Сьогодні о 18:00
Вебінар:
«
Критика і розвиток. Як не знищити мотивацію
»
Взяти участь Всі події

Тема " Організм і його властивості "

Природознавство

Для кого: 5 Клас

10.02.2021

211

11

0

Опис документу:
Конспект уроку з природознавства 5 клас . Конспект узагальнення та систематизації знань про основні ознаки живих організмів,їхні відмінності від неживих організмів.. Також прагнення до формування наукового світогляду , творчого мислення .
Перегляд
матеріалу
Отримати код

Організм і його властивості. Клітинна будова організму.5 клас

Конспект уроку з природознавства у 5 класі


Тема: «Організм і його властивості. Клітинна будова організму»

Мета:узагальнити та систематизувати знання про основні ознаки живих організмів, їхні відмінності від неживих тіл природи; ознайомити учнів з основними властивостями живих організмів; дати уявлення про ріст та розвиток живих організмів; розвивати вміння та навички спостерігати за об’єктами природи, порівнювати їх, узагальнювати матеріал, вибирати головне, робити висновки, складати опорні схеми та працювати з ними, розвивати прагнення досліджувати навколишній світ, формувати науковий світогляд, творче мислення, продовжити формувати вміння працювати з різноманітними джерелами знань; виховувати естетичне сприйняття природи, відповідальність за збереження життя на Землі.

Тип уроку: вивчення й первинного закріплення нових знань.

Обладнання: підручник, таблиці, фото організмів, зошити

Подивитися в мікроскоп здатен

кожний, однак тільки деякі можуть

судити про побачене.

Ф. Фонтен

Хід уроку

І Організаційний момент

ІІ Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

 «Інтелектуальна розминка»

Завдання. За зразком наведіть приклади подій, які стосуються

живої та неживої природи.

Нежива природа:сонце підіймається вище над Землею;...

Жива природа:на проталинах з’являються перші квіти;...

 «Проблемне питання»

         Як би ви пояснили відмінності між живою та неживою природою, наприклад прибульцям з інших планет?

Отже, про властивості живих організмів ми і поговоримо

ІІІ Актуалізація опорних знань

 «Бліцопитування»

         До якої природи належить ґрунт?

         Як треба охороняти ґрунт?

         Чи можуть живі організми жити без води?

         Чому всім необхідне повітря?

         Яке значення має ґрунт на Землі для тварин, рослин, людей.

         Назвіть імена учених натуралістів.

         З чого складається повітря?

         Чому вода в природному середовищі може міняти агрегатний стан?

         Які ґрунти більш родючі  — пухкі чи щільні?

         З чого складається ґрунт?

         Чим підземна вода відрізняється від поверхневої?

         Чому в більшості річок вода ніколи не зникає?

ІV Вивчення нового матеріалу

Прийом «мозковий штурм»

         Як можна відрізнити живий організм від неживого?

Світ живої природи барвистий і неповторний. Ви вже знаєш, наскільки різноманітні тіла живої природи - організми. Водночас організмам притаманні спільні властивості, що відрізняють їх від тіл неживої природи.

Організми — це тіла живої природи. Від неживих тіл їх відрізняє ціла низка важливих ознак, та властивостей, основні із яких – ріст і розвиток

         У чому полягає відмінність організмів від тіл неживої природи?

До складу тіл живої природи входять органічні речовини. Тіла неживої природи складаються з неорганічних речовин і здатні тривалий час зберігатися незмінними. Так, з давніх-давен височіють гори, течуть ріки, світить Сонце. Тіла живої природи такою сталістю не вирізняються.

З деякими спільними властивостями організмів, за якими вони відрізняються від тіл неживої природи, ми ознайомимся, розглянувши малюнок 120.

Живі організми ростуть і розвиваються. З паростка виростає могутнє дерево, з кошеняти - кіт, з дитини - доросла людина. Одні організми, наприклад дерева і риби, можуть рости впродовж життя, а інші, у тому числі й людина, тільки певний проміжок часу. Як бачимо, ріст і розвиток супроводжується збільшенням розмірів і маси тіла. Форма організмів також зазнає змін.

Ріст організмів відбувається завдяки надходженню поживних речовин. До організму тварин і людини поживні речовини надходять з їжею. Процес поглинання і засвоєння організмом речовин їжі називається живлення.(Запис визначення у зошит) Це ще одна властивість, яка відрізняє організми від тіл неживої природи.

Основними речовинами їжі, які організми отримують під час живлення, є білки, жири, вуглеводи. їх живі істоти використовують для побудови власного тіла.

Ще однією ознакою живої природи є дихання. Усім організмам для життєдіяльності потрібна енергія. Її вони отримують у процесі дихання, під час якого поглинається кисень і виділяється вуглекислий газ. Кисень потрібен для розщеплення органічних сполук. При цьому утворюються вуглекислий газ і вода й вивільняється енергія.

Отже, дихання - це процес, під час якого під дією кисню розщеплюються органічні речовини.(Запис визначення у зошит) При цьому виділяється енергія. Організми використовують цю енергію на різноманітні процеси: ріст, розвиток, розмноження, утворення білків, жирів і вуглеводів. Саме у вивільненні енергії, яка міститься в органічних речовинах, і полягає значення дихання для організмів.

Таким чином, речовини, які надходять в організми під час живлення, використовуються не лише на побудову їхнього тіла. Вони ще беруть участь в утворенні життєво необхідної енергії. Непотрібні організму речовини (наприклад, вуглекислий газ, що утворюється під час дихання) виводяться з нього назовні. Розглянуті явища відбуваються тільки в живій природі і мають назву обмін речовин і енергії.

