Тематичне оцінювання "Українські землі в складі Російської імперії у другій половині XIX століття"

Опис документу:
До вашої уваги пропонуються завдання для перевірки знань учнів з теми "Українські землі в складі Російської імперії у другій половині XIX століття". Документ складається з: 1) двох варіантів; 2) тестові завдання; 3) дати визначення поняттям; 3) завдання на встановлення відповідності; 4) завдання відкритого типу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Українські землі в складі Російської імперії у другій половині XIX століття

I варіант

Виберіть правильну відповідь:

 1. Укажіть роки Східної (Кримської війни)

А) 1848 – 1849 рр

Б) 1853 – 1856 рр

В) 1855 – 1860 рр

 1. Після підписання Маніфесту про скасування кріпосного права та «Положення» селяни мали об’єднуватися в:

А) організації

Б) колгоспи

В) громади

 1. У чому полягала суть земської реформи?

А) у губерніях запроваджувалось місцеве самоврядування

Б) державні селяни залишались власністю держави

В) самоврядування здійснювалось зі станового на безстанове

 1. Про яке видання йдеться в тексті?

«Мета нашого видання – всебічне й неупереджене вивчення Південноросійського краю… Загальнолюдська просвіта…буде керівною ідеєю редакції»

А) газета «Київський телеграф»

Б) журнал «Основа»

В) журнал «Громада»

 1. Коли був виданий Валуєвський циркуляр?

А) 12 січня 1861 р

Б) 10 липня 1862 р

В) 20 липня 1863 р

 1. Укажіть лідера хлопоманів:

А) Михайло Драгоманов

Б) Володимир Антонович

В) Тарас Шевченко

ПІБ ________________________________________клас________

Оцінка _________

Дайте визначення поняттям:

 1. Реформа - ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Українофільство - ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Установіть відповідність між назвою організації, громади і лідера, який її очолював

1

Українська громада

А

І. Білозерський

2

Братство тарасівців

Б

М. Драгоманов

3

журнал «Основа»

В

М. Міхновський

 1. Які положення містив Валуєвський циркуляр і як він вплинув на подальший розвиток української культури?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

Українські землі в складі Російської імперії у другій половині XIX століття

II варіант

Виберіть правильну відповідь:

 1. Коли Олександр II підписав Маніфест про скасування кріпацтва?

А) 19 лютого 1860 р

Б) 20 лютого 1961 р

В) 30 березня 1864 р

 1. Землі, які за реформою 1861 р. забирали в селян, якщо до цього вони користувалися більшим наділом, ніж тепер мали отримати у власність:

А) відрізки

Б) наділи

В) земства

 1. Внаслідок проведення фінансової реформи було створено:

А) міські думи

Б) Окружний суд

В) Державний банк

 1. Про кого йдеться в тексті?

«Для українського руху важливими були його погляди на майбутній державний устрій. Він не виступав за відокремлення України від Росії, стояв на федералістських позиціях. Однак при цьому виходив із можливості реорганізувати Російську імперію»

А) М. Міхновський

Б) В. Антонович

В) М. Драгоманов

 1. Коли було підписано Емський указ?

А) 20 липня 1863 р

Б) 18 травня 1870 р

В) 18 травня 1876 р

ПІБ ________________________________________клас____________

Оцінка _________

 1. В якому друкованому часописі було висунуто програму українського народу та узагальнені погляди громадівців. В основі програми лежали такі принципи як демократизм, федералізм, культурництво, еволюційність, соціалізм.

А) газета «Київський телеграф»

Б) журнал «Основа»

В) журнал «Громада»

Дайте визначення поняттям

 1. Монополія - _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Земства - ___________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Установіть відповідність між назвою організації, громади і лідера, який її очолював

1

Українська громада

А

І. Білозерський

2

Братство тарасівців

Б

М. Драгоманов

3

журнал «Основа»

В

М. Міхновський

 1. Яку небезпеку вбачала влада Російської імперії у розгортанні українського національного руху і які заходи вони здійснювали, щоб його зупинити? ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»