такі типи будови тіла: астенічний, атлетичний і пікнічний. Перший тип є фізично кволим, з тонкими руками і ногами, з плоскою грудною клітиною і тонким животом. Другий тип (атлетичний) - фізично сильна людина з міцним скелетом і добре розвинутою мускулатурою. Третій (пікнічний) має щільну фігуру, великий живіт і коротку міцну шию.
Схожу теорію розвивав вчений У. Шелдон. Він також виділив три типи статури. Людей першого типу назвав "вісцеротоніками" (від лат. viscera - нутрощі), другого - "соматотоніками" (від грец. - soma - тіло), третього типу - "церебротоніками" (від лат. - cerebrum - мозок).
У першого типу спостерігалося переважання органів травлення, у другого - переважання рухового апарату і міцної мускулатури, у третього - переважання діяльності нервових центрів. Якщо окремі параметри мають однакову інтенсивність, то це змішаний тип.

 Головні властивості темпераменту.

Властивості темпераменту - найстійкіші індивідуальні властивості, які виникають у ранньому дитинстві, зберігаються впродовж життя і виявляються в поведінці, спілкуванні, діяльності, проявах емоцій і почуттів, стилі мислення.
Систему психологічних властивостей темпераменту утворюють:

Лабільність - швидкість виникнення та протікання збудження і гальмування.

 • Сенситивність - визначається тим, яка сила впливу необхідна, щоб викликати в людини реакцію. (Якщо у однієї людини ступінь незадоволення потреби не помічається, то в іншого - та ж сама ступінь викликає страждання.

 • Реактивність (емоційність) - сила емоційної реакції на зовнішні та внутрішні подразники; інтенсивність реагування індивіда на зміни ситуації життя.

 • Активність (резистентність) - характеризується тим, наскільки людина активна під час подолання перешкод, здатна чинити опір несприятливим умовам, що гальмують діяльність.

 • Темп реакцій - протікання психічних процесів та реакцій; Показником є швидкість переробки інформації, що впливає органи чуттів, час розв'язання мислитель них задач, протікання мнемічних процесів.

 • Пластичність - ригідність. Перша властивість характеризується гнучкістю, легкістю пристосування до нових умов. Людина з ригідними властивостями важко пристосовується, характеризується інертністю, нечутливістю до зміни умов.

 • Екстраверсія - інтроверсія характеризує спрямованість особистості на довкілля або на себе. Екстраверт - спрямований на оточуючих людей, предмети, події. Інтроверт - фіксація особистості на собі, на своїх переживаннях та думках, схильність до самоаналізу, замкненість.

Емоційна збудливість - характеризується тим, якої сили потрібен вплив, щоб викликати емоційну реакцію. Вказує на швидкість виникнення і перебігу реакцій. Емоційно нестійкі, збудливі люди відгукуються навіть на слабкі впливи оточуючого середовища, тоді як емоційно стійкі - тільки на сильні.

Фізіологічні основи темпераменту.
На основі експериментальних даних І. Павлов виділив 4 основних типи нервової системи:

1. Сангвіністичний - сильний, врівноважений (процес збудження добре балансується з процесом гальмування), рухливий.

2. Холеричний - сильний, неврівноважений. Йому властиві сильні процеси,
але без належного врівноваження: обидва процеси сильні, але гальмування відстає, переважає збудження.

3. Флегматичний – сильний, врівноважений, малорухливий (інертний).

4. Меланхолічний – слабкий, процеси збудження і гальмування слабкі.

За Павловим, темперамент - це найзагальніша характеристика кожної людини, її нервової системи.
Кожному окремому типу темпераменту притаманні свої характерні особливості.

Від властивостей темпераменту залежать динамічні (швидкість, сила, інтенсивність) особливості рис характеру. Так, флегматик важко вступає в знайомство, а сангвінік - легко. Властивості темпераменту можуть сприяти або протидіяти розвитку певних рис характеру (холерику легше стати хоробрим, ніж меланхоліку). Тип темпераменту певним чином обумовлює недоліки характеру при послабленні виховання. У такому випадку сангвінік недостатньо зосереджений, похапливий, поверховий, легковажний. Холерик - нестриманий, конфліктний, агресивний. Флегматик - млявий, байдужий, консервативний. Меланхолік - хвороблива вразливість, замкнутість, відчуженість, безвілля. Тип темпераменту - одна із найважливіших умов походження індивідуально-своєрідних рис характеру.

