Тема жіночої долі в поемах Т. Шевченка "Катерина" та "Наймичка"

Українська література

Для кого: 9 Клас

09.09.2020

776

13

0

Опис документу:
У конспекті уроку показана гірка жіноча доля у творах Т. Шевченка "Катерина" та "Наймичка". Показано, який життєвий вибір зробила кожна з героїнь. Наведено перелік питань для бесіди за репродукцією картини "Катерина" та за ілюстрацією картини до поеми "Наймичка".
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема. Тема жіночої долі в поемах Т. Шевченка «Катерина» та «Наймичка».

Мета: розкрити ідейно-художній зміст творів «Катерина» та «Наймичка», охарактеризувати образи-персонажі поем у їхньому порівнянні; розвивати культуру зв’язного мовлення, уміння висловлювати власну думку щодо прочитаного; виховувати шанобливе ставлення до жінки, почуття відповідальності за свої вчинки.

Тип уроку: урок-дослідження.

Обладнання: тексти творів «Катерина» і «Наймичка», мультимедійні презентації, репродукція картини Т. Г. Шевченка «Катерина».

Методи і прийоми роботи: слово вчителя, бесіда, дослідницька робота в групах, усна зв’язна розповідь учнів, асоціювання, вікторина «Назва твору», «Незакінчене речення».

Учні повинні знати: зміст виучуваних творів, тему, ідею та жанр, поняття поема, ліричний відступ.

Учні повинні вміти: характеризувати образи, посилаючись на текст, порівнювати їх, давати власну оцінку, визначати тему, ідею та жанр творів, роль ліричних відступів, пояснювати особливості назви поем.

Епіграфи: Такого полум’яного культу материнства, такого апофеозу

жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть, ні в

одного з поетів світу.

М. Рильський

У нашім раї на землі

Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим

Т. Шевченко

Перебіг уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми й мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності.

Тарас Шевченко охопив своїм генієм усі царини духовного й соціального буття українців. Поет висвітлив найпотаємніші порухи душі простої людини, розкрив її глибину й велич. Сьогодні ми перегорнемо ще одну сторінку творчої спадщини Кобзаря, присвячену жінці-матері.

Мати з дитинкою завжди була для Т. Шевченка найсвітлішим образом, уособленням краси, ніжності й благородства. Чи не тому крилатими стали слова поета:

У нашім раї на землі

Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Вікторина «Назва твору». Пригадайте назви творів, у яких змальовано образ жінки-матері.

 1. Пречистій ставила, молила,

Щоб доля добрая любила

ЇЇ дитину… («І виріс я на чужині….»)

 1. Там матір добрую мою

Ще молодую – у могилу

Нужда та праця положила. («Якби ви знали, паничі…»)

 1. Розповила, нагодувала,

Попестила, і ніби сном,

Над сином сидя, задрімала. («Сон» («На панщині шеницю жала»))

 1. Опухла дитина, голоднеє мре,

А мати пшеницю на панщині жне. («Сон» («У всякого своя доля…»))

 1. Поклала мати коло хати

Маленьких діточок своїх… («Садок вишневий коло хати…»)

 1. Дитя моє! Мій синочку,

Нехрещений сину!

Не я тебе хреститиму

На лиху годину. («Наймичка»)

 1. Ледве встала, поклонилась,

Вийшла мовчки з хати,

Осталися сиротами

Старий батько й мати. («Катерина»)

 1. І на оновленій землі

Врага не буде супостата,

А буде син, і буде мати

І будуть люде на землі. («І Архімед, і Галілей…»)

ІV. Опрацювання нового матеріалу.

Асоціювання. Занотуйте асоціації до слова кохання.

Учитель. Серед творів, у яких показана гірка жіноча доля, особливе місце посідає «Катерина» Тараса Шевченка, присвячена В. А. Жуковському в пам’ять 22 квітня 1838 року, дня викупу поета з кріпацтва. Поема написана в 1838 році, а надрукована в «Кобзарі» 1840 року.

