Тематичний контроль знань з теми "Онтогенез" біологія 10 клас (профільний рівень)

Біологія

Для кого: 10 Клас

13.05.2020

661

23

1

Опис документу:
Тематична робота вміщує два варіанти завдань на вибір однієї відповіді, декількох відповідей і питань з відкритими відповідями. Пропонується для виконання учням 10 класу профільного рівня для перевірки засвоєння знань.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас Тематичний контроль знань з теми «Онтогенез»

КАРТКА 1.

1. Індивідуальний розвиток організму - це: а) утворення зиготи; б) розвиток від запліднення яйцеклітини до смерті ор­ганізму або його поділу; в) дробіння яйцеклітини. (0,5 б)

2. Стадія двошарового зародка - це: а) бластула; б) гаструла; в) зигота. (0,5 б)

3. Життя триває близько 30 хвилин у: а) бактерій; б) чере­пах; в) річкового рака. (0,5)

4. Чергування поколінь немає у життєвих циклах: а) складному; б) простому; в) середньому. (0,5 б)

5. Зовнішній зародковий листок гаструли - це: а) ектодерма; б) ентодерма; в) мезодерма. (0,5 б)

6. У процесі онтогенезу з ектодерми утворюються: а) шлунково-кишковий тракт; б) м'язи; в) епідерміс шкіри; г) нервова система. (0,5 б)

7. Кращому використанню безхребетними тваринами ресурсів довкілля сприяє розвиток: а) непрямий; б) прямий; в) стабільний. (0,5 б)

8. Подвійне запліднення притаманне: а) водоростям, б) мохоподібним, в) папоротеподібним, г) голонасінним, д) покритонасінним. (0,5 б)

9. Вказати правильну послідовність початкових стадій розвитку організму: а) дроблення - бластула - органогенез - гаструла; б) дроблення - гаструла - бластула - органогенез; в) зігота - гаструла - органогенез - дроблення; г) зигота – дроблення – бластула - гаструла. (0,5 б)

10. Зародкові листки формуються на стадії ембріогенезу: а) дроблення; б) бластули; в) нейрули; г) гаструли; д) органогенезу. (0,5 б)

11. Вибрати з наведених органів і тканин ті, що утворююся з ентодерми: а) очі, головний і спинний мозок; б) епідерміс, волосся, нігті; в) кров, скелет, м'язи; г) легені, печінка; д) нервова система, скелет. (0,5 б)

12. Післязародковий (постембріональний) розвиток-це: а) за­вершення статевої зрілості; б) припинення росту; в) перехід ор­ганізму до самостійного активного руху і живлення; г) індивіду­альний розвиток організму від запліднення до смерті; д) розвиток від народження або виходу із зародкових оболонок до смерті. (0,5 б)

13. У своєму розвитку риба проходить послідовно стадії: а) ікринка, личинка, мальок, доросла форма; б) ікринка, заро­док, личинка, мальок, доросла форма; в) ікринка, зародок, мальок, доросла форма; г) ікринка, зародок, личинка, доросла форма. (0,5 б)

14. Непрямий розвиток з повним перетворенням: а) личинки мають спільні риси будови з дорослими особинами, але відріз­няються від них рядом суттєвих ознак; б) характерний для метеликів; в) у комах характеризується послідовними стадіями: яйце, личинка, лялечка, доросла особина; г) не супроводжуються перебудовою всіх органів і систем; д) не харак­терний для комах (виберіть всі правильні відповіді). (1 бал)

15. Що таке провізорні органи і яке їх призначення? (1,5 б)

16. Навести приклади двох організмів, які мають личинкову стадію розвитку і опишіть значення цієї стадії. (3 бали)

10 клас Тематичний контроль знань з теми «Онтогенез»

КАРТКА 2.

1. Поживні речовини відкладаються в насінині у: а) на шкірці; б) зародковому корені; в) ендоспермі. (0,5 б)

2. Онтогенез - це розвиток організму: а) індивідуальний; б) іс­торичний; в) ембріональний (зародковий); г) після народження. (0,5 б)

3. Після утворення бластули настає стадія: а) гаструляції; б) органогенезу; в) нейруляції; г) метаморфозу; д) мейозу. (0,5 б)

4. Розвиток багатоклітинних тварин відбувається у послідов­ності: а) зигота - гаструла - нейрула - бластула; б) зигота - ней­рула - гаструла - бластула; в) запліднення - зигота - бластула -нейрула - гаструла; г) зигота - бластула - гаструла - нейрула. (0,5 б)

5. Для проростання насіння не обов'язковою є умова: а) ки­сень; б) мінеральні речовини; в) вода; г) тепло. (0,5 б)

6. Назвати багатоклітинні організми, тіло яких складається з двох шарів: а) кишковопорожнинні; б) плоскі черви; в) круглі черви; г) комахи; д) павукоподібні. (0,5 б)

7. Життя триває близько 170 років у: а) бактерій; б) чере­пах; в) річкового рака; г) білуги. (0,5 б)

8. У процесі онтогенезу з ентодерми утворюються: а) шлунково-кишковий тракт; б) печінка; в) м'язи; г) нервова система. (0,5 б)

9. Повне і рівномірне дроблення зиготи характерне для: а) комах; б) земноводних; в) птахів; г) хрящових риб; д) ланцетника. (0,5 б)

10. Зародкові листки формуються на стадії ембріогенезу: а) дроблення; б) бластули; в) нейрули; г) гаструли; д) органогенезу. (0,5 б)

11. Вибрати з наведених органів і тканин ті, що утворюються з мезодерми: а) очі, головний і спинний мозок; б) епідерміс, во­лосся, нігті; в) кров, скелет, м'язи; г) легені, печінка; д) нервова система, скелет. (0,5 б)

12. Післязародковий (постембріональний) розвиток-це: а) за­вершення статевої зрілості; б) припинення росту; в) перехід ор­ганізму до самостійного активного руху і живлення; г) індивіду­альний розвиток організму від запліднення до смерті; д) розвиток від народження або виходу із зародкових оболонок до смерті. (0,5 б)

13. За непрямого післязародкового розвитку личинка і доросла стадія пристосовані до різних умов існування. Такий спосіб розвитку: а) сприяє адаптації організму до навколишнього середовища; б) усуває конкуренцію між ними, збільшує число екологічних ніш виду, сприяє розселенню виду; в) підвищує мінливість усередині виду; г) сприяє регулюванню розвитку личинок; д) сприяє метаморфозу личинки. (0,5 б)

14. Непрямий розвиток з неповним перетворенням: а) личинки мають спеціальні органи, не властиві дорослим особинам; б) характерний для земноводних; в) характеризується послідовними стадіями – яйце, личинка, доросла особина; г) личинки мають спільні риси будови з дорослими особинами, але відрізняються від них рядом суттєвих ознак, д) супроводжується перебудовою всіх органів і систем (виберіть всі правильні відповіді). (1 б)

15. В чому різниця між анамніями і амніотами, з чим це пов’язане? (1,5 б)

16. Навести приклади чотирьох тварин з прямим і непрямим розвит­ком, поясніть значення таких розвитків. (3 бали)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.