Тематичний контроль в ДНЗ Соціально-моральний розвиток дошкільників

Опис документу:
Карти для проведення тематичного контролю в ДНЗ, соціально-моральний розвиток дошкільників. Карти систематизовано за 3 папками: гра (14 карт), право (7 карт), праця (10 карт), моральне виховання (10 карт).

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
29,696 Кб
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Орієнтовні питання

щодо контролю стану ігрової діяльності

Мета контролю:

 • Вивчити рівень розвитку ігрової діяльності та відповідність прийомів керування ігровою діяльністю дошкільників з боку вихователя.

 • Визначити стан створення розвиваючого середовища з метою організації самостійної діяльності дошкільників.

 • Стан інтеграції ігрової діяльності у всі інші види діяльності.

 1. Створення умов для ігрової діяльності дітей:

а) наявність ігрових куточків у групах; споруди для ігор на ділянках;

б) добір і розташування іграшок та ігрових матеріалів у відповідності з віковими особливостями дітей, за видами (сюжетні, технічні, дидактичні тощо);

в) місце гри в педагогічному процесі (ігри в режимі дня групи, час їх проведення тощо);

г) наявність нормативних документів, методичної літератури, текстів, фотоілюстративних матеріалів, ППД з проблем ігрової діяльності в методичному кабінеті дошкільного закладу освіти.

 1. З’ясування рівня колективних взаємовідносин дітей в іграх:

а) ігрові групи, їх стійкість, характер об'єднання (ігри поруч, ігри разом, ігри підгрупами, всією групою дітей);

б) взаємовідносини дітей під час гри (вміння грати дружно, враховувати інтереси однолітків, самоорганізація, вміння порадитися, самостійно вирішувати незрозумілі питання тощо);

в) рушійні ігрові інтереси дітей залежно від віку;

г) прояв особистих якостей дітей – дружелюбність, гуманність, працелюбність, активність, організаторські вміння тощо.

3. Визначення рівня розвитку гри:

а) різноманітність видів, тематики сюжетно-рольових ігор, наявність знань за сюжетом, тривалість;

б) оцінка рівня ігрових умінь і навичок.

4. Особливості керівництва творчими й дидактичними іграми в різних вікових групах:

а) визначення завдань, які вирішує вихователь під час керівництва дитячою грою;

б) методика керівництва ігровою діяльністю (попереднє керівництво грою, спрямоване на розширення знань за сюжетом гри; характер попередньої діяльності: початок гри, інсценування гри; шляхи залучення дітей до гри, договір, його зміст, підготовка умов до гри, розвиток сюжету, зміст ігрових дій, емоційний стан учасників гри, роль вихователя під час гри, прийоми прямого керівництва, закінчення гри, оцінка діяльності дітей);

в) виховне значення гри;

г) пропозиції щодо поліпшення керівництва іграми дітей.

5. Орієнтовні питання для бесіди з вихователем з проблеми організації ігрової діяльності:

а) які завдання визначаєте під час керівництва іграми, чим керуєтесь під час добору прийомів?

б) у вашій віковій групі чи є ігри засобом всебічного розвитку дітей і головною формою організації?

в) які труднощі відчуваєте під час здійснення завдань із розділу «Гра»?

6. Орієнтовні питання для бесіди з дітьми:

а) в які ігри полюбляєте гратися разом?

б) хто готує іграшки для гри, а потім збирає їх на місця?

в) які правила поведінки під час ігор ви знаєте?

г) які ігри, іграшки ви полюбляєте, чи є у вас іграшки зроблені власноруч?

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта

контролю з соціально-морального напрямку діяльності

Дата аналізу _________________________________________ Група ________________________ Вихователь ____________________________________

Мета: ________________________________________________________________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз ___________________________________________________________

з/п

Критерії аналізу

Аналіз

1

Створення умов для змістовної діяльності дитини.

2

Стиль взаємовідносин між дорослими та дітьми.

3

Аналіз методів і прийомів, які використовує вихователь з метою морально-етичного розвитку дошкільників.

4

Формування дитячого колективу й розвиток колективізму в дітей:

4.1.Наявність видів діяльності, які відбуваються спільно, індиві­дуально, їхній зміст, кількість дітей, об’єднаних під час діяльності, характер об’єднання;

4.2. Оцінка досвіду морально-етичного розвитку, який надають дитині різні види діяльності.

4.3. Взаємовідносини дітей у спільній діяльності, їхній прояв;

4.4. Оцінка ролі вихователя як організатора спільної діяльності дітей, прийоми керівництва.

5

Вирішення завдань морально-етичного розвитку під час плану­вання та організації

навчальної діяльності:

5.1. Планування завдань морально-етичного розвитку під час занять;

5.2. Які методи, прийоми використовує вихователь для формування вихованості в дітей, засвоєння норм поведінки під час занять;

5.3. Зміст уявлень дітей про Батьківщину, працю дорослих тощо.

6

Рівень морально-етичної вихованості дітей різних вікових груп:

6.1. Додержання правил поведінки на заняттях і в інших видах діяльності, які правила, традиції існують у групах;

6.2. Характеристика змісту вихованості дітей в різних вікових групах;

6.3. Наявність оцінно-контрольних дій у дітей;

6.4. Аналіз морально-вольової готовності дітей до школи (старша група).

7

Зв’язок дошкільного закладу із сім’єю. Форми роботи із сім’єю.

Рекомендації

Ознайомлена: ___________________________/_______________________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мета контролю:

 1. Вивчити рівень розвитку ігрової діяльності та відповідність прийомів керування ігровою діяльністю дошкільників з боку вихователя.

 2. Визначити стан створення розвиваючого середовища з метою організації самостійної діяльності дошкільників.

