Тематичне оцінювання МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.

Опис документу:
Зразок тестових завдань до уроку історії в 9 класі. Завдання різного типу складності можуть бути використані, як для тематичного, так і для поточного оцінювання навчальних досягнень учнів. Можна застосовувати для одного або для декількох учасників.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тест: "09-06-МОДЕРНІЗАЦІЯ КРАЇН ЄВРОПИ ТА АМЕРИКИ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ.".

Завдання №1 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Політика держави, спрямована на захист власної економіки від іноземної конкуренції.

1)

Колоніалізм

2)

Протекціонізм

3)

Колонізація

4)

Індустріалізація

Завдання №2 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Політичне, економічне й духовне поневолення слаборозвине- них країн більш розвиненими

1)

Індустріалізація

2)

Трест

3)

Колоніалізм

4)

Протекціонізм

Завдання №3 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Система управління, за якої перевага віддається формальностям, а не змісту діяльності

1)

Охлократія

2)

Бюрократія

3)

Теократія

4)

Демократія

Завдання №4 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Монополістична стадія розвитку капіталізму

1)

Колективізація

2)

Консервитизм

3)

Імперіалізм

4)

Індустріалізація

Завдання №5 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Представники політичної течії (фракції) у РСДРП (від 1917 р. — самостійна політична партія, очолювана В. Леніним). Поняття виникло на II з'їзді РСДРП (1903 р.)

1)

Меншовики

2)

Есери

3)

Більшовики

4)

Соціал-демократи

Завдання №6 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Лідер Російської соціал-демократичної робітничої партії (РСДРП) _______ (1870—1924)

1)

Едуард Бернштейн

2)

Карл Макркс

3)

Карл Каутський

4)

Володимир Ульянов (Ленін)

Завдання №7 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Об’єднання підприємств, що здійснюють спільну комерційну діяль­ність (визначення цін, закупівля сировини, збут продукції та ін.) при збереженні виробничої та юридичної самостійності:

1)

рейхстаг

2)

концерн

3)

картель

4)

синдикат

Завдання №8 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Рух промислової буржуазії за свободу торгівлі, невтручання держави у підприємницьку діяльність, що виник в Англії наприкінці XVIII ст.:

1)

юнкерство

2)

фермерство

3)

бюргерство

4)

фритредерство

Завдання №9 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Течія громадської думки в 60-х р. ХІХ ст., що ставила перед собою завдання особистого звільнення від родинних і побутових забобонів, від тягаря вікових звичаїв, традицій, моральних норм, сліпого поклоніння авторитетам:

1)

нігілізм

2)

шовінізм

3)

антагонізм

4)

анархізм

Завдання №10 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Форма управління країною великими феодалами, що склалася в XII- XIX ст. в Японії, за якою імператор був позбавлений реальної влади:

1)

протекторат

2)

самурайонат

3)

сьогунат

4)

каганат

Завдання №11 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Урочисте проголошення Німецької імперії відбулося в:

1)

травні 1870 р

2)

жовтні 1876 р

3)

серпні 1873 р

4)

січні 1871 р.

Завдання №12 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Коли була проголошена Третя республіка у Франції?

1)

1879 р

2)

1881 р.

3)

1877 р.

4)

1870 р.;

Завдання №13 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Конституція Японії була прийнята:

1)

1878 р.;

2)

1889 р.;

3)

1868 р.;

4)

1894 р.

Завдання №14 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Перша російська революція відбулася

1)

1904-1906 рр.;

2)

1905-1908 рр.

3)

1905-1906 рр.;

4)

1905-1907 рр;

Завдання №15 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Колоніальна експансія Німеччини у 80-х рр. XIX ст. була спрямована на:

1)

Африку;

2)

Близький Схід;

3)

Європу.

4)

Латинську Америку;

Завдання №16 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

З якими державами на початку XX ст. Франція уклала союз під назвою «Антанта»?

1)

Італією та Німеччиною;

2)

Англією та Італією

3)

Росією та Англією;

4)

Англією та США;

Завдання №17 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Останнім імператором царської Росії був:

1)

Олександр ІІ;

2)

Микола І;

3)

Микола ІІ.

