Тематичні контрольні роботи. 9 клас. І семестр.

Опис документу:
Розробки матеріалів допоможуть учителеві зекономити час на підготовку до уроків або використати їх на інших етапакх уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

9 клас ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

ВСТУП. ДОБА ПРОСВІТНИЦТВА В ЛІТЕРАТУРІ

І ВАРІАНТ І Р І В Е Н Ь – Т Е С Т И ІІ ВАРІАНТ

  1. Автором вірша «Травнева пісня» є: 1. Автором «Оди до радості» є:

а) Г.Гейне; б) Й.В.Гете; в) Ф.Шиллер. а) Й.В.Гете; б) Ф.Шиллер; в) Г.Гейне.

2. Країною виникнення Просвітництва є: 2. Доба Просвітництва – це:

а) Франція; б) Англія; в) Німеччина. а)ХVІ-ХVІІст; б)ХVІІ-ХVІІІст.; в)ХІХст.

3. Представниками Просвітництва у 3. Представниками Просвітництва в

французькій літературі є: в англійській літературі є:

а) Дідро, Вольтер, Руссо; а) Дідро, Вольтер, Руссо;

б) Й.В.Гете, Ф.Шиллер; б) Й.В.Гете, Ф.Шиллер;

в) Дж.Свіфт, Д.Дефо. в) Дж.Свіфт, Д.Дефо.

4. На надгробку Дж.Свіфта написана: 4. Дж.Свіфт народився і помер в:

а) анафора; б) епіфора; в) епітафія. а) Англії; б) Ірландії; в) Веймарі.

5. Ліліпути не знають в імперії : 5. Найтяжчим злочином у ліліпутів

а) шахрайства: б) вбивства; вважається:

в) жебрацтва. а) шахрайство; б) вбивство; в)крадіжка.

ІІ Р І В Е Н Ь – ЗАКІНЧИТИ РЕЧЕННЯ

1. Памфлет – це … 1. Ода – це …

2. Просвітницький реалізм – це … 2. Сентименталізм – це …

3. Твір Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера» є 3. За жанром твір Дж.Свіфта «Мандри

(чим?)… Гуллівера» є …

4. Гімном Євросоюзу є твір (який і чий)… 4. У вірші Й.В.Гете «Прометей» титан

звинувачує Зевса в …

5. Й.В.Гете є автором наукових праць з … 5. Ф.Шиллер у своїх «Листах про есте-

тичне виховання людини» вважав, що…

ІІІ Р І В Е Н Ь

Заповнити порівняльну таблицю Заповнити таблицю «Риси характеру

«Ліліпутія та Англія» (за твором Дж.Свіфта Гуллівера та в яких вчинках героя

«Мандри Гуллівера». вони проявляються» (за твором

Дж.Свіфта «Мандри Гуллівера»).

ІV Р І В Е Н Ь

Розгорнута відповідь на питання: «Які просвітницькі ідеї знайшли відображення у вірші Й.В.Гете «Прометей»?

9 клас ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

ТВОРЧІСТЬ Г.ГЕЙНЕ ТА Дж.БАЙРОНА

І ВАРІАНТ ІІ ВАРІАНТ

І Р І В Е Н Ь – Т Е С Т И

  1. 92 поезії українською мовою 1. Про Івана Мазепу створили поетичні

переклала Леся Українка зі збірки: твори:

а) Дж.Байрона «Єврейські мелодії»; а) Ю.Словацький та В.Гюго;

б) Г.Гейне «Книга пісень»; б) О.Пушкін та М.Лермонтов;

в) Г.Гейне «Подорожні картини. в) К.Рилєєв та М.Лермонтов.

2. М.Лисенко поклав на музику вірш 2. Серед видатних композиторів, які

Генріха Гейне: писали романси і музичні балади на

а) «Коли розлучаються двоє…»; вірші Г.Гейне, був українець:

б) «Не знаю, що стало зо мною…»; а) М.Колесса; б) І.Чайковський;

в) «Самотній кедр на стромині…». в) Д.Бортнянський.

3. Дж.Байрон у поемі «Мазепа» зображує 3. Вірш Г.Гейне «Не знаю, що стало зо

трагічний момент із життя шведського мною…» входить до збірки «Книга

короля Карла ХІІ: пісень»:

а) поразку в Норвегії; а) І ч. «Страждання юності»;

б) поразку під Полтавою; б) ІІ ч. «Ліричне інтермецо»;

в) загибель короля. в) ІІІ ч. «Знову на Батьківщині».

4. В основі сюжету поеми Дж.Байрона 4. Після подорожі Португалією, Грецією,

«Мазепа»: Іспанією, Албанією, Туреччиною,

а) Полтавська битва; Дж.Байрон написав поему:

б) історія життя Карла ХІІ; а) «Корсар»;

в) історія кохання героя до дружини б) «Мазепа»;

багатого польського пана. в) «Паломництво Чайльд-Гарольда».

5. Образ коня в поемі Дж.Байрона 5. Історичною основою поеми

«Мазепа» є символом: Дж.Байрона «Мазепа» є:

а) волі; бунтівної вдачі; а) «Історія Карла ХІІ» Вольтера;

б) долі; в) гармонії. б) «Філософські листи» Вольтера;

в) поема О.Пушкіна «Полтава».

