Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
»
Взяти участь Всі події

Тематична робота за розділом: "Українські землі у складі Речі Посполитої (16-перша половина 17 ст)"

Історія України

Для кого: 8 Клас

26.08.2019

2912

155

0

Опис документу:
Тематична робота з теми: "Українські землі у складі Речі Посполитої (16-перша половина 17 ст)" з історії України для учнів 8 класу містить різнорівневі завдання (2 варіанти по 12 запитань у кожному), форматs Microsoft Word
Перегляд
матеріалу
Отримати код
 1. Укажіть, коли Д. Вишневецьким була заснована перша Запорозька Січ.  *** 1 варіант ***

  •  А 1569 р. б1556 р в) 1574 р. г) 1576 р.

 2. Укажіть, хто з наведених історичних діячів у 1574 р. видав у Львові перші друковані книги на українських землях. 

  • А  К.-В. Острозький Б  К. Косинський

  •  В  С. Наливайко Г  І. Федоров

 3. Укажіть назву багатогалузевого феодального господарства, яке ґрунтувалося на примусовій праці залежних селян та виготовляло продукцію на продаж. 

  •  А Зимівник Б Вотчина

  • В Помістя Г Фільварок

 4. Укажіть, яке з наведених тверджень є правильним.

До передумов укладення Люблінської унії 1569 р. можна віднести:

1) прагнення литовської шляхти зрівнятися в правах із польськими шляхтичами
2) палку підтримку унії з боку литовських, українських і білоруських магнатів  

  • А Перше твердження Б Друге твердження 

  • В Обидва твердження Г Правильні твердження відсутні

 1. Укажіть, яке з наведених тверджень є правильним.

Селянсько-козацькі повстання кінця XVI ст.:

1) були першими великими організованими виступами об’єднаних сил українського селянства, козацтва й міського населення проти польсько-шляхетського гноблення й стали підґрунтям для наступних антипольських та антикатолицьких визвольних змагань українського народу, які завершилися Національно-визвольною війною
2) показали одну зі слабких сторін козацького руху — роз’єднаність реєстрового та нереєстрового козацтва та його керівництва у вирішальні історичні моменти 

  • А Перше твердження Б Друге твердження

  • В Обидва твердження Г Правильні твердження відсутні

 1. Укажіть назву зображеної пам’ятки архітектури. 

  •  А Вежа Корнякта у Львові

  •  Б Замок у селі Підгірці Львівської області

  •  В Замок XIV—XVII ст. у селі Меджибіж

  •  Г Ханський палац у Бахчисараї

 1. Укажіть назву першої надрукованої на українських землях книги. 

  •  А «Острозька Біблія» Б «Пересопницьке Євангеліє»

  •  В «Апостол» Г «Требник»

 2. Укажіть, про яку подію йдеться в наведеному уривку.
  «Ми, Сигізмунд Август, всім узагалі і кожному зокрема, кому відати належить, людям теперішнього часу і майбутніх часів оголошуємо даною грамотою таке: нам відомо, що всі чини королівства часто нагадували славної пам’яті батькові нашому Сигізмундові, королю польському, і просили його на сеймах і в інших випадках, щоб завершено було те з’єднання, або унія Великого князівства Литовського з королівством Польським…»
   А Укладення Городельської унії Б Укладення Кревської унії

  •  В Укладення Люблінської унії Г Укладення Берестейської унії 

 3.  Укажіть назву міста, де було засновано навчальний заклад, про який йдеться в уривку.
  «Першим ректором школи був письменник Г. Смотрицький, викладачами — видатні тогочасні українські та зарубіжні педагоги-вчені… За її зразком діяли пізніші братські школи у Львові, Луцьку, Володимирі-Волинському. Вихованцями школи були: відомий вчений і письменник Мелетій Смотрицький, гетьман Петро Сагайдачний та інші, пізніші видатні церковні та культурні діячі».

  •  А Чернігів Б Київ В Острог Г Переяслав

 4. Установіть хронологічну послідовність подій суспільно-політичного життя українських земель у XVI ст.

  • А Видання Другого Литовського статуту

  • Б Укладення Люблінської унії

  • В Спорудження фортеці на о. Мала Хортиця — першої Запорозької Січі

  • Г Виділення козацтву в управління території із центром у м. Трахтемирів

А

Б

В

Г

1

2

3

4

10.Установіть відповідність між зображенням пам’ятки образотворчого мистецтва або архітектури та характеристикою суспільно-культурного розвитку українських земель у другій половині XVI ст., яку вона ілюструє. 

1 2 3 4

   • А Поширення братського руху

   • Б Початок книгодрукування

   • В Розвиток іконопису

   • Г Піднесення книжкового малярства

А

Б

В

Г

1

2

3

4

11. Виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих.

