Тематичне оцінювання ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН

Опис документу:
Зразок тестових завдань до уроку історії в 9 класі. Завдання різного типу складності можуть бути використані, як для тематичного, так і для поточного оцінювання навчальних досягнень учнів. Можна застосовувати для одного або для декількох учасників.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Тест: "09-01-ЄВРОПА В ЧАС ФРАНЦУЗЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ТА НАПОЛЕОНІВСЬКИХ ВІЙН".

Завдання №1 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Велика група людей, пов’язаних спільними традиціями і звичаями, почуттям соціальної однорідності та спільними інтересами. Її визначальними ознаками зазвичай вважають спільні мову, релігію, традиції, історію й більш­менш компактне територіальне розташування

1)

Концерн

2)

Нація

3)

Монополія

4)

Урбанізація

Завдання №2 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Процес збільшення кількості міст і населення в них та посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства

1)

Монополізація

2)

Урбанізація

3)

Коренізація

4)

Автономізація

Завдання №3 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Яку подію зображено на листівці 1830 р.

1)

Парад на честь французького короля.

2)

Відправка військ на війну

3)

Відкриття залізниці Ліверпуль — Манчестер.

4)

Страйк робітників у Манчестері

Завдання №4 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

На початку 80-х рр. XVIII ст. Франція була країною

1)

промисловою

2)

індустріальною

3)

постіндустріальною

4)

аграрною

Завдання №5 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Хто був королем Франції наприкінці XVIII ст.?

1)

Людовік XІV

2)

Людовік XVI

3)

Людовік XVII

4)

Людовік XV

Завдання №6 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

вищі станово-представницькі дорадчі збори у Франції

1)

Державна дума

2)

Генеральні штати

3)

Народне віче

4)

Сенат

Завдання №7 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

У якому році у Франції були скликані Генеральні штати?

1)

у 1774 р.

2)

у 1788 р.

3)

у 1775 р.

4)

у 1789 р.

Завдання №8 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

20 червня 1789 р. депутати Національних зборів зібралися в залі для гри в м’яч і заприсяглися, що не розійдуться, поки не підготують конституцію країни.

Ця подія вважається

1)

початком штурму Бастилії

2)

початком Великої французької революції кінця XVIII ст.

3)

закінченням Великої французької революції кінця XVIII ст.

4)

поваленням влади Людовіка VI

Завдання №9 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

докорінні зміни в розвитку яких-небудь явищ природи, суспільства або пізнання світу

1)

Реконструкція

2)

Революція

3)

Модернізація

4)

Еволюція

Завдання №10 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Зруйнування Бастилі - символ абсолютизму

1)

14 липня 1789 р.

2)

26 серпня 1789 р.

3)

9 листопада 1799 р.

4)

3 вересня 1791 р.

Завдання №11 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Хто з французьких просвітників XVIII ст. був автором теорії конституційної монархії та розподі­лу повноважень між гілками влади?

1)

Ж.Ж.Руссо

2)

Вольтер

3)

Д. Дідро

4)

Ш.Монтеск'є

Завдання №12 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

політика залякування, придушення політичних противників насильницькими методами. Використовується як засіб досягнення будь­якої мети

1)

Конвенція

2)

Декларація

3)

Терор

4)

Інтервенція

Завдання №13 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Яку подію зобразив Художник Жан­Пьєр Уель

1)

Штурм королівського палацу

2)

Узяття Бастилії

3)

Відкриття Генеральних штатів

4)

Висадка французьких військ

Завдання №14 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

26 серпня 1789 р. Установчі збори прийняли «___________________» важливий документ, в основі якого були ідеї французьких просвітителів про невід’ємні природні права людини.

1)

«Конституція прав людини і громадянина»

2)

«Конвенція прав людини і громадянина»

3)

«Унія прав людини і громадянина»

4)

«Декларація прав людини і громадянина»

Завдання №15 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

втручання однієї або кількох держав у внутрішні справи іншої держави. Інтервенція буває вій­ськова, економічна та дипломатична

1)

Міграція

2)

Інтервенція

3)

Терор

4)

Еміграція

Завдання №16 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

політика залякування, придушення політичних противників насильницькими методами. Використовується як засіб досягнення будь­якої мети

1)

Терор

2)

Міграція

3)

Інтервенція

4)

Еміграція

Завдання №17 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

був першим за кількістю голосів депутатом від Парижа, обраним до Конвенту, де став одним із лідерів монтаньярів. Прагнення побороти тиранію робило його надзвичайно жорстоким до тих, кого він вважав перешкодою на цьому ш ляху

1)

Максиміліан Робесп’єр

2)

Жан-Жак Руссо

3)

Жорж Жак Дантон

4)

Шарль-Луї Монтеск’є

Завдання №18 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

(«безштанні», «голодранці») — презирливе прізвисько міської бідноти. У період якобінської диктатури ця назва поширилася на революційно налаштованих громадян.

