Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Тематична контрольна робота з біології для учнів 9 класів на тему «МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ»

Біологія

Для кого: 9 Клас

28.03.2020

794

12

0

Опис документу:
Тематична контрольна робота з біології для учнів 9 класів на тему «МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ». Завдання різнорівневі. представлено три варіанти. Розраховано для учнів, які навчаються за програмою стандарт.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

9 клас

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

«МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ»

Варіант – 1

І рівень

Укажіть правильну відповідь.

1. (0,5 б.) В живих організмах в найбільшій кількості присутні хімічні елементи:

а) P, K, H, N;

б) O, C, Na, K;

в) O, C, H, N;

г) Fe, O, C, H.

2. (0,5 б.) Термін «біологія» запропонував:

а) К. Лінней;

б) В.І. Вернадський;

в) Ж.Б. Ламарк;

г) І.І. Мечников.

3. (0,5 б.) До складу нуклеотидів молекули РНК входять:

а) рибоза;

б) тимін;

в) дезоксирибоза;

г) урацил.

4. (0,5 б.) Вчення про біосферу створив:

а) А. Теслі;

б) В.І. Вернадський;

в) С.Г. Навашин;

г) І.М. Буланкін.

5. (0,5 б.) До мікроелементів відносяться:

а) I, Cu, Br, Zn;

б) C, O, N, H;

в) Ca, Na, P, S;

г) C, Fe, Si, O.

6. (0,5 б.) Серед нітратних основ молекули ДНК немає:

а) тиміну;

б) цитозину;

в) гуаніну;

г) урацилу.

7. (0,5 б.) До жиророзчинних вітамінів належать:

а) вітамін Е;

б) вітамін РР;

в) вітамін D;

г) вітамін В12.

8. (0,5 б.) Мономером нуклеїнових кислот є:

а) нуклеозид;

б) амінокислота;

в) нуклеотид;

г) нітратна основа.

ІІ рівень

9. Дайте визначення наступним термінам (2 б.):

Комплементарність –

Ендемічні захворювання –

10. Установіть відповідність між методами біологічних досліджень та їхніми характеристиками (2 б.):

1) порівняльний метод

2) експериментальний метод

3) статистичний метод

4) історичний метод

а) забезпечує більш глибоке, ніж інші методи дослідження, розкриття сутності біологічних явищ;

б) ґрунтується на збиранні, вимірюванні й аналізі інформації;

в) ґрунтується на спостереженні, що дає можливість аналізувати й описувати особливості біологічних систем;

г) дозволяє шляхом зіставлення вивчати подібність і відмінність організмів та їхніх частин;

д) з’ясовує закономірності появи та розвитку біологічних систем, становлення їх структури та функцій.

ІІІ рівень

Розв’яжіть вправи

11. (1 б.) Однин з ланцюгів молекули ДНК має такий порядок нуклеотидів:

АЦГ–ТАГ–ЦТА–ГЦГ–ААЦ–ГЦА–ТАГ–ТТЦ

Напишіть порядок нуклеотидів в комплементарному ланцюзі.

12. (3 б.) Фрагмент першого ланцюга ДНК має такий нуклеотидний склад:

ГГГ—ЦАТ—ААЦ—ГЦТ...

Визначте:

1) Послідовність нуклеотидів у відповідному фрагменті другого ланцюга.

2) Довжину фрагмента ДНК.

3) Масову частку (у %) кожного нуклеотида у фрагменті ДНК.

9 клас

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

«МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ»

Варіант – 2

І рівень

Укажіть правильну відповідь.

1. (0,5 б.) Правило відповідності нітратних основ ДНК відкрив:

а) Л. Полінг;

б) Дж. Уотсон;

в) Ф. Крік;

г) Е. Чаргафф.

2. (0,5 б.) Клас органічних сполук, до яких відносяться стероїди:

а) вуглеводи;

б) білки;

в) ліпіди;

г) нуклеїнові кислоти.

3. (0,5 б.) Солодкий смак мають наступні органічні сполуки:

а) полісахариди;

б) моносахариди;

в) білки;

г) ліпіди.

4. (0,5 б.) До ультрамікроелементів відносяться:

а) Ca, O, Zn, U;

б) Au, Be, Ag, Se;

в) Ra, K, Ca, Au;

г) Fe, Be, Mg, O.

5. (0,5 б.) До водорозчинних вітамінів належать:

а) вітамін К;

б) вітамін С;

в) вітамін В2;

г) вітамін А.

6. (0,5 б.) Які з вказаних нітратних основ є комплементарними:

а) А–Г;

б) Т–Г;

в) Ц–А;

г) А–Т.