Від чого залежить характер: від вроджених рис чи виховання? Характер більш залежить від виховання, а темперамент - вроджений. У близнюків з однаковим генотипом темперамент однаковий, а характери різні. Тому при однаковій спадковості формуються різні риси характеру.

Типи темпераменту.
1)САНГВІНІК.
Основні риси таких людей, це:

 • життєрадісність;

 • легкість до життя і в спілкуванні;

 • стійка і гнучка психіка;

 • ініціативність, відповідальність, оперативність у діях;

 • відмінне почуття гумору;

комунікабельність, доброзичливість у колективі, але виключно з-за своєї активності, в житті вони схильні перевищувати себе, прикрашати свої здібності та особистісні якості.

Характеристика типу сангвінік:
Сангвініку дуже легко вдається братися за нові справи, але при цьому так само просто він може переключитися на щось інше. Життєва енергія таких людей б’є ключем. Але при цьому існує і зворотна сторона медалі. Так, якщо сангвінік отримує необхідну кількість вражень, то він повний сил і бажань що-небудь робити. Але якщо протягом тривалого часу він змушений виконувати рутинну роботу, то характер людини, що відноситься до сангвініків, стане млявим і байдужим.

Звичайно, будь-який темперамент володіє своїми перевагами і недоліками. Рекомендується про них дізнатися, щоб не жити у розладі зі своїм внутрішнім світом.

Людина-сангвінік – це часто душа компанії, він завжди може підняти настрій. Такі люди легкі в спілкуванні і врівноважені. Вони стають чудовими ораторами. До того ж, сангвініки наділені природним даром переконання, це часто приносить їм користь у житті.

Природно, що якщо у вас темперамент сангвініка, то вам підійдуть професії, де можна реалізувати свої вміння переконувати. Так, сангвініки стають хорошими маркетологами і рекламістами, менеджерами і адвокатами, тренерами і ді-джеями.

Мабуть, найбільш слабкою стороною сангвініків є їх поверховість в людському спілкуванні. Зазвичай у них багато знайомих, їм завжди і скрізь раді, і їм точно не загрожує залишитися ввечері в тужливій самоті, звичайно, якщо це не буде їх власне бажання. Але ось по-справжньому близьких друзів у сангвініків дуже мало або вони зовсім відсутні. Свої власні проблеми вони не люблять обговорювати з кимось, оскільки і самі з ними легко справляються. Часто сангвініки не хочуть створювати сім’ю, оскільки вважають її деяким обмеженням свого вільного життя.

У сангвініків незвичайне сприйняття часу – воно злегка завищене, тобто хвилина триває для них набагато коротше, тому вони ніколи не спізнюються і скрізь встигають.

Психологічна характеристика сангвініка: плюси і мінуси.

Плюси сангвініка:

1) За своєю природою – душа компанії, улюбленець публіки;
2) Не сумує сам і піднімає настрій іншим;
3)володіє даром переконання;
4) Зазвичай досить щасливий, що перебуває в гармонії з собою.

Мінуси сангвініка:

1) У цих людей багато хороших знайомих, але мало друзів з-за їх поверховості;
2) З-за схильності до активного способу життя і змін у них виникають складнощі з родиною, для якої потрібно постійність і стабільність;
3) Ця людина легко загоряється новою ідеєю, але також легко може і втратити до неї інтерес;
4) Така людина не завжди здатна стримати своє слово.

2)ФЛЕГМАТИК
Не зайвим буде нагадати, що тип темпераменту залежить від властивостей нервової системи, тобто є вродженим. А все, що дається нам від народження, так чи інакше, відбивається на нашій зовнішності і манері поведінки. Нервову систему флегматика характеризує значна сила і врівноваженість нервових процесів в поєднанні з малою рухливістю. Відповідно, характеристика флегматика, заснована на зовнішніх ознаках, буде наступною:

 • руху і мова неквапливі, плавні;

 • хода повільна і впевнена;

 • міміка не надто виразна;

 • голос низький і тихий, без яскравих інтонацій;

 • флегматику складно підлаштовуватися під темп іншої людини, тому в розмові він може часто зупиняти співрозмовника і перепитувати його.

