Тематичний контроль в ЗДО. Екологічне виховання.

Опис документу:
Пропонуються карти (9 карт) для проведення тематичного контролю в ЗДО екологічний розвиток дошкільників. Карти систематизовано: план тематичного контролю, завдання та мету, аналіз перегляду заняття, аналіз планування роботи з даного питання вихователем, виявлення професійних знань та умінь вихователя з даного питання, аналізу організації експериментально-пошукової діяльності дошкільників, протокол обстеження предметно-розвивального середовища з екологічного виховання.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта контролю з екологічного напрямку діяльності

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: форми організації природознавчої роботи з дітьми; виявлення та попередження недоліків в організації спостережень, надання практичної та методичної допомоги вихователям в удосконаленні навчально-виховного процесу.

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Питання для вивчення

Аналіз

1

Створення умов щодо ознайомлення дошкільників з природою:

1.1. Доцільність добору рослин і тварин у куточку природи, відповідність вимогам чинних програм, віковій групі

1.2. Створення умов щодо ознайомлення дошкільників із природою на ділянці.

1.3.Оцінка оснащення педагогічного процесу дидактичним матеріалом (іграми, картинами, кресленнями тощо)

2.

Різноманітність форм і методів ознайомлення дітей із природою:

2.1. Оцінка праці і спостережень у куточку природи (природознавчий зміст, доцільність форм організації дітей. Методи й прийоми керівництва діяльністю дітей);

2.2. Використання дидактичних ігор природознавчого змісту (добір ігор, особливості проведення);

2.3. Час і місце роботи з ознайомлення з природою під час проведення прогулянок;

2.4. Місце занять у системі роботи з ознайомлення дошкільників із природою.

3.

Виявлення рівня обізнаності дітей щодо проблеми.

Рекомендації _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: ___________________/_______________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План тематичного контролю

щодо екологічного напрямку роботи

з/п

Напрямки контролю

Методика

Дата

Примітка

1

Обстеження знань і умінь дітей

1.1. Аналіз діагностичних карт

1.2. Вибіркові обстеження за стандартами, що задається програмою (обов'язково додається карта обстеження)

1.3. Бесіди з дітьми на тему запропоновану

1.4. Аналіз діяльності дітей на заняттях

    1. Аналіз самостійної діяльності дітей

1.6. Аналіз поведінки, ігрової діяльності, спостережень і праці дітей на природі

1.7. Спостереження за трудовою діяльністю дітей у куточку природи

2

Оцінка професійних умінь вихователя: знання вихователями програми екологічного виховання; різноманітність методів і прийомів, що використовуються педагогами в роботі з дітьми

2.1. Аналіз проведення занять вихователем

2.1. Співбесіду з вихователем за програмою

    1. Аналіз самоосвіти вихователів

2.4. Спостереження за організацією прогулянок

    1. Спостереження за організацією діяльності дітей у природі (експериментування, праця, спостереження)

    1. Активні форми роботи (ділова гра)

2.7. Аналіз предметно-розвивального середовища в групі (компетентність вихователя при її створенні)

3

Створення умов

3.1. Аналіз предметно-розвивального середовища з точки зору її змісту (наявність ілюстрованих матеріалів, наявність ігор екологічного змісту, зміст куточку природи)

(Карта протоколу предметно-розвивального середовища додається)

4

Планування роботи

4.1. Перевірка планування занять, індивідуальної роботи з дітьми, роботи в групових куточках і зонах, ігрової діяльності

(Карта протоколу додається)

5

Робота з батьками з даного питання

5.1. Аналіз планів

5.2. Відвідування батьківських зборів

5.3. Аналіз наочної інформації для батьків

5.4. Опитування або анкетування для батьків

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта професійних знань і умінь вихователя по керівництву екологічним вихованням дошкільнят

№ п/п

Перелік професійних знань і умінь вихователя

1

Знання програмних цілей та завдань екологічного виховання дітей своєї вікової групи

2

Знання змісту програми екологічного виховання для дітей своєї вікової групи

3

Знання методів і прийомів екологічного виховання дітей дошкільного віку

4

Вміння об'єктивно діагностувати екологічні знання, вміння, навички дітей

5

Заняття пізнавального циклу (математика, розвиток мови, конструювання)

Заняття естетичного циклу

Знайомство дітей з художньою літературою

Колективна праця

Ігри

Прогулянки

6

Режимні моменти

7

Грамотна організація предметно-розвивального середовища по екології

8

Якість підготовки до занять по екології

9

Уміння правильно планувати і грамотно проводити заняття по екології

10

Знання методики організації експериментальної діяльності дітей з об'єктами природи

11

Знання методики навчання дітей правилам безпечної поведінки в природі

12

Уміння грамотно організувати спостереження в природі

Рекомендації _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Планування роботи з дітьми з питань екологічного виховання

Дата________

з/п

Напрямки контролю

гр

гр

гр

гр

гр

гр

гр

гр

гр

Зміст роботи по ознайомленню з кімнатними рослинами

(цілі, завдання, відповідність віком).

Форми роботи з дітьми: заняття, (спостереження, бесіди, праця, дидактичні ігри та вправи, проблемні ситуації, екскурсії).

Рішення задач по ознайомленню з кімнатними рослинами на різних заняттях: (розвиток мовлення, ФЭМП, образотворча діяльність, музичне виховання та ін.

Інтеграція різноманітних видів діяльності) (навчальна, ігрова, трудова, продуктивна, творча, експериментування).

Індивідуальна робота з дітьми.

