Тема уроку:"Аналітичне дослідження повісті "Гобсек"Бальзака

Опис документу:
Мета: розпочати аналітико-інтерпретаційне дослідження тексту шляхом "слідом за автором"; ; дослідити художні методи та прийоми, використані Бальзаком для художньої реалізації втілення авторського задуму повісті "Гобсек".

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Тема уроку: Аналітичне дослідження повісті «Гобсек»Бальзака.

Мета: розпочати аналітико-інтерпретаційне дослідження тексту шляхом "слідом за автором"; ; дослідити художні методи та прийоми, використані Бальзаком для художньої реалізації втілення авторського задуму повісті "Гобсек".

1.Слово вчителя. Ми знаємо, що в художньому тексті все залежить від автора, навіть якщо він працює над створенням реалістичної художньої моделі. Маємо перш за все з'ясувати, які композиційно-стильові засоби використовує Бальзак для створення художньої моделі суспільства і людини у повісті "Гобсек", як вони підпорядковані реалізації авторського задуму — показу влади золота.

  1. Бесіда з унями. Яку форму й чому Бальзак обирає для написання повісті "Гобсек"? (Це оповідь в оповіді). Назвіть оповідачів твору. (Автор-оповідач, Дервіль і сам Гобсек). Як ви вважаєте, з якою метою Бальзак поставив між Гобсеком і читачем автора і Дервіля? (Прагнучи якомога правдивіше відтворити людину в соціумі, Бальзак дає начебто подвійне зображення своїх персонажів: з точки зору суспільства і з точки зору самої людини. Дервіль був знайомий з Гобсеком впродовж 16 років, він його знає як ніхто. Крім того, професійно, як адвокат, він пов'язаний зі справами сім'ї де Ресто. Зрозуміло, що читач матиме більшу довіру до безпосереднього свідка і учасника подій, ніж до сторонньої людини, навіть якщо вона — автор). Створіть композиційну схему повісті. (Див. додаток № 1 до цього уроку).

  • Чиїми очима ми бачимо Гобсека у повісті? (Очима Дервіля, очима його жертв, очима самого Гобсека). Як ви вважаєте, чия оцінка героя є найбільш об'єктивною? Чому точку зору самого Гобсека потрібно сприймати критично? (Гобсек засліплений золотом. Його цікавлять інші тільки через гроші. Навіть якщо у ньому на мить зароджуються якісь людяні порухи душі, він негайно ж їх придушує).

  • Які художні засоби використовує автор для зображення головного героя? (Портрет, мова героя, його дії і вчинки, розповідь про самого себе, стосунки з іншими людьми, опис помешкання, думки героя, промовисте ім'я Гобсек — у перекладі "глитай" (укр.), "живоглот" (рос), художні домінанти і деталі, характеристики Гобсека іншими.)

3.Дослідницька робота у динамічних групах

Учням пропонується об'єднатись у динамічні групи й виокремити з тексту повісті цитати, які є підтвердженням вищезазначених художніх засобів створення образу Гобсека (до 5 хвилин самостійна робота у групах). В результаті перевірки виконання завдання має бути колективно створена схема-опора "Художні засоби створення образу Гобсека в однойменній повісті Оноре де Бальзака"

4. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу

Для творів Бальзака характерна ускладнена композиційна структура, коли він вводить різні за змістом сюжетні лінії, пов'язані між собою авторським задумом. Спираючись на повість "Гобсек", доведіть, що така композиційно-сюжетна модель відкривала перед письменником нові можливості в зображенні й дослідженні сучасного йому суспільства.

  • Письменник використовує й прийом протиставлення різних художніх світів та діаметрально протилежних персонажів (антагоністів). Наведіть приклади з повісті "Гобсек". (Світ багатства — світ злиднів. Порядність — зіпсутість (Фанні Мальво — Анастазі де Ресто), гіпернако-пичення та гіпермарнотратство (Гобсек — Максим де Трай) тощо). Доведіть, що Бальзак використовує стереоскопічність художнього зображення. Спробуйте це зробити, визначивши межі художнього простору і часу (хронотопу) повісті "Гобсек". (Деталізація й широта охоплення зображуваного).

  • Бальзакові притаманна типізація у художньому зображенні світу й людини. Наведіть приклади. (Гобсек — тип скупого, Анастазі де Ресто — тип марнотратниці, Максим де Трай — тип руйнівника-аморала й таке інше).

  • Важливими аспектами художнього методу Бальзака є так звана "бальзаківська пристрасть" та художня) домінанта. Наведіть приклади за повістю "Гобсек". ("Баль-заківською пристрастю" охоплені Гобсек, Анастазі де Ресто, Максим де Трай. Художньою домінантою не тільки "Гобсека", а й усієї "Людської комедії" є влада золота).

  • Головний принцип Бальзака — дослідження людини у соціумі. Система образів "Людської комедії" покликана, за словами Бальзака, "вимірювати" всю силу зв'язків вузлів, скріплень, котрі таємно зрощують один факт: іншим". Система образів дозволила Бапьзаку, за словами літературознавця Д. Затонського, "створити цілий світ, і світ цей належить одночасно його епосі й усім епохам взагалі Схематично встановіть взаємозв'язки у системі образів повісті "Гобсек". Спробуйте визначити місце кожного з героїв у композиційно-сюжетній картині твору.

Розподіліть персонажі за принципом пріоритетності (головні, другорядні, епізодичні).

5. Домашнє завдання:

Дібрати з тексту цитати, що підтверджують всевладність золота у сучасному авторові світі. Записати їх у робочі зошити.

Спробувати створити за текстом повісті схему-опору "Неординарність і багатогранність образу Гобсека в однойменній повісті О. де Бальзака".

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!