 3. Стан інтеграції ігрової діяльності у всі інші види діяльності.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План тематичного контролю

щодо соціально-морального розвитку дошкільників

№ п/п

Напрямки контролю

Методи

Дата

Примітка

1

Обстеження знань, умінь, навичок дітей, виявлення у дітей мовних навичок

 • Сформованість у дошкільників духовно-моральних цінностей,

 • Сформованість вміння бачити в навколишньому світі і людях добро і красу..

навички духовно-моральної поведінки

  1. Аналіз діагностичних карт

  1. Обстеження окремих дітей за стандартами, що задаються програмою

  1. Бесіди з дітьми на тему запропоновану вихователем

  1. Аналіз діяльності дітей на заняттях

  1. Аналіз самостійної діяльності дітей

  1. Аналіз гри дітей

1.7. Діагностика уміння дітей поводитися у проблемних ситуаціях морального вибору

  1. Взаємодіагностика

2

Оцінка професійних умінь вихователя

Знання вихователями програми з формування моральних якостей особистості

Різноманітність методів і прийомів, що використовуються педагогами в роботі з дітьми

2.1.Аналіз проведення занять вихователем

2.2. Анкетування вихователів

2.3. Співбесіда з вихователями за програмою

2.4. Аналіз самоосвіти вихователів

2.5. Проведення відкритих показів

2.6. Активні форми роботи (ділова гра)

2.7. Аналіз предметно-розвивального середовища в групі (компетентність вихователя при її створенні)

2.8. Індивідуальні бесіди з дітьми в ранковий відрізок часу,

2.9. Перегляд другої половини дня: дотримання норм та правил поведінки дітей у грі

3

Створення умов

Аналіз предметно-розвивального середовища з точки зору його змісту (наявність ілюстрованих матеріалів; змінюваність матеріалів книжкового куточка; виставки в книжковому куточку; картинки з ситуаціями морального вибору

4

Планування роботи

Перевірка планування занять, індивідуальної роботи з дітьми, роботи в групових куточках і зонах, ігрової діяльності

Картка контролю плану додається

5

Робота з батьками за даною проблемою

5.1. Аналіз планів

5.2. Аналіз проведення батьківських зборів

5.3. Аналіз наочної інформації для батьків у групі

5.4. Опитування або анкетування батьків

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План контролю

щодо трудового виховання дошкільників

№ п/п

Напрямки контролю

Методика

Дата

Примітка

1

Обстеження знань, умінь, навичок дітей, виявлення у дітей трудових навичок

 • Сформованість у дошкільників трудових вмінь та навичок

 • Сформованість вміння планувати власні дії

 • Навички духовно-моральної поведінки,

Аналіз діагностичних карт

Обстеження окремих дітей за стандартами, що задаються програмою

Бесіди з дітьми на тему запропоновану вихователем

Аналіз діяльності дітей на заняттях та у спільній діяльності

Аналіз самостійної трудової діяльності дітей

Аналіз гри дітей на професійну тематику

Діагностика уміння дітей поводитися у проблемних ситуаціях морального вибору( вміння прийти на допомогу)

Взаїмодіагностика

2

Оцінка професійних умінь вихователя

 • Знання вихователями програми з формування трудових вмінь дітей

 • Різноманітність методів і прийомів, що використовуються педагогами в роботі з дітьми

Аналіз проведення занять вихователем

Анкетування вихователів

Співбесіда з вихователями за програмою

Аналіз самоосвіти вихователів

Проведення відкритих показів трудової діяльності

Активні форми роботи (ділова гра)

Аналіз предметно-розвивального середовища в групі (компетентність вихователя при її створенні, наявність необхідного обладнання)

Індивідуальні бесіди з дітьми в ранковий відрізок часу,

Перегляд другої половини дня: дотримання норм та правил під час спільної діяльності

3

Створення умов

* Відвідини груп

* Аналіз предметно-розвивального середовища з точки зору його змісту (наявність ілюстрованих матеріалів; змінюваність матеріалів книжкового куточка, куточка природи; куточку чергування)

4

Планування роботи

Перевірка планування занять, індивідуальної роботи з дітьми, роботи в групових куточках і зонах, ігрової діяльності, праці на майданчику .

Картка контролю плану додається

5

Робота з батьками за даною проблемою

Аналіз планів

Відвідини батьківських зборів

Аналіз наочної інформації для батьків у групі

Опитування або анкетування батьків

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План тематичного контролю

ігрової діяльності дошкільників

№ п/п

Напрямки контролю

Методика

Дата

Примітка

1

Обстеження знань, умінь, навичок дітей, виявлення у дітей ігрових навичок

 • Організовувати ігру;

 • Розподіляти ролі;

 • Розгортати певний сюжет;

 • Вміння взаємодіяти з іншими дітьми;

 • Вміння спілкуватися в рамках певної ігрової ролі

Аналіз діагностичних карт

Обстеження окремих дітей за стандартами, що задається програмою (обов'язково додається карта обстеження)

Бесіди з дітьми на тему запропоновану

Аналіз самостійної гри дітей

Діагностика уміння дітей грати разом, тримати сюжет гри та розвивати, організовувати ігровий діалог та спілкуватися у грі відповідно до ігрової ролі.

