і отримати безкоштовне
свідоцтво про публікацію
Предмети »

Тематичний план роботи гуртка

Перегляд
матеріалу
Отримати код

«Затверджую»

Директор РБДЮТ

____________________ К.Е. Євчук

Тематичний план роботи гуртка «Шахова азбука» на 2015-2016 н.р.

(початковий рівень, перший рік навчання)

заняття

Зміст навчального матеріалу

Всього годин

в тому числі

теорія

практика

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Перший крок у світ шахів. Чарівна Дошка. Проспекти, вулиці і провулки Чарівної Дошки. Мешканці шахового королівства.

1

0,5

0,5

2

Початкове розміщення фігур. Порівняльна характеристика і відносна цінність фігур. Запис положення фігур. Вправи на вільне володіння шаховою дошкою

1

0,5

0,5

3

Як ходять фігури. Рокіровка. Запис ходів фігур. Як фігури б’ють одна одну. Взяття на проході.

1

0,5

0,5

4

Пригоди шахового солдата Пішачка. Перетворення пішаків у фігури

1

0,5

0,5

5

Чия армія сильніша. Результат гри: шах, мат, пат, нічия. Захист від шаху

1

0,5

0,5

6

Техніка матування самотнього короля. Лінійний мат.

1

0,5

0,5

7

Мат королем і ферзем. Мат королем і турою.

1

-

1

8

Розв’язування шахових задач на мат в 1 хід.

1

-

1

9

Стадії шахової партії: дебют, міттельшпіль, ендшпіль. Як починати партію. Що робити після дебюту.

1

0,5

0,5

10

Короткі шахові партії (як можна програти партію за 2, 3, 4 ходи)

1

-

1

11

Три принципи гри в дебюті. Розбір партій-мініатюр.

1

0,5

0,5

12

Правила і закони дебюту. Центр. Мобілізація сил.

1

0,5

0,5

13

Елементи шахової техніки і їх роль в грі. Подвійний удар.

1

0,5

0,5

14

Відкритий напад. Зв’язка.

1

0,5

0,5

15

Подвійний шах. Розв’язування шахових задач на техніку і мат за 2 ходи за допомогою подвійного шаху. Ігрова практика

1

-

1

16

Комбінації і їх роль в шаховій партії

1

0,5

0,5

17

Класифікація комбінованих тактичних прийомів

1

-

1

18

Відвернення. Заманення.

1

-

1

19

Перекриття. Рентген.

1

-

1

20

Спертий мат

1

-

1

21

Дебютні пастки і їх роль в шаховій партії

1

0,5

0,5

22

Атака на нерокірованого короля

1

-

1

23

Атака на короля при односторонніх рокіровках

1

-

1

24

Атака на короля при різносторонніх рокіровках

1

-

1

25

Особливості ендшпіля. Реалізація зайвого пішака в пішакових закінченнях

1

0,5

0,5

26

Віддалений прохідний пішак

1

0,5

0,5

27

Захищений прохідний пішак

1

0,5

0,5

28

Боротьба ферзя проти пішака

1

0,5

0,5

29

Як вивчати дебют. Підготовка до участі в турнірі

1

0,5

0,5

30

Турнір на присвоєння розряду з шахів

1

-

1

31

Розбір партій гуртківців

1

-

1

32

Розбір партій гуртківців

1

-

1

33

Розбір партій гуртківців

1

-

1

34

Підсумкове заняття.

1

1

-

Методист __________________________ (підпис)

Керівник гуртка __________________________ (підпис)

«Затверджую»

Директор РБДЮТ

____________________ К.Е. Євчук

Тематичний план роботи гуртка «Спритний пішачок» на 2015-2016 н.р.

(початковий рівень, другий рік навчання)

заняття

Зміст навчального матеріалу

Всього годин

в тому числі

теорія

практика

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Основи позиційної гри — її план. Позиційні переваги: перевага у розвитку, захоплення центра, оптимальне розташування фігур, пішаків, слабкі поля в таборі противника, захоплення відкритих ліній, боротьба двома слонами проти слона і коня або двох коней.

