Тема: Склад. Основні правила переносу. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

Опис документу:
Мета: навчальна – поглибити знання п’ятикласників щодо складу й наголосу; удосконалювати вміння правильно переносити слова з рядка в рядок; навчити школярів користуватися орфоепічним словником та словником наголосів; формувати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, правильно наголошувати слова; дати поняття про орфоепічну помилку;

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

Конспект уроку з української мови 5 клас

Урок № 56, 59

Тема: Склад. Основні правила переносу. Наголос. Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично)

Мета:

навчальна – поглибити знання п’ятикласників щодо складу й наголосу; удосконалювати вміння правильно переносити слова з рядка в рядок; навчити школярів користуватися орфоепічним словником та словником наголосів; формувати вміння ділити слова на склади, визначити склади відкриті й закриті, наголошені й ненаголошені, правильно наголошувати слова; дати поняття про орфоепічну помилку;

розвивальна – розвивати вміння звуко-буквеного аналізу, порівнювати одні букви, звуки з іншими та робити висновки, розвивати вимовну та слухову культуру, дикцію;

виховна – виховувати повагу до таких моральних якостей, як людяність і доброта.

Тип уроку вивчення нового матеріалу;

Методи та прийоми: робота з підручником, вправи, бесіда, слово вчителя.

Обладнання: підручник.

Міжпредметні та міжмистецькі зв’язки: література, фольклор.

Внутрішньопредметні зв'язки: лексикологія, граматика.

Використана література:

 1. Українська мова (Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи – Київ: Видавничий дім Освіта 2015.

 2. Українська мова: підручник для 5 класу загальноосвіт. навч. закл. / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – Київ.: Генеза, 2013.

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 2. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Перевірка домашнього завдання § 25, впр. 198.

Фронтальне опитування.

— що таке фонетика, орфоепія, орфоргафія, звук, склад?

— скільки є звуків в українській мові?

— назвати кількість голосних;

— скільки приголосних звуків в українській мові?

— скільки звуків у певному слові (яма, спокій, ступінь)

— назвати звуки, які складаються з двох букв; (дж, дз)

— назвати букви, що завжди позначають два звуки; (я, ю, є, ї, щ)

— проговорити алфавіт;

— чи всяке поєднання звуків буде словом?

 1. Повідомлення теми уроку, мотивація навчальної діяльності

 2. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Робота з підручником . Опрацювання теоретичного матеріалу § 26, 27.

Виконання вправ із підручника 200, 202 (усно), 203 (усно); 211, 215, 216.

Самостійна робота.

Запишіть слова, вставляючи пропущені букви та розподіляючи на два стовпчики: І — з літерою г; ІІ — з літерою ґ.

Дзи..а, ..рудень, ..рецький, ..удзик, ..умовий, ..осподар, ..азда, одя.., ..ілка, ..роно, я..ода, ..онт, а..рус, ви..ляд, ..отель.

Проблемне запитання

• Що робити коли не можемо правильно визначити наголос у слові? ( слід скористатись словником)


Не бійтесь заглядати у словник,

Це пишний яр, а не сумне провалля.

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка й Даля. М. Рильський

 Слово вчителя.

Склад — це частина слова, яку вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Склад утворюється тільки з голосного звука або поєднанням голосного з одним або кількома приголосними.

За кількістю складів слова бувають

односкладовідвоскладові та багатоскладові. Наприклад: яр, я-вір, я-ру-га.

2)   Відкриті та закриті склади.

Склад, що закінчується голосним звуком, називається відкритим. Наприклад: ме-ло-ді-я. Склад, що закінчується приголосним звуком, називається закритим. Наприклад:аб-зац.

3)   Наголос. Подвійне наголошення. Словник наголосів.

Наголос — це виділення посиленням голосу певного складу в слові. В українській мові наголос вільний, тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади.

Існують слова з подвійним наголошенням. У словниках наводять обидва наголоси, наприклад: зАвждИпОмИлка. Серед словників України одним із найважливіших є словник наголосів української літературної мови.

4)   Логічний наголос.

Логічний наголос — це виділення посиленням голосу та підвищенням тону найважливішого в реченні за змістом слова або сполуки.

5)   Правила переносу.