4)

Олександр ІІІ;

Завдання №18 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Колоніальна імперія Англії в період 1870—1914 рр. була:

1)

найменшою, поступаючись іншим колоніальним державам

2)

на початок ХХ ст. майже не залишилось жодної колонії.

3)

найбільшою у світі

4)

дорівнювала французькій колоніальній імперії

Завдання №19 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Яку назву мав політичний курс, що запроваджувався президентом США В. Вільсоном на початку XX ст.?

1)

«Америка для американців»

2)

«Справедливий курс»

3)

«Шлях істини»

4)

«Нова демократія»

Завдання №20 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

«Кривава неділя» — це :

1)

убивство народовольцями російського імператора Олександра ІІ у 1881 р.;

2)

розстріл військами мирної демонстрації у Петербурзі в 1905 р.;

3)

віроломний напад японців на російський флот у Порт-Артурі у 1904 р.;

4)

назва заходів останньої неділі місяця, започаткованих за правління російського імператора Миколи І;

Завдання №21 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

З чим був пов’язаний Панамський скандал початку XX ст.?

1)

з відставкою Ж. Буланже з посади військового міністр

2)

корупційною діяльністю чиновників з підтримки афери компанії, яка будувала Панамський канал;

3)

зі спробою французької розвідки спровокувати повстання в Пана­мі, щоб загарбати цю територію;

4)

зі спробою французьких військ здійснити інтервенцію в Панамі;

Завдання №22 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Які заходи передбачала аграрна реформа Столипіна, проведена в Росії на початку XX ст.?

1)

продаж землі за заниженими цінами або надання кредиту під низькі відсотки;

2)

руйнування селянської общини, дозвіл на приватизацію землі селя­нами, переселення на східні землі Російської імперії.

3)

укріплення поміщицького землеволодіння, заборону приватизації землі селянами, сприяння переселенню селян до міста;

4)

зміцнення селянської общини, дозвіл на приватизацію землі селя­нами, заохочення переселення до США і Канади;

Завдання №23 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Коли проводилася Столипінська аграрна реформа?

1)

1908 р.

2)

1905-1907 рр.;

3)

1906-1911 рр.;

4)

1907-1914 рр.;

Завдання №24 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Які із заходів відносяться до Столипінської аграрної реформи?

1)

утворення стану тимчасовозобов'язаних селян;

2)

запровадження викупних платежів;

3)

заборона вільного доступу до пасовищ, лук та лісів;

4)

вільний вихід селян з общин.

Завдання №25 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Яку посаду мав Петро Столипін?

1)

міністр сільського господарства;

2)

голова Ради Міністрів;

3)

міністр внутрішніх справ;

4)

голова Державної Думи.

Завдання №26 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Ідеологами нового напрямку Микола Чернишевський, Микола Добролюбов, Олександр Герцен, які пропонували розв’язати нагальні проблеми суспільно-політичного життя через народне повстання

1)

марксисти

2)

більшовики

3)

хлопомани

4)

народники

Завдання №27 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Утиски прав і негативне ставлення до якого народу отримало назву атисемітизм?

1)

українців;

2)

євреїв;

3)

поляків;

4)

росіян.

Завдання №28 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Цільна ділянка землі, що згідно із Столипінською реформою, переходила з колективної у приватну власність:

1)

угіддя.

2)

хутір;

3)

відруб;

4)

відрізок;

Завдання №29 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

«Маніфест… 19 лютого 1861 року», підписаний Олександром II проголосив про:

1)

ліквідацію кріпацтва

2)

націоналізацію

3)

розпродаж земель

4)

загальний військовий обов’язок

Завдання №30 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Земська реформа була проведена у:

1)

1872 році

2)

1864 році

3)

1861 році

4)

1882 році

Завдання №31 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Військова реформа була проведена у:

1)

1862 році

2)

1882 році

3)

1872 році

4)

1861 році

Завдання №32 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

9 січня 1905 р. святково вдягнені жителі Петербурга на чолі з священником Г.Гапоном рушили до Зимового палацу, де їх зустрів вогонь із рушниць. Понад 1 тис. вбитих і 5 тис. поранених. Ці події викликали протести по всій країні та вилилися в революцію.

