Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Особливості адаптації та модифікації освітнього процесу в контексті інклюзивного навчання
»

тематичне планування з біології та природознавства на 2020-2021 н.р. 6 клас

Біологія

Для кого: 6 Клас

17.02.2021

223

25

0

Опис документу:
тематичне планування з біології та природознавства на 2020-2021 н.р. 6 клас за підручником Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Догаль І.В. та інш. (+інклюзія легка розумова відсталість)
Перегляд
матеріалу
Отримати код

п/п

Скоригований

Дата

Скоригована

Тема уроку (зміст)

Лабораторні дослідження

Практичні роботи

Дослідницькі практикуми

Міні - проекти

Відповідний §

Домашнє завдання:

опрацювати,

повторити

Примітка

І СЕМЕСТР

Вступ (4 год.)

1.1

01.09

Повторення. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

Біологія-наука про життя. Основні властивості живого.

Вступ. Що вивчає природознавство?

§1

2.2

01.09

Повторення. Різноманітність життя. Поняття про віруси.

Основні ознаки живої та неживої природи.

Екскурсія. Організація спостережень за природою

§2

знайти д/і

3.3

08.09

Науки, що вивчають життя.

Вода в природі та побуті.

§3

біодиктант

4.4

08.09

Методи біологічних досліджень організмів.

Властивості води (несталість форми, розширення при нагріванні й замерзанні, стиснення при охолодженні, розчинність)

§4

Демонстрування об’єктів живої природи (у тому числі на електронних носіях)

Наскрізні змістові лінії Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на формування в учнів екологічної свідомості для збереження та захисту довкілля)

Здоров’я і безпека (сприяє усвідомленню значимості безпечного здорового життєвого середовища).

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розрізняє:

об’єкти живої природи;

практикує:

метод спостереження біологічних об’єктів

оперує термінами:

- біологія, спостереження, експеримент

називає:

- основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем);

наводить приклади:

- основних груп організмів (бактерії, рослини, тварини, гриби);

- методів біологічних досліджень організмів (спостереження, опис, порівняння, експеримент)

усвідомлює:

взаємозв’язки між об’єктами природи

робить висновки:

про пізнаванність природи

оцінює значення:

біологічних знань у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо)

Тема 1. Клітина (10 год.)

5.1

15.09

Клітина-одиниця живого. Історія вивчення клітини.

Розчинні та нерозчинні речовини.

§5

скласти таблицю

6.2

15.09

Збільшувальні прилади. Практична робота 1. Будова світлового мікроскопа та робота з ним.

Прозора й каламутна вода. Очищення каламутної води. Дослід Очищення каламутної води.

§6

біодиктант

ТЕМАТИЧНА 1

7.3

22.09

Загальний план будови клітини.

Розчини. Використання розчинів.

Дослід Розчинність солі та цукру у воді

§7

скласти таблицю

8.4

22.09

Клітина рослини. Лабораторне дослідження 1. Будова клітини (листка елодеї, плоду горобини, кавуна, помідора тощо). Розчини в природі: мінеральна та морська вода. Дослід Випаровування солі з питної, мінеральної та морської води.

§7

тест

скласти таблицю

9.5

29.09

Практична робота 2. Виготовлення мікропрепаратів шкірки луски цибулі та розгляд її за допомогою оптичного мікроскопа.

Питна вода. Три стани води.

§8, ст.41-45

скласти таблицю

10.6

29.09

Будова тваринної клітини

Опади, їх види. Туман, роса, іней, хмари.

§8

скласти таблицю

11.7

06.10

Спільні ознаки рослинної і тваринної клітин

Температура води та її вимірювання. Одиниця вимірювання температури – градус.

§8

тест

12.8

06.10

Порівняння будови та функцій рослинної та тваринної клітин. Основні положення клітинної теорії.

Практична робота Вимірювання температури холодної, гарячої і теплої води, що використовується

§9, ст.33-34

біодиктант

діаграма Вена

13.9

13.10

Утворення нових клітин. Ріст клітин.

Водойми України (моря, річки, озера, водосховища).

§10, ст.38, §1-10

біодиктант

скласти таблицю

14.10

13.10

Узагальнення по темі «Вступ» «Клітина»

Водойми України (моря, річки, озера, водосховища).

ТЕМАТИЧНА 2

Демонстрування моделей, зображень (у тому числі електронних) клітин рослин і тварин.