2

Оцінка професійних умінь вихователя

 • Знання вихователями особливостей організації ігрової діяльності;

 • Різноманітність методів і прийомів, що використовуються педагогами в роботі з дітьми

 • Аналіз керівництва грою вихователем

 • Анкетування вихователів (надати розроблені анкети)

 • Співбесіда з вихователями за програмою

 • Аналіз самоосвіти вихователів

 • Проведення відкритих показів дидактичних ,театралізованих та сюжетно-рольових ігор

 • Активні форми роботи (ділова гра)

 • Аналіз предметно-розвивального середовища в групі (компетентність вихователя при її створенні)

Перегляд другої половини дня: самостійна ігрова діяльність дітей

3

Створення умов

Спостерження, аналіз

Аналіз предметно-розвивального середовища з точки зору її змісту (наявність ігрового обладнання для сюжетно-рольової гри ,ігрових атрибутів, предметів-замінників та одягу для перевтілення)

Карта протоколу обстеження прдметно-розвивального середовища додається

4

Планування роботи

Перевірка планування різних видів ігрової діяльності, індивідуальної роботи з дітьми,

Картка контролю плану додається

5

Робота з батьками за даною проблемою

 • Аналіз планів

 • Аналіз проведення батьківських зборів

 • Аналіз наочної інформації для батьків у групі

Опитування або анкетування батьків

Перегляд
матеріалу
Отримати код

План тематичного контролю

з/п

Напрямки контролю

Методика

Дата

Примітка

1

Обстеження знань, умінь, навичок дітей, виявлення у дітей навичок поведінки у суспільстві:

Вміння взаємодіяти з іншими дітьми

1.1. Аналіз бесід з дітьми, карток спостережень за діяльністю дітей

1.2. Обстеження окремих дітей за стандартами, що задаються програмою

1.3. Бесіди з дітьми з питань важливості дотримання прав та свобод особистості у житті людини

1.4. Аналіз спільної діяльності дітей

2

Оцінка професійних умінь вихователя

Знання вихователями особливостей організації правового виховання

Різноманітність методів і прийомів, що використовуються педагогами в роботі з дітьми

2.1. Аналіз керівництва правовим вихованням вихователем

2.2. Анкетування вихователів

2.3. Співбесіда з вихователями за програмою

2.4. Аналіз самоосвіти вихователів

2.5. Проведення відкритих показів

2.6. Активні форми роботи (ділова гра)

2.7. Аналіз предметно-розвивального середовища в групі (компетентність вихователя при її створенні)

2.8. Перегляд другої половини дня: організація самостійної та спільної діяльності

3

Створення умов

Аналіз предметно-розвивального середовища з точки зору її змісту (наявність куточку з питань формування національної самосвідомості дошкільників

4

Планування роботи

Перевірка планування з питань правового виховання дошкільників,

5

Робота з батьками за даною проблемою

5.1. Аналіз планів

5.2. Відвідування та аналіз проведення батьківських зборів

5.3. Аналіз наочної інформації для батьків у групі

5.4. Опитування або анкетування батьків

організації правового виховання дошкільників

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Група

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

1. Методичне забезпечення:

 • рекомендації з планування та методики проведення роботи у відповідності з віком дітей;

 • оригінальні конспекти занять та ігор з дітьми;

 • Добірка сюжетних картин з ситуаціями надзвичайного характеру;

 • Наявність алгоритмів дій у різних надзвичайних ситуаціях;

 • Наявність пам 'яток та знаків,які нагадують правила поведінки у надзвичайних ситуаціях

 • Літературні джерела

2. Доцільність розміщення матеріалу.

3. Відповідність гігієнічним вимогам.

4. Естетичне оформлення матеріалу.

5. Відповідність віковій групі.

6. Устаткування для самостійної діяльності дітей:

* сюжетно-рольові ігри;

* альбоми для розглядання

* книжки-підказки, дитячі журнали

7. Аудіо та СД диски для прослуховування казок.

Аналіз умов з питань безпеки життєдіяльності дошкільників

Рекомендації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлені:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

СХЕМА

аналізу додержання вихователем педагогічних умов
щодо організації ігрової діяльності дітей

Дата ______________ № групи__________________ вихователь _____________________________

Напрямок контролю

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

1. Добір ігор із урахуванням вікових особливостей дітей та рівня їх розвитку.

.

.

2. Поступове ускладнення ігор у відповідності зі зміною обсягу та рівня знань дітей.

3. Зміна наповнюваності ігрових куточків у відповідності до теми планування.

4. Забезпечення активності та зацікавленості всіх дітей.

5. наявність у групі предметів-замінників.

6. Використання прийомів взаємонавчання дітей в іграх.

7. Дотримання тендерного підходу в організації ігрового середовища.

Рекомендації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта професійних знань і умінь вихователя по керівництву соціально-моральним вихованням дошкільнят

№ п/п

Перелік професійних знань і умінь вихователя

Вихователі

1

Знання програмних цілей та завдань соціально-морального виховання дітей своєї вікової групи

2

Знання змісту програми соціально-морального виховання для дітей своєї вікової групи

3

Знання методів і прийомів соціально-морального виховання дітей дошкільного віку

4

Вміння об'єктивно діагностувати знання, вміння, навички дітей життя у суспільстві

5.

Дотримання вимог до проведення заходів з соціально-морального виховання.

6

Форма взаємодії вихователя з дітьми та уникання проблемних ситуацій.

7

Грамотна організація предметно-розвивального середовища з питань формування доброзичливих стосунків у колективі.

8

Вміння попереджувати проблемні ситуації.

9

Вміння здійснювати соціально-моральне виховання через різні види дитячої діяльності.

10

Знання законодавчо-правової та інструктивної бази з питань соціально-морального виховання дошкільників.

11

Проектування спільної діяльності педагога та батьків зі збереження, захисту прав та гідності дітей.

Рекомендації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлені:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПАМ’ЯТКА

до бесіди з вихователем

із проблем ігрової діяльності дітей

1. Які види ігор мають місце в групі дітей?

2. Які сюжети частіше за все використовують діти під час самостійної ігрової діяльності?

3. Які сюжети пропонувалися дітям упродовж року? У якій формі (пропонувалися атрибути, розповідь вихователя тощо)?

4. Орієнтовна кількість дітей в ігрових групах (2-3-4-5…).

5. Чи є діти, які майже завжди грають поодинці? Дати педагогічну характеристику таких дітей. Які методи використовуються з метою залучення їх до колективних ігор?

6. Дати педагогічну характеристику дітям, які є ініціаторами ігор у групі.

7. Форми роботи з батьками щодо виховання дітей під час ігор.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Майстерність педагога у організації трудової діяльності дітей

ПІБ

1. Знання програми відповідно до вікової групи.