1)

«Пасхальна неділя»

2)

«Трагічна неділя»

3)

«Святкова неділя»

4)

«Кривава неділя»

Завдання №33 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Під впливом революційних виступів робітників і селян похитнулась остання опора царизму — армія. Перший виступ військових стався на панцернику

1)

«Аврора»

2)

«Князь Потьомкін Таврійський»

3)

«Варяг»

4)

«Очаків»

Завдання №34 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Царський маніфест, який дарував народу громадян­ські свободи — недоторканність особи, свободу совісті, друку, зборів, союзів. Проголошувалося скликання Державної думи (парламенту).

1)

19 лютого 1961 р.

2)

17 жовтня 1907 р.

3)

17 жовтня 1905 р.

4)

19 лютого 1965 р.

Завдання №35 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Повстання населення, доведеного до відчаю голодом і злиднями внаслідок франко-прусської війни.

1)

"Кривава неділя"

2)

Опіумна війна

3)

Паризька комуна

4)

Берлінська комуна

Завдання №36 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Самоврядні частини Британської імперії зі своїми парламентом та урядом

1)

Протекторат

2)

Опіка

3)

Домініон

4)

Департамен

Завдання №37 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Злочини, пов'язані з прямим використанням посадовцями прав і можливостей, зумовлених їхнім службовим становищем, із метою власного збагачення, а також хабарництво посадовців та їхню продажність

1)

Кримінал

2)

Корпорація

3)

Корупція

4)

Кар'єра

Завдання №38 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Наприкінці XIX — на початку XX ст. економіка __________ переживала бурхливе піднесення. Завдяки постій­ному припливу іммігрантів швидкими темпами збільшувалася кількість населення. Країна вийшла на перше місце у світі за обсягом промислової продукції, технічним оснащенням і продуктивністю праці.

1)

Російська імперія

2)

Німецька імперія

3)

США

4)

Велика Британія

Завдання №39 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Що зображено на малюнку?

1)

Карикатура на розквіт корупції в США

2)

Кадри із анімаційного фільму "Спрут"

3)

Карикатура на вирубку лісів у США

4)

Карикатура на компанію Дж. Рокфеллера «Стандард Ойл»

Завдання №40 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

На початку ХХ століття в США утвердилися

1)

парламентська республіка

2)

обмежена монархія

3)

охлократія

4)

республіка президентського типу

Завдання №41 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Система окремого проживання та розвитку білого й чорного населення. (Існували школи, магазини, ресторани, кав’ярні, цілі квартали тільки для білих)

1)

фемінізм

2)

конфедерація

3)

суфражизм

4)

сегрегація

Завдання №42 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Рух за надання жінкам однакових з чоловіками виборчих прав, а також проти дискримінації жінок в цілому у політичному та економічному житті

1)

сегрегація

2)

суфражизм

3)

корпорація

4)

експансіонізм

Завдання №43 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

___________ робітники Чикаго в США розпочали загальний страйк, вимагаючи встанов­лення 8-годинного робочого дня. Поліція відкрила во­гонь по мітингуючих. Керівників страйку заарештували та засудили до смертної ка­ри. Відтоді американські робітники та робітники інших країн на згадку про цю трагедію стали відзначати День солідарності трудящих.

1)

1 травня 1886 р.

2)

1 травня 1896 р.

3)

1 травня 1912 р.

4)

1 травня 1906 р.

Завдання №44 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

У посланні Конгресу 1902 р. Т.Рузвельт заявив про готовність уряду бути проміжною ланкою між робітника­ми й підприємцями, проводити __________

1)

«нова демократія»

2)

«справедливий курс»

3)

«сегрегаційний курс»

4)

«свободний курс»

Завдання №45 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

На виборах 1912 р. переміг кандидат від демократів Вудро Вільсон, який залишався при владі до 1920 р. Він провів низку законів ліберального характеру ____________________.

