Тематичний контроль "Галицько-Волинська держава"

Опис документу:
Тематичний контроль з теми "Галицько-Волинська держава". Два варіанти. Містять завдання різного типу : Вибрати одну правильну відповідь, завдання на відповіднсть. Завданя "завершити речення"..питання з розгорнутою відповіддю

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Варіант 1

1. Коли Галицьке та Волинське князівства були об’єднані в єдину державу?

А 1111 р. Б 1185 р. В 1199 р. Г 1240 р.

2. Яке місто було захоплено і розорене монголами у 1240 р.?

А Чернігів Б Переяслав В Київ Г Галич

3. Що стало передумовою тимчасової втрати в 1205 р. державної єдності Галицько-Волинського князівства?

А агресія Угорського та Польського королівств

Б монгольська навала на землі Південно-Західної Русі

В змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем

Г загибель князя Романа Мстиславича у битві під Завихостом

4. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович:

А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди

Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі

В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі

Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька

5. У період правління якого князя Галицько-Волинська держава потрапила в залежність від Золотої Орди?

А Романа Мстиславича Б Данила Романовича В Ярослава Осмомисла

Г Мстислава Володимировича

6. Чим було зумовлене руйнування Данилом Галицьким укріплень частини міст у Галичині та на Волині?

А поразкою у боротьбі з монголами Б боротьбою з боярською опозицією

В успіхами у боротьбі з Угорщиною та Польщею Г зміцненням королівської влади

7. У битві на р. Калка у 1223 р. союзниками руських князів були:

А монголи Б печеніги В половці Г хозари

8. Про якого князя йдеться? «І оддав він Київ у руки [воєводі] Дмитрові [щоб] удержати [город] проти іноплемінних народів, безбожних татар (монголів)...»

А Романа Мстиславича Б Ярослава Осмомисла В Данила Галицького Г В.Мономаха

9. У якому році відбулась подія, описана в уривку джерела?

«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл свого батька, та проголосив перемогу...»

А 1199 р. Б 1205 р. В 1238 р. Г 1245 р.

10. Який київський храм став останнім центром опору киян під час облоги міста монгольськими військами хана Батия в 1240 р.?

А Софійський собор Б Десятинна церква В Успенський собор

Г Михайлівський Золотоверхий собор

11. Установіть відповідність між подіями та іменами князів

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Роман Мстиславич

Г Данило Романович

Д Юрій І ЛьвовиЧ

1 ініціював Любецький з’їзд князів

2 утворив Галицько-Волинську державу

3 визнав зверхність Золотої Орди

4 заснував Галицьку православну митрополію

12. Установіть послідовність подій.

А перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

Б захоплення Києва монголами на чолі з ханом Батиєм

В любецький з’їзд князів

Г коронація Данила Галицького

13. Завершіть речення.

1.Роман Мстиславич на початок XIII ст. об’єднав під своєю владою ... .

2. Монгольське військо на чолі з Батиєм у 1237 р. підійшло до кордонів Русі ...

3 Нащадки Данила Галицького у зовнішній політиці дотримувалися ... .

4.У 1301 р. Юрій І заснував окрему ... .

14.Чи можна стверджувати, що монгольська навала тривалий час стримувала прогресивний розвиток руських земель? Відповідь обґрунтуйте.

3.У 1253 р. у місті Дорогочин Данило Галицький був коронований. Він сподівався ... 4.Львів був заснований на честь ... .

Варіант 2

1. Яке князівство у XIII ст. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?

А Чернігівське Б Волинське В Київське Г Переяславське

2. Прочитайте уривок із джерела і визначте, з якою битвою він пов’язаний.

«Була рада всіх князів у місті Києві, і вирішили на раді так: “Краще нам зустріти їх на чужій землі, ніж на своїй”. На раді були Мстислав Романович київський, Мстислав ковельський і чернігівський і Мстислав Мстиславич галицький — вони були старійшими князями Руської землі».

А під Дорогочином Б на р. Калка В під Ярославом Г на р. Альта

3. Унаслідок Ярославської битви (1245 р.) князь Данило Романович:

А позбувся політичної залежності від ханів Золотої Орди

Б зламав опір галицького боярства та остаточно утвердився при владі

В зупинив просування тевтонських рицарів-хрестоносців на руські землі

Г поширив свою владу на Волинь і відновив єдність держави свого батька

4. Який із галицько-волинських правителів мав титул короля?

А Лев Данилович Б Юрій І В Юрій II Г Ярослав Осмомисл

5. Що стало останнім центром опору Києва під час штурму міста монголами у 1240 р.?

А Десятинна церква Б Софійський собор В Золоті ворота Г Києво-Печерська лавра

6. Чим було зумовлене руйнування Данилом Галицьким укріплень частини міст у Галичині та на Волині?

А поразкою у боротьбі з монголами Б боротьбою з боярською опозицією

В успіхами у боротьбі з Угорщиною та Польщею Г зміцненням королівської влади

7. Якому князю літописець приписує такі вислови: «Не личить держати нашу батьківщину крижевникам (хрестоносцям)», «Не дам півотчини своєї, але поїду до Батия сам»?

А Ярославу Осмомислу Б Роману Мстиславичу В Данилу Галицькому Г Юрію І Львовичу

8. Утворення Галицько-Волинської держави у 1199 р. відбулося в результаті:

А боротьби Польщі та Угорщини за розширення своїх володінь

Б міжусобної боротьби давньоруських князів

В виконання одного з рішень Люблінського з’їзду

Г об’єднання сил князів у боротьбі проти половців

9. У боротьбі з якою державою Папа Римський обіцяв допомогу Данилу Галицькому?

А з Тевтонським орденом Б із Великим князівством Литовським

В із Золотою Ордою Г із Польським королівством

10. Частина істориків вважає Галицько-Волинську державу правонаступницею Русі-України, тому що вона:

А єдина, що змогла встояти під монгольською навалою

Б успадкувала частину території, форми політичного та суспільно-економічного життя

В зберегла герб і символи великокняжої влади київських князів

Г забезпечила існування незалежного державного життя у східних слов’ян

11. Установіть відповідність між подіями та іменами князів.

1 ініціював Любецький з’їзд князів

2 утворив Галицько-Волинську державу

3 визнав зверхність Золотої Орди

4 заснував Галицьку православну митрополію

А Володимир Мономах

Б Ярослав Осмомисл

В Роман Мстиславич

Г Данило Романович

Д Юрій І Львович

12. Які з наведених тверджень характеризують діяльність князя Данила Галицького?

1 разом з іншими руськими князями брав участь у битві з монголами на р. Калка 1223 р.

2 приєднав до Галицько-Волинського князівства Закарпаття

3 здійснив поїздку до Золотої Орди, де домігся від хана Батия підтвердження своїх прав на Волинь і Галичину

4 у «Слові о полку Ігоревім» про князя згадується, що він «підпер гори Угорські своїми військами» і «зачинив ворота Дунаю»

5 успішно чинив опір монгольським загонам темника Куремси, але зазнав поразки у боротьбі з татарським ханом Бурундаєм

6 столицею свого князівства зробив місто Львів

7 брав участь у Любецькому з’їзді князів

13. Завершіть речення.

1. Галицьке і Волинське князівства об’єдналися у ... .

2.У битві під Ярославом Данило Галицький ... .

3. У 1253 р. у місті Дорогочин Данило Галицький був коронований. Він сподівався ... 4.Львів був заснований на честь ... .

14. Чи можна стверджувати, що монгольська навала тривалий час стримувала прогресивний розвиток руських земель? Відповідь обґрунтуйте.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
2
міс.
0
0
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!