ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «КЛІТИНА»

Біологія

Для кого: 6 Клас

16.05.2021

305

6

0

Опис документу:
Пропоную колегам тестовий матеріал з біології у 6 класі. Тест складено до теми - "КЛІТИНА". Питання відповідають програмному матеріалу. Матеріал доречно використовувати під час перевірки домашнього завдання.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ТЕМИ «КЛІТИНА»


Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Клітина жива, оскільки вона

А вкрита оболонкою Б мікроскопічна В дихає і живиться Г є одиницею будови

2. Головну роль у надходженні розчинів речовин у клітину відіграють

А хромосоми Б оболонка і пори В пластиди Г ядро

3. Поживні речовини надходять у клітини рослин

А із вакуоль Б із ядра В крізь клітинні мембрани Г із хлоропластів

4. Рух цитоплазми необхідний для

А утворення хлоропластів Б переміщення поживних речовин і повітря

В утворення вакуоль Г поділу клітини

5. Доповніть визначення: «Хромосоми...»

А надають кольору клітині Б передають спадкові ознаки

В забезпечують ж ивлення клітини Г містяться м іж клітинними оболонками сусідніх клітин

6. Енергією клітину забезпечує процес

А розмноження Б росту В руху Г дихання

7. Рослинна і тваринна клітина мають

А пластиди Б мітохондрії В клітинну стінку Г вакуолі з клітинним соком

8. Перед поділом цитоплазми клітин здійснюється поділ

А ядра Б вакуоль В цитоплазми Г пластид

9. Найбільше в клітині міститься

А мінеральних солей В білків Б води Г жирів

10. Найінтенсивніше цитоплазма рухається за температури

А 42 °С В -10 °С Б 37 °С Г 100 °С

11. Зберігають і передають спадкові ознаки

А білки В ДНК Б жири Г вуглеводи

12. Основою ж иттєдіяльності клітини є

А лише дихання Б лише ж ивлення В обмін речовин і енергії Г виділення

13. Першим структурним елементом, що межує в клітині із зовнішнім середовищем, є

А ядро Б клітинна оболонка В цитоплазма Г вакуоля

14. У результаті поділу утворюється

А одна клітина Б дві клітини В чотири клітини Г шість клітин

15. Пластиди містяться в клітинах

А тварин В грибів Б рослин Г бактерій

16. Хромосоми в рослинних клітинах є у

А цитоплазмі Б ядрі В мітохондрії Г вакуолі


У завданнях 17-18 установіть відповідність або послідовність.

17. Установіть відповідність м іж частиною клітини та її функцією.

Частина клітини: 1 ядро 2 вакуоля 3 хлоропласти 4 клітинна оболонка 5 лейкопласти Функція: А фотосинтез Б збереження спадкової інформації В надання форми, захист

Г містить клітинний сік Д забезпечує енергією Е запасає крохмаль

18. Установіть відповідність м іж частиною клітини та її функцією.

Частина клітини 1 цитоплазма 2 лейкопласти 3 хромопласти 4 клітинна мембрана 5 ядро Функція - А транспорт речовин між клітиною і зовнішнім середовищем Б забарвлення квітів, плодів В запас поживних речовин Г збереження спадкової інформації Д забезпечення зв’язку між усіма частинами клітини Е фотосинтез


У завданні 19- 26 виберіть ТРИ правильні відповіді із СЕМИ можливих,

позначте їх у таблиці поруч.

19.Молоді клітини, на відміну від старих

А здатні до поділу Б менші за розмірами В не здатні до поділу Г більші за розмірами

Д містять одну велику вакуолю Е не здатні до фотосинтезу Ж містять багато дрібних вакуоль

20. Поділ клітин забезпечує процеси

А фотосинтез Б розмноження В ріст Г живлення Д рух Е регенерацію Ж дихання

21. У ядрі клітини містяться: А хлоропласти Б хромосоми В хромопласті Г молекула ДНК Д мембрана Е вакуолі Ж цитоплазма

22. У молодих клітинах: А є ядра Б відсутні ядра В вакуоля займає практично весь простір

Г вакуолі дрібні Д є хромосоми Е немає хромосом Ж немає хлоропластів

23. Рослинна клітина на відміну від тваринної має: А пластиди Б клітинну оболонку

В мітохондрії Г ядро Д клітинну мембрану Е вакуолі з клітинним соком Ж цитоплазму

24. У цитоплазмі клітин містяться: А хлоропласти Б хромосоми В хромопласта

Г молекула ДНК Д ядерний сік Е вакуолі Ж клітинний сік

25. У старих клітинах: А є ядра Б відсутні ядра В вакуоля займає практично весь простір

Г вакуолі дрібні Д є хромосоми Е немає хромосом Ж немає хлоропластів

26. Позначте спільні ознаки будови рослинної та тваринної клітини.

А наявність клітинної мембрани Б наявність -клітинної оболонки В наявність пластид

Г наявність мітохондрій Д наявність вакуолей з клітинним соком Е наявність ядра

Ж наявність цитоплазми

У завданнях 27 -32 установіть відповідність або послідовність.

27. Охарактеризуйте хлоропласти.

1 Місцезнаходження

2 Забарвлення

3 Функція

А оболонка

А червоні

А запасання поживних речовин

Б цитоплазма

Б зелені

Б фотосинтез

В ядро

В безбарвні

В забарвлення плодів, квіток

28. Охарактеризуйте хромопласті.

1 Місцезнаходження

2 Забарвлення

3 Функція

А оболонка

А червоні

А запасання поживних речовин

Б цитоплазма

Б зелені

Б фотосинтез

В ядро

В безбарвні

В забарвлення плодів, квіток

29. Установіть послідовність структур під час поглинання речовин клітиною, починаючи

із зовнішнього середовища.

А цитоплазма Б клітинна мембрана В вакуоля Г клітинна оболонка

30. Установіть послідовність процесу поділу клітини.

А хромосоми розходяться до полюсів клітини Б подвоєння хромосом

В оформлення 2 ядер, поділ клітини на дві дочірніх клітини

Г ядерна оболонка руйнується, хромосоми ш икую ться в екваторіальній площині клітини

31. Установіть послідовність етапів поділу клітини.


32. Установіть послідовність етапів поділу клітини.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.