Наскрізні змістові лінії Підприємливість і фінансова грамотність (сприяє розвитку здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розпізнає:

- на моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини та їхні складові частини;

- на мікропрепаратах рослинних клітин їхні складові;

уміє:

- налаштувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об’єкта; - виготовляти прості мікропрепарати рослинних клітин;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням

оперує термінами:

- клітина, клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії, вакуоля

називає:

- основні елементи світлового мікроскопа;

- основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем;

наводить приклади:

- складових частин клітини (клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, органели: пластиди, мітохондрії, вакуоля);

порівнює:

рослинну і тваринну клітину

робить висновок:

- клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа;

- організми мають клітинну будову;

- клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови;

усвідомлює:

- можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень;

оцінює:

внесок учених у розвиток знань про клітину;

обґрунтовує судження:

клітина – цілісний об’єкт живої природи

Тема 2. Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності (10 год.)

15.1

20.10

Бактерії-найменші одноклітинні організми.

Міні-проект. Чому скисає молоко? Корисний йогурт. Живі добрива

Значення води для людини, тварини, рослини.

§11 знайти д/і

Робота над

міні-проектами.

16.2

20.10

Шкідливі та корисні бактерії.

Використання води в побуті, промисловості, сільському господарстві.

§12,13, ст.55-56,58

біодиктант

знайти д/і

17.3

03.11

Роль бактерій у природі та житті людини.

Охорона та бережливе ставлення до води в природі та побуті.

§14, ст.63-64

тест знайти д/і

18.4

03.11

Одноклітинні еукаріоти.

Кругообіг води.

§15, ст.67

знайти д/і

19.5

10.11

Одноклітинні твариноподібні організми.

Лабораторне дослідження 2. Спостереження інфузорій. Екскурсія до найближчого водоймища.

§16, ст.72-73

заповнити таблицю

тест

20.6

10.11

Одноклітинні рослиноподібні організми.

Властивості повітря. Використання пружності повітря. Дослід Виявлення повітря в твердих тілах (цукор, цеглина)

§17, ст.79

заповнити таблицю

21.7

17.11

Колоніальні організми, перехід до багатоклітинності.

Захист міні-проектів. Міні-проект. Живі фільтри

Теплопровідність повітря і використання цієї властивості в побуті.

біодиктант

Робота над

міні-проектом.

22.8

17.11

Губка-багатоклітинний організм.

Розширення повітря при нагріванні і стиснення при охолодженні. Тепле і холодне повітря.

Дослід Повітря займає об’єм

§18,19 знайти д/і

заповнити таблицю

23.9

24.11

Багатоклітинні водорості.

Рух повітря. Вітер, його значення

§14, ст.84-88 §1-19

тест

24.10

24.11

Контрольна робота за І семестр (за завданням адміністрації)
Склад повітря: кисень, вуглекислий газ, азот.

Дослід Властивість кисню підтримувати горіння.

ТЕМАТИЧНА 3

Демонстрування мікропрепаратів одноклітинних організмів; колекцій зображень (у тому числі електронних) одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів (на прикладі вивчених).

Наскрізні змістові лінії Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на усвідомлення ролі одноклітинних в екосистемах). Здоров’я і безпека (сприяє усвідомленню небезпеки інфекційних та паразитарних захворювань). Підприємливість і фінансова грамотність (сприяє усвідомленню можливостей практичного використання одноклітинних для отримання біогумусу, біопалива тощо)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розпізнає (на моделях і фотографіях):

- одноклітинні організми (із числа вивчених);

описує:

- середовища існування та будову одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

- процеси життєдіяльності одноклітинних організмів;

порівнює за вказаними ознаками:
- будову і процеси життєдіяльності одноклітинних організмів (на прикладі вивчених);

застосовує знання:

- для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань;

- про процеси життєдіяльності одноклітинних у побуті;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом

оперує термінами:

- бактерії, одноклітинні організми, колоніальні організми, багатоклітинні організми

називає:
- середовища існування одноклітинних організмів;

- ознаки бактеріальної клітини;

наводить приклади:

- одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів без тканин;

знає:

- особливості будови одноклітинних;

розуміє:

- процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, рух)

оцінює:

- роль одноклітинних організмів в екосистемах;

усвідомлює:

- небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань

робить висновок:

- клітини можуть бути самостійними організмами

висловлює судження:

- про пристосувальне значення переходу до багатоклітинності

Тема 3. Рослини (23 год.)

25.1

01.12

Будова молодої рослини.

Значення кисню для дихання рослин, тварин, людини

§20, ст.92

26.2

01.12

Основні процеси життєдіяльності квіткової рослини.