Слова з рядка в рядок переносимо за складами. Проте не можна плутати правила поділу на склади з правилами переносу. Треба пам’ятати:

 • одна буква не переноситься й не залишається в попередньому рядку;

 • не можна розривати буквосполучень дждз, які позначають на письмі один звук; якщо дждз не становлять одного звука, їх можна розривати;

 • не можна розривати буквосполуки йоьо;

 • не розриваються абревіатури: УАПЦМАГАТЕ;

 • при перенесенні прізвищ не можна залишати на попередньому рядку ініціали або інші умовні скорочення.

Згідно з орфоепічними нормами, голосні звуки в наголошених складах вимовляють виразно й чітко.

Орфоепічні правила обов’язкові для всіх. Порушення їх вважається відхиленням від правильної літературної вимови, тобто орфоепічною помилкою. Орфоепічна помилка полягає в неправильному наголошенні слів, неправильній вимові звуків у слові.

Орфографічний та орфоепічний словники.

Для перевірки правильності написання слів укладено орфографічний словник, а правильності вимови слів — орфоепічний словник, статті якого вміщують звуковий запис слів.

Послідовність фонетичного розбору слова

1. Назвіть аналізоване слово.

2. Укажіть кількість складів; визначте, які з них закриті, а які — відкриті.

3. Поставте наголос.

4. Назвіть голосні звуки, особливості їх вимови.

5. Назвіть приголосні звуки.

6. Укажіть кількість звуків і кількість букв, прокоментуйте співвідношення між ними.

Правила переносу слів

Правила

Приклади

Можна

1

Переносити слова з рядка в рядок за складами

во-ро-та, гай-ка, Хар-ків

2

Слова з однаковими приголосними та зі збігом приголосних переносити двома способами

жи-ття і жит-тя, морк-ва і мор-ква, гали-цький і галиць-кий

Не можна

3

Переносити одну букву

олі-вець (а не о-лівець), Ма-рія (а не Марі-я)

4

Поділяти на частини для переносу двоскладові слова, у яких склад — одна буква

або, око

5

Відривати одну букву від кореня і другої основи складного слова

на-вчання (а не нав-чання), восьми-гранний (а не восьмиг-ранний)

6

Переносити приголосні без голосних

ра-дість (а не раді-сть), Керч (а не Ке-рч)

7

Відокремлювати апостроф і м’який знак від попередньої літери

кіль-це, (а не кіл-ьце) Лук-ян (а не Лук-ян)

Розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук

ґу-дзик (а не ґуд-зик), хо-джу (а не ход-жу)

8

Але! Якщо дж, дз не становлять одного звука (це трапляється, коли д належить до префікса, а ж або з — до кореня), то їх можна розривати

над-звичай-ний (а не надзвичайний), під-жив- ляти (а не пі-дживляти)

9

Переносити скорочення

Т.Г. Шевченко (а не

Т.Г. // Шевченко),

15 г (а не 15 // г),

ЗО см (а не ЗО Ц см),

2010 р. (а не 2010 // р.)

Робота біля дошки. Записати слова, поділити їх на склади. Підкреслити відкриті склади однією лінією, закриті - двома. У виділених словах визначити орфограми.

Прочитати, сміються, пісня, надія, сім’я, степ, дуб.

Поділити слова на склади і знайти «зайве» слово в кожному рядку.

1. Гуска, курка, півень, гусеня, качка, зяблик.

2. Ромашка, волошка, троянда, лілея, мак.

3. Коза, кінь, свиня, кицька, вівця.

4. Березень, квітень, травень, червень, липень.

Записати слова, погрупувавши їх за кількістю складів.

Дзьоб, льон, знання, життя, нагороджений, країна, район, безмежний, далекосяжний.

Прочитати прислів’я. Переписати їх, поділивши  слова на склади. Визначити, у якому із прислів’їв складів найбільше, в якому - найменше.

Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися. Хто спішить, той двічі  робить. Білі руки роботи бояться. Хто діло робить, а хто ґави ловить.

Народна творчість

 1. Закріплення вивченого на уроці.

Перепишіть слова, показавши всі можливі переноси.

Броджу, саджу, кукурудза, гайок, пайок, війна, байка, галка, юрба, ювіляр, ясний, ялина, аптека, щоденний, туманний, годинник, Марія, Юля, подзвонити, надзвичайний, відзнаки, подвір’я, Яша.

Запишіть слова, поставивши в них наголос.

Багаття, алфавіт, олень, азбука, одинадцять, листопад, паморозь, помилка, сьогодні, верба, перевірка, знання, обруч, духмяний, цілющий, багато, підніжжя.

 1. Підсумок уроку. Домашнє завдання .Опрацювати § 26, 27, впр. 204, 217.

5

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.