Тема: Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів з-, (зі-, с-), роз-, без-.

Опис документу:
Мета: навчальна – навчити евфонічних правил, пояснити закони уподібнення звуків української мови; розвивальна – розвивати фонематичний слух, мовне чуття, пам’ять, увагу; виховна – виховувати повагу до таких моральних якостей, як людяність і доброта. Тип уроку – вивчення нового матеріалу; Методи та прийоми: робота з підручником, вправи, бесіда, слово вчителя.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Урок № 65-66

Тема: Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Вимова префіксів з-, (зі-, с-), роз-, без-.

Мета:

навчальна – навчити евфонічних правил, пояснити закони уподібнення звуків української мови;

розвивальна – розвивати фонематичний слух, мовне чуття, пам’ять, увагу;

виховна – виховувати повагу до таких моральних якостей, як людяність і доброта.

Тип уроку вивчення нового матеріалу;

Методи та прийоми: робота з підручником, вправи, бесіда, слово вчителя.

Обладнання: підручник.

Міжпредметні та міжмистецькі зв’язки: література, фольклор.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, граматика.

Використана література:

  1. Українська мова (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи – Київ: Видавничий дім Освіта 2015.

  2. Українська мова: підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ.: Генеза, 2013.

Хід уроку

  1. Організаційний момент.

  2. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Перевірка домашнього завдання

Тест-експрес «Закінчити речення» (взаємоперевірка)

1. Фонетика – це розділ мовознавства, який вивчає…(звуки)

2. Орфоепія – це розділ мовознавства, який вивчає ..(вимову звуків)

3. В українській мові всього налічується звуків мови – 38.

4. З них голосних – 6.

5. З них приголосних – 32.

6. Завжди позначають два звуки літери (щ «ща» і ї «ї»)

7. Не позначає звука літера (ь, «м’який знак»)

8. Буквосполучення дз і дж позначають два звуки … (на межі префікса і кореня) 9. Букви я, ю, є, позначають два звуки (на початку слова чи складу)

10.Букви у словах подвоюються, а звуки – (подовжуються)

11. Подовження у транскрипції позначається знаком.. (двома крапками)

12 Завжди м’яким в українській мові є приголосний звук [ й ]

  1. Повідомлення теми уроку, мотивація навчальної діяльності

Учитель: на попередніх уроках ми вже дізналися, що не існує повної спів відповідності звук і букв. І досить часто не збігається звучання слів з їх правописом. Це призводить до помилок у написанні. Мабуть, про це не знав неуважний хлопчик Петрик, який, записуючи на дошці прислів’я, припустився аж двох помилок:

Лехко каска мовиться, та вашко діло робиться.

- Чи бачите ви помилки цього хлопчика?

Отже, щоб і ми не припускалися подібних помилок, запишіть тему нашого уроку. На уроці ми дізнаємося про те, які саме приголосні звуки записуються не так, як звучать, і навчимося перевіряти їх правопис.

1. Вправа-спостереження:Чи збігається правопис цих слів із їх звучанням:

[ н′ і х т′ і ] [ п о д р у з′ ц′ і ] [ б о р о д′ б а ] [ л е х к о ] ? (Дитина на дошці записує слова орфографічним записом.

  1. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Як правило, у середині та у кінці слів дзвінкі приголосні (пригадаймо: буде гоже ґедзю в джазі) вимовляються чітко (стежка, мороз).

Лише дзвінкий [Г]приголосний оглушується [лехко]. Подібне трапляється із глухими, які стоять перед дзвінкими: слово боротьба звучить як [ б о р о д′ б а ].

Хоча ми й добре знаємо, що префікси роз, без в українській мові пишуться лише з літерою З, але перед глухими вони звучать глухо : [ б еи с п еи р е ч н о].

Свистячі так само впливають на шиплячі (пригадаймо: ще їжджу) : дочці

[ д о ц′: і].

Уподібнення за м’якістю, тобто наступний м’який пом’якшує попередній [п’іс′н′а]

А щоб не помилятися в правописі, потрібно змінювати слово так, щоб після сумнівного приголосного з’явився голосний.

1.Дзвінкі оглушуються.

2.Глухі стають дзвінкими.

3. Префікси роз, без звучать перед глухими з с.

4.Шиплячі звучать як свистячі.