Це доглянуті хлопці, які завжди стежать за своєю зовнішністю і дивують оточуючих своєю приголомшливим спокоєм.Флегматику, як нікому іншому, підходить порівняння з "танком", причому це відноситься не тільки до зовнішніх, а й внутрішнім характеристикам. Він також довго "набирає швидкість", але потім його практично неможливо зупинити. Флегматики адекватно реагують на навколишні їх подразники: якщо подразник слабкий, то й реакція слабка, якщо сильний - то сильна. Але властива їм інертність не дає можливості швидко реагувати на раптові зміни навколишнього оточення. Нову інформацію флегматик також засвоює дуже повільно, зате надовго, якщо не назавжди.

Характеристика флегматика з точки зору його внутрішніх психічних реакцій включає в себе наступні ознаки.


 • Флегматик відмінно вміє контролювати, затримувати та регулювати свої рефлекси і емоції. Тому, як правило, він залишається спокійним навіть у найскладніших ситуаціях. "Спочатку справа, потім переживання" - Ось девіз типового представника цього типу темпераменту.

 • Флегматики завжди дотримуються виробленого розпорядку життя, і тому ніщо не може змусити їх звернути з обраного шляху або відволікти від виконуваного справи.
  Якщо в кімнаті флегматика безлад, це вірна ознака того, що у нього депресивний стан.

 • Для них характерна зосередженість, витримка і хороше увагу. Від решти типів темпераменту флегматики вигідно відрізняються своїм умінням старанно і наполегливо працювати.

 • Настрій флегматика переважно стабільне і рівне. Навіть якщо у нього трапляються серйозні неприємності, зовні він залишається спокійним і незворушним. Отчего, до речі, частенько сам же і страждає, оскільки навіть найближчі люди можуть місяцями не здогадуватися про наявність у флегматика емоційних проблем.

 • Такій людині дуже складно висловлювати свої почуття, він часто залишається незрозумілим. Хоча почуття (такі, як закоханість) у флегматика виникають повільніше, ніж, скажімо, у холериків або сангвініків. Проте вони характеризуються силою і одночасно стриманістю у зовнішніх проявах, слабкою експресивністю. Серед флегматиків багато однолюбів, а вірність партнеру для них не правило, а необхідність.


Серед недоліків, які приховує в собі характеристика флегматика, можна виявити:

 • низький рівень психічної активності;

 • лінь і розслабленість;

 • невміння пристосовуватися до нових обставин;

 • консерватизм;

 • упертість;

 • схильність до виконання одноманітної, звичної роботи.

3) ХОЛЕРИК
 Холерик, з точки зору психології, це дуже сильний тип особистості, для якого характерною рисою є неврівноваженість. Перекладаючи на просту мову, холерики можуть виносити дуже великі психічні навантаження, мабуть, більші, ніж в змозі винести будь-який інший психологічний тип, але, при цьому, для них властива висока дратівливість і психічна нестійкість.

Психологічна характеристика холериків

Завдяки природному сильному типу нервової системи, холерики без особливих зусиль можуть долати будь-які труднощі і перешкоди. Але, не дивлячись на завзятість і стійкість, вони в деяких ситуаціях не можуть стримувати свої емоції і просто вихлюпують їх на оточуючих, чим сильно їх бентежать.

Психологи помітили, чим сильніше у людини виражені риси холеричного темпераменту, тим більше вона запальна і неврівноважена. Найяскравіші і загальновідомі риси типового холерика - це необузданность, запальність і агресивність.

Також психологи категорично не рекомендують вступати в суперечку з холериком, це марно. Чим швидше ви йому поступитеся у суперечці, тим швидше конфліктна ситуація зійде нанівець. Холерики дуже швидко відходять і ніколи не ображаються довго.

Рухи і хода

Немає нічого простіше, ніж розпізнати людину холеричного темпераменту в натовпі. Хода у холерика стрімка, рухи різкі і швидкі, трохи напружені, він завжди поспішає, адже ще стільки справ треба встигнути. Холерики завжди прагнуть пізнавати світ, кожен день, кожну годину, кожну мить, тому завжди поспішають.

Самооцінка холерика

Холерики - це завжди впевнені в собі люди, іноді навіть самовпевнені. У них з раннього дитинства висока самооцінка і не менш високі амбіції. Холерики завжди можуть розрахувати свої сили, і ніколи не показують оточуючим свої нечисленні слабкості.

