Бібліотека

Тематичне оцінювання: «Початок української революції»

Опис документу:
Тематична контрольна робота на 2 варіанти. Різнорівневі завдання з урахуванням ключових компетентностей. У тематичній контрольній роботі представлені завдання які потребують і розвивають в учнів фактологічні, хронологічні та картографічні знання та вміння.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тематичне оцінювання 2. «Початок української революції»

І варіант


1. Хто очолив Генеральний секретаріат УЦР?

А) М. Грушевський; Б) В. Винниченко; В) Д. Дорошенко; Г) С. Петлюра.

2. Які політичні погляди були домінуючими серед членів УЦР?

А) націоналістичні; Б) ліберальні; В) соціалістичні; Г) консервативні.

3. Яка подія стала причиною збройного виступу самостійників у Києві (липень 1917 р.)?

А) скликання Українського національного конгресу Б) оприлюднення УЦР Другого Універсалу

В) укладення Брестського мирного договору Г) початок корніловського заколоту в Росії


4. Визначте хронологічну послідовність історичних подій:

А) Збройний виступ самостійників

Б) Проголошення ІІІ Універсалу УЦР

В) Бій під Крутами

Г) Проголошення незалежності України

5. До якого періоду Української революції належать цитовані документи?

1) «...визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана... ми УЦР рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання...»

2) «На час до вирішення справи про місцеве врядування [Україною] Установчими Зборами... вищим органом тимчасового уряду є Генеральний Секретаріат, котрого призначає тимчасовий уряд по пропозиціям Центральної Ради...»

А) березень-квітень 1917 р. Б) липень-серпень 1917 р.

В) жовтень-листопад 1917 р. Г) листопад-грудень 1917 р.

6 . Якими цифрами на картосхемі позначені регіональні радянські республіки, утворені більшовиками на початку 1918 р. під час наступу австро-німецьких військ в Україні?

А) 1, 2, 3

Б) 1, 3, 4

В) 1, 2, 4

Г) 2, 3, 4


7. Якої умови не було в Брест-Литовському мирному договорі?

А) проголошення Української Радянської республіки; 

Б) Припинення війни між Україною та країнами Четвертного Союзу; 

В) Німеччина і Австро-Угорщина стають союзниками УНР; 

Г) Зобов’язання УНР поставляти продовольство до Німеччини.

8. Установіть відповідність між Універсалами УЦР та їхніми положеннями. (2 бали).

1. I Універсал А) «Віднині Україна стає Українською Народною Республікою. Не

віддаляючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її»

2. II Універсал Б) «Тільки широка національно-територіальна автономія України забезпечить

потреби нашого народу… Повне забезпечення прав національних меншин»

3. III Універсал В) «Віднині Українська Народна Республіка стає самостійною, від нікого

незалежною, вільною суверенною державою українського народу»

4. IV Універсал Г) «Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи

з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право».


9. Зі спогадів учасника Кримської операції 1918 р.

При таких сприяючих умовинах, як непоінформованість більшовиків та їх неуважність у справі оборони переправ, Болбочан рішив раптовим наскоком захопити залізничну переправу… Це стало можливим завдяки вмінню Болбочана передбачити дійсний етап речей у ворожому таборі, відгадувати його (ворога) психологію і моральний стан, а також дякуючи хитрощам Болбочана, оскільки Перекоп звичайним приступом… здобути було неможливо…

1) У чому автор убачав секрет військових успіхів П. Болбочана? 2) Як відбувалася Кримська операція 1918 р.?

10. Охарактеризуйте внутрішню і зовнішню політику УЦР після проголошення УНР. (2 бали).

Тематичне оцінювання 2. «Початок української революції»

ІІ варіант

1. Яка подія стала свідченням патріотизму і самовідданісті української молоді в боротьбі з більшовицькою агресією проти УНР?

А) бій на горі Маківка; Б) бій під Крутами; В) бій під Мотовилівкою; Г) бій на горі Лисоня.

2. Відновлення влади Української Центральної Ради в умовах окупації стало наслідком укладення:

А) Брестського договору; Б) Версальського договору; В) Київського договору; Г) Ризького договору.

3. Відповідно до III Універсалу УЦР, земля проголошувалася власністю:

А) народу; Б) держави; В) місцевих громад; Г) тих, хто нею володів.


4. Установіть хронологічну послідовність подій.

А) Проголошення IV Універсалу

Б) Бій під Крутами

В) Затвердження УЦР «Статуту вищого управління України»

Г) У Чигирині відбувся I Всеукраїнський з’їзд «Вільних козаків»

5. «Допомагаючи українському урядові та його боротьбі з насильниками й грабіжниками, ці війська не мають ніяких ворожих нам намірів...». Про війська яких країн ідеться у відозві уряду УНР?

А) Англії та Франції Б) Німеччини та Австро-Угорщини

В) Польщі та Румунії Г) радянських республік

6. Хто з діячів, зображених на фото, очолював делегацію Української ЦР до Петрограда?

А) Б) В) Г)


7. Який термін відповідає визначенню: «Союзна держава, яка складається з державних утворень, що мають певну юридичну і політичну самостійність – це …»?

А) Співдружність В) Федерація

Б) Автономія Г) Конфедерація

8. Установіть відповідність між історичними діячами та їхніми характеристиками.

1. М. Муравйов А) отаман Куреня січових стрільців

2. С. Петлюра Б) керівник Київської міської організації більшовиків

3. Є. Коновалець В) керівник Гайдамацького коша Слобідської України

4. Г. П’ятаков Г) керівник більшовицьких військ


9. Із Заяви Другого Українського полку ім. П. Полуботка

По проголошенні I Універсалу (ми II Універсалу не визнаємо) ми приступаємо до наведення порядку в Україні. Задля цього всіх росіян і ренегатів, які гальмують українську роботу, скидаємо силою… Коли все опануємо силою, тоді цілком підпорядкуємося Центральній Раді.

Що ви знаєте про причини, перебіг і результати виступу полуботківців?

10. Охарактеризуйте передумови, причини, рушійні сили та періодизацію Української революції

1917-1918 рр. (2 бали).





Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.