5.Відбувається уподібнення за м’якістю.

Орфоепічна хвилинка. ( Учні разом з учителем проговорюють ці слова)

Легко - [лехко]

Полегкість – [полеихк’іс’т’]

Вогко - [ вохко]

Нігті - [н’іхт’і]

Кігті - [к’іхт’і]

Дьогтю – [д’охт’у]

Практичне закріплення вивченого матеріалу.

1.Бері…ка, стру…ка, кі…тистий, ми….тіти, поле…шення, моло…ьба, хо…ьба, мабу….ь (має бути), ко…ьба.

2.Читання слів, дотримуючись правил орфоепії.

Воркотлива голубка, срібна ложка, тяжкий рюкзак, смішний анекдот, низька призьба, надійна подружка.

3.Перепишіть прислів’я. Подані у транскрипції слова запишіть орфографічно і поясніть спосіб перевірки. (Робота біля дошки)

1. У [ к н и з ц і ] кохайся – розуму набирайся. 2. Молодому тепліше в [ c о р о ц′: і], ніж старому в каптані. 3.Хто збився з дороги, той радий і [c т е з′ ц′ і]

4. Сухий березень, теплий квітень, [ в о х к и й ] май – буде хліба урожай.

Фізкультхвилинка

Встали рівно біля парт.

Починаємо наш старт.

Руки вгору, руки вниз.

Подивились пильно скрізь.

Піднялись, понагинались

І здоровими достались.

Головою покрутили

І тихенько всі присіли.

Виконання вправ із підручника

ЗАВДАННЯ

1. Прочитайте, чітко вимовляючи виділені слова. Назвіть слова з уподібненням приголосних.

Легко нам працюється, так, немов танцюється. (В. Бичко) Праця — не ганьба, хоч імолотьба. (Нар. творч.) Не рубай берізки — в неї бризнуть слізки. (В. Бичко) Гримить експрес на перегоні, мигтять пунктирами вагони. (П. Перебийніс) У книжці кохайся — розуму набирайся. (Нар. творч.) Хто трудиться, той менше журиться. (Нар. творч.) Своя земля й під нігтями славна, аби гарно родила. (Нар. творч.)

2. Перекладіть словосполучення з російської мови українською.

Просьба товарища. Пробираться по тропинке. Жидкий кисель. Когти хищника. Уход за ногтями. Лёгкое упражнение. На мягкой подушке. По дорожке домой. Рассказать подружке.

3.Перепишіть речення, вставляючи пропущені букви, поясніть правопис. Підкресліть орфограму «Літера, яка позначає приголосний звук, що уподібнюється».

Класичні вишивки настилом на мере..ці зберігаються в музеях Сумщини. (Із довідника) Неспалимий дух пр..роди в кожній гіло..ці живе. (П. Перебийніс) Віт..р прозорий мене во..ким торкає кр..лом. (М. Рильський) А десь на гор..зонті дви..тять громи. (П. Перебийніс) І раптом бачить диво: сад зацвів буйним квітом, а джмелик з бджілкою укупо..ці на квіто..ці сидять. (Із газети)

4.Запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Поясніть написання слів.

Спалахнули зорі, запахло во..кістю. (М. Хвильовий) Досталося ж і Катерині Лук’янівні за ту моло..ьбу… (За Т. Шевченком) Зустріли ми їх на во..залі і одразу зіштовхнулись з зацікавленими оченятами. (Із газети) «Та соловей — все ж таки найкраще»,— було написано в кни..ці. (Г. Х. Андерсен)

Міні- диктант

Українська пісня – душа нашого народу. У ній відбита його нелегка доля і боротьба за волю. Нею серце втішається, на ній родина тримається.

  1. Закріплення вивченого на уроці

Самостійна робота.

Правильно запишіть слова, обравши з дужок відповідну букву. Доберіть перевірочне слово. З двома-трьома словами складіть речення.

Про(с,з)ьба, боро(т,д)ьба, допомо(г,х)ти, бері(з,с)ка, ді(ж,ш)ка, во(г,х)кий, ко(с,з)ьба, дьо(г,х)тю, сте(ж,ш)ка, рі(д,т)кий.

  1. Підсумок уроку

  2. Домашнє завдання § 29, впр. 233

4

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.