Через декілька років після написання «Катерини» Тарас Григорович знову повертається до цієї теми, але висловлює її вже в іншому емоційному ключі. «Наймичка» написана ще в період «трьох літ» (1845), проте вперше надрукована в 1847 році, коли поет перебував на засланні. Оскільки твори Т. Шевченка друкувати було заборонено, видавець, П. Куліш, вдався до хитрощів: у передмові до видання він зазначив, що поему, автор якої невідомий, випадково виявлено у якоїсь панночки.

Бесіда за змістом творів з елементами аналізу.

 1. Якими ви уявляєте Катерину та Ганну? Намалюйте словесний портрет. Які деталі та кольори використаєте?

 2. Де народили героїні своїх немовлят? Опишіть їхній душевний стан.

 3. Чому материнство було для Катерини та Ганни не щастям та радістю, а соромом і ганьбою?

 4. Доля Шевченкових героїнь вирішена вже на початку твору. Знайдіть і зачитайте ці пророчі передбачення.

(Заховаюсь, дитя моє,

Сама під водою,

А ти гріх мій спокутуєш

В людях сиротою,

Безбатченком!..

Дитя моє!

Я була багата…

Не лай мене, молитимусь,

Із самого неба

Долю виплачу сльозами

І пошлю до тебе.)

 1. Головні героїні поем поставлені в рівні умови, проте кожна обирає свій шлях. Простежте мотиви, що зумовили життєвий вибір Катерини та Ганни. Відштовхуючись від Шевченкового «У всякого своя доля», на основі порівняння зробіть узагальнення, оцініть доленосні рішення кожної з героїнь. Скористайтеся поданою схемою.

Гріх через довірливість

Катерина

Ганна

народила сина, батьки вигнали з дому, просить милостиню, розчарувалася в коханому, покинула сина з відчаю, вчинила самогубство

підкидає сина, наймається на роботу, знаходиться завжди біля дитини, страждає, приховуючи материнство, розкриває таємницю перед самою смертю

 1. Чи стало життя Ганни спокутою для неї за вчинений переступ?

 2. Чому для Ганни було важливим хоча б на смертному ліжку зізнатися Маркові у своєму материнстві?

«Займи позицію»

Кому ви більше симпатизуєте – Катерині чи Ганні? Чому?

Учитель. Особливістю Шевченкових творів є наявність ліричних відступів, за якими поступає сам автор, його ставлення до своїх героїв, до зображуваного загалом. Знайдіть ці ліричні відступи й проаналізуйте їх.

Висновок. У «Катерині» Тарас Шевченко змалював трагедію жінки-покритки, а в «Наймичці» -- трагедію жінки-матері. Саме це й підкреслює Іван Франко у статті ««Наймичка» Т. Шевченка»: «Катерина – натура проста, палка, вразлива, ошукана москалем, відіпхнута, у своїм тяжкім горі вона думає тільки про себе, покидає дитину на шляху, а сама шукає на своє горе ліків – у воді під льодом.

Наймичка – натура безмірно глибша, чуття в неї не тільки живе, але сильне та високе, любов до дитини така могутня, що перемагає все інше, заслонює перед нею ввесь світ, примушує забути про саму себе, віддати все своє життя не для хвилевої покути, але для довгої жертви на користь своєї дитини».

 1. Пояснити особливості назви творів. Чому «Наймичка», а не «Мати» або «Мати-наймичка»? (Ганна зробилася наймичкою після того, як стала матір’ю. Т. Шевченко свідомо не виніс слово «Мати» в заголовок поеми. Тут захована не від читача (бо ми з прологу знаємо про материнство), а від сина Ганнина таємниця (з волі автора й відповідно до ідейного змісту твору). Отже, у заголовку поеми один із секретів поетичної майстерності Т. Шевченка.

«Поміркуй. Обґрунтуй». Робота в групах.