7. (0,5 б.) Амінокислоти, які організм тварин та людини не може синтезувати, називаються:

а) основними;

б) незамінними;

в) замінними;

г) сульфуровмісними.

8. (0,5 б.) До основних класів органічних сполук відносяться:

а) мінеральні солі;

б) вода;

в) вуглекислий газ;

г) вуглеводи.

ІІ рівень

9. Дайте визначення наступним термінам (2 б.):

Транскрипція –

Денатурація –

10. Установіть відповідність між йоном та його біологічним значенням (2 б.):

1) Сl

2) Fe3+

3) I

4) Ca2+

а) забезпечує проведення нервових імпульсів, підтримує осмотичний тиск у клітині, стимулює синтез гормонів;

б) входить до складу гормонів щитоподібної залози, впливає на обмін речовин;

в) входить до складу гемоглобіну, міоглобіну, кришталика та рогівки ока, бере участь у синтезі хлорофілу; забезпечує транспортування кисню до тканин та органів;

г) у рослин входить до складу оболонки клітин, у тварин – до складу кісток і зубів, активізує зсідання крові;

д) є компонентом шлункового соку у вигляді хлоридної кислоти, активізує ферменти.

ІІІ рівень

Розв’яжіть вправи

11. (2 б.) Поліпептид складається з 10 амінокислот, розміщених у такій послідовності:

глн—про—ала—сер—мет—тре—асп—глі—асн—гіс.

Визначте структуру іРНК, яка кодує даний поліпептид.

12. (2 б.) До складу білка входить 800 амінокислот. Визначте довжину гена, який кодує синтез цього білка?

9 клас

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

«МОЛЕКУЛЯРНИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЯ»

Варіант – 3

І рівень

Укажіть правильну відповідь.

1. (0,5 б.) Уперше нуклеїнові кислоти описав:

а) Й.Ф. Мішер;

б) Т.Х. Морган;

в) Г.Р. Тревіранус;

г) М. Уїлкінс.

2. (0,5 б.) Неполярні, нерозчинні у воді речовини називаються:

а) гідрофільні;

б) амфіфільні;

в) кристалогідрати;

г) гідрофобні.

3. (0,5 б.) До макроелементів відносяться:

а) Ca, Zn, S, P;

б) Ag, Au, Ni, Co;

в) K, Na, O, H;

г) Fe, Cu, Zn, Mg.

4. (0,5 б.) До складу нуклеотидів молекули ДНК входять:

а) рибоза;

б) тимін;

в) урацил;

г) дезоксирибоза.

5. (0,5 б.) Прогестерон і тестостерон належать до:

а) білків;

б) ліпідів;

в) вуглеводів;

г) вітамінів.

6. (0,5 б.) Укажіть, який рівень організації живої матерії за ієрархічним принципом є найвищим:

а) молекулярний;

б) біосферний;

в) популяційно-видовий;

г) тканинний.

7. (0,5 б.) Мономерами білків є:

а) амінокислоти;

б) нуклеотиди;

в) фосфоліпіди;

г) глікопротеїди.

8. (0,5 б.) До моносахаридів відносяться:

а) сахароза і рибоза;

б) фруктоза і мальтоза;

в) глюкоза і галактоза;

г) глікоген і хітин.

ІІ рівень

9. Дайте визначення наступним термінам (2 б.):

Реплікація –

Полімери –

10. Установіть відповідність між назвами структур білка та їхніми характеристиками (2 б.):

1) первинна

2) вторинна

3) третинна

4) четвертинна

а) спосіб спільного упакування декількох поліпептидних ланцюгів;

б) кількість і послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюгу;

в) спосіб відновлення втрачених раніше водневих зв’язків;

г) спосіб упакування первинної структури в альфа-спіраль або бета-шар;

д) спосіб упакування альфа-спіралі у просторову глобулу.

ІІІ рівень

Розв’яжіть вправи

11. (2 б.) Фрагмент одного з поліпептидних ланцюгів ферменту підшлункової залози (рибонуклеази) складається з 9 амінокислот:

глі—асп—про—тир—вал—про—вал—гіс—фен.

Визначте будову ділянки іРНК, яка кодує цей поліпептидний ланцюг.

12. (2 б.) Фрагмент одного з ланцюгів ДНК має наступну послідовність нуклеотидів:

ЦАА–ТАТ–АТЦ–ТГГЦЦТ…

Визначте:

1) Послідовність нуклеотидів у відповідному фрагменті другого ланцюга.

2) Довжину фрагмента ДНК.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.