Дослідницький практикум 1: Дослідження процесу росту вегетативних органів. Захист міні-проекту.

Домішки в повітрі (водяна пара, дим, пил). Сухе та вологе повітря.

§21, ст.96

заповнити таблицю

звіт

біодиктант

27.3

08.12

Тканини рослин.

Чисте та забруднене повітря. Боротьба за чистоту повітря.

§22,23

тест, скласти таблицю

28.4

08.12

Корінь: будова та основні функції.

Лабораторне дослідження 3. Будова кореня.

Погода. Завбачення погоди та його значення для господарської діяльності людини.

§24, ст.107-108

заповнити таблицю

тест

29.5

15.12

Кореневі системи. Видозміни кореня. Дослідницький практикум 2: Транспорт речовин по рослині.

Погода. Завбачення погоди та його значення для господарської діяльності людини.

§25, ст.112

звіт

знайти д/і

30.6

15.12

Пагін: будова та основні функції. Лабораторне дослідження 4.Будова пагона. Будова бруньки.

Температура повітря та її вимірювання.

§26, ст.116-117 знайти д/і

біодиктант

Робота над міні-проектом.

31.7

22.12

Захист міні-проекту

32.8

22.12

Узагальнення

ТЕМАТИЧНА 4

ІІ СЕМЕСТР

31 .9

11.01

Стебло-осьова частина пагона. Дослідницький практикум:3 Спостереження за розвитком пагона з бруньки

Стихійні лиха та правила поведінки під час їх виникнення (гроза, повінь, землетрус і т. д.)

§27, ст.122-123 звіт

П.§1

заповнити таблицю

32.10

12.01

Листок – бічний орган пагона. Захист міні-проекту

Корисні копалини та їх значення. Корисні копалини, що використовуються як будівельні матеріали: граніт, вапняк, пісок, глина.

§28, ст.127П.§2

тест

заповнити таблицю

33.11

18.01

Внутрішня будова листка.

Зовнішній вигляд, властивості, видобування (крейда, мармур)

§29,21, ст.132 П.§3

біодиктант

34.12

19.01

Видозміни пагона та його частин.

Горючі корисні копалини.

§30, ст.137 П.§4

біодиктант

знайти д/і

заповнити таблицю

35.13

25.01

Лабораторне дослідження 5. Будова цибулини.

Міні-проект. Рослини мандрівники.

Торф. Зовнішній вигляд та властивості (колір, горючість, вологоємкість).Утворення, видобування, використання, значення.

§20-30 П.§5

Робота над

міні-проектом.

36.14

26.01

Узагальнення по темі «Рослини» 1.

Кам’яне вугілля. Зовнішній вигляд та властивості (колір, блиск, твердість, крихкість, горючість). Утворення, видобування, використання.

П.§6

37.15

01.02

Розмноження рослин. Захист міні-проекту.

Дослід Визначення деяких властивостей горючих корисних копалин: вологоємності торфу і крихкості кам’яного вугілля

консп. П.§7

діаграмма Вена

38.16

02.02

Вегетативне розмноження рослин. Дослідницький практикум 4: Вегетативне розмноження рослин. Нафта. Зовнішній вигляд та властивості (колір, запах, горючість)

§31 звіт

П.§8

тест

знайти д/і

ТЕМАТИЧНА 5

39.17

08.02

Квітка – орган статевого розмноження. Лабораторне дослідження 6. Будова квітки. Міні-проект. Квіти і комахи.

Видобуток нафти. Продукти переробки нафти: бензин, керосин.

§32, ст.147-148 П.§9

заповнити таблицю

біодиктант

Робота над

міні-проектом.

40.18

09.02

Запилення. Запліднення.

Природний газ. Властивості газу: запах, здатність займати місце, горючість. Добування та використання газу. Правила поводження з газом у побуті.

§33, ст.152 П.§10

заповнити таблицю

41.19

15.02

Суцвіття. Міні-проект. Листопад.

Корисні копалини, з яких виробляють мінеральні добрива.

§34, ст.156

П. §11

знайти д/і

біодиктант

Робота над

міні-проектом

42.20

16.02

Насінина. Лабораторне дослідження 7. Будова насінини.

Дослідницький практику 5: Дослід. умов пророст. насінини Захист міні-проекту.

Калійна сіль. Зовнішній вигляд та властивості: колір, розчинність у воді. Видобування та використання.

