Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

Тематично-контрольна робота з теми "Адапптаціі та їх значення дляпристосування до середовища існування"

Біологія

Для кого: 11 Клас

20.10.2020

1039

30

0

Опис документу:
Неякісний опис матеріалу. Можливо Ви намагаєтесь додати в опис неякісну інформацію, Ваш профіль може бути заблоковано на сайті. Вам необхідно виправити опис! Неякісний опис матеріалу. Можливо Ви намагаєтесь додати в опис неякісну інформацію, Ваш профіль може бути заблоковано на сайті. Вам необхідно виправити опис!
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Контроль знань №2 з теми «Адаптації»

Варіант 1

Рівень 1 (4 б)

 1. Вставте пропущені слова у твердження.

Види із (1) шириною екологічної ніші (2) виживають за зміни умов і є екологічно (3).

А) 1 – малою, 2 – краще, 3 - непластисними

Б) 1 - великою, 2 – гірше, 3 – пластичними

В) 1 – малою, 2 – гірше, 3 – непластичними

Г)1 – великою, 2 – краще, 3 - пластичними

 1. Як співвідносяться об’єми екологічних ніш виду, якщо він в екосистемі немає конкурентів (Х) і якщо співіснує в ній із подібним видом (Y)

А) Х > Y Б) Х < Y

В) Х = Y Г) Х ≈ Y

 1. Вкажіть екологічну групу організмів, які мешкають біля дна водойм:

А) бентос; Б) нектон;

В) планктон; Г) перифітон

 1. Фотоперіодизм у живих організмів забезпечує

А) здатність змінювати життєдіяльність відповідно до пори року

Б) зміну положення листків щодо висоти сонця над горизонтом

В) зміну пори року

Г) можливість реагувати на зміну інтенсивності фотосинтезу

 1. Серед наведених представників живого світу виберіть того, який не є паразитом.

А) віркс поліомієліту Б) кімнатна муха

В) медична п’явка Г) дизентерійна амеба

 1. Прикладом мутуалістичної коадаптації є:

А) відповідність розміру кігтиків воші товщині волосини

Б) червоне забарвлення вишень

В) наявність в орхідеї повітряних коренів, що поглинають вологу з повітря

Г) товстий теплоізоляційний шар жиру під шкірою кита

 1. Яка з реакцій, схеми яких наведено, може бути використана гомойотермними організмами для отримання теплової енегії

А) білок → суміш амінокислот Б) CH4 + O2CO2 + H2O

В) CO2 + H2OC6H12O6 + O2 Г) нейтральний жир + O2CO2 + H2O

 1. Низька екологічна пластичність за температурою багатьох гідро біонтів спричинена:

А)відсутністю світла на глибині водойм Б) низькою теплоємністю води

В) високою температурою кипіння води Г) малою мінливістю температур у водоймах

Рівень 2. (4 б)

 1. Установіть відповідність між екологічними групами гідробіонтів та їх представниками:

  1 – планктон

  2 – нектон

  3 – нейстон

  А – клопи-водомірки

  Б – губки

  В – медузи

  Г – головоногі молюски

 2. Укажіть правильне поєднання організмів та їх адаптацій до низьких температур

  1 – вухатий їжак

  2 – глухар

  3 – амеба протей

  4 – лелека білий

  А – міграції

  Б – рухова активність вдень

  В – зміна кормів за сезонами

  Г – інцистування

  Д – сплячка

 3. Увідповідніть поняття з його змістом

  1 адаптивний потенціал

  2 екологічна пластичність

  3 екологічна ніша

  4 межі витривалості

  А – місце виду в екоститемі

  Б – сукупність значень екологічного фактора, за яких організм може жити

  В – ефективність адаптації організму до нових умов

  Г – місцина, в якій мешкає популяція

  Д ступінь витривалості виду до зміни умов довкілля

 4. Увідповідніть рису організму й особливість наземно-повітряного середовища, пристосуванням до якої вона є.

1 довгий корінь

2 велика концентрація сахарози в циплоплазмі

3 широкі вухи

4 легкі крила

А – твердість грунту

Б – висока температура

В – заморозки

Г – низька густина повітря

Д нестача води

Рівень 3 (4 б)

 1. Слон і бегемот є великими тваринами, які живуть у спекотному кліматі, тоді я к великий розмір характерний здебільшого для тварин холодних регіонів. Завдяки яким сосбливостям тіла вони переносять спеку?