Аналіз та рекомендації _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта аналізу організації

експериментально-пошукової діяльності дошкільників

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: _____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Зміст

Аналіз

Наявність методичних рекомендацій ,літератури з дослідно-експериментальної діяльності

Вимоги до оформлення куточка експериментування( пам'ятка)

Скарбничка дослідницьких проектів.

Наявність карток-схем проведення дослідів.

Щоденник спостереження

Правильність проведення дослідів

Відповідність віком і знань дітей.

Уміння дітей ставити завдання і робити висновк

Рекомендації _________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: ___________________/______________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Карта аналізу підготовки та проведення екскурсії в природу

Дата ______________________________________

Група _______________________________ Вихователь _____________________________

Мета: __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз ___________________________________________________________

Критерії аналізу

Висновки

1.

Підготовка до проведення екскурсії

1.1. Визначення теми, мети екскурсії відповідно до завдань програми та мети попередніх екскурсій

1.2. Визначення місця екскурсії, уточнення маршруту (врахування фізичних можливостей дітей, особливостей дороги, пори року, стану погоди)

1.3. Вибір об'єктів спостереження

1.4. Визначення послідовності спостереження, місця для відпочинку, проведення гри, збору природничого матеріалу

1.5. Підготовка екскурсійного обладнання

1.6. Добірка віршів, загадок, прислів'їв

1.7. Обізнаність педагога з законодавством про охорону природи

1.8. Підготовка дітей до екскурсії (попередня бесіда про мету екскурсії, про правила поведінки на вулиці та на місці екскурсії, підготовка екскурсійного обладнання_

2.

Проведення екскурсії

2.1. Ефективність визначення структури екскурсії

2.2. Сприйняття краси краєвиду, використання поетичного слова

2.3. Визначення мети екскурсії

2.4. Колективне спостереження (сполучення, ефективність та доцільність використаних прийомів)

2.5. Збір природного матеріалу

2.6. Дидактичні ігри (закріплення знань про природничі об'єкти , з якими ознайомились діти)

2.7. Підсумок (визначення нових знань, пізнавальної активності, проявів дбайливого ставлення до природи)

2.8. Відпочинок. Самостійні ігри

3

Рівень володіння педагогом методикою проведення екскурсії

4

Ґрунтовність знань педагога про об'єкти природи

5

Чіткість, логічність, емоційність мовлення педагога

6

Рівень виконання завдань екскурсії

7

Особливості поведінки дітей: інтерес, увага, пізнавальна та мовленнєва активність

8

Дотримання правил безпеки життєдіяльності

Рекомендації _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена ____________________________/_________________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

КАРТА ПЕРЕВІРКИ

ОРГАНІЗАЦІЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Дата ___________________

Група_____________________________Вихователь _____________________________

Мета: ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

з/п

НАПРЯМКИ КОНТРОЛЮ

Висновки

1

Добір об’єкта для спостереження

2

Підготовка вихователя (спланованість, розміщення дітей відносно об’єкта, методів організації дітей під час спостереження)

3

Прийоми організації дітей під час спостереження

4

Методи виявлення попередніх та повідомлення нових знань про об’єкт спостереження

5

Практичне використання прийомів активізації дітей під час спостереження (художнє слово, образне поетичне звертання, питання пошукового характеру, проблемні завдання тощо)

6

Залучення до спостереження різноманітних аналізаторів

7

Аналіз змісту узагальнюючої бесіди з дітьми

8

Шляхи реалізації виховних розливальних завдань (екологічного та валеологічного спрямування)

9

До педагогічної скарбнички

Рекомендації ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена ___________________/______________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Мета контролю:

  1. Контроль за формами організації природознавчої роботи з дітьми; виявлення та попередження недоліків в організації спостережень, надання практичної та методичної допомоги вихователям в удосконаленні навчально-виховного процесу.

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Протокол обстеження предметно-розвивального середовища з екологічного виховання

Напрямки контролю

Група №

Група №

Група №

Група №

Група №

Група №

Група №

Група №

Група №

Група №

Рослини у групі

Наявність достатньої кількості рослин в групі

Доглянутий вигляд рослин

Наявність інструментів для догляду за рослинами: розпушування, миття, поливу

Наявність паспорта кожної рослини в групі

Безпека рослин для дітей

Розташування рослин з точки зору зручності догляду за ними і безпеки (рослини не стоять на високих полицях, підвішених кашпо, не затуляють світло)

Тварини у групі

Акваріум

Чистота акваріума

Достатній обсяг для містяться в ньому рибок

Недопущення змісту в акваріумі різних видів (риби і жаби, риби і черепахи, черепахи і раки і т.д.)

Наявність необхідного інструментарію для утримання акваріума в чистоті

Клітини з птахами

Чистота клітин, щодня міняти підстилка

Достатній обсяг клітини для містяться в ньому птахів

Недопущення спільного змісту в одній клітці різних видів птахів

Наявність необхідного інструментарію клітини для утримання в чистоті

Щодня змінювати вода і їжа

Клітки з тваринами

Чистота, щодня міняти підстилка, прибирання клітини

Недопущення спільного змісту в одній клітці різних видів тварин

Наявність відповідного раціону для тварин, чиста вода і свіжа їжа

Наявність необхідного інструментарію клітини для утримання в чистоті

Наявність методичної літератури з догляду за рослинами і тваринами, за методикою організації занять з дітьми

Наявність навчальних ігор по екології

Наявність наочного матеріалу

Екологічність обстановки в групі з точки зору фізичного, емоційного та психологічного комфорту всіх її мешканців

Рекомендації ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Воркшоп як інноваційна освітня технологія»
Швень Ярослава Леонідівна
36 годин
590 грн