1

0,5

0,5

2

Найшвидший розвиток фігур - перший дебютний принцип шахової партії. Поняття про темп.

1

0,5

0,5

3

Практичне заняття. Аналіз навчальної партії з точки зору правильної позиційної гри. Розбір спеціально підібраних позицій.

1

-

1

4

Центр шахівниці. Боротьба за центр. Значення центра в шаховій партії, позиції. Активність фігур. Навчальна партія та її дебютний принцип.

1

0,5

0,5

5

Практичне заняття. Розбір і розігрування спеціально підібраних позицій.

1

-

1

6

Гармонійне розташування фігур. Поняття про гармонію в шахах. Рухомість фігур. Слабкі й сильні фігури. Пішакові закінчення. Ферзь проти пішака.

1

0,5

0,5

7

Практичне заняття: розбір і розігрування з партнером спеціально підібраних позицій, розв’язування шахових задач.

1

-

1

8

Гармонійне пішакове розміщення у позиціях. Пішак - «душа шахів». Сильні та слабкі поля. Здвоєні пішаки. Відсталий пішак. Ізольований пішак. Прохідні пішаки. Тура та пішак проти тури.

1

0,5

0,5

9

Практичне заняття: розбір спеціально підібраних позицій і навчальних партій, аналіз найпоширеніших помилок.

1

-

1

10

Основи позиційної гри після дебюту. Узгодженість фігур у міттельшпілі. Різноманітність дій для розвитку дебюту.

1

0,5

0,5

11

Практичне заняття: розбір і розігрування з партнером спеціально підібраних позицій

1

-

1

12

Міттельшпіль. Основні ідеї міттельшпіля. Форсований перехід в ендшпіль.

1

0,5

0,5

13

Практичне заняття: розбір і розігрування з партнером спеціально підібраних позицій

1

-

1

14

Мат слоном і конем. Узгодження дій слона й коня з метою дати мат.

1

0,5

0,5

15

Практичне заняття. Відпрацьовування мата слоном і конем за допомогою запису.

1

-

1

16

Типові позиції, що призводять до відтиснення самотнього короля.

1

0,5

0,5

17

Практичне заняття. Відпрацьовування мата слоном і конем за допомогою запису.

1

-

1

18

Непідсильне завдання для двох коней. Розгляд можливостей двох коней в ендшпілі.

1

0,5

0,5

19

Елементи позиційної гри. Пішаки тиснуть на фігури. Магістралі нападу.

1

0,5

0,5

20

Практичне заняття. Задача. Етюд. Шахово-логічна задача про ферзів-вартових.

1

-

1

21

Реалізація матеріальної переваги. Поняття про матеріальну перевагу. Навчальна партія.

1

0,5

0,5

22

Практична робота. Розігрування позицій з перевагою з однієї сторони. Розв'язування задач та прикладів.

1

-

1

23

Ініціатива і позиційний базис. Навчальні партії з теми.

1

0,5

0,5

24

Практичне заняття. Задачі та головоломки на шахівниці.

1

-

1

25

Позиційна нічия. Вічний напад.

1

0,5

0,5

26

Практичне заняття. Розв'язування типових етюдів, вправ, задач.

1

-

10,5

27

Конкурс розв’язування задач, етюдів. Розв’язування конкурсних позицій і визначення переможця конкурсу.

1

0,5

0,5

28

Розв’язування конкурсних позицій і визначення переможця конкурсу.

1

0,5

0,5

29

Підготовка до участі в турнірі

1

0,5

0,5

30

Турнір на присвоєння ІІІ розряду з шахів

1

-

1

31

Розбір партій гуртківців

1

-

1

32

Розбір партій гуртківців

1

-

1

33

Розбір партій гуртківців

1

-

1

34

Підсумкове заняття.

1

1

-

Методист __________________________ (підпис)

Керівник гуртка __________________________ (підпис)

«Затверджую»

Директор РБДЮТ

____________________ К.Е. Євчук

Тематичний план роботи гуртка «Шахова школа» на 2015-2016 н.р.