1)

«стара демократія»

2)

«нова демократія»

3)

«америка для американців»

4)

«вічна демократія»

Завдання №46 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Найбільші політичні партії США

1)

ліберальна і консервативна

2)

республіканська і демократична

3)

лейбористська і консервативна

4)

ліберальна і демократична

Завдання №47 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Яку країну називали «жандармом Європи»?

1)

Австро-Угорщину

2)

Російську імперію

3)

Османську імперію

4)

Німецьку імперію

Завдання №48 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Плеханов Г., Ігнатов В. Засулич В., Дейч Л., Аксельрод П. заснували в Женеві в 1883 р. ___

1)

«Чорний переділ»

2)

«Група визволення праці»

3)

«Народна воля»

4)

«Земля і Воля»

Завдання №49 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

У лютому 1867 р. було підписано угоду, яка перетворила _____________ на дуалістичну (подвійну) монархію. Як дуалістична монархія вона проіснувала до 1918 р.

1)

Османську імперію

2)

Японську імперію

3)

Російську імперію

4)

Ав­стрійську імперію

Завдання №50 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Яку подію зображено на малюнку?

1)

Загибель "непереможної армади"

2)

Революція (переворот) Мейдзі.

3)

Саламінська битва

4)

Висадка військово-торговельної місії комодора США М. Перрі поблизу Едо

Завдання №51 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Яку подію російсько-японської війни 1904-1905 рр. зображено на малюнку?

1)

Висадка військово-торговельної місії комодора США М. Перрі поблизу Едо

2)

Затоплення російського крейсера «Варяг».

3)

Саламінська битва

4)

Загибель "непереможної армади"

Завдання №52 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Держава, яка у своєму складі має колонію називається:

1)

метрополія

2)

домініон

3)

конфедерація

4)

мандат

Завдання №53 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Система панування економічно розвинутих держав над менш розвинутими країнами називається

1)

панщина

2)

неоколоніалізм

3)

колоніалізм

4)

деколонізація

Завдання №54 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Колонія – це:

1)

територія, яка перебувала у складі економічно розвинутої держави

2)

напівзалежна територія у складі федерації

3)

невелика територія у складі конфедерації

4)

автономія у складі домініону

Завдання №55 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Найбільше селянське повстання в Китаї 50-х рр.. ХІХ ст. головним ідеологом був Хун Сю-Цюань. Представники виступали за ідею соціальної рівності та побудови «Царства рівності, справедливості і благополуччя»

1)

рух магдистів

2)

рух тайпінів

3)

рух зулусів

4)

рух бурів

Завдання №56 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

В ході англо-бурської війни 1899-1902 рр. Англія захопила території колоній:

1)

Наталь і Оранжеву республіку

2)

Наталь і Трансвааль

3)

Наталь, Оранжеву республіку і Трансвааль

4)

Оранжеву республіку і Трансвааль

Завдання №57 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Колонії Наталь, Оранжева республіка і Трансвааль в 1910 році були об’єднані в:

1)

Північно-Африканський Союз (ПАС)

2)

Східно-Африканський Союз (САС)

3)

Західно-Африканський Союз (ЗАС)

4)

Південно-Африканський Союз (ПАС)

Завдання №58 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Щоб оволодіти Ляодунським півостровом, Японія у 1904 р. розпочала війну проти:

1)

Монголії

2)

Росії

3)

Кореї

4)

Китаю

Завдання №59 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Встановіть відповідність

1)

Синдикат

1)

створення великої машинної індустрії, що виготовляє машини й обладнання та є базою для подальшого розвитку промисловості

2)

Монополія

2)

об'єднання капіталу кількох власників із подальшим отриманням прибутку та розподілом його залежно від внесеної частки

3)

Індустріалізація

3)

встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції

4)

Акціонування

4)

монополістичне об'єднання, характерною рисою якого є розподіл замовлень, закупівля сировини та реалізація готової продукції через єдину систему збуту. Члени синдикату зберігають виробничу самостійність, але втрачають комерційну

5)

монополістичне об'єднання, у ме­жах якого всі учасники повністю втрачають самостійність, як виробничу й комерційну, так і юридичну. Керує головна ком­панія або правління.