Скільки б не існував організм, з часом він гине. Та на Землі кількість організмів не зменшується. Це відбувається завдяки розмноженню організмів. Розмноження -здатність організмів відтворювати собі подібних.(Запис учнями визначення) Потомство повторює будову, поведінку, спосіб життя батьків. Завдяки розмноженню життя на нашій планеті продовжується з покоління в покоління.

Складання опорної схеми основні властивості живого

2. Рослинні організми

Як вам уже відомо з початкової школи, рослини самі для себе  створюють органічні речовини. Відбувається цей процес у зеленому листку з участю сонячного світла. Лише зелені рослини з води, яку вбирає корінь, і вуглекислого газу, що надходить з повітря, утворюють органічну речовину глюкозу й виділяють кисень, необхідний для дихання живих істот. У подальшому з органічної речовини глюкози та неорганічних речовин, які надходять із ґрунту, утворюються інші органічні речовини. З них рослина будує своє тіло. Створення рослиною органічних речовин із неорганічних за участю сонячного світла і хлорофілу називають фотосинтезом. Рослини ростуть з паростка чи насінини і розвиваються упродовж життя, збільшуються в розмірах. Рослини для дихання використовують кисень повітря, який надходить через особливі отвори в листках, що називаються продихами. Рослини пристосовуються до умов довкілля, наприклад, кактуси накопичують воду, евкаліпти повертають листя ребром до сонця.

Фізкультхвилинка

Щось не хочеться сидіти.
Треба трохи відпочити.
Руки вгору, руки вниз.
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки.
Вище руки підніміть.
А тепер їх опустіть.
Плигніть, діти, кілька раз.
За роботу, все гаразд

 «Проблемне питання»

         Чи рухаються рослини?(Бесіда про рух)

Чим відрізняється рух рослин від тварин?

4. Клітинна будова організмів

Організми мають різні розміри, форму, забарвлення, мешкають у різних середовищах. Проте всі організми об’єднує ще одна спільна риса - вони мають клітинну будову. За цією ознакою організми відрізняються від тіл неживої природи.

З вивченого про будову речовин ти знаєш, що їхнім своєрідним будівельним матеріалом є атоми. Найменшими частинками, з яких побудовані організми, є клітини. З клітин побудовані тіла і великих за розмірами організмів (наприклад, слон, дуб), і маленьких, як-от бджола і ряска.

Якщо подивитися на м’якоть кавуна чи лимона, то можна побачити, що вона має численні комірочки. Це і є клітини.

Та зазвичай клітини мають маленькі розміри, тож роздивитися їх можна лише за допомогою збільшувального приладу мікроскопа (мал. 121, 122).Демонстрація мікроскопа

Клітини рослин, тварин і грибів вирізняються багатоманітними формами і розмірами, проте кожна з них має подібну будову. Основними частинами клітини є оболонка, цитоплазмаі ядро (мал. 123). Докладніше про будову клітин ти дізнаєшся на уроках біології.

 Скільки клітин у складі організму

Існують організми, які складаються лише з однієї клітини, наприклад мешканці прісних водойм хламідомонада і амеба (мал. 124). Їх так і називають - одноклітинні.Єдина клітина тіла цих представників живої природи виявляє всі властивості організмів (пригадай, які саме) і здатна до самостійного існування.

 Тіло більшості живих організмів нашої планети складається з величезної кількості клітин. Це багатоклітинні організми (мал. 125).

 Загалом кількість клітин у багатоклітинному організмі може сягати кількох мільярдів.

У багатоклітинних організмів життя однієї клітини залежить від життєдіяльності інших. Клітина багатоклітинного організму не здатна існувати окремо.

 Отже можна підбити підсумки що основними властивостями організмів є ріст, розвиток, живлення, дихання, розмноження, а також обмін речовин і перетворення енергії. Усі організми складаються з клітин,  існують одноклітинні та багатоклітинні організми.

V  Засвоєння та закріплення знань

Завдання.  «Доповни речення»

Тіло одноклітинного організму утворено  (однією клітиною).Існують організми, тіло яких утворене лише з однієї клітини, тому їх ще називають   (мікроорганізмами). Живі істоти складаються зі значної кількості    (клітин). Пізнання клітинної будови організмів відбулося завдяки створенню   (мікроскопа).

 Бесіда за запитаннями.

♦    Хто такі організми?

♦   За якими ознаками живі організми можна відрізнити від неживої природи?

♦   Яке значення для організмів має живлення?

♦   Яка роль кисню в диханні організмів?

♦   3 чого складаються живі організми?

♦   Які основні частини є в клітинах живих організмів?

♦   Які організми називають одноклітинними?       .    .

♦   Які організми називають багатоклітинними?

Учні  малюють будову клітини. (Схема)

VІ Підсумок уроку

 «Роблю висновок»

Учні формують висновки. Потім учитель доповнює їх.

         Живлення — це забезпечення організмів поживними речовинами.

         Унаслідок живлення і дихання відбувається обмін речовинами.

         Рослини живляться органічними речовинами, які самі створюють під час фотосинтезу.

         Тварини живляться готовими органічними речовинами, споживаючи рослинну або тваринну їжу.

         Організми ростуть, розвиваються, розмножуються. Ми дізналися, що існує декілька рівнів організації живої матерії і основою основ їх усіх (за винятком вірусів) є клітина — як одиниця живого, найменша структура, що виконує функції, котрі й визначають стан, який має назву — життя.

         Усі організми складаються з клітин; клітини утворюються і ростуть за однаковими законами.

VІІ Домашнє завдання

         Опрацювати параграфи підручника: § 35

         Творче завдання: скласти кросворд за темою уроку.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.