2. Завдання розвитку дітей.

3. Організація та умови проведення трудової діяльності.

4. Знання індивідуальних особливостей розвитку дітей та перспектив їхнього подальшого розвитку.

5. Організація самостійної діяльності дітей.

6. Використання нетрадиційних способів роботи з дітьми.

7. Виховання моральних почуттів під час спільної діяльності

Рекомендації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз планування роботи з дітьми з питань правового виховання

Дата проведення аналізу ________________________________________

Мета: ________________________________________________________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз ____________________________________________________________________________________________________

Групи

/ПІБ педагога

1. Відповідність віку дітей та програмовим завданням.

2. Дотримання дидактичних принципів (систематичність та послідовність планування).

3. Охоплення всіх напрямків роботи:

- природа(право на життя,здоров я);

- культура(право на Батьківщину,житло,мову);

- люди( право на родину, ,норми спілкування між людьми);

- Я-сам(право на освіту,самобутність, індивідуальність,на власну думку).

4. Інтеграція з різними напрямками діяльності.

5. Індивідуальна робота з дітьми.

6. Планування самостійної діяльності.

Аналіз та рекомендації ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлені: ______________________/__________________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Орієнтовна схема графічного аналізу
календарного планування вихователями
різних видів ігор

1. Вікова група

2. Вихователі

3. Аналіз планування з ______________ по

Дні тижня

Ранок

Заняття

Прогулянка

Вечір

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Умовні позначення:

Р – рухливі ігри;

СР – сюжетно-рольові ігри;

ІД – ігри-драматизації;

С – спортивні ігри;

Д – дидактичні ігри;

Н – народні ігри;

РІ – розвивальні ігри.

Зауваження та пропозиції:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз заняття з питань правового виховання

Дата аналізу _________________________________________

Група ________________________Вихователь ____________________________________

Мета: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз ___________________________________________________________

з/п

Критерії аналізу

Аналіз

1

Вдповідність мети віку та рівню розвитку дітей, темі.

2

Виховний вплив програмного матеріалу

3

Володіння дітьми знаннями згідно мети заняття та програми

4

Цікавість та активність дітей (мовленнєва, рухова)

5

Самостійність дітей на занятті

6

Організаційна структура заняття (послідовність етапів), тривалість, відповідність структури заняття його меті

7

Наявність елементів нового змісту, забезпечення зусиль та напруження думок дитини.

8

Естетика заняття: групи, обладнання.

9

Доцільність використання посібників.

10

Різноманітність та ефективність методів та прийомів.

11

Мова педагога (логічність, емоційність ,доступність)

12

Модель спілкування педагога з дітьми.

13

Особисто-орієнтовамий підхід до дітей.

14

Ставлення вихователя до помилок дітей.

15

Сформованість основних понятьз питань правового виховання.

16

Наявність патріотичних почуттів до Батьківщини та бажання розмовляти українською мовою.

17

Корекція негативних особистих якостей та негативних емоційних проявів.

18

Формування ціннісний орієнтацій необхідних для життя у демократичному суспільстві.

Рекомендації:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: _______________________/________________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

АНАЛІЗ

особливостей сюжетно-рольових ігор

Аналіз протоколів спостережень проводиться за певною схемою:

1. Задум ігри, постановка ігрових цілей і завдань.

2. Як виникає задум ігри (визначається ігровий середовищем, пропозицією однолітка, виникає за ініціативою самої дитини і т. д.)?

3. Обговорює чи задум гри з партнерами, чи враховує їх точку зору? Наскільки стійкий задум гри? Чи бачить дитина перспективу гри? Статичний чи задум або розвивається по ходу гри?

4. Наскільки часто спостерігається імпровізація в грі?

5. Чи вміє сформулювати ігрову мета, ігрову завдання словесно

і запропонувати її іншим дітям?

Зміст ігри

  � Що складає основний зміст гри (дію з предметами, побутові або суспільні взаємини між людьми?

  � Наскільки різноманітно зміст гри?

  � Як часто повторюються ігри з однаковим змістом?

  � Яке співвідношення предметних, побутових ігор, що відображають суспільні відносини?

Сюжет гри

  � Наскільки різноманітні сюжети ігор? Вказати їх назва і кількість.

  � Яка стійкість сюжету гри, тобто наскільки дитина слід одному сюжетом?

  � Скільки подій дитина поєднує в один сюжет?

  � Наскільки розгорнутий сюжет? Чи є він з себе ланцюжок подій або одночасно дитина є учасником кількох подій, включених в сюжет?

  � Як проявляється вміння спільно будувати і розвивати сюжет гри?

  � Які джерела сюжетів ігри (кінофільми, книги, спостереження, розповіді дорослих і т. д.)?

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз видів праці та їх освоєння

дітьми даної вікової групи

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Напрямок контролю

оцінка

висновки

1. Необхідно виявити:

а) якими видами праці займалися дошкільнята;

б) скільки дітей брали участь у різних видах праці;

в) ставлення дітей до праці;

г) які мотиви трудової діяльності дітей;

д) як проявляються особливості керівництва різними видами праці при різних формах його організації.

2. Проаналізувати, якими видами праці і в яких формах організації діти займалися протягом дня:

в ранковий відрізок часу, в період підготовки до сніданку, до занять, між заняттями, на прогулянці; відзначають, скільки дітей брали участь

протягом дня в різних видах праці (природоохоронному, господарсько-побутовому працю, за самообслуговуванням).

Для довідки: форми організації видів праці: чергування у куточку природи (або в екологічної кімнаті), на заняттях і в їдальні; колективний побутовій праці (по прибиранню груповий кімнати, території та ін.); спільна праця на городі.

Рекомендації ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз планування роботи з дітьми щодо соціально-морального напрямку діяльності.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

Гр.

1. Система у роботі щодо формування моральних якостей особистості.