Завдання №60 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Встановіть відповідність

1)

Королева Вікторія

1)

1

2)

Імператор Мейдзі (Муцухіто)

2)

2

3)

Вільгельм ІІ

3)

3

4)

Вудро Вільсон

4)

4

5)

5

Завдання №61 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Встановіть відповідність

1)

Девід Ллойд Джордж

1)

28-й Президент США (1913–1921). Відомий також як історик і політолог. Лауреат Нобелівської премії миру 1919, присудженої за миротворчі зусилля.

2)

Жорж Клемансо

2)

Державний і політичний діяч Великої Британії, лідер ліберальної партії, прем'єр-міністр.

3)

Томас Вудро Вільсон

3)

Французький політичний і державний діяч.

4)

Сунь Ятсен

4)

Китайський революціонер та політичний діяч. Засновник Китайської Республіки. «Батько нації»

5)

122-й Імператор Японії. Символ реставрації Мейдзі, «батько» Японської імперії.

Завдання №62 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

Встановіть правильну послідовність

1)

Російсько-японська війна

2)

Франко-німецька (франко-прусська) війна

3)

Перша російська революція

4)

Відміна кріпосного права в Росії

Завдання №63 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

Встановіть правильну послідовність

1)

Перша російська революція

2)

Союз трьох імператорів

3)

Відміна кріпосного права в Росії

4)

Об’єднання ні­мецьких землі в єдину Німецьку імперію

Завдання №64 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Назвіть терміни і поняття, які відносяться до Німецької імперії

1)

Рейхстаг

2)

Панамський скандал

3)

Гюстав Ейфелем

4)

Отто фон Бісмарк

5)

Пруссія

6)

Третя республіка

7)

Антанта

Завдання №65 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Назвіть терміни і поняття, які відносяться до історії Великої Британії

1)

Лейбористська партія

2)

домініони

3)

юнкери

4)

Союз трьох імператорів

5)

Панамський скандал

6)

«Вікторіанська епоха»

7)

«Залізний канцлер»

Завдання №66 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Назвіть терміни і поняття, які відносяться до історії США

1)

«політика великого дрючка»

2)

«вікторіанська епоха»

3)

«справедливий курс»

4)

«залізний канцлер»

5)

«залізом і кров'ю»

6)

«дипломатія долара»

7)

«осідчене правління»

Завдання №67 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

7 жовтня 1879 р. ___________ та ____________ підписали союз­ний договір. У 1882 р. до цієї угоди приєдналася _________________. У результаті було створено Троїстий союз

1)

Австро-Угорщина

2)

Росія

3)

Німеччина

4)

Франція

5)

Італія

6)

Англія

7)

Іспанія

Завдання №68 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

6 травня 1873 р. __________ та ___________ підписали союзний договір. Через місяць таку саму угоду уклали з ____________. Так утворився Союз трьох імператорів.

1)

Франція

2)

Австро-Угорщина

3)

Англія

4)

Росія

5)

Італія

6)

Османська імперія

7)

Німеччина

Завдання №69 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Статус Британського до­мініону отримали всі колонії, заселені білими переселенцями:

1)

Нова Зеландія (1907 р.)

2)

Канада (1867 р.)

3)

Нігерія (1888 р.)

4)

Австралія (1900 р.)

5)

Трансвааль (1899 р.)

6)

Індія (1876 р.)

7)

Оранжевою рес­публікою (1899 р.)

Завдання №70 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Боротьба за подолання відсталості, яку вели азіатські країни, відома як пробудження Азії. Складовою цього періоду стали три революції —

1)

Революція Мейдзі (1868 р.)

2)

Сіньхайська (1911-1912 рр.)

3)

Іранська (1905-1911 рр.),

4)

Перша «опіумна» війна (1839 – 1842 рр.)

5)

Молодотурецька (1908 р.)

6)

Перша російська революція (1905-1907 рр.)

7)

Повстання сипаїв в Індії (1857 – 1858 рр.)

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
2
міс.
0
9
дн.
2
0
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!