(основний рівень, перший рік навчання)

заняття

Зміст навчального матеріалу

Всього годин

в тому числі

теорія

практика

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Тактичні прийоми. Комбінація та її складові частини. Жертва. Елементи комбінації.

1

0,5

0,5

2

Практичне заняття. Розв'язування шахових задач на комбінацію.

1

-

1

3

Практичне заняття. Розбір спеціально підібраних позицій, розв’язування тематичних етюдів

1

-

1

4

Зв'язка. Елементи комбінаційної гри. Відкритий напад. Подвійний удар.

1

0,5

0,5

5

Практичне заняття. Розбір і розігрування спеціально підібраних позицій.

1

-

1

6

Пастки. Розгляд характерних дебютних пасток, типових позиційних пасток.

1

0,5

0,5

7

Комбінації для досягнення переваги або для вирівнювання гри у найгірших позиціях.

1

0,5

0,5

8

Техніка розігрування ендшпілю.

1

-

1

9

Легкофігурні закінчення. «Млин».

1

0,5

0,5

10

Ферзь проти тури. Характерні позиції.

1

0,5

0,5

11

Комбінація на затягування. Навчальна партія. Задачі, вправи, етюди.

1

0,5

0,5

12

Практичне заняття. Розв'язування задач, вправ, етюдів.

1

-

1

13

Блок. Шахові комбінації. «Спертий» мат. Блок при атаці на короля в ендшпілі. Гальмування пішаків – особливий вид блоку.

1

0,5

0,5

14

Практичне заняття. Задачі на шахівниці. Задачі на «розфарбування» шахівниці.

1

-

1

15

Комбінація на відвернення. Комбінації на відвернення з «кватиркою» та без неї. Уразливість останньої горизонталі. Партії Морфі. Розгляд партій-мініатюр.

1

0,5

0,5

16

Розв’язування шахово-логічних задач.

1

-

1

17

Комбінація на звільнення поля. Характерні типові позиції.

1

0,5

0,5

18

Практичне заняття. Шахові ребуси, загадки, історії

1

-

1

19

Комбінації на звільнення лінії. Навчальна партія. Розгляд позиції з теми.

1

0,5

0,5

20

Практичне заняття. Розв'язування задач, вправ.

1

-

1

21

Тактичний прийом на знищення короля противника. Типові позиції у партіях. Розв'язування прикладів, задач.

1

0,5

0,5

22

Ізоляція та перекриття. Захоплення пункту. Розв'язування задач, шахових композицій. Робота з шаховим комп'ютером.

1

0,5

0,5

23

Різні шляхи, що призводять до перемоги. Сполучення різних ідей із загрозою мата. Типові матові фінали. Мат у кілька ходів.

1

0,5

0,5

24

Практичне заняття. Розв'язування шахових задач, етюдів.

1

-

1

25

Про зв'язки та взаємодії. Тактична взаємодія. Навчальна партія. Шахово-логічні задачі.

1

0,5

0,5

26

Тактика. Позиційна жертва. Руйнування позиції короля за допомогою жертви. Жертви для інших цілей.

1

0,5

0,5

27

Руйнування позиції рокіровки. Задачі, етюди.

1

0,5

0,5

28

Практичне заняття. Розв'язування задач.

1

-

1

29

Підготовка до участі в турнірі

1

0,5

0,5

30

Турнір на присвоєння ІІІ розряду з шахів

1

-

1

31

Розбір партій гуртківців

1

-

1

32

Розбір партій гуртківців

1

-

1

33

Розбір партій гуртківців

1

-

1

34

Підсумкове заняття.

1

1

-

Методист __________________________ (підпис)

Керівник гуртка __________________________ (підпис)

«Затверджую»

Директор РБДЮТ

____________________ К.Е. Євчук

Тематичний план роботи гуртка «Шахова майстерність» на 2015-2016 н.р.

(основний рівень, другий рік навчання)

заняття

Зміст навчального матеріалу

Всього годин

в тому числі

теорія

практика

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Стратегія і тактика. Стратегічний план гри. Стратегія і тактика в їхньому взаємозв'язку.