1)

монтаньяри

2)

санкюлоти

3)

якобінці

4)

жирондисти

Завдання №19 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

27 липня 1794 р. у Конвенті сформувалася більшість противників політики якобінців. М.Робесп’єра та його прибічників заарештували, а наступного дня стратили. Цю подію назвали

1)

санкюлотський переворот

2)

якобінський переворот

3)

брюмерський переворот

4)

термідоріанський переворот

Завдання №20 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

9 листопада 1799 р. (18 брюмера за революційним календарем) у столиці відбувся державний переворот, який став

1)

початком вторгнення англійської армії

2)

початком вторгнення німецької армії

3)

завершенням Великої французької революції кінця XVIII ст.

4)

початком Великої французької революції кінця XVIII ст

Завдання №21 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Організація державної влади в країні доби Консульства визначалася новою Конституцією

1)

1812 р

2)

3 вересня 1805 р.

3)

3 вересня 1791 р.

4)

1799 р.

Завдання №22 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

грошова сума, яку накладає держава­переможець на переможену державу або на населення захопленої території

1)

Імміграція

2)

Анексія

3)

Контреволюція

4)

Контрибуція

Завдання №23 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Кого зобразив у 1806 художник Жан-­Огюст­-Домінік Енгр

1)

Людовіка XV

2)

Максиміліана Робесп’єра

3)

Людовіка XVI

4)

Наполеона І

Завдання №24 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

Який документ зображено

1)

«Кодекс Наполеона»

2)

«Декларація прав людини і громадянина»

3)

«Кодекс прав людини і громадянина»

4)

«Конституція Наполеона»

Завдання №25 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

16—19 жовтня 1813 р. під Лейпцигом відбулася

1)

«Бородинська битва»

2)

«битва народів»

3)

«битва трьох імператорів»

4)

«битва поблизу селища Ватерлоо»

Завдання №26 ВИБІР ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ

«сто днів» — період з 20 березня до 22 червня 1815 р.

1)

правління Людовіка XVIII

2)

перебування військ Наполеона на території Росії

3)

правління у Франції без Наполеона

4)

повернення до влади Наполеона

Завдання №27 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Встановіть відповідність

1)

лібералізм

1)

сукупність ідейно-політичних течій, прихильники яких спиралися на принципи традиції та спадковості в суспільному розвитку, виступали за збереження домінуючої ролі держави й церкви в житті суспільства, не сприймали революції та радикальні реформи

2)

націоналізм

2)

ідейно-політична течія, що об’єднувала прихильників парламентського устрою, свободи приватного підприємництва й демократизації суспільного життя. Ліберали виступали за досягнення змін у суспільстві легальним (законним) шляхом за допомогою реформ і проти революцій як засобу розв’язання соціальних суперечностей

3)

консерватизм

3)

ідейно-політична течія, прихильники якої виступали за здійснення рішучих і глибоких змін у політичному й соціальноекономічному житті. Незважаючи на велику різноманітність радикальних течій (анархізм, соціалізм, комунізм тощо), їх об’єднувало негативне ставлення як до старого — станового — устрою, так і до нового — буржуазного

4)

радикалізм

4)

ідейно-політична течія, що виникла в XIX ст. та об’єднувала прихильників визнання пріоритету національного чинника в суспільному розвит ку

5)

вимушене або добровільне переселення людей до інших країн з економічних, політичних або релігійних причин.

Завдання №28 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Встановіть відповідність

1)

Міграція

1)

переселення людей, переміщення капіталів усередині країни та за її межі.

2)

Імміграція

2)

вимушене або добровільне переселення людей до інших країн з економічних, політичних або релігійних причин

3)

Еміграція

3)

в’їзд іноземців до країни на тривале або постійне проживання.

4)

Урбанізація

4)

процес збільшення кількості міст і населення в них та посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

5)

ідейно-політична течія, що виникла в XIX ст. та об’єднувала прихильників

Завдання №29 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Встановіть відповідність

1)

Емансипація

1)

звільнення від залежності, гніту; скасування обмежень, упередженого ставлення тощо. Емансипація жінок насамперед передбачала надання їм рівних із чоловіками прав у суспільному, трудовому й сімейному житті

2)

Фемінізм

2)

жіночий рух за надання жінкам рівних із чоловіками виборчих прав

3)

Міграція

3)

суспільний рух, який виступає за рівні права жінки в усіх сферах життя, захист особливих потреб жінки, що пов’язані з їхніми фізіологічними відмінностями від чоловіків

4)

Суфражизм

4)

переселення людей, переміщення капіталів усередині країни та за її межі.

5)

в’їзд іноземців до країни на тривале або постійне проживання.

Завдання №30 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:

1)

диктатура

1)

форма правління, за якої вища державна влада належить обраним на певний термін представницьким органам влади

2)

республіка

2)

монархічна держава, глава якої, як правило, носить титул імператора;

3)

імперія

3)

форма правління, за якої верховну державну владу зосереджено (цілковито, частково або номінально) в руках одноосібного глави держави — спадкового монарха;

4)

абсолютизм

4)

нічим не обмежена влада особи, класу або інших соціальних верств держави, що спирається на силу, а також відповідний політичний режим;

5)

монархія

Завдання №31 ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Установіть відповідність між назвами політичних сил в період Французької революції кінця XVІІІ ст. та їх ідейними засадами:

1)

термідоріанці

1)

учасники перевороту, в результаті якого була повалена якобінська диктатура. Назву отримали за датою перевороту згідно із новим революційним календарем. Представляли «нових багатіїв», що з’явилися в роки революції;

2)

якобінці

2)

політичне угруповання, що представляло інтереси великої буржуазії. Назву одержали від колишнього монастиря чернечого ордена, де проходили засідання; були прихильниками конституційної монархії;

3)

фельяни

3)

політичне угруповання, що представляло інтереси поміркованих буржуа­республіканців. Назву отримали від назви департаменту Жиронда;

4)

жирондисти

4)

політичне угруповання радикальних революціонерів, що представляли інтереси середньої і дрібної буржуазії. Назву отримали від місця своїх зборів у бібліотеці монастиря Св. Якоба в Парижі.

5)

бонапартисти

Завдання №32 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

Встановіть правильну послідовність

1)

Повалення монархії та встановлення республіки

2)

Термідоріанський режим

3)

Якобінська диктатура

4)

Початок революції

Завдання №33 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

Встановіть правильну послідовність

1)

прийняття «Декларації прав людини і громадянина»

2)

встановлення якобінської диктатури

3)

проголошення Франції республікою

4)

захоплення і зруйнування Бастилії

Завдання №34 ВСТАНОВЛЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ

Встановіть правильну послідовність

1)

період Консульства

2)

встановлення якобінської диктатури

3)

термідоріанський переворот

4)

проголошення Наполеона імператором

Завдання №35 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Назвіть найвідоміших французьких просвітителів

1)

Жак Тюрго

2)

Дені Дідро

3)

Вольтер (Франсуа Марі Аруе)

4)

Шарль-Луї Монтеск’є

5)

Жорж Жак Дантон

6)

Максиміліан Робесп’єр

7)

Марія-Антуанетта

Завдання №36 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Після перевороту 18 брюмера

1)

внутрішня політика була спрямована на створення твердої централізованої влади

2)

першим консулом став Наполеон Бонапарт

3)

головну роль у Директорії відігравав Поль Баррас

4)

лідерів жирондистів було страчено

5)

режим якобінської диктатури у Франції було ліквідовано

6)

вся влада у Франції опинилася в руках однієї людини

7)

розпочався наступ французької армії в Єгипті

Завдання №37 ВИБІР ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ

Підсумки Віденського конгресу

1)

Імперія, створена Наполеоном, досягла вершини своєї могутності

2)

сформувалася третя антифранцузька коаліція.

3)

під Аустерліцом (територія сучасної Чехії) відбулася «битва трьох імператорів»

4)

Франція поверталася до кордонів 1792 р. без втрати власних територій і сплачувала переможцям 700 млн франків контрибуції

5)

Утворювалося обєднане Італійсбке королівство

6)

Замість 350 німецьких державних утворень сформували 39, які разом складали Німецький союз

7)

Росія отримала колишнє Варшавське герцогство. Повертала Австрії Тернопільщину, а від австрійського імператора отримувала інші українські землі — Холмщину і Підляшшя

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ залишилося:
0
1
міс.
2
5
дн.
2
1
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!