Сьогодні о 11:00
онлайн-конференція:
«
Освіта проти насильства: методи профілактики та алгоритми реагування
»
Взяти участь Всі події

Тематично-календарне планування з біології (7 клас, І семестр)

Біологія

Для кого: 7 Клас

18.10.2021

69

0

0

Опис документу:

Тематично-календарне планування з біології (7 клас, І семестр).Складено згідно програми Міністерства освіти і науки України, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

БІОЛОГІЯ

7-й клас

І семестр

(2 год. на тиждень)

уроку

Дата

Тема уроку

Примітки

Вступ (4 години)

1

07.09

Будова клітин у тварин


2

07.09

Будова тварин: тканини та їх функції


3

14.09

Органи та системи органів тварин


4

14.09

Основні відмінності тварин від рослин та грибів. Особливості живлення тварин


Тема 1. Різноманітність тварин (26 години)

5

21.09

Поняття про класифікацію тварин


6

21.09

Тип Кишковопорожнинні


7

28.09

Тип Кільчасті черви. Клас Багатощетинкові черви


8

28.09

Тип Кільчасті черви. Класи Малощетинкові черви і П

явки. Лабораторне дослідження 1: Зовнішня будова та рух кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка)


9

05.10

Тип Членистоногі. Клас Ракоподібні


10

05.10

Тип Членистоногі. Клас Павукоподібні


11

12.10

Тип Членистоногі. Клас Комахи.


12

12.10

Різноманітність комах. Практична робота № 1. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах


13

19.10

Роль комах у природі та значення в житті людини


14

19.10

Паразитизм. Паразитичні черви. Паразитичні членистоногі


15

02.11

Тип Молюски або М’якуни. Клас Черевоногі молюски


16

02.11

Тип Молюски або М’якуни. Клас Двостулкові молюски. Лабораторне дослідження 2: Будова черепашки (мушлі) черевоногих та двостулкових молюсків


17

09.11

Тип Молюски або М’якуни. Клас Головоногі молюски


18

09.11

Порівняння і визначення молюсків за будовою мушлі


19

16.11

Контрольна робота № 1.

Проміжне тематичне оцінювання


20

16.11

Тип Хордові. Загальна характеристика типу


21

23.11

Надклас Риби. Клас Хрящові риби


22

23.11

Надклас Риби. Клас Кісткові риби. Розмноження і розвиток риб


23

30.11

Різноманітність риб


24

30.11

Клас Земноводні, або Амфібії


25

07.12

Клас Плазуни, або Рептилії


26

07.12

Клас Птахи. Розмноження і розвиток птахів


28

14.12

Різноманітність птахів. Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у різних птахів


29

14.12

Клас Ссавці.


30

21.12

Розмноження і розвиток ссавців


31

21.12

Різноманітність ссавців.


33

28.12

Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних умов існування


34

28.12

Захист міні-проектів: Тварини рекордсмени. Як утворюються коралові острови? Як утворюються перлини? Тварини-будівельники.

Узагальнення з теми «Різноманітність тварин»


ІІ семестр


Тема 2. Процеси життєдіяльності тварин (16 годин)

35


Особливості обміну речовин гетеротрофного організму. Живлення і травлення. Різноманітність травних систем


37


Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання (газообміну), їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині


38


Транспорт речовин у тварин. Незамкнена та замкнена кровоносні системи. Кров, її функції


39


Практична робота № 4. Порівняння кровоносної системи хребетних тварин


40


Виділення, його значення для організму. Форми виділення у тварин. Органи виділення тварин


41


Опора і рух. Види скелета. Значення опорно-рухової системи. Два типи симетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин


42


Практична робота № 5. Порівняння будови скелетів хребетних тварин


43


Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції. Лабораторне дослідження 3: Особливості покривів тіла тварин


44


Органи чуття, їх значення


45


Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку хребетних тварин


46


Поняття про регуляцію діяльності організму тварин.


47


Розмноження та його значення. Форми розмноження тварин. Статеві клітини та запліднення


48


Розвиток тварин (з перетворенням та без перетворення). Загальне поняття про регенерацію у тварин. Періоди та тривалість життя тварин. Лабораторне дослідження 4: Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)


49


Захист міні-проектів: Майстерність маскування. Як бачать тварини. Турбота про потомство. Як тварини визначають напрямок руху


50


Контрольна робота № 2


Тема 3. Поведінка тварин (9 годин)

51


Поведінка тварин у природі та методи її вивчення. Вроджена і набута поведінка. Лабораторне дослідження 5: Спостереження за поведінкою тварин


52


Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин


53


Форми поведінки тварин: дослідницька харчова, захисна, гігієнічна


54


Форми поведінки тварин: репродуктивна, територіальна, соціальна


55


Типи угруповань тварин за К.Лоренцем.


56


Ієрархія у групі. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. Елементарна розумова діяльність. Захист міні-проектів: Як спілкуються тварини. Як тварини користуються знаряддями праці.


57


Практична робота № 7. Визначення направленості поведінкових актів тварин (за відеоматеріалами)


58


Еволюція поведінки тварин, її пристосувальне значення


59


Узагальнення з теми «Поведінка тварин»


Тема 4. Організми і середовище існування (6 годин)

60


Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища


61


Ланцюги живлення і потік енергії


62


Взаємозв’язок компонентів екосистеми. Співіснування організмів в угрупованнях.


63


Вплив людини та її діяльності на організми. Екологічна етика


64


Основи охорони природи. Природоохоронні території. Червона книга України


65


Захист міні-проектів: Як тварини пристосовані до життя в різних умовах. Заповідні території України.


Узагальнення (2 години)

66


Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, грибів, тварин – свідчення єдності живої природи
Співіснування організмів. Екскурсія Пристосованість рослин і тварин до сумісного життя в природному угрупованніВідображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.