1

1

-

2

Взаємодія сил (фігур та пішаків). Принцип координації. Розгляд типових позицій, в яких взаємодіють шахові фігури або пішаків.

1

0,5

0,5

3

Пошук оптимальних рішень за методом «Мозкового штурму». Задачі та головоломки на шахівниці.

1

-

1

4

Розташування пішаків та активність фігур у найбільш вигідному ендшпілі. Аналіз різних позицій з характерним розташування пішаків.

1

0,5

0,5

5

Практичне заняття. Розв'язування шахово-логічних задач. Турові та ферзеві закінчення.

1

-

1

6

Принцип обмеження фігур. Відпрацьовування техніки розрахунку.

1

0,5

0,5

7

Етюд на обмеження. Навчальна партія.

1

-

1

8

Про зв'язки та взаємодії. Стратегічні й тактичні плани у дебюті, міттельшпілі, ендшпілі. Основні етапи планової гри. Характерні риси стратегічного плану.

1

0,5

0,5

9

Практичне заняття. Шахові та логічні задачі на розташування, складання частин у фігуру, образ.

1

-

1

10

Стратегія гри. Опозиція. Опозиція на всіх стадіях гри. Розгляд різних стратегічних планів.

1

0,5

0,5

11

Практичне заняття. Вправа подумки на запам'ятовування позиції.

1

-

1

12

Цугцванг як метод боротьби. Цугцванг у міттельшпілі та ендшпілі. Шляхи досягнення цугцвангу.

1

0,5

0,5

13

Практичне заняття. Програвання і відпрацьовування позицій з цугцвангом.

1

-

1

14

Забезпечений та незабезпечений простір. Жертва за простір.

1

0,5

0,5

15

Практичне заняття. Відпрацьовування теми попарно, з шаховим комп'ютером.

1

0,5

0,5

16

Динамічний пішаковий центр. Опорний пункт.

1

-

1

17

Практичне заняття. Розв'язування задач, етюдів.

1

0,5

0,5

18

Типові ендшпільні позиції. Ендшпільні позиції з турою і конем.

1

0,5

19

Практичне заняття. Математичні ігри на шахівниці.

1

-

1

20

Поле і пункт. Гра на слабких полях одного кольору. Навчальна партія на демонстраційній дошці. Захоплення полів та пунктів.

1

0,5

0,5

21

Практичне заняття. Засвоєння матеріалу на прикладах та задачах. Перегляд діафільмів.

1

-

1

22

Слабкий пункт - об'єкт атаки. Слабке поле. Поява слабких полів, пунктів. Атака на слабких полях.

1

0,5

0,5

23

Стратегія атаки на короля. Як проводити атаку. Елементи проведення атаки. Оцінка можливості атаки на короля.

1

0,5

0,5

24

Практичне заняття. Програвання атакуючих позицій. Знаходження точних, нестандартних розв'язань.

1

-

1

25

Король у центрі. Атака позиції короткої рокіровки, атака за різнобічних рокіровок. Розв'язування характерних позицій на діаграмах. Основні елементи атаки на короля за короткої та різнобічних рокіровок.

1

0,5

0,5

26

Практичне заняття. Розв'язування шахових задач, етюдів.

1

-

1

27

Шляхи до створення атаки. Інтуїтивні жертви. Успішна стратегія. Різні шляхи створення атаки. Стратегія гри на короля.

1

0,5

0,5

28

Практичне заняття. Вправи, задачі з теми, робота з шаховим комп'ютером..

1

-

1

29

Підготовка до участі в турнірі

1

0,5

0,5

30

Турнір на присвоєння ІІІ розряду з шахів

1

-

1

31

Розбір партій гуртківців

1

-

1

32

Розбір партій гуртківців

1

-

1

33

Розбір партій гуртківців

1

-

1

34

Підсумкове заняття.