2. Послідовність у плануванні .

3. Відповідність віковим особливостям дітей.

4. Планування роботи за всіма напрямками

5. Індивідуальна робота.

6. Самостійна діяльність

7. Надання консультативної допомоги батькам.

8. Планування філософських бесід на узагальнюючому етапі проектування.

9. Зв язок з іншими видами діяльності.

Рекомендації ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз планування роботи з дітьми щодо трудової діяльності дошкільників

Дата ______________ № групи__________________ вихователь _____________________________

Напрямок контролю

оцінка

висновки

 1. Система у роботі щодо ознайомлення з працею дорослих.

 2. Планування індивідуальної роботи.

 3. Планування розвиваючого середовища, яке сприятиме формуванню трудових вмінь та навичок.

 4. Планування всіх видів трудової діяльності.

 5. Інтеграція з іншими видами діяльності.

Рекомендації _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз умов,

необхідного для організації

трудової діяльності дошкільнят

1. Проаналізувати, розміщено чи обладнання спеціальних куточках: куточок хазяйновито-побутової праці, куточок природоохоронного праці тощо. При цьому необхідно, щоб дитина легко міг знайти потрібну йому річ, мав би місце для занять даним видом праці, щоб не заважати іншим дітям.

Необхідно виявити:

  наявність трудових куточків в груповий кімнаті і на ділянці;

  підбір необхідного трудового обладнання та його розміщення;

  відповідність устаткування гігієнічне і педагогічним вимогам.

2. Уточнити:

  � Які трудові куточки є в групових кімнатах і на ділянці?

  � Чим відрізняється устаткування в різних вікових групах, чи відповідає воно педагогічним і гігієнічним вимогам?

  � Які особливості використання устаткування для трудового виховання дошкільнят у різних вікових групах?

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз перегляду сюжетно-рольової гри

Питання

Група

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Назва гри

Чи достатньо добре оснащена гра необхідним матеріалом?

Розташування і зберігання іграшок

Вміння дітей

Беруть на себе ігрову роль

Розподіляють ролі без конфліктів

Скільки дітей включається в гру

Змінюють в ході гри рольову поведінку в залежності від ролі партнера

У грі відображають реальні факти або події, знання про професії дорослих

Проявляють творчість у виборі теми, створення ігри

Вільно спілкуються ,рольова взаємодія

Виконання етичних норм поведінки під час гри (доброзичливість, чуйність, чуйність, взаємодопомога, уміння домовлятися, співпереживання, справедливість)

Присутність негативних якостей: (конфлікти, агресивність, суперечки, грубість у зверненні)

Гру доводять до кінця

Дії вихователя

Які прийоми, які спонукають до початку гри, використовував вихователь:

* пропозиція іграшки

* взяття на себе ролі

* пропозиція темпу гри

* підготовка устаткування до гри

Внесення нового обладнання

Приймає участь у грі як вихователь

Приймає участь у грі як партнер

Спостерігає за іграми дітей, їх поведінкою, допомагає порадами

Приймає спостережницьку позицію

Пропонує тему для гри, вносить цікаві пропозиції по організації ігри

Розподіляєт ролі самостійно

Допомагає розподіляти ролі

Впливає на вибір теми, розвиток сюжету

Спільне обговорення плану ігри

Створює проблемну ситуацію для з'ясування знань про щось

Переводить увагу дітей від дій з іграшками на взаємодію з партнером

Погоджується з дитячим задумом, дбайливо ставиться до творчої вигадці

Надання допомоги дітям в реалізації знань, підборі ігрового матеріалу

Рекомендації ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анализ перегляду рухливої гри

Питання

Група

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Мета гри, їх відповідність віку і підготовці дітей

Кількість граючих дітей

Хто є ініціатором гри

Посібники, які використовуються

Пояснення нової гри вихователем (повторення правил знайомої гри)

Розуміння і прийняття дітьми правил гри, їх виконання, причини порушення правил

Рівень виконання дітьми рухів у грі

Рівень фізичних якостей (спритність, швидкість, витривалість)

Виконання етичних норм поведінки під час гри (доброзичливість, чуйність, чуйність, взаємодопомога, уміння домовлятися, співпереживання, справедливість)

Присутність негативних якостей: (конфлікти, агресивність, суперечки, грубість у зверненні)

Роль вихователя:

 • o Грає разом з дітьми

 • o Спостерігає за грою дітей, їх поведінкою

 • o Допомагає порадами

 • o Приймає чисто спостережницьку позицію

 • o Розподіляє ролі

 • o Вибір провідного здійснює за допомогою лічилки

Закінчення гри, підведення підсумків

Кількість повторів.

Анализ перегляду дидактичної гри

Питання

Група

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Розуміння і прийняття дітьми дидактичних завдань

Виконання правил дітьми

Виконання етичних норм поведінки під час гри (доброзичливість, чуйність, чуйність, взаємодопомога, уміння домовлятися, співпереживання, справедливість)

Присутність негативних якостей: (конфлікти, агресивність, суперечки, грубість у зверненні)

Роль вихователя

Грає разом з дітьми

o Спостерігає за іграми

o Розподіляє ролі

o Допомагає порадами

o Задає питання

o Коригує діяльність дітей

Реалізація принципу развиваючого навчання через гру

Освоєння дітьми змісту і правил

Цікавість змісту, захопленість дітей грою

Закінчення гри, підведення підсумків

Рекомендації : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анализ театрализованной гры

Вопросы

Группа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Наявність атрибутики

Як здійснювався розподіл ролей

Виконання етичних норм поведінки під час гри (доброзичливість, чуйність, чуйність, взаємодопомога, уміння домовлятися, співпереживання, справедливість)

Присутність негативних якостей: (конфлікти, агресивність, суперечки, грубість у зверненні)

Творчі прояви дітей:у виборі теми гри, розподіл ролей,рухах, створенні і використанні умов і атрибутів, придумуванні варіантів знайомих літературних творів

Самостійність і виразність в передачі образів

Роль вихователя

o Пропонує тему для гри

o Допомагає розподілити ролі

o Вносить цікаві пропозиції по організації ігри

o Грає разом з дітьми

o Спостерігає за іграми дітей, їх поведінкою

o Допомагає порадами

o Приймає чисто спостережницьку позицію

o Надає допомогу в реалізації знань, розвитку сюжету

Окончание игры, подведение итогов

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Виконання дітьми норм і правил культурної

поведінки під час проведення режимних моментів

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Питання для вивчення

Аналіз

1

Як діти відносяться до одягу: чи знають послідовність в одяганні, чи охайний зовнішній вигляд дітей, чи кидають речі, чи дбайливо відносяться до взуття.