Працездатність

Не можна сказати, що холерики не працездатні. Якщо у холерика є мета, яку він хоче досягти, він докладе всіх зусиль, і, як кажуть, знесе всі перешкоди, але обов'язково досягне бажаного. Немає більш напористої та цілеспрямованої людини, ніж холерик. Але якщо робота йому не цікава і сама її суть холерика розчарувала, він без зайвих пояснень і жалю її залишить. Таким чином, на працездатність холерика сильно впливають зовнішні обставини і особиста зацікавленість.

Комунікабельність

За своєю суттю холерики дуже комунікабельні, вони завжди легко контактують з оточуючими. Але, в будь-якій компанії холерик повинен займати лідируючу позицію і знаходитися в самому центрі загальної уваги. Холерикам властиво у всіх бачити суперників, тому вони намагаються собі підпорядкувати всіх і кожного. Постійне лідерство і запальність для багатьох робить характер холерика важким.

Любов і дружба

У холериків не буває багато друзів, але вони дуже прив'язані до тих, нечисленних, які можуть витримувати їх мінливість і нестриманість. У любовних відносинах холерики домінують, часто ревнують, можуть неодноразово розривати відносини в пориві гніву.

Сон і апетит

Холерики сплять небагато, так як міцна нервова система дозволяє їм відновлюватися за невеликий проміжок часу. Для них цілком нормально працювати ночами, на якість роботи і самопочуття це не впливає. Їдять холерики багато, швидко і з апетитом.

4)МЕЛАНХОЛІК

У меланхоліків дуже слабка нервова система. Психологи стверджують, що люди з даним типом темпераменту насилу переносять великі емоційні та психічні навантаження. Психіка меланхоліків дуже вразлива, вони швидко втомлюються. Для таких людей характерна емоційна нестабільність, наприклад, навіть саме незначне утруднення здатне надовго вибити меланхоліка з колії. Вони переживають з будь-якого приводу, але, при цьому, дуже тонко відчувають навколишній світ і людей.

Характеристика меланхоліка

У людей з меланхолійним типом темпераменту життя переповнене глибокими переживаннями. Ці люди, як правило, чутливі і вразливі, вони живуть в умовах підвищеної тривожності, володіють багатою фантазією і багато мріють. Практично всі меланхоліки творчі люди.

Меланхоліки не кидають слів на вітер, вони кожній дрібниці готові надавати особливого значення, завжди намагаються стримувати свої обіцянки і, якщо це не вдається, довго і щиро переживають. Будь-які складності для меланхоліка - це велика проблема, тому щоб справлятися з життєвими негараздами, меланхолікові необхідно підвищувати впевненість у собі.

Самооцінка

Поза всяким сумнівом, у меланхоліків дуже низька самооцінка. Вони часто не просто сором'язливі, а навіть боязкі. Меланхоліки песимістичні, схильні перебільшувати власні недоліки і не бачити переваг, часто і довго займаються самоаналізом, практично ніколи не шукають собі виправдання.

Працездатність

Працездатність у меланхоліків низька, вони дуже швидко стомлюються, тому потребують частого відпочинку і зміни виду діяльності. Люди з меланхолійним типом темпераменту дуже повільні, вони часто відволікаються через дрібниці. Працездатність більшою мірою залежить від настрою меланхоліка і підтримки зі сторони. Практично ніколи меланхоліки не займають керівні пости, їм також зовсім не підходить робота в екстремальних умовах.

Комунікабельність

Люди-меланхоліки не люблять спілкування, їх не цікавлять інші люди, вони дбають виключно про власний внутрішній світ, яким і живуть. Такі люди соціально не активні, цураються колективу, їх важко чим-небудь зацікавити.

Меланхолікам не властиве суперництво, тому вони швидко підпорядковуються лідеру і продовжують жити у своєму внутрішньому світі. Вони люблять, щоб їх опікали, при цьому, залишаються в тіні. Не слід у спілкуванні з меланхоліками підвищувати голос або говорити різко, від цього вони тільки замикаються в собі.

Любов і дружба

Немає більш відданого друга, ніж меланхолік. У любовних відносинах, як правило, приймають пасивну роль, і практично всі меланхоліки однолюби. Виявляти почуття і емоції соромляться, тому завжди чекають першого кроку від партнера. Важко сходяться з сангвиниками, оскільки не можуть виносити їх активність.

Сон і апетит

Сплять меланхоліки мало, тому часто відчувають втому. Погано засинають, часто мучить безсоння. Апетит у людей цього типу темпераменту, як правило, знижений, їдять погано, мало і дуже повільно.