 2. Наведіть приклади сезонних біоритмів у людини. доведіть, що вони мають адаптивне значення.

Контроль знань №2 з теми «Адаптації»

Варіант 2

Рівень 1 (4 б)

 1. Грутнове і водне середовища подібні

А) відсутністю кисню й більшою густиною повітря

Б) наявністю світла

В) залежністю умов від відстані до поверхні

Г) сталістю температурних умов буля поверхні

 1. Що з переліченого НЕ є життєвою формою

А) дерево Б) чотирилапа тварина

В) личинка Г) двокрила тварина

 1. Вкажіть екологічну групу організмів, які населяють поверхневу плівку водойм:

А) бентос; Б) нейстон;

В) планктон; Г) перифітон

 1. Сергій навчається в першу зміну, і йому найлегше розв’язувати вправи з алгебри, коли вона стоїть у розкладі на пеших чотирьох уроках. Увечері він швидно втомлюється й лягає спати о 10 годині. Який хронотип має хлопець?

А) «жайворонок» Б) «голуб»

В) «сова» Г) «яструб»

 1. Поява численних вузликів на корінні може бути спричинена

А) укусами кротів Б) проникненням нематоди

В) нестачею фосфору в грунті Г) посухою

 1. Серед наведених груп організмів оберіть ту, у якій всі організми є гомойотермними

А) синій кит, страус, гібон Б) єнот, колібрі, хамелеон

В) восьминіг, акація, кабан Г) ягуар, амеба, пінгвін

 1. Сергій вважає, що планктонні організми мають густину, близьку за значенням до густини води. А Валерія стверджує, що нектонні тварини здатні потидіяти течії. Хто з підлітків має рацію?

А) Сергій Б) Валерія

В) обидвоє Г) ніхто

 1. Заповніть пропуски у твердженні, що ілюструє зміни кровопостачання шкіри людини на морозі

Спочатку капіляри (1) задля нагівання (2), але згодом (3), щоб зберегти тепло для (4)

А) 1- звужуються, 2 – шкіри, 3 – розширюються, 4 – внутрішніх органів

Б) 1- розширюються, 2 – шкіри, 3 – звужуються, 4 – внутрішніх органів

В) 1- звужуються, 2 – внутрішніх органів, 3 – розширюються, 4 – шкіри

Г) 1- розширюються, 2 – внутрішніх органів, 3 – звужуються, 4 – шкіри

Рівень 2 (4 б)

 1. Установіть правильне поєднання тварин та їхніх адаптацій до існування в посушливих місцях

  1 – комахи

  2 – антилопи

  3 – тушканчики

  А – міграції

  Б – активність темної пори доби

  В – активність світлої природи

  Г – діапауза

 2. Укажіть правильне поєднання тварин та їх адаптацій до існування в ґрунті

  1 – мокриця

  2 – кріт

  3 – сліпак

  4 – дощовий черв’як

  А – розвинені передні кінцівки

  Б – розвинений шкіро-м’язовий мішок

  В – розвинені різці

  Г – наявність повітряних камер

  Д – наявність присоски

 3. Увідповідніть спосіб терморегуляції й механізм, завдяки якому він впливає на температуру тіла.

  1 потовиділення

  2 настовбучування піря

  3 робота м'язів

  4 зміна пози

  А – виділення теплоти як побічного продукту хімічної реації

  Б – зміна площі тіла, що контактує з довкіллям

  В – збільшення тепловтрат при окисненні поживних речовин

  Г – збільшення теплоізоляційного прошарку повітря

  Д витрати теплової енегії на випаровування води

 4. Увідповідніть адаптацію та середовище існування, для організмів якого вона характерна

1 висока плодовитість

2 копальні кінцівки

3 здатність поглинати розвинений кисень

4 крила

А – наземно-повітряне

Б – водне

В – грунтове

Г – інший організм

Рівень 3 (4 б)

 1. Поясніть, чому вільні екологічні ніші найперше заселяються саме екологічно пластичними видами?

 2. Тривалий час у медицині панувала думка, що всі бактерії і організмі людини «погані» й спричиняють захворювання. Чому наазі цю точку зору не вважають слушною? Які наслідки відсутності чи зміни бактеріальної мікрофлори людини?

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.