2

Самостійно: одягаються, чекають допомогу від дорослого, звертаються по допомогу, допомагають іншим, помічають недоліки в одязі і усувають їх.

3

Чи мають навики самообслуговування у вмивальній кімнаті: чи знають як використовується туалетне мило.

4

Чи знають призначення гребінця і як його використовують?

5

Чи є в наявності носові хустинки і чи знають їх призначення?

6

Відношення дітей до режимних моментів: чи люблять одягатися, умиватися, лягати спати.

Рекомендації _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: ___________________/______________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Виконання ролі дитиною

і взаємодія дітей у грі

Дата ______________ № групи__________________ вихователь _____________________________

Напрямок контролю

оцінка

висновки

1.

Проаналізувати на основі спостережень:

� Чи означає дитина виконувану роль словом і коли (до гри або під час гри)?

� Які кошти використовує для взаємодії з партнером по грі (рольова мова, предметні дії, міміка та пантомимика)?

� Які відмінні особливості рольового діалогу (міру розгортання: окремі репліки, фрази, тривалість рольового діалогу, спрямованість до іграшки, реального або уявного партнеру)?

� Передає чи і як передає характерні особливості персонажа?

� Як бере участь у розподілі ролей? Хто керує розподілом ролей? Які ролі частіше виконує - головні або другорядні? Як ставиться

до необхідності виконувати другорядні ролі?

� Що воліє дитина: грати один або входити в ігрове об'єднання? Дати характеристику цього об'єднання: чисельність, стійкість і характер взаємин.

� Чи є у дитини улюблені ролі, і скільки він може виконувати ролей

у різних іграх?

2. Ігрові дії та ігрові предмети

� Чи використовує дитина в грі предмети-заступники і які? За яким принципом він вибирає предмети-заступники і перетворює їх для використання в грі?

� Чи дає словесне позначення предметів-заступникам, наскільки легко це робить?

� Хто є ініціатором вибору предмета-заступника: сам дитина або дорослий? Чи пропонує свій варіант заміщення партнерові?

� Чи використовує в грі образні іграшки і як часто? Чи є у дитини улюблені іграшки?

3. Характеристики ігрових дій: ступінь узагальненості, розгортання, різноманітності, адекватності, узгодженості своїх дій

з діями партнера по грі.

� Яка роль слова в здійсненні ігрових дій?

� Як сприймає уявну ситуацію, чи розуміє її умовність, чи грає з уявними предметами?

4. Ігрові правила

� Чи виконують правила функцію регулятора гри? Усвідомлюється чи правило дитиною?

� Як співвідносить дитина виконання правила з взятої на себе роллю?

Рекомендації ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Етичне виховання

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Питання для вивчення

Аналіз

1

Чи вироблені звички моральної поведінки.

2

Чи мають здібність до оцінки: самооцінці.

3

Чи мають правильні уявлення про моральні якості: справедливість, правдивість, працьовитість, товариськість, доброзичливість, чуйність, ощадливість, життєрадісність.

4

Чи уміють діти невимушено спілкуватися: з однолітками з дорослими.

5

Чи уміють діти із власної волі надавати посильну допомогу: своїм одноліткам малюкам дорослим.

6

Чи уміють діти ділитися з дорослими і дітьми: радощами засмученнями.

Рекомендації _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: ___________________/_______________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу стану трудового виховання

дітей дошкільного віку

Дата аналізу _________________________________________

Група ________________________Вихователь ____________________________________

Мета контролю:

 • Аналіз та оцінка умов організації трудової діяльності дошкільників, їх відповідність вимогам програми.

 • Визначення прийомів керівництва працею дошкільників з боку вихователів.

 • Рівень сформованості почуття колективізму та необхідності допомагати іншим під час трудової діяльності.

Хто проводить аналіз ___________________________________________________________

з/п

Критерії аналізу

Аналіз

1.

Створення умов для організації трудової діяльності в дошкільному закладі:

1.1. Наявність куточків у групових кімнатах і на ділянці (самообслуговування, господарчо-побутова праця, праця в природі, ручна праця тощо);

1.2. Наявність необхідного обладнання, його розміщення;

1.3. Наявність у куточках праці виробів, виконаних руками дорослих;

1.4. Наявність у методичному кабінеті художньої, методичної літератури, наочного матеріалу, перспективного педагогічного досвіду з проблеми трудового розвитку дошкільників.

2.

Рівень сформованості в дітей уявлень про працю дорослих, ставлення до людей праці:

2.1. З’ясування обізнаності дітей щодо професій дорослих;

2.2. З’ясування відносин, мотивів участі в трудовій діяльності, а також у сюжетно-рольових іграх (“Професії” тощо).

3

Рівень трудових умінь і навичок, їхня відповідність вимогам чинних програм:

3.1. Сформованість навичок організації праці (розподіл обов’язків, добір необхідного обладнання, доцільність його розміщення на робочому місці);

3.2. Сформованість навичок додержання порядку (дбайливе ставлення до обладнання, чистота робочого місця під час діяльності, прибирання робочого місця);

3.3. Сформованість навичок планування роботи (добір способів виконання, визначення трудових операцій, порядок їхнього виконання тощо);

3.4. Сформованість моральних якостей (цілеспрямованість, взаємо­допомога тощо).