1

1

-

Методист __________________________ (підпис)

Керівник гуртка __________________________ (підпис)

«Затверджую»

Директор РБДЮТ

____________________ К.Е. Євчук

Тематичний план роботи гуртка «Діагональки» на 2015-2016 н.р.

(початковий рівень, перший рік навчання)

заняття

Зміст навчального матеріалу

Всього годин

в тому числі

теорія

практика

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Подорож у шашкову країну. Чарівна Дошка. Проспекти, вулиці і провулки Чарівної Дошки. Шашкова нотація. Вправи на вільне володіння шашківницею.

1

1

-

2

Мешканці шашкової країни (початкове розміщення шашок). Запис початкової позиції. Тренування у правильному записі позиції.

1

0,5

0,5

3

Ні кроку назад (Як ходять шашки). Запис ходів у партії. Повна нотація. Бити обов’язково (правила бою). Про правила поведінки під час гри.

1

0,5

0,5

4

В гостях у Дамки. Чудове перетворення шашки. Як б’є дамка. Про силу дамки.

1

0,5

0,5

5

Що вважається перемогою. Результат партії – виграш або нічия. Різновиди нічиєї. Запирання шашок.

1

0,5

0,5

6

Поняття про план, помилку, «виграшна позиція», «нічийна позиція» в шашковій партії.

1

0,5

0,5

7

Центральні шашки. Бортові шашки. Цінність полів і сила шашок.

1

0,5

0,5

8

Ізольовані шашки.

1

0,5

0,5

9

Цінність дамки.

1

0,5

0,5

10

Поняття про розмін.

1

0,5

0,5

11

Поняття про матеріальну перевагу. Різновиди матеріальної переваги.

1

0,5

0,5

12

Стадії в шашковій партії – дебют, середина, ендшпіль і їх особливості. Принципи гри в ендшпілі.

1

0,5

0,5

13

Практичне заняття: розбір спеціально підібраних позицій і навчальних партій, аналіз найпоширеніших помилок.

1

-

1

14

Чотири дамки проти самотньої дамки.

1

0,5

0,5

15

Петля

1

0,5

0,5

16

Три дамки проти однієї дамки на великій дорозі.

1

0,5

0,5

17

Правило опозиції.

1

0,5

0,5

18

Розмін та темп.

1

0,5

0,5

19

Основні правила стратегії в дебюті.

1

-

1

20

Типові стратегічні помилки в дебюті.

1

-

1

21

Обережно, паска!

1

-

1

22

Поняття темпу та темпової гри.

1

-

1

23

Типові тактичні помилки в дебюті.

1

0,5

0,5

24

Пастки в дебюті.

1

0,5

0,5

25

Назви основних дебютів.

1

0,5

0,5

26

Що робити після дебюту

1

0,5

0,5

27

Що таке комбінація. Передумови комбінації. Мотиви та ідея комбінації.

1

0,5

0,5

28

Комбінаційний зір. Як знайти шашкову комбінацію. Техніка комбінації.

1

0,5

0,5

29

Найпростіші комбінації. Комбінаційні розв’язки в заданих позиціях

1

0,5

0,5

30

Підготовка до участі в турнірі

1

0,5

0,5

31

Турнір на присвоєння розряду з шашок

1

-

1

32

Розбір партій гуртківців

1

-

1

33

Розбір партій гуртківців

1

-

1

34

Підсумкове заняття

1

1

-

Методист __________________________ (підпис)

Керівник гуртка __________________________ (підпис)

«Затверджую»

Директор РБДЮТ

____________________ К.Е. Євчук

Тематичний план роботи гуртка «Чарівна шашка» на 2015-2016 н.р.

(початковий рівень, другий рік навчання)

заняття

Зміст навчального матеріалу

Всього годин

в тому числі

теорія

практика

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Шашкова нотація. Запис ходів. Умовні позначення. Правила користування контрольним годинником.

1

0,5

0,5

2

Основні правила гри.

1

0,5

0,5

3

Три правила взяття.

1

0,5

0,5

4

Турецький удар

1

0,5

0,5

5

Як вибрати хід. «Шашковий час»

1

0,5

0,5

6

Цінність полів і сила шашок. Про позиційну перевагу.