Вплив темпераменту на діяльність людини.
Діяльність (трудова, навчальна, ігрова) вимагає не лише певного рівня знань і рівня розумового та емоційно-вольового розвитку людини, а й наявності певних типологічних особливостей нервової системи, а отже, й темпераменту.

Залежно від змісту та умов діяльності сила, врівноваженість і рухливість нервової системи (темпераменту) людини виявляються по-різному, відіграють позитивну або негативну роль. Коли необхідна значна працездатність, витривалість, краще виявляє себе сильний тип нервової системи, а де потрібно виявити співчутливість, лагідність, там краще впорається слабкий тип нервової системи.

Неврівноваженість холерика йому шкодить, коли потрібні витриманість, терплячість. Надмірно повільний темп рухів, повільне, монотонне мовлення флегматика не сприяє успіху діяльності, яка вимагає значної рухливості, швидкості впливу на інших.

Слабкість збудливості та загальмовані дії, властиві меланхоліку, призводять до боязкості, нерішучості, порушують контактність з іншими. Схильність сангвініка захоплюватися новим, його нудьгування впродовж одноманітної, хоча й важливої діяльності зменшує активність діяльності, постійно спричиняє потяг до нового, модного.

Дослідженнями Б. М. Теплова, В. Д. Небиліцина, Е. А. Голубєвої доведено, що на ґрунті однакових властивостей вищої нервової діяльності можна сформувати істотно різні динамічні особливості особистості: у слабкого типу нервової діяльності - силу дій, у неврівноваже-ного - врівноваженість, у інертного - жвавість, рухливість. Такі зміни можливі під впливом змістовного аспекту діяльності.

Вправи допомагають досягти певного рівня гальмування, слабкості, інертності або нестриманості рухів, але перетворені в такий спосіб позитивні дії (сила, врівноваженість, рухливість) не усувають вродженої слабкості, неврівноваженості або інертності нервової діяльності.

За екстремальних умов звичне здебільшого втрачає свою силу і вступають у дію природні особливості типу нервової системи, притаманної людині - слабкість, гальмівність, збудливість, які виявляються в розгубленості, стопорному стані, безпорадності, надмірній збудливості, втраті самовладання.

Стиль діяльності кожної людини значною мірою залежить від типу вищої нервової діяльності, що є складовою структури її темпераменту. Отже, у професійній орієнтації та підготовці до праці молоді потрібно зважати на особливості темпераменту.Критерії темпераменту:


ПЛАН
1)
Поняття про темперамент.
2) Історія розвитку вчення про темперамент.
3)
 Головні властивості темпераменту. 4)Темперамент і типи нервової системи..
5) Фізіологічні основи темпераменту.
6)Критерії темпераменту
7)Типи темпераменту:
а)Сангвінік
б)Флегматик
в)Холерик
г)Меланхолік
8)
Висновок.

ВИСНОВОК:
Темперамент треба строго відрізняти від характеру. Темперамент ні в якій мірі не характеризує змістовну сторону особистості (світогляд, погляди, пе- реконання інтереси і т.п.), не визначає цінність особистості або межа можли- вих для даної людини досягнень. Він має лише відношення до динамічної сторони діяльності. Хоча темперамент не може визначати відносин особистості, її прагнень, і інтересів, її ідеалів, тобто всього багатства змісту внутрішнього життя люди- ни, однак характеристика динамічної сторони має істотне значення для розу- міння складного образа поводження людини, характеру людини. Те, наскіль- ки людина виявляє урівноваженість у поводженні, гнучкість, динамічність і експансивність у реакціях, говорить про якісні особливості особистості і її можливості, певним чином створених на трудової та громадської діяльності індивіда. Таким чином, темперамент не є чимось зовнішнім у характері лю- дини, а органічно входить у його структуру. Життєві враження, виховання і навчання на природній основній тканині темпераменту - типі вищої нервової діяльності-поступово тчуть візерунки. Відношення особистості, її переконання, прагнення, свідомість необхі- дності і боргу дозволяють переборювати одні імпульси, тренувати інші, щоб організувати своє поводження відповідно до суспільних норм. Темперамент не визначає шлях розвитку специфічних особливостей хара- ктеру, темперамент сам перетвориться під впливом якостей характеру. Роз- виток характеру і темпераменту в цьому сенсі є взаємообумовлених процесів.
Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.