4.

Керівництво трудовою діяльністю дошкільників:

Різноманітність прийомів керівництва працею дітей (показ, пояснення, вправляння, допомога, вказівка, спільна з дорослим діяльність, контроль, оцінка тощо).

5.

Планування трудової діяльності:

5.1. Частість планування різних видів праці;

5.2. Наявність роботи з батьками.

Рекомендації:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: _______________________/________________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта аналізу родинного виховного заходу

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Зміст

Аналіз

Доцільність, актуальність теми

Відповідність змісту меті заходу

Своєчасність проведення заходу

Тривалість підготовчого періоду, система підготовчих заходів

Відповідність змісту заходу програмовим завданням навчально-виховного процесу

Умови проведення заходу

Насиченість заходу інформацією та емоційними моментами

Відповідність заходу формі його проведення

Урізноманітнення та оновлення форм взаємодії з батьками

Ефективність залучення батьків до взаємодії

Створення доброзичливої атмосфери

Підвищення рівня педагогічної культури батьків

Культура спілкування з батьками

Гуманізація взаємин між членами родин та вихователями

Результативність заходу оформлення та зміст батьківських куточків.

Рекомендації ____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: ___________________/______________________/

Перегляд
матеріалу
Файл не розпізнано
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Карта професійних знань і умінь вихователя по керівництву правовим вихованням дошкільнят

№ п/п

Перелік професійних знань і умінь вихователя

вихователь

1

Знання програмних цілей та завдань правового виховання дітей своєї вікової групи

2

Знання змісту програмиправового виховання для дітей своєї вікової групи

3

Знання методів і прийомів правового виховання дітей дошкільного віку

4

Вміння об'єктивно діагностувати знання, вміння, навички дітей життя у суспільстві

5.

Дотримання вимог до проведення заходів з правового виховання.

6

Форма взаємодії вихователя з дітьми та уникання проблемних ситуацій.

7

Грамотна організація предметно-розвивального середовища з питань формування національної самосвідомості.

8

Вміння попереджувати проблемні ситуації.

9

Вміння здійснювати правове виховання через різні види дитячої діяльності.

10

Знання законодавчо-правової та інструктивної бази з питань правового виховання дошкільників.

11

Проектування спільної діяльності педагога та батьків зі збереження, захисту прав та гідності дітей.

Рекомендації ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлені:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Аналіз трудової діяльності дітей

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

п/п

Вопросы на контроле

оцінка

висновки

1

Знання та вміння дітей

Об̓єм роботи

2

Об̓ єднання дітей у праці

3

Прийняття завдання дітьми.

4

Рівень володіння інструментами, та рівень трудових навичок та вмінь

5

Вміння співпрацювати ( планування роботи,домовлятися,діяти разом)

6

Вияв самостійності( пошук раціонального способу виконання роботи, прийняття самостійних рішень)

7

Прояв моральних якостей особистості( взаємоповага, взаємодопомога)

8

Уміння оцінювати спільну праця, свою частку участі в ньому щодо загального результату

9

Робота вихователя

Ефективність організації колективної праці вихователем

10

Методи стимулювання дітей

11

Планування трудових доручень

12

Ефективність чергування і вільної праці у куточку природи

13

Эффективность колективної праці на ділянці.

14

Робота з батьками в напрямку розвитку трудових вмінь дітей

– високий рівень, – середній рівень, – низький рівень.

Рекомендації : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Культура поведінки за столом

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Питання для вивчення

Аналіз

1

Як діти дотримують правила культурної поведінки за столом: чи правильно користуються столовими приладами, паперовими серветками:

а) без нагадування б) з нагадуванням чергують по їдальні із задоволенням; без задоволення; чи ввічливо поводяться один з одним, чи уміють звертатися до дорослого.

2

Відношення до прийому їжі .

Рекомендації _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлена: ___________________/______________________/

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мета контролю:

 1. Аналіз та оцінка умов організації трудової діяльності дошкільників, їх відповідність вимогам програми.

 2. Визначення прийомів керівництва працею дошкільників з боку вихователів.

 3. Рівень сформованості почуття колективізму та необхідності допомагати іншим під час трудової діяльності.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

МЕТА КОНТРОЛЮ:

 • Створення соціально-педагогічних умов організації життєдіяльності
  які допомагають самореалізуватися.

 • Стан роботи з дітьми з питань ознайомлення дітей з правами людини, тобто її особистими правами ,які є основою соціалізації, підготовки до дорослого життя.

 • Сформованість в дітей моральних уявлень про права людини, гуманістич-­
  ного ставлення до навколишнього світу.

 • Вміння дітей спиратися на свої права в реальному житті, захи­щати себе, своїх друзів.

 • Орієнтування дошкільників на загальнолюдські цінності в дусі поваги до прав та свобод людини та дотримання правових норм..

 • Рівень сформованості правової поведінки.

 • Рівень сформованість активної громадянської позиції на основі цілісного самоусвідомлення як людини-особистості-громадянина України-першооснови європейської та світової спільноти людей.

МЕТА КОНТРОЛЮ:

 1. Створення соціально-педагогічних умов організації життєдіяльності
  які допомагають самореалізуватися.

 2. Стан роботи з дітьми з питань ознайомлення дітей з правами людини, тобто її особистими правами ,які є основою соціалізації, підготовки до дорослого життя.

 3. Сформованість в дітей моральних уявлень про права людини, гуманістич-­
  ного ставлення до навколишнього світу.

 4. Вміння дітей спиратися на свої права в реальному житті, захи­щати себе, своїх друзів.

 5. Орієнтування дошкільників на загальнолюдські цінності в дусі поваги до прав та свобод людини та дотримання правових норм..

 6. Рівень сформованості правової поведінки.