Укажіть, які твердження відповідають умовам Люблінської унії.

  •  А Ведення Польщею та Литвою спільної зовнішньої політики

  •  Б Зрівняння у правах православного й католицького духовенства

  •  В Об’єднання Польщі й Литви в єдину державу — Річ Посполиту

  •  Г Перехід Волині, Київщини й Брацлавщини до складу Польщі

  •  Д Запровадження Польщею та Литвою спільного законодавства

  •  Е Визнання «руської мови» державною мовою Речі Посполитої

  •  Ж Надання автономії українським землям у питаннях судочинства

 1. Укажіть, коли було укладено Зборівський договір, за умовами якого під *** 2 варіант *** владу гетьмана переходили Брацлавське, Київське та Чернігівське воєводства. 

 А 1649 р. Б 1648 р. В 1653 р. Г 1651 р.

 1. Укажіть, як називалося козацтво, що було офіційно визнане польським урядом і перебувало на службі в Речі Посполитій. 

  •  А Реєстрове Б Низове

  •  В Бунчукове Г Значкове

 2. Прочитайте уривок зі статті Т. Хинчевської-Геннель і визначте, що характеризує дослідниця.
  «Ситуація в Речі Посполитій внаслідок багатьох помилок, вчинених щодо козацтва, православ’я, а також унії, недооцінювання наростаючих десятиліттями проблем призвели до спалаху повстання під проводом Хмельницького. Козаччина рішуче виступила проти унії, навіть іноземні спостерігачі не мали жодних сумнівів, що “козаки борються за волю, за релігію”».
    А Наслідки укладення Берестейської унії

 Б Причини укладення Люблінської унії

 В Наслідки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. 

 Г Причини козацького повстання 1591—1596 рр.

 1. Укажіть, хто з наведених історичних діячів був одним із ватажків козацького повстання 1637—1638 рр., який після запеклого бою під Жовнином із залишками свого війська перейшов на територію Московської держави. 

А Д. Гуня Б М. Дорошенко В М. Жмайло  Г Я. Острянин

 1. Укажіть, яку історичну назву отримали описані в уривку події.
  «На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська; із півночі й від сходу московські.., а з півдня набігали турки й татари. До того ще Україна розділилися на дві частини: Лівобережну й Правобережну (від ріки Дніпра). На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — другого».

А Руїна Б Хмельниччина В Коліївщина Г Великий згін

 1. Укажіть офіційну назва Гетьманщини в російських документах, яка набула поширення у XVIII ст. і почала використовуватися для позначення всіх українських земель. 

А Військо Запорозьке Б Україна В Малоросія Г Слобожанщина

 1. Укажіть, які історичні події були покладені в основу твору Т. Шевченка, уривок із якого наведено.

Як та хмара, гайдамаки

Умань обступили

Опівночі; до схід сонця

Умань затопили;

Затопили, закричали:

«Карай ляха знову!»

Покотились по базару

Кінні narodowі;

Покотились малі діти

І каліки хворі.

Ґвалт і галас. На базарі,

Як посеред моря

Кровавого, стоїть Гонта

З Максимом завзятим.

Кричать удвох: «Добре, діти!

Отак їх, проклятих!

А Повстання під проводом С. Палія  Б Повстання на чолі з Верланом

В Рух опришків Г Коліївщина

 1. Укажіть, які губернії були створені на Правобережній Україні після входження українських земель до складу Російської імперії. 

  • А Харківська, Катеринославська, Полтавська

  •  Б Харківська, Чернігівська, Полтавська

  • В Катеринославська, Херсонська, Таврійська

  •  Г Київська, Подільська, Волинська

 2. Укажіть назву мандрівного народного музичного лялькового театру, що виник наприкінці XVI — на початку XVII ст. 

А Вертеп Б Інтермедія В Містерія  Г Бастіон

 1. Установіть послідовність перебування при владі гетьманів, портрети яких зображено. 

  а

  б

  в

  г

  1

  2

  3

  4

 2. Установіть відповідність між хронологічними межами та подіями історичного періоду 

   • 1 1702—1704 рр. А Національно-визвольне повстання під проводом С. Палія

   • 2 1708—1721 рр. Б Гетьманування І. Скоропадського

3 1722—1727 рр. В Діяльність Правління гетьманського уряду

   • 4 1734—1750 рр Г Діяльність Першої Малоросійської колегії

а

б

в

г

1

2

3

4

Виберіть три правильні відповіді із семи запропонованих.

12.Які з наведених пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва були створені в другій половині XVIIІ ст.?

А б в

г

д

е

є

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.