1

0,5

0,5

7

Цінність полів і сила шашок. Про позиційну перевагу.

1

0,5

0,5

8

Опозиція. Позиції, до яких треба намагатися

1

0,5

0,5

9

Опозиція. Позиції, до яких треба намагатися

1

0,5

0,5

10

Дамка проти трьох простих шашок.

1

0,5

0,5

11

Сила дамки.

1

0,5

0,5

12

Три дамки проти однієї дамки.

1

0,5

0,5

13

Практичне заняття: розбір спеціально підібраних позицій і навчальних партій, аналіз найпоширеніших помилок.

1

-

1

14

Три дамки проти однієї дамки.

1

0,5

0,5

15

Трикутник Петрова

1

0,5

0,5

16

Трикутник Петрова

1

0,5

0,5

17

Запирання шашок

1

0,5

0,5

18

Цугцванг .

1

0,5

0,5

19

Круговий удар.

1

0,5

0,5

20

Самооблога

1

0,5

0,5

21

Основи шашкової комбінації. Комбінаційний зір.

1

0,5

0,5

22

Як знайти шашкову комбінацію. Складові частини комбінації.

1

0,5

0,5

23

Розвивай комбінаційне мислення. Фінальний удар з поля b 2

1

0,5

0,5

24

Комбінація – краса шашок

1

0,5

0,5

25

Комбінації, які мають назви. Фінальний удар з поля d2

1

0,5

0,5

26

Музей комбінацій

1

0,5

0,5

27

Етапи комбінаційного мислення. Фінальний удар з поля f 2

1

0,5

0,5

28

Класифікація комбінацій

1

0,5

0,5

29

Спосіб розв’язування комбінацій. Фінальний удар з поля h 2

1

0,5

0,5

30

Підготовка до участі в турнірі

1

0,5

0,5

31

Турнір на присвоєння розряду з шашок

1

-

1

32

Розбір партій гуртківців

1

-

1

33

Розбір партій гуртківців

1

-

1

34

Підсумкове заняття

1

1

-

Методист __________________________ (підпис)

Керівник гуртка __________________________ (підпис)

«Затверджую»

Директор РБДЮТ

____________________ К.Е. Євчук

Тематичний план роботи гуртка «Шашкова школа» на 2015-2016 н.р.

(основний рівень, перший рік навчання)

заняття

Зміст навчального матеріалу

Всього годин

в тому числі

теорія

практика

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Мистецтво гри в шашки. Повторення шашкової нотації.

1

0,5

0,5

2

Як підвищити клас гри. Про стратегію і тактику. Тактичні прийоми – азбука шашкової гри.

1

0,5

0,5

3

Основні способи виграшу шашки.

1

0,5

0,5

4

Основні прийоми і принципи шашкової боротьби. Розмін. Темп. Опозиція. Змінний розмін.

1

0,5

0,5

5

Фланги.

1

0,5

0,5

6

Активні бортові шашки. Зв’язка. Зажим.

1

0,5

0,5

7

Самооблога.

1

0,5

0,5

8

Стовбняк. Розвилка.

1

0,5

0,5

9

Трапеція. Шлагбаум. Трамплін.

1

0,5

0,5

10

Загальні відомості про заключну стадію гри.

1

0,5

0,5

11

Три дамки проти дамки і простої шашки

1

0,5

0,5

12

Три дамки проти дамки і простої шашки

1

0,5

0,5

13

Практичне заняття: розбір спеціально підібраних позицій і навчальних партій, аналіз найпоширеніших помилок.

