• Всеосвіта
  • Бібліотека
  • Тематичне оцінювання : «Національно –визвольна війна україн- ського народу середини XVII ст.»

Тематичне оцінювання : «Національно –визвольна війна україн- ського народу середини XVII ст.»

Опис документу:
Тематичне оцінювання : «Національно –визвольна війна україн- ського народу середини XVII ст.»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тематичне оцінювання :

«Національно –визвольна війна україн- ського народу середини XVII ст.»

8 клас. Історія України

Варіант 1

І рівень ( 0,5 бала)

1.Українська національна революція XVII ст. тривала:

а) 1648 – 1657 рр. б) 1648 – 1667 рр.

в) 1648 – 1676 рр. г) 1648 – 1659 рр.

2. Яка держава була союзником Б. Хмельницького у національно – визвольній

війні проти Речі Посполитої ?

а) Швеція б) Франція

в) Османська імперія г) Кримське ханство

3. Коли відбулася битва під Зборовом?

а) 8-9 серпня 1649 р. б) 5-6 серпня 1649 р.

в) червень – серпень 1649 р. г) 18-30 червня 1651 р.

4. Облога Жванця відбулася :

а) 11 жовтня – 5 грудня 1653 р. б) 5 вересня – 7 листопада 1652 р.

б) 4 вересня – 18 жовтня 1652 р. г) 8 жовтня – 3 грудня 1653 р.

5. У ході якої битви коронний гетьман Микола Потоцький потрапив в полон до татар?

а) Пилявцями б) Жовтими Водами

в) Корсунем г) Берестечком

6.За умовами Зборівського договору Українська гетьманська держава охоп-

лювала територію колишніх … , … , … воєводств .

ІІ рівень ( 1 бал )

7.Про яку ситуацію в Україні йдеться у листі брацлавського воєводи Адама Киселя до архієпископа Матвія Лубенського ?

« Військо наше розгромлене й розбите вщент… Раби тепер панують над нами;

зрадник засновує нове князівство… Безумна чернь радіє з того, що Хмельниць-

кий оберігає її, піддаючи вогню і мечу один лише шляхетський стан, відчиняє міс-

та, замки і, уводячи його туди, як тріумфуючого переможця, вступає в його під-данство . Київ оголосив він своєю столицею …» .

8. Хто зображений на малюнку?

а) б)

9. Установіть відповідність між органами влади та їх повноваженнями.

1. Рада при гетьманові

а) найвищий орган влади

2. Старшинська рада

б) вирішувала усі поточні справи внут-рішнього управління й закордонних від-

носин Війська Запорозького

3. Генеральний уряд

в) забезпечував матеріальне постачання армії та артилерії

4. Загальна військова рада

г) розв’язувала військові, адміністратив-ні,господарські, правові й зовнішньопо-літичні питання, її рішення були обо-в’язковими для гетьмана

д) дорадчий орган, що складався з дові-

рених осіб гетьмана

  1. - ____ ; 2 - ______ ; 3. - _____ ; 4. - _____ .

ІІІ рівень ( 2 бали )

А

Б

В

Г

1

2

3

4

10.Розмістіть події в хронологічній послідовності.

А) Облога Вінниці

Б) Березневі статті

В) Кам’янецька угода

Г) Перший молдавський похід

11. Умови Березневих статтей. ( Виберіть три правильні відповіді).

1. Скасовувався давній поділ на стани.

2. Установлювалася 60- тисячна кількість козацького реєстру.

3. Судитися українське населення мало на основі місцевих законів та звичаїв.

4. Гетьмана призначав цар.

5. Посади в адміністративному апараті заміщувалися представниками місцевого населення.

6.Податки мали збирати царські урядники.

IV рівень ( 2 бали )

12. Чи можна вважати Б. Хмельницького видатним політиком та полковод-цем? Обґрунтуйте свою відповідь.

Варіант 2

І рівень ( 0,5 бала)

1.У 1654 р. полків в Гетьманщині налічувалося:

а) 16 б) 18.

в) 20 г) 22

2. Коливідбулася битва під Пилявцями?

а) 5-8 серпня 1648р. б) 5-6 травня 1648 р.

в) 15-18 червня 1649 р. г) 11-13 вересня 1648р.

3. Коли відбулася битва під Збаражем?

а) 5 травня - 18 червня 1649 р. б) 5 серпня - 10 вересня 1649 р.

в) червень – серпень 1649 р. г) 2 липня -15 серпня 1649 р.

4. Битва під Батогом відбулася :

а) 22 – 23 травня 1652 р. б) 11 жовтня – 5 грудня 1652 р.

б) 2 вересня – 5 вересня 1652 р. г) 18 - 20 квітня 1652 р.

5. За умовами Білоцерківського договору козацький реєстр скорочувався до:

а) 30 тис. б) 15 тис.

в) 20 тис. г) 25 тис.

6.Дайте визначення поняттю:

Національно – визвольна війна українського народу середини XVII ст. – це

_____________________________________________________________________

ІІ рівень ( 1 бал )

7.Хто є автором листа ?

« Згубне полум’я так розгорілося, що не було жодного села, жодного міста, у якому

б не лунали заклики до сваволі й де б не чинилися замахи на життя й майно своїх

панів… Козацькі старшини бажають також самостійно володарювати в Україні, укладати угоди з іноземцями і сторонніми господарями і робити все, що лише зав-годно їх волі й бажанню …» .

8. Хто зображений на малюнку?

а) б)

9. Установіть відповідність між іменами історичних діячів та подіями, які

пов’язані з ними .

1. Станіслав Кричевський

а) наказний гетьман

2. Антон Жданович

б) брацлавський воєвода

3. Станіслав Лянцкоронський

в) коронний гетьман

4. Яцек Шемберк

г) чигиринський полковник

д) урядовий комісар реєстрового козацт-ва

  1. - ____ ; 2 - ______ ; 3. - _____ ; 4. - _____ .

ІІІ рівень ( 2 бали )

А

Б

В

Г

1

2

3

4

10.Розмістіть події в хронологічній послідовності.

А) Віленське перемир’я

Б) Останній молдавський похід

В) 20- тисячне польське військо вторглося на Поділля та Брацлавщину

Г) Білоцерківський договір

11. У 1649р. на Лівобережжі існувало сім полків. ( Виберіть три правильні відповіді).

1. Ніжинський.

2. Київський.

3. Корсунський.

4. Миргородський.

5. Прилуцький.

6. Черкаський.

7. Білоцерківський.

IV рівень ( 2 бали )

12. Чи можна вважати українсько - московський договір 1654р. перемогою української дипломатії ? Обґрунтуйте свою відповідь.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
0
9
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!