Тема : “ОБРОБКА КОМІРА ТА З’ЄДНАННЯ ЙОГО З ГОРЛОВИНОЮ”

Опис документу:
МЕТА УРОКУ: навчальна – навчити виконувати обробку коміра та з’єднувати коміра з горловиною згідно з ТУ на виготовлення верхнього одягу; розвиваюча – розвивати вміння організовувати робоче місце; технічний світогляд, естетичний смак, пізнавальну та творчу активності; виховна – виховувати любов, культуру праці, повагу та творче ставлення до праці; любов до обраної професії; відчуття обережності, бережливості.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Оберіть документ з архіву для перегляду:
Перегляд
матеріалу
Отримати код

8

ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ «Естафета»

МЕТА УРОКУ:

навчальна – навчити виконувати обробку коміра та з’єднувати коміра з горловиною згідно з ТУ на виготовлення верхнього одягу;

розвиваюча – розвивати вміння організовувати робоче місце; технічний світогляд, естетичний смак, пізнавальну та творчу активності;

виховна – виховувати любов, культуру праці, повагу та творче ставлення до праці; любов до обраної професії; відчуття обережності, бережливості, охайності та відповідальності.

методична – використовувати на уроках професійно-практичної підготовки сучасні виробничі технології.

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ проведення ділової гри:

Ділова гра проводиться з метою перевірки і закріплення знань учнів за технологією виконання робіт з обробки коміра та з’єднання його з горловиною.

Ділова гра розрахована на 2 академічних години.

Навчальна група учнів поділяється на дві команди. Чисельність команд і кількість у команді визначається залежно від кількості учнів у групі. У кожній команді обирається бригадир.

На першому етапі майстер в/н чітко ставить мету гри, розкриває її зміст, пояснює шкалу оцінок. У даній діловій грі на учасників команди може бути накладений штраф у випадках порушення завдань, правил техніки безпеки, за здачу виконаного завдання із запізненням, за неучасть в обговоренні найважливіших етапів в розіграних ситуаціях.

Кожна команда учасників серйозно знайомиться з поставленим завданням і повинна намагатися виконати його швидко з відмінною якістю. Причому кожна команда учасників у разі спірності повинна захищати свій варіант відповіді, що розширює ерудицію, виробляє уміння логічно мислити, порівнювати, оцінювати, відстоювати свою думку і підкорятися (у разі необхідності) думці учасників гри.

Майстер в/н протягом ділової гри стежить за правильними діями учасників гри, робить певні висновки, що потім вплине на оцінювання. На заключному етапі майстер в/н повинен підвести учасників гри до такої думки, що результати їх робіт будуть найбільш оптимальними та ефективними за умови правильної організації робочого місця, чітко розподілених обов’язків між працівниками, застосування удосконалених приладь, інструментів і інвентарю, раціональних прийомів праці.

Майстер в/н підбиває підсумки ділової гри, виділяє найкращих учасників команд, вказує на прогалини в знаннях відстаючих і видає домашнє завдання, оцінює відповіді команд учасників за 12-ти бальною шкалою залежно від отриманої суми балів.

Критерії оцінювання:

- правильна відповідь команди – 12 балів;

- неточність відповіді команди – 9 балів;

- неповна відповідь – 6 балів;

- невірна відповідь – 0 балів;

- позитивна дисципліна – 2 бали;

- негативна дисципліна – -2 бали.

І-Й ЕТАП ДІЛОВОЇ ГРИ:

Майстер в/н ознайомлює учасників команд зі змістом ділової гри, нагадує загальну її мету.

ЗАВДАННЯ 1: Письмове опитування з правил охорони праці:

Завдання для І команди:

Завдання для ІІ команди:

1. Які умови допуску до обробних робