Тема: Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

Біологія

Для кого: 7 Клас

31.03.2021

237

1

0

Опис документу:
Мета: сформувати в учнів поняття виділення, виявити особливості видільної системи основних систематичних груп тварин; проаналізувати еволюційні зміни видільної системи у тварин;розвивати допитливість, пізнавальний інтерес, удосконалювати навички роботи з підручником, додатковими джерелами інформації, розвивати логічне та критичне мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема: Виділення, його значення для організму. Органи виділення тварин.

Мета: сформувати в учнів поняття виділення, виявити особливості видільної системи основних систематичних груп тварин; проаналізувати еволюційні зміни видільної системи у тварин;розвивати допитливість, пізнавальний інтерес, удосконалювати навички роботи з підручником, додатковими джерелами інформації, розвивати логічне та критичне мислення; виховувати дбайливе ставлення до природи.

Методи та методичні прийоми: розповідь, бесіда, демонстрація, складання опорного конспекту, робота з підручником.

Обладнання: підручник з біології 7 клас, авт. Соболь, робочі зошити, презентація, мультимедійне забезпечення.

Основні поняття та терміни: виділення тварин, сечовидільна система, протонефридії ,метанефридії, сеча, зелені залози.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Хід уроку:

1.Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

2. Актуалізація опорних знань учнів

Біологічна гра «Так чи ні» (вчитель ставить запитання учням)

1.Транспорт речовин –це сукупність процесів, що здійснюють в організмі перенесення різних сполук для забезпечення його життєдіяльності. (Орієнтовна відповідь учнів –Так)

2.Кров — це рідка сполучна тканина що складається лише з плазми. (Орієнтовна відповідь учнів —Ні, вона складається також з форменних елементів)

3. Еритроцити ссавців округлі, двоввігнуті, та мають ядро. (Орієнтовна відповідь учнів —Ні,вони без’ядерні)

4. Вперше кровоносна система з’явилась у кільчастих червів. (Орієнтовна відповідь учнів –Так)

5. Колір крові тварин дещо відрізняється, правда чи ні? (Орієнтовна відповідь учнів –Так).

6. Велике коло кровообігу — це рух крові від шлуночка до правого передсердя. (Орієнтовна відповідь учнів –Так).

7. Плазуни мають 2 камерне серце з неповною перегородкою. (Орієнтовна відповідь учнів —Ні, вони мають 3 камерне серце з неповною перегородкою).

8. У всіх хребетних кровоносна система незамкнена. (Орієнтовна відповідь учнів —Ні, вона замкнена).

9. Риби мають замкнену кровоносну систему. Серце у них двокамерне. У серці венозна кров. (Орієнтовна відповідь учнів –Так).

10.Замкнена кровоносна система характерна для кільчастих червів, головоногих молюсків та хребетних. (Орієнтовна відповідь учнів –Так).

3.Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Між будь-яким живим організмом і зовнішнім середовищем постійно відбуваються процеси обміну речовин і енергії. У процесі обміну організм отримує воду і речовини, необхідні для побудови і відновлення структурних елементів клітин і тканин. А також у ньому утворюються продукти розкладу, які можуть бути шкідливими для організму, тому їх необхідно видаляти. У цьому процесі виділення задіяні не тільки спеціалізовані органели одноклітинних тварин, але й цілі органи та системи органів хордових тварин.

Отже сьогодні ми розглянемо як тваринний організм позбавляється надлишку води, солей, непотрібних речовин, що утворились у процесі життєдіяльності; та зрозуміємо, як працюють органи виділення у різних груп тварин.

4.Вивчення нового матеріалу.

Розповідь вчителя.

У процесі обміну речовин в організмах тварин постійно утворюються речовини які можуть бути шкідливими для них. Саме тому тваринам потрібно постійно видаляти їх з організму .Для цього в їхньому організмі є спеціальна видільна система.

Виділення тварин — це сукупність процесів, що здійснюються з допомогою спеціальних органів та забезпечують виведення з організму надлишку води, кінцевих продуктів обміну, солей та отруйних речовин, що потрапили в організм або утворилися в ньому (запис у зошити).

Видільна система у тварин може бути представлена такими типами органів: (запис у зошити)

-протонефридіями

-метанефридіями

-зеленими залозами

-видільними трубочками

-нирками.

Із організму тварин виводяться кінцеві продукти окислення( вуглекислий газ та вода); надлишок води та солей; отруйні сполуки, що надійшли до організму з їжею або утворилися під час реакцій; кінцеві продукти обміну білків; чужорідні речовини(отрутохімікати).

Розглянемо більш детально типи органів виділення у тварин.

Розповідь вчителя, складання з учнями опорного конспекту в зошитах.

У процесі еволюції тваринного світу органи виділення зявилися на досить пізніх етапах. У губок та кишковопорожнинних таких органів немає і виділення кінцевих продуктів обміну речовин з організму відбувається шляхом дифузії через поверхню тіла.