І група – визначити тему, ідею, основну думку та жанр твору «Катерина».

ІІ група – визначити тему, ідею, основну думку та жанр твору «Наймичка».

Порівняльна характеристика Катерини та Ганни.

Простежити й узагальнити спільне та відмінне в образах Катерини та Ганни. (Скласти «Кола Вена»).

Учитель. У 1842 році Т. Шевченко намалював картину «Катерина», яка не є ілюстрацією до поеми, а самостійним твором. На ній зображено повернення Катерини в село після прощання з офіцером – цього епізоду в поемі немає.

Бесіда за репродукцією картини.

 • Зіставте опис героїні в поемі із зображенням на картині. Де автор досягнув бідьшої правди?

 • Які деталі допомагають розкрити головну думку?

(Селянин-ложкар, зображений на передньому плані, сповнений суму та співчуття до Катерини, але в його очах бачимо осуд.

Постать пана-офіцера на другому плані, у затіненій частині картини. Порівняно з величною постаттю Катерини він виглядає мізерним. Таке зображення передає контрасність образів.

Відламана гілочка – це пряма паралель із долею героїні, яка відійшла від звичаю свого народу, батьківських традицій.

Колоски жита і пшениці, що лежать на дорозі й будуть потоптані людьми, -- це доля героїні).

Бесіда за ілюстрацією картини до поеми «Наймичка».

 • Який епізод поеми проілюстрував художник?

 • Як у цій сцені передано трагедію матері й сина?

 • Розкрийте роль композиції, кольорів у зображенні єдності, нерозривності обох персонажів.

V. Підсумок уроку.

Бесіда.

 • Чи актуальною є тема життя жінки-покритки в наш час?

 • Якщо громада або держава надають підтримку матерям-одиначкам, чи може це компенсувати відсутність батька для дитини?

Учитель. Поема написана в 1845 році, але тема материнства і сім’ї залишається вічною і святою. «Сімейне життя, патріархальне і сумирне, -- то найбільша святість», -- писав Іван Франко.

Щороку 2000 дітей в Україні стають сиротами в перші хвилини життя. Матері, покидаючи своїх немовлят, називають об’єктивну, як їм видається, причину. Вони не думають, що з часом будуть мучитися самі, а їхні діти поневірятися.

Наш поет-земляк Микола Тимчак створив під враженням морального злочину однієї з учениць Дубнівського культосвітнього училища «Пісню покинутого немовляти».

Мамочко, ненько, моя матусю,

Я ще маленьке, та иаю душу.

Серце хутенько б’є кулачком:

Як я – без тебе? Як я – без татка?

Я ще не вмію слова стулити –

Ані проклясти, ані прстити!

Що ж ти не любиш мене ні крихти?

Я ж за тобою не можу бігти.

Я твоя рання самотня пташка,

Крильця з пелюшок вирвати важко.

Аби розбити своє нещастя,

Я ще не вмію з гніздечка впасти.

Станеш фатоньку білу вдягати –

Я пташенятком влечу до хати,

Буду світити пам’яті свічку

У твою чорну шлюбную нічку.

А як заснете під рушниками,

Я потихеньку ляжу між вами –

І твоє серце хапну у жменьку –

Мчуся, матусю, мчуся, рідненька!

Не відречешся кревнрго болю.

Я ж тобі, мамцю, витопчу долю:

Ніжками тупці, ніжками тупці –

І простягаю… до тебе руці.

Нехай ніколи голос покинутого немовляти не благає у вас захисту й порятунку.

Рефлексія.

Чого навчив мене сьогоднішній урок?

«Незакінчене речення».

 • Я сьогодні замислився…

ІV. Домашнє завдання.

За поемами Т. Шевченка «Катерина» й «Наймичка» написати твір-роздум на одну з тем:

 • «Любов і материнство»

 • «Гріх і його спокута»

 • «Батько і мати в житті дитини».

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.