1

-

1

14

Три дамки проти дамки і простої шашки

1

0,5

0,5

15

Три дамки проти дамки і двох простих

1

0,5

0,5

16

Знамениті закінчення

1

0,5

0,5

17

Штик Гоняєва

1

0,5

0,5

18

Штик Гоняєва

1

-

1

19

Штик Гоняєва

1

-

1

20

Найтиповіші комбінаційні удари

1

-

1

21

Комбінації в колових позиціях

1

-

1

22

Комбінації в класичних позиціях

1

-

1

23

Комбінації при затиску короткого флангу

1

-

1

24

Комбінації з «тихими» ходами

1

-

1

25

Комбінації в центральних позиціях

1

-

1

26

Знищення опорних шашок

1

-

1

27

Типові комбінації з фокусною шашкою h 2

1

-

1

28

Удар на розкрите дамкове поле

1

-

1

29

Круговий удар

1

-

1

30

Підготовка до участі в турнірі

1

0,5

0,5

31

Турнір на присвоєння розряду з шашок

1

-

1

32

Розбір партій гуртківців

1

-

1

33

Розбір партій гуртківців

1

-

1

34

Підсумкове заняття

1

1

-

Методист __________________________ (підпис)

Керівник гуртка __________________________ (підпис)

«Затверджую»

Директор РБДЮТ

____________________ К.Е. Євчук

Тематичний план роботи гуртка «Шашкова майстерність» на 2015-2016 н.р.

(основний рівень, другий рік навчання)

заняття

Зміст навчального матеріалу

Всього годин

в тому числі

теорія

практика

1

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Основні позиційні прийоми і принципи шашкової боротьби. «Три кити» теорії. (Розмін. Темп. Опозиція)

1

1

-

2

Застава.

1

0,5

0,5

3

Принцип стиснення.

1

0,5

0,5

4

Стовбняк. Розвилка.

1

0,5

0,5

5

Активні бортові шашки. Зв’язка. Зажим.

1

0,5

0,5

6

Самооблога. (Западня або «петля»)

1

0,5

0,5

7

Ізольовані шашки.

1

0,5

0,5

8

Опорні поля.

1

0,5

0,5

9

Найпростіші способи виграшу.

1

0,5

0,5

10

Прорив.

1

0,5

0,5

11

Цугцванг.

1

0,5

0,5

12

Відсталі шашки.

1

0,5

0,5

13

Практичне заняття: розбір спеціально підібраних позицій і навчальних партій, аналіз найпоширеніших помилок.

1

-

1

14

Оточення. ( Про атаку і захист. Оточення центра).

1

0,5

0,5

15

Симетричні позиції.

1

0,5

0,5

16

Запирання.

1

0,5

0,5

17

Тактичні прийоми гри в шашки.

1

0,5

0,5

18

Турецький удар.

1

0,5

0,5

19

Удар «Трап»

1

0,5

0,5

20

Простий удар

1

0,5

0,5

21

Удар «Драбина»

1

0,5

0,5

22

Круговий удар («Чортове колесо»)

1

0,5

0,5

23

Жертва дамки

1

0,5

0,5

24

Удар на вільне дамкове поле.

1

0,5

0,5

25

Удар на розкрите дамкове поле.

1

0,5

0,5

26

Удар з дамкового поля.

1

0,5

0,5

27

«Трапеція», «Шлагбаум»

1

0,5

0,5

28

«Чарка»

1

0,5

0,5

29

«Трамплін»

1

0,5

0,5

30

Прийоми в дамкових закінченнях

1

1

-

31

Підготовка до участі в турнірі

1

0,5

0,5

32

Турнір на присвоєння розряду з шашок

1

-

1

33

Розбір партій гуртківців

1

-

1

34

Підсумкове заняття

1

1

-

Методист __________________________ (підпис)

Керівник гуртка __________________________ (підпис)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Опис документу:
На допомогу керівнику гуртка
 • Додано
  14.08.2018
 • Розділ
  Позашкільна освіта
 • Тип
  Робоча програма
 • Переглядів
  116
 • Коментарів
  0
 • Завантажень
  0
 • Номер матеріала
  GJ131405
 • Вподобань
  0
Курс:«Розвиток особистості на всіх вікових етапах життя»
Черниш Олена Степанівна
36 годин
1400 грн
590 грн

Бажаєте дізнаватись більше цікавого?


Долучайтесь до спільноти

«Методичний
тиждень 2.0»
Головний приз 500грн
Взяти участь