Тематичне оцінювання з тем: «Структура клітин. Принципи функціонування клітин»

Біологія

Для кого: 9 Клас

24.03.2021

158

3

0

Опис документу:
Тематичне оцінювання з тем: «Структура клітин. Принципи функціонування клітин». Дана розробка призначена для учнів 9-х класів, має два варіанти та містить 16 різнорівневих завдань. Завдання 1-6 – тестові, оцінюються в 0,5 балів (разом 3б.). У завданнях 7-12 потрібно доповнити незакінчені речення, оцінюються в 0,5 балів (3б.). 13 завдання - установити відповідність (2 бали). 14 завдання - дати визначення відповідному терміну ( 1 бал). 15-16 - дати розгорнуту відповідь.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тематичне оцінювання з тем: «Структура клітин. Принципи функціонування клітин»

ВАРІАНТ 1

Виберіть 1 правильну відповідь, оцінюється в 0,5 бала кожне

1.Укажіть назву клітини

А лейкопласт; Б сперматозоон; В паренхіма; Г хондроцит

2.Яка група організмів має прокаріотичний тип будови клітин?

А рослини; Б ціанобактерії; В гриби; Г одноклітинні водоргості

3. Що є основою клітинних мембран?

А білки; Б фосфоліпіди; В вуглеводи; Г холестерин

4. Назвіть функцію пластид

А синтез білка; Б запасання речовин; В осморегуляція; Г утворення лізосом

5. Укажіть одноклітинні організми

А хлорела; Б спірогіра; В прісноводна гідра; Г печериця

6. У грибів клітинна стінка побудована з

А хітину; Б целюлози; В пептидогліканів; Г лігніну

Доповніть незакінчені речення (по 0,5 бали кожне).

7. Назвіть немембранні органели клітин.

8. Органоїди руху представлені джгутиками і …

9. Функція рибосом - участь у синтезі …

10. Світлова фаза фотосинтезу відбувається у …

11. При фотосинтезі відбувається поглинання … і виділення …

12. Організми, здатні синтезувати з неорганічних сполук органічні речовини, які служать для них будівельним матеріалом і джерелом енергії називаються …

13. Установіть відповідність між органелами та їхніми функціями (2 бали):

1) ЕПС

а) синтез білків

2) рибосоми

б) внутрішньоклітинне розщеплення

3) лізосома

в) транспорт речовин

4) вакуоля

г) регулює осмотичний тиск у клітині

д) бере участь у формуванні каріолеми

Напишіть визначення поданого терміну

14. Що таке анаболізм? (1 бал)

Дайте розгорнуту відповідь на одне запитання (завдання на вибір), оцінюється у 3 бали

15. Поясніть, у чому полягає відмінність між рослинною та тваринною клітиною.

16. Порівняйте процеси фотосинтезу та хемосинтезу.

Тематичне оцінювання з тем: «Структура клітин. Принципи функціонування клітин»

ВАРІАНТ 2

Виберіть 1 правильну відповідь, оцінюється в 0,5 бала

1.Укажіть назву клітини

А остеобласт; Б нефрон; В хлоропласт; Г нуклеоїд

2.Яка група організмів має прокаріотичний тип будови клітин?

А археї; Б тваринпи; В лишайники; Г реброплави

3. Що є основою клітинних мембран?

А нуклеотиди; Б крохмаль; В біліпідний щар; Г глікопротеїди

4. Назвіть функцію пластид

А розщеплення білків; Б синтез ДНК; В організація цитоскелету; Г фотосинтез

5. Укажіть одноклітинні організми

А маслюк; Б улотрикс; В медуза-коренерот; Г хламідомонада

6. У рослин клітинна стінка побудована з

А хітину; Б целюлози; В пептидогліканів; Г лігніну

Доповніть незакінчені речення (по 0,5 бали кожне).

7. Назвіть одномембранні органели клітин.

8. Основні структурні компоненти клітини: оболонка, ядро і …

9. Існує два типи ендоплазматичної сітки: гладка і …

10. Темнова фаза фотосинтезу відбувається у …

11. При дихання відбувається поглинання … і виділення …

12. Організми, що використовують готові органічні сполуки як будівельний матеріал і джерело енергії називаються …

13. Установіть відповідність між характеристикою органоїдів та їх назвою (2 бали):

1) розвиваються на світлі

а) мітохондрії

2) містяться в безбарвних частинах рослин

б) хлоропласти

3) синтезують і накопичують каротиноїди

в) лізосоми

4) у них відбувається дихання

г) лейкопласти

д) хромопласти

Напишіть визначення поданого терміну

14. Що таке катаболізм?(1 бал)

Дайте розгорнуту відповідь на одне запитання (завдання на вибір), оцінюється у 3 бали

15. Назвіть основні органели рослинної клітини та вкажіть їх функції.

16. Порівняйте процеси катаболізму та анаболізму.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Вітаємо зі святом працівникі́в осві́ти

та даруємо 100 грн

кешбеку!

Кешбеком можна оплатити 50% вартості будь-яких цифрових товарів та послуг на порталі «Всеосвіта»

Отримати кешбек можна з 1 до 14 жовтня 24 жовтня та використати протягом всього місяця.