6. Іван Мазепа в молоді роки був 6. ІV-а частина збірки Г.Гейне «Книга

пажем у: пісень» - «Північне море» - присвячена:

а) шведського короля Карла ХІІ; а) темі нерозділеного кохання;

б) російського царя Петра І; б) пейзажній ліриці;

в) польського короля Яна ІІ Казимира. в) співцю моря Дж.Байрону.

ІІ – ІІІ Р І В Е Н Ь

  1. Продовжити речення: 1. Продовжити речення:

«Елегія – це…» «Ліричний герой – це…»

  1. Вказати відповідності між віршем і його темою:

І варіант:

А) «Не знаю, що стало зо мною…» А) тема розлуки і туги;

Б) «Мій дух як ніч» Б) протиставлення «пихатої Англії краю,

в якому вільно дишуть груди»;

В) «Коли розлучаються двоє…» В) тема фатального кохання;

Г) «Хотів би жити знов у горах…» Г) тема зіткнення суперечливих начал

особистості.

ІІ варіант:

2. Вказати відповідності між письменником і його твором:

А) Генріх Гейне А) «Мій дух як ніч…»;

Б) Джордж Байрон Б) «Історія Карла ХІІ»;

В) Олександр Пушкін В) «Самотній кедр на стромині…»;

Г) Вольтер Г) «Полтава».

3. Назвати художні особливості 3. Визначити композицію вірша

поеми Дж.Байрона «Мазепа». Г.Гейне «Не знаю, що стало за мною…»

4.Назвати риси байронічного героя. 4. Назвати риси романтичного героя.

ІV Р І В Е Н Ь

Виписати епітети та метафори з вірша Виписати порівняння й метафори з

Дж.Байрона «Хотів би жити знов у горах» вірша Дж.Байрона «Мій дух як ніч…»

9 клас ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

ТВОРЧІСТЬ О.ПУШКІНА ТА М.ЛЕРМОНТОВА

І ВАРІАНТ ІІ ВАРІАНТ

І Р І В Е Н Ь – Т Е С Т И

  1. У вірші О.Пушкіна «Я пам’ятник собі 1. Вірш М.Лермонтова «На півночі ди-

поставив…» лунають мотиви з твору: кій…» - довільний переклад поезії:

а) Вергілія; б) Овідія; в) Горація. а) Й.Гете; б) Г.Гейне; в) Дж.Байрона.

2. Вірш М.Лермонтова «На дорогу йду 2. Відсутність конкретизації героїні та

я в самотині…» за жанром є: паралельне розгортання етапів життя

а) сонетом; ліричного героя і його почуття додає

б) монологом-роздумом; психологічної глибини віршу О.Пушкіна:

в) думою. а) «Я вас кохав…»; б) «Я пам’ятаю мить

чудову…»; в) «Все в ній гармонія…»

3. Яку проблему не висвітлено в романі 3.«Євгеній Онєгін» О.Пушкіна належить

О.С.Пушкіна «Євгеній Онєгін»: до роду літератури:

а) освіта й виховання; а) драматичного;

б) родинні стосунки; б) епічного;

в) покликання митця? в) ліро-епічного.

4. «Герой нашого часу» за словами 4.За жанром роман М.Лермонтова «Герой

М.Лермонтова, - це…: нашого часу» є:

а) портрет знайомого; а) філософським;

б) портрет, складений із пороків сучас- б) морально-психологічним;

ного йому покоління; в) історичним.

в) жахлива вигадка автора.

5. Щоденник Печоріна складається з 5. Тип «природної людини» в романі

трьох частин: М.Лермонтова «Герой нашого часу»

а) «Княжна Мері», «Бела», «Фаталіст»; представлений образом:

б) «Максим Максимович», «Тамань», а) Грушницького;

«Фаталіст»; б) Бели;

в) «Тамань», «Княжна Мері», «Фаталіст». в) Вулича.

6. Вкажіть вірш М.Лермонтова, поява 6. Які соціальні прошарки суспільства

якого стверджувала той факт, що в Ро- зображені в романі О.Пушкіна

сії зявився новий геніальний поет, Євгеній Онєгін»:

послідовник О.Пушкіна: а) столичне дворянство;

а) «Вязень»; б) столичне і помісне дворянство;

б) «Парус»; в) селяни, столичне і помісне

в) «Смерть Поета». дворянство?

ІІ – ІІІ Р І В Е Н Ь

  1. Продовжити речення: 1. Продовжити речення:

«Роман у віршах – це …» «Онєгінська строфа – це …»

  1. Назвати основні теми лірики 2. Назвати основні теми лірики

О.С.Пушкіна. М.Ю.Лермонтова.

3. Визначити проблематику роману 3. Визначити проблематику ро-

М.Ю.Лермонтова «Герой нашого ману О.С.Пушкіна «Євгеній

часу». Онєгін».

ІV Р І В Е Н Ь

Дати розгорнуту відповідь на питання:

«Чому Онєгіна можна назвати «У чому полягає трагічність образу

«зайвою» людиною? Печоріна?»

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
4
міс.
0
8
дн.
1
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!