Тематичне оцінювання «Еволюція органічного світу»

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

П. І.Б.: ______________________________ Клас: _________ Дата :_____________

Тематичне оцінювання

«Еволюція органічного світу»

І-варіант

І рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

  1. Вивчає зародковий розвиток:

А) систематика Б) ембріологія

2. Чинник еволюції за Ламарком:

А) природний добір Б) вправляння органів

3. Формою ізоляціє є:

А) екологічна Б) хімічна

4. Організми в межах популяції об’єднує:

А) хвилі життя Б) вільне схрещування

5. Крило птаха, крило метелика – це органи:

А) гомологічні Б) аналогічні

6. За якою ознакою людина належить до хордових:

А) серце Б) нервова трубка

ІІ рівень (1 бал за правильну відповідь)

7. Фотосинтез виник з появою:

А) вакуоль Б) рибосом В) мітохондрій Г) пластид

8. Органи, що подібні за будовою та походженням, але різні за функцією:

А) аналогічні Б) рудиментарні В) гомологічні Г) внутрішні

9. Формою природного добору є:

А) генетичний Б) екологічний В) стабілізуючий Г) стаціонарний

ІІІ рівень (4 бала за виконане завдання)

10. З’єднайте систематичну категорію з місцем людини в ній:

Домен, царство

Людина, Людина розумна

Тип, клас

Примати, Гомініди

Ряд, родина

Еукаріоти, Тварини

Рід, вид

Хордові, Ссавці

ІV рівень (2 бали за правильну відповідь)

11. Дайте визначення поняттям:

Еволюція – це ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Палеонтологія – це ……………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Оцінка ____________

П. І.Б.: ______________________________ Клас: _________ Дата :_____________

Тематичне оцінювання

«Еволюція органічного світу»

ІІ-варіант

І рівень (0,5 бала за правильну відповідь)

1. Утворення паразитичних видів є прикладом:

А) ароморфозу Б) загальної дегенерації

2. Еволюційні процеси, що відбуваються в популяціях виду:

А) мікроеволюція Б) макроеволюція

3. в археї виникли організми:

А) гриби Б) ціанобактерії

4. Лише людині притаманне:

А) членороздільна мова Б) емоції

5. Крило птаха, рука людини – це органи:

А) гомологічні Б) аналогічні

6. Явище, коли незахищені види схожі на захищені:

А) маскування Б) мімікрія

ІІ рівень (1 бал за правильну відповідь)

7. Шляхом досягнення біологічного прогресу є:

А) транскрипція Б) транскрипція В) видоутворення Г) дегенерація

8. Чинник еволюції за Дарвіном:

А) вправляння органів Б) дрейф генів В) біологічний прогрес Г) природний добір

9. Вивчає різноманітність живого:

А) палеонтологія Б) екологія В) ембріологія Г) систематика

ІІІ рівень (4 бала за виконане завдання)

10. З’єднайте терміни з їх визначенням:

Еволюція

Поширення організмів

Палеонтологія

Розвиток зародків

Ембріологія

Викопні рештки істот

Біогеографія

Історичний розвиток живого

ІV рівень (2 бали за правильну відповідь)

11. Дайте визначення поняттям:

Вид – це ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Антропогенез – це ……………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Оцінка ____________

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»