Перші спеціалізовані органи виділення зявилися у плоских червів. Вони мають назву протонефридії.

Протонефридії – це розгалужені канальці, які відкриваються на поверхні тіла порою (запис у зошити).

У кільчастих червів органами виділення слугують метанефридії. Вони мають вигляд трубок, що одним кінцем відкриваються в порожнину, а протилежним кінцем — назовні.

Органами виділення наземних безхребетних тварин ( павукоподібних,комах) є видільні трубочки або мальпігієві судини( від 1 до кількох сотень). Кожна судина відкривається в кишечник на межі середньої та задньої кишок, а інший кінець сліпо замкнений і омивається гемолімфою.

Молюски

Одна або дві нирки біля навколосерцевої сумки, яка заповнена кров'ю та з'єднана з нирками спеціальними протоками – целомодуктами. Із нирок речовини, видалені з крові, з навколосерцевої сумки спрямовуються по протоках і виводяться через пори в мантійну порожнину.

Ракоподібні

Антенальні, або зелені залози в передній частині голово грудей, які відкриваються назовні видільними порами біля основ довгих вусиків. Шкідливі та непотрібні речовини із крові потрапляють спочатку в ці залози і накопичуються в них, а потім рухаються по каналах і виділяються назовні через пори.

У хребетних тварин видільна система — це парні вторинні нирки (видаляють із крові шкідливі продукти обміну речовин у розчиненому стані, в середині нирки є близько 1 млн. ниркових канальців, які щільно контактують з густою сіткою капілярів і витягують з них розчинені шкідливі речовини), від кожної нирки відходить сечовід (через сечоводи із нирок видаляється сеча — розчинені у воді шкідливі продукти обміну речовин).

Сеча - продукт життєдіяльності тварин, що утворюється нирками завдяки процесам фільтрації й секреції.

Риби

Стрічкоподібні парні первинні нирки містяться по обидва боки вздовж хребта, сечоводи, у кісткових риб сечовий міхур та сечовий отвір. Шкідливі продукти обміну речовин і вода можуть виділятися через зябра.

Земноводні

Компактні парні первинні нирки у формі бобів і розміщені по обидва боки від поперекового відділу хребта, два сечоводи, сечовий міхур. Шкідливі продукти обміну речовин і вода можуть виділятися через зябра у личинок та шкіру в дорослих особин. Сечоводи та сечовий міхур відкриваються в клоаку.

Плазуни

Компактні парні вторинні нирки у формі бобів і розміщені по обидва боки від поперекового відділу хребта, два сечоводи, сечовий міхур.

Птахи

Компактні парні вторинні нирки у формі бобів і розміщені по обидва боки від поперекового відділу хребта, два сечоводи.

Ссавці

Компактні парні вторинні нирки у формі бобів і розміщені по обидва боки від поперекового відділу хребта, два сечоводи, сечовий міхур, сечівник з отвором. Шкідливі продукти обміну речовин і вода можуть виділятися через потові залози (забезпечує також охолодження тіла), видих, екскременти кишечника.

Нирки - органи видільної системи тварин, що видаляють із крові шкідливі та непотрібні продукти обміну речовин.

Робота з підручником — опрацювати стр 167. Виписати у зошити форми виділення які є у тварин.(обговорення)

Форми виділення:

  1. Розчинення продуктів обміну й видалення разом з сечею

  2. Ізолювання продуктів обміну

  3. Перетворення продуктів обміну в нешкідливі.

5.Узагальнення та систематизація знань.

Дайте відповіді на запитання:

  1. Що таке виділення?

  2. Наведіть приклади речовин, що виводяться з організму тварин

  3. Яке основне значення виділення у тварин?

  4. Які органи виділення вам відомі? Яким тваринам вони характерні?

6.Підведення підсумків уроку

Вчитель разом з учнями роблять наступні висновки:

1)Виділення тварин — це сукупність процесів, що здійснюються з допомогою спеціальних органів та забезпечують виведення з організму надлишку води, кінцевих продуктів обміну, солей та отруйних речовин, що потрапили в організм або утворилися в ньому.

2) Видільна система у тварин може бути представлена такими типами органів: протонефридіями, метанефридіями, зеленими залозами, видільними трубочками, нирками.

3) Нирки - органи видільної системи тварин, що видаляють із крові шкідливі та непотрібні продукти обміну речовин.

4) Сеча - продукт життєдіяльності тварин, що утворюється нирками завдяки процесам фільтрації й секреції.

5) Форми виділення у тварин: розчинення продуктів обміну й видалення разом з сечею, ізолювання продуктів обміну, перетворення продуктів обміну в нешкідливі.

7.Повідомлення домашнього завдання.

Опрацювати § 38, виконати впр 1 стр 168, вивчити конспект в зош.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.

Нещодавно завантажили