 7. Рівень сформованість активної громадянської позиції на основі цілісного самоусвідомлення як людини-особистості-громадянина України-першооснови європейської та світової спільноти людей.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Мета контролю:

 1. Визначення рівня морально-етичної вихованості дошкільників.

 2. Аналіз методів та прийомів, що використовуються у різних видах діяльності.

 3. Аналіз створених умов для змістовної діяльності дошкільників.

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Напрямки контролю

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

Гр. №

1. Методичне забезпечення:

- рекомендації з планування та методиці проведення роботи у відповідності з віком дітей;

- оригінальні конспекти занять та ігор з дітьми;

- художня література для дітей;

- картинки предметні;

- дидактичні ігри, в т.ч. настільно–друковані.

2. Доцільність розміщення матеріалу

3. Відповідність гігієнічним вимогам

4. Естетичне оформлення матеріалу

5. Відповідність віковій групі

6. Обладнання для самостійної діяльності дітей:

- сюжетно-рольові ігри;

- образотворча діяльність;

- праці

7. Наявність куточку народознавчого напрямку:

(символіка,карта,національні обереги,література).

8. Забезпечення свободи вибору у самостійній діяльності дошкільників

Аналіз умов щодо правового виховання дошкільників

Рекомендації ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ознайомлені:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Організація побутової праці

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Напрямок контролю

оцінка

висновки

 1. Обсяг роботи

 1. Об'єднання дітей у праці

 1. Прийняття завдання дітьми. Уміння відносити її до організації своєї діяльності і одночасно до діяльності інших

 1. Наявність трудових навичок і умінь (уміння користуватися інструментами і матеріалами, вправність, раціональність дій)

 1. Вміння співпрацювати(планувати роботу, домовлятися, діяти спільно)

 1. Прояв самостійності (пошук раціонального способу виконання роботи, прийняття власного рішення)

 1. Прояв моральних якостей (дружелюбність, взаємодопомога, любов до живого, дбайливе ставлення до речей)

 1. Уміння оцінювати спільна праця, свою частку участі в ньому щодо загального результату

 1. Ефективність організації колективної праці вихователем

 1. Методи стимулювання дітей

 1. Планування трудових доручень, чергувань

 1. Ефективність чергування і вільного праці у куточку природи

 1. Ефективність колективної праці на ділянці

14. Робота з батьками в напрямку розвитку у дітей трудових навичок

Рекомендації ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Організація спільної праці

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Питання для вивчення

оцінка

висновки

1

Чи розподіляють обов'язки діти/вихователь?

2

Чи враховується трудомісткість різних робіт з тим, щоб в один і той же час закінчили роботу?

3

Чи організовується праця дітей так, щоб кожна дитина вправлялася у всіх операціях праці?

4

Чи продумані місця для

дітей?

5

Чи враховується з дітьми організація сумісної праці?

6

Чи обговорюється з дітьми організація сумісної праці?

7

Чи дається дітям мотивування необхідності виконання робіт?

8

Чи вводяться правила які, регулюють взаємини?

9

Чи правильно вирішуються виниклі питання?

10

Характер взаємодії педагога з дітьми: контроль, нагадування, обговорення.

Рекомендації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Розвиток моральних якостей дітей через гру

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Питання для вивчення

оцінка

висновки

1

Чи народжуються під час гри нові варіанти?

2

Чи уміють діти застосовувати свої знання на практиці?

3

Чи виконуються естетичні норми поведінки під час гри: доброзичливість, чуйність, уміння домовлятися, довіра співпереживання, взаємодопомога, правдивість справедливість

4

Чи є в грі відображення знань про професії дорослих?

5

Які прийоми, спонукаючі дітей до початку гри, використовував вихователь: пропозиція іграшки, пропозиція темпу гри, сумісне обговорення плану гри, підготовка обладнання до гри, внесення нового обладнання і ін.

6

Чи формує здібності керувати своєю поведінкою

7

Чи змінюють наочно-ігрове середовище з урахуванням практичного і ігрового досвіду?

Рекомендації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Орієнтовний план спостереження

за ігровою діяльністю дітей упродовж дня

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

Напрямок контролю

Оцінка

Висновки

1. Проаналізувати за результатами спостереження: чи розуміє вихователь свою роль у керівництві ігровою діяльністю дітей; використання гри з метою виховання моральних якостей у дітей.

2. Як вихователь враховує рівень розвитку ігрової діяльності під час планування.

3. Наскільки повно відбито в змісті гри події або явища, який характер рольових і товариських взаємовідносин між дітьми; закінчення дітьми гри.

4. Аналіз роботи вихователя щодо збагачення дітей знаннями про явища, які були відбиті в грі (за перспективними та календарними планами освітньої роботи).

5. Методична доцільність і виправданість внесення тієї чи іншої іграшки в групу.

6. Чи було запропоновано дітям обговорення гри, яка закінчилася; чи формується у дітей оцінне ставлення як до виконання своєї ролі в грі, так і до гри в цілому.

Рекомендації ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Орієнтовна картка аналізу

керівництва іграми дітей з боку вихователя

Дата ___________________

Група ______________________________Вихователь _______________________________

Мета: ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Хто проводить аналіз __________________________________________________________

з/п

Критерії аналізу

оцінка

висновки

1

Чи правильно вихователь розуміє свою роль у керівництві грою?

2

Наскільки повно використано гру з метою всебічного розвитку дітей?

3

Як вихователем враховується рівень розвитку ігрової діяльності?

4

Наскільки повно відбито в змісті гри події або явища; характер рольових і товариських взаємовідносин між дітьми; закінчення дітьми гри?

5

Бесіда з дітьми про зміст гри, виконані ролі (по закінченні гри).

6

Наскільки достатньо в групі іграшок, обладнання для розгортання гри, за якою ведеться спостереження?

7

Доступність ігрового матеріалу для використання дітьми.

Рекомендації ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»