§35 звіт

П.§12

біодиктант знайти д/і

43.21

22.02

Плід. Лабораторне дослідження 8. Будова плода.

Фосфорити. Зовнішній вигляд та властивості: колір, нерозчинність у воді. Видобування та використання.

§36 П.§13

знайти д/і

44.22

23.02

Рухи рослин. Захист міні-проекту.

Корисні копалини, з яких одержують метали: залізна, мідна й алюмінієва руди. Зовнішній вигляд та властивості.

§37 §20-37

П.§14

біодиктант

45.23

01.03

Узагальнення по темі «Рослини» 2.

Отримання чорних металів із залізних руд (залізо, чавун, сталь), їх використання.

П.§15

ТЕМАТИЧНА 6

Демонстрування: - дослідів, що підтверджують: фотосинтез; дихання; випаровування води; поглинання коренем води; вплив мінеральних речовин на розвиток рослин; - мікропрепаратів внутрішньої будови кореня, стебла, листка.

Наскрізні змістові лінії Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на усвідомлення ролі рослин в екосистемах). Здоров’я і безпека (сприяє усвідомленню значення зелених насаджень для створення сприятливого середовища життя). Підприємливість і фінансова грамотність (сприяє забезпеченню кращого розуміння молодими українцями практичних аспектів фінансових питань: овочівництво, садівництво, біотехнології тощо)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

описує:

- ріст і розвиток рослинного організму (розвиток рослини з насінини);

розпізнає:

- клітини, тканини та органи рослини;

- цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони;

порівнює за вказаними ознаками:

- процеси фотосинтезу та дихання;

- статеве й нестатеве розмноження;

установлює:

- біологічне значення видозмін вегетативних органів (на прикладах);

- біологічне значення суцвіть, плодів;

аналізує:

- значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування води в житті рослин

планує:

- власні спостереження будови та життєдіяльності рослини;

прогнозує:

- результати власних спостережень;

практикує:

- дослідження будови органів рослини;

- досліди, що підтверджують основні процеси життєдіяльності рослин;

уміє:

- розмножувати рослини;

- пророщувати насінини;

- фіксувати результати дослідів і досліджень;

- моделювати біологічні об’єкти та процеси;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

застосовує знання:

- для догляду за рослинами

оперує термінами:

- рослини, вегетативні органи рослини (корінь, стебло, листок, брунька), статеве розмноження рослин, нестатеве розмноження рослин, фотосинтез, живлення рослин, квітка, суцвіття, запилення, запліднення, насінина, плід

називає:

- основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);

- умови та речовини, необхідні для життєдіяльності рослин;

- умови, за яких відбувається фотосинтез;

- форми розмноження рослин (статеве, нестатеве);

наводить приклади:

- тканин, органів рослин;

- способів запилення;

- способів розмноження рослин (3-4);

- рухів рослин;

- рослин з видозмінами кореня (3-4),

- рослин з видозмінами пагона та його частин (3-4);

- рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, різними способами поширення плодів і насінин (3-4);

пояснює:

- запилення та запліднення;

характеризує:

- будову кореня, стебла, листка у зв’язку з функціями;

- бруньку як зачаток пагона;

- квітку як орган насіннєвого розмноження рослин

усвідомлює:

рослина – цілісний організм;

оцінює:

- значення фотосинтезу;

висловлює судження:

- видозміни органів рослин, різні способи запилення, поширення плодів мають пристосувальний характер

робить висновок:

- про фотосинтез як характерну особливість рослин

Тема 4. Різноманітність рослин (11 год.)

46.1

02.03

Поняття про класифікацію рослин. Міні-проект. Викопні рослини. Водорості (зелені, бурі, червоні). Лабораторне

дослідження 9. Будова зелених нитчастих водоростей.

Отримання кольорових металів з мідного колчедану (мідь), з бокситів (алюмінію), їх використання.

§44, консп.

§38

знайти д/і

П.§16

Робота над

міні-проектом

біодиктант

47.2

09.03

Мохи. Лабораторне дослідження 10. Будова моху. Відмінність чорних металів від кольорових. Практична робота. Розпізнавання чорних і кольорових металів за зразками та різноманітними виробами з цих металів.

§39,ст.176-177 П.§17

біодиктант

знайти д/і

48.3

15.03

Хвощі, плауни. Міні-проект. Як утворилося кам’яне вугілля, торф. Захист міні-проекту.

Кам’яна сіль. Зовнішній вигляд та властивості. Видобування, використання, значення в житті людини, тварини.

