Тематичний контроль знань з теми "Індивідуальний розвиток" 10 клас (профільний рівень)

Біологія

Для кого: 10 Клас

31.03.2020

626

18

0

Опис документу:
Тематичний контроль з даної теми вміщує два варіанти перевірочної роботи, яка включає тестові завдання і завдання з відкритою відповіддю. Дозволяє ефективно перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 клас Тема. «Індивідуальний розвиток» КАРТКА 1.

1. Зовнішній зародковий листок гаструли - це: а) ектодерма; б) ентодерма; в) мезодерма.

2. Запліднення - це: а) відновлення диплоїдного набору хромосом нового організму; б) утворення нового організму; в) утворення організму з ма­теринською генетичною програмою.

3. Переваги статевого розмноження над нестатевим пов’язані з: а) великою кількістю нащадків; б) великою генетичною різноманітністю нащадків; в) більшим поширенням нащадків; г) нижчою чутливістю індивідуума до дії середовища.

4. Регенерація – це _______________.

5. Органогенез - це: а) процес утворення зиготи; б) еволю­ційний розвиток організму; в) процес формування органів під час онтогенезу; г) пристосування організму до умов довкілля.

6. Повне і рівномірне дроблення зиготи характерне для: а) комах; б) земноводних; в) птахів; г) хрящових риб; д) ланцетника.

7. У процесі онтогенезу з ектодерми утворюються: а) шлунково-кишковий тракт; б) м'язи; в) епідерміс шкіри; г) нервова система.

8. Вказати правильну послідовність початкових стадій розвитку організму: а) дроблення - бластула - органогенез - гаструла; б) дроблення - гаструла - бластула - органогенез; в) зігота - гаструла - органогенез - дроблення; г) зигота – дроблення – бластула - гаструла.

9. Непрямий розвиток з повним перетворенням: а) личинки мають спільні риси будови з дорослими особинами, але відріз­няються від них рядом суттєвих ознак; б) характерний для клопів і вошей; в) у комах характеризується трьома послідовними стадіями: личинка, лялечка, доросла особина; г) не супроводжуються перебудовою всіх органів і систем; д) не харак­терний для комах.

10. Вибрати серед зазначених рослин дводомну: а) кукуруд­за; б) огірки; в) обліпиха; г) помідори.

11. Рослини, які мають однодомний гаметофіт, - це: а) папо­роті; б) мох сфагнум; в) хвощі; г) плауни.

12. У своєму розвитку риба проходить послідовно стадії: а) ікринка, личинка, мальок, доросла форма; б) ікринка, заро­док, личинка, мальок, доросла форма; в) ікринка, зародок, мальок, доросла форма; г) ікринка, зародок, личинка, доросла форма.

13. Охарактеризувати явище чергування поколінь у рослин. (2 бали)

14. Пояснити, чи властива регенерація організму людини. (2 бали)

15. Навести приклади організмів, які мають личинкову стадію розвитку. (2 бали)

10 клас Тема. « Індивідуальний розвиток» КАРТКА 2.

1. Зигота від яйцеклітини відрізняється кількістю: а) хро­мосом; б) жовтка.

2. Стадія двошарового зародка - це: а) бластула; б) гаструла; в) зигота.

3. Онтогенез - це розвиток організму: а) індивідуальний; б) іс­торичний; в) ембріональний (зародковий); г) після народження.

4. Вибрати серед зазначених рослин однодомну: а) обліпи­ха; б) коноплі; в) кукурудза.

5. Порожнину бластули називають: а) бластодерма; б) бластоцель; в) целом.

6. Соматичні клітини беруть участь у: а) партеногенезі; б) мейозі; в) заплідненні; г) вегетативному розмноженні.

7. У процесі онтогенезу з ентодерми утворюються: а) шлунково-кишковий тракт; б) печінка; в) м'язи; г) нервова система.

8. Після утворення бластули настає стадія: а) гаструляції; б) органогенезу; в) нейруляції; г) метаморфозу; д) мейозу.

9. Провізорні органи – це __________________.

10. Стадія двошарового зародка - це: а) бластула; б) гаструла; в) зигота.

11. Гаметофіт (заросток) є окремою формою життя у рослин: а) папороті; б) моху сфагнуму; в) хвощів; г) плаунів; д) зозули­ного льону.

12. За непрямого післязародкового (постембріонального) розвитку личинка і доросла стадія пристосовані до різних умов існування. Такий спосіб розвитку: а) сприяє адаптації організму до навколишнього середовища; б) усуває конкуренцію між ними, збільшує число екологічних ніш виду, сприяє розселенню виду; в) підвищує мінливість усередині виду; г) сприяє регулюванню розвитку личинок; д) сприяє метаморфозу личинки.

13. Для яких організмів характерний обмежений тип росту? (2 бали)

14. Що таке регенерація у тварин? (2 бали)

15.Навести приклади тварин з прямим і непрямим розвит­ком (2 бали)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.