Тематичний контроль "Одноклітинні та колоніальні організми" для 10 класу (профільний рівень)

Біологія

Для кого: 10 Клас

13.05.2020

443

11

0

Опис документу:
Дана робота вміщує два варіанти питань на вибір однієї правильної відповіді, роботу з поняттями і питання з відкритими відповідями. Призначена для закріплення теми і перевірки набутих знань учнів 10 класу профільного рівня.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

10 Кл. Тематичний контроль знань з теми

«Одноклітинні та колоніальні організми»

Картка 1.

1. За нестатевого розмноження у найпростіших: а) дочірні клітини мають такі самі ознаки, як і материнська; б) дочірні клітини відрізняються за ознаками від материнської; в) змінюється спадкова інформація; г) не змінюється спадкова інформація. (0,5)

2. Дріжджі живляться: а) всмоктуючи воду: б) переробляючи цукор; в) водоростями; г) за допомогою фотосинтезу. (0,25)

3. Органами руху інфузорії туфельки є: а)джгутики, б) війки, в) несправжні ніжки, г) м’язові волоконця. (0,5)

4. Клітини найпростіших порівняно з клітинами багатоклітинних організмів побудовані: а) складніше; б) однаково; в) простіше. (0,25)

5. Паразит, який уражає клітини крові людини (еритроцити), – це: а) малярійний плазмодій, б) дизентерійна амеба, в) трипаносома, г) лейшманія, д) лямблія. (0,5)

6. Розмноження, яке відбувається внаслідок поділу клітин навпіл, називають: а) вегетативне; б) нестатеве; в) статеве. (0,25)

7. Дихають найпростіші: а) спеціальними органелами; б) поверхнею тіла; в) не дихають. (0,25)

8. Хламідомонада живе: а) у прісній воді; б) у солоній воді; в) у вологому ґрунті; г) тільки в річках. (0,5)

9. Діатоміт утворився внаслідок того, що: а) діатомові водорості переробляли поклади вугілля; б) на дно водойм осідали продукти розкладу діатомових водоростей; в) на дно водойм осідали запасні речовини діатомових водоростей; г) на дно водойм осідали кремнеземні оболонки діатомових водоростей. (0,5)

10. Як рослини реагують на подразнення? (0,5)

11. В якому стані найпростіші переживають несприятливі умови середовища? (0,5)

12. Дайте визначення поняття «штам». (0,5)

13. Яким буває ріст? Наведіть приклади. (1 б)

14. Чим утворена клітинна стінка грибів? (0,5)

15. Що таке конідії? (0,5)

16. Назвіть захворювання, що викликані паразитичними грибами. (0,5)

17. Наведіть приклади організмів різних Царств. (0,5)

18. Опишіть будь-який одноклітинний організм за планом: середовище життя; кількість ядер у клітині; форма (стала, нестала); органели руху; спосіб живлення; як дихають; виділення (органели); спосіб розмноження; форма переживання несприятливих умов; значення у природі та житті людини. (2б)

19. У яких найпростіших є статевий процес і яке він має значення у житті цих організмів? (2 бал)

10 Кл. Тематичний контроль знань з теми

«Одноклітинні та колоніальні організми»

Картка 2.

1. Опишіть будь-який одноклітинний організм за планом: середовище життя; кількість ядер у клітині; форма (стала, нестала); органели руху; спосіб живлення; як дихають; виділення (органели); спосіб розмноження; форма переживання несприятливих умов; значення у природі та житті людини. (2б)

2. Під час сходження тіста дріжджі масово розмножуються: а) брунькуванням; б) спороутворенням; в) статевим способом; г) різними способам. (0,5)

3. Щодо клітинної організації найпростіші тварини: а) не мають ядерної речовини; б) еукаріоти; в) прокаріоти. (0,25)

4. Дихають найпростіші: а) спеціальними органелами; б) поверхнею тіла; в) не дихають. (0,25)

5. Продукти розпаду у найпростіших виводяться через: а) скоротливу вакуолю; б) травну вакуолю; в) вічко; г) ядро. (0,25)

6. Їжа у найпростіших перетравлюється у: а) цитоплазмі; б) ядрі; в) травній вакуолі, г) скоротливій вакуолі. (0,25)

7. Організми, які живляться органічними речовинами мертвих тіл (мукор), називають: а) хемосинтетики; б) паразити; в) фотосинтетики; г) сапротрофи. (0,5)

8. У колоніальних організмів клітини: а) різні за будовою; б) майже однакові за будовою і не зв'язані між собою; в) майже однакові за будовою і зв'язані між собою цитоплазматичними містками. (0,5)

9. Циста – це спосіб; а) переживання несприятливих умов середовища; б) розмноження; в) маскування; г) активного руху в просторі: д) пристосування до розселення. (0,5)

10. Як найпростіші реагують на подразнення? Які таксиси вам відомі
та яке значення вони мають? (0,5)

11. Вольвокс - колоніальна водорість, що має: а) всередині дочірні колонії у вигляді кульок; б) всередині спори у вигляді кульок; в) здатність утворювати гамети у вигляді кульок; г) окремі клітини з двома джгутиками. (0,5)

12. Яких ви знаєте найпростіших, що оселяються в організмах інших тварин і завдають їм шкоди? У чому вона полягає? (0,5)

13. Представники водоростей, що мають твердий панцир ________ (0,5)

14. Дайте визначення поняття «клон». (0,5)

15. Яким буває розвиток? Наведіть приклади. (1 б)

16. У яких грибів гіфи міцелію одноклітинні? (0,5)

17. Як відбувається харчування пеніцила? (0,5)

18. Що таке псевдоподії? (0,5)

19. Класифікуйте Вовка білого за основними таксонами. (1 б)

20. Опишіть розмноження вольвоксу. Цей процес є статевий чи ні? Доведіть. (1 б)

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.