§40, ст.181 заповнити таблицю

П. §18

Робота над

міні-проектами

знайти д/і

49.4

16.03

Папороті. Лабораторне дослідження 11. Будова папоротей.

Охорона корисних копалин в Україні

§41, ст.185

П.§19

біодиктант

заповнити таблицю

50.5

29.03

Голонасінні. Лабораторне дослідження 12. Будова пагонів і шишок хвойних рослин.

Екскурсія до краєзнавчого музею, або до місць видобування, переробки, або використання корисних копалин (залежно від місцевих умов).

§42,ст.189-190 П.§20

заповнити таблицю

тест знайти д/і

ТЕМАТИЧНА 7

51.6

30.03

Покритонасінні (Квіткові). Захист міні-проектів.

Склад ґрунту (перегній, глина, пісок, вода, мінеральні солі, повітря).

§43, ст.193

П.§21

діаграма Вена заповнити таблицю

52.7

05.04

Практична робота 3. Порівняння будови мохів, папоротей та покритонасінних (квіткових) рослин.

Дослід Виділення повітря і води з ґрунту.

§39-43 П.§22

тест

53.8

06.04

Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури). Життєві форми рослин.

Мінеральна й органічна частини ґрунту.

§45, ст.202-203 П.§23

54.9

12.04

Рослинні угруповання.

Дослід Виділення піску та глини з ґрунту

§46 П.§24

біодиктант

заповнити таблицю

55.10

13.04

Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Відмінність ґрунтів за їх складом: піщані, глинисті, чорноземні.

консп.

П.§25

знайти д/і тест

56.11

19.04

Практична робота 4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах.

Дослід Визначення водопроникності та вологоємкості піщаних та глинястих ґрунтів.

П.§26

ТЕМАТИЧНА 8

Демонстрування представників різних груп рослин, рослинних угруповань, гербарних зразків, колекцій зображень (у тому числі електронних)

Наскрізні змістові лінії Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на усвідомлення необхідності збереження рослин та їх угруповань). Громадянська відповідальність (сприяє формуванню відповідального члена громади, суспільства, який розуміє важливість раціонального використання людиною рослинних угруповань). Здоров'я і безпека (сприяє усвідомленню значення рослин для зміцнення здоров’я). Підприємливість і фінансова грамотність (сприяє забезпеченню кращого розуміння молодими українцями практичних аспектів фінансових питань: фітодизайн, декоративні рослини, створення колекцій, сувенірів тощо)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

розпізнає:

- рослини різних груп (водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних);

- основні життєві форми рослин;

- рослини різних екологічних груп;

- основні типи рослинних угруповань;

описує:

- будову тіла водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних (на прикладі хвойних) і покритонасінних (квіткових) рослин;

- розмноження мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних (квіткових) рослин;

порівнює за вказаними ознаками:

рослини різних груп, життєвих форм тощо;

уміє:

підбирати види кімнатних рослин для

вирощування в певних умовах

оперує термінами:

- рослинні угруповання, водорості, мохи, папороті, голонасінні, покритонасінні, Червона книга України

називає:

- середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;

- групи рослин, які розмножуються спорами та насінням;

- основні життєві форми рослин; - основні екологічні групи рослин;
- основні типи рослинних угруповань; -
рідкісні рослини своєї місцевості;

наводить приклади:

- водоростей (2-3);

- мохів, хвощів, плаунів, папоротей (2-3);

- голонасінних і покритонасінних рослин (4-5);

- рослин різних екологічних груп (2-3);

- рослин різних життєвих форм (4-5);

- панівних рослин різних рослинних угруповань: лісів, степів, лук, боліт(4-5);

- пристосувань рослин до середовища існування (4-5);

розуміє:

особливості розмноження рослин спорами та насінням

робить висновок:

- будова, особливості життєдіяльності рослинних організмів - це результат їх пристосування до умов середовища;

оцінює:

- значення рослин для існування життя на планеті Земля.

висловлює судження щодо:

- нераціонального використання людиною водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;

має переконання щодо:

- необхідності збереження рослин та їх угрупувань

Тема 5. Гриби (10 год.)

57.1

20.04

Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів.

Властивості ґрунтів. Випаровування води з ґрунту.

§47, ст.218

П.§27

заповнити таблицю

діаграма Вена

знайти д/і

58.2

26.04

Особливості будови грибів.

Дослід Випаровування мінеральних солей з водної витяжки

§48 П.§28

біодиктант знайти д/і

59.3

27.04

Розмноження та поширення грибів.

Основна властивість ґрунту – родючість. Підвищення родючості (використання добрив).

§47-48

П.§29

біодиктант

60.4

11.05

Групи грибів. Макроскопічні гриби. Лабораторне дослідження 13. Будова шапинкових грибів.

Міні-проект. Гриби у біосфері та житті людини.

Місцеві типи ґрунтів: назва, значення.

§49, ст.225 П.§30

Робота над

міні-проектом.

61.5

17.05

Гриби їстівні, неїстівні, отруйні.

Обробіток ґрунту: оранка, боронування. Практична робота. Розрізнення піщаних та глинястих ґрунтів.

§50,51

П.§31

скласти таблицю знайти д/і

--.6

ущільнення

Практична робота 5. Розпізнавання їстівних та отруйних грибів своєї місцевості.

Обробіток ґрунту: оранка, боронування.

ст.249-250 П.§32

тест

62.7

18.05

Групи грибів. Мікроскопічні гриби.

Значення ґрунту. Охорона ґрунтів в Україні.

§52,53

П.§33

тест

знайти д/і

скласти таблицю

63.8

24.05

Лишайники.

Практична робота. Обробка ґрунту на шкільній ділянці.

§54 §27-54

П.§34

знайти д/і

64.9

25.05

Контрольна робота ІІ

Екскурсія до ґрунтових відшарувань або виконання ґрунтового розрізу.

П.§35

--.10

ущільнення

Захист міні-проекту.

Повторення

П.§36

Демонстрування живих об’єктів, муляжів, фотографій їстівних, отруйних, цвілевих, паразитичних грибів; лишайників.

Наскрізні змістові лінії Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на усвідомлення значення грибів та лишайників у біосфері). Здоров’я і безпека (сприяє усвідомленню небезпеки захворювань, що спричинюються грибами). Підприємливість і фінансова грамотність (сприяє забезпеченню кращого розуміння молодими українцями практичних аспектів фінансових питань: вирощування шапинкових грибів, виробництво продуктів харчування з використанням грибів тощо)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

порівнює за визначними ознаками:

- гриби і рослини;

- цвілеві та шапинкові гриби;
пояснює:

- взаємозв’язок грибів і вищих рослин;

- співіснування грибів і водоростей у лишайниках;

- роль грибів у природі;

- значення штучного вирощування грибів;

розпізнає:

- їстівні та отруйні гриби своєї місцевості;

- лишайники;

дотримується правил:

- роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням;

аналізує:

- використання людиною грибів і лишайників;

уміє:

- відрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості)

застосовує знання для:

- зберігання продуктів харчування;

- профілактики захворювань, що спричинюються грибами;

- профілактики отруєння грибами

оперує термінами:

- гриби, лишайники

називає:
- найпоширеніші види грибів своєї місцевості;

- ознаки грибної клітини;

- спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин;

- основні групи грибів за їх способом живлення;
- способи розмноження та поширення грибів;

- групи лишайників (накипні, листуваті, кущисті);

наводить приклади:

- їстівних та отруйних грибів свого краю;

- співіснування грибів з рослинами;

характеризує:

- особливості живлення грибів;

- будову грибниці, плодового тіла;

- будову лишайників

оцінює:

значення грибів і лишайників у біосфері та житті людини;

усвідомлює:

небезпеку захворювань, що спричинюються грибами

небезпеку отруєння грибами, які виросли в різних екологічних умовах зростання

Узагальнення (2 год.)

65.1

31.05

Будова та життєдіяльність організмів Віртуальна екскурсія. Різноманітність рослин свого краю. Рослинні угрупування.

Повторення

--.2

ущільнення

Екскурсія. Рослини шкільного подвір’я.

Повторення

ТЕМАТИЧНА 9

Наскрізні змістові лінії. Екологічна безпека та сталий розвиток (орієнтує на усвідомлення важливості сталого розвитку, готовності брати участь у вирішенні питань довкілля та розвитку суспільства)

Діяльність (уміння)

Знання

Ставлення

описує:

- особливості будови та життєдіяльності клітин рослин, тварин, грибів, бактерій;

порівнює:

- будову і процеси життєдіяльності основних груп організмів;

класифікує:

- організми за певними ознаками, об’єднує їх у групи

називає:

- ознаки основних груп організмів;

пояснює:

- залежність особливостей будови та життєдіяльності організмів від середовища існування

робить висновок:

- будова організмів та особливості їхньої життєдіяльності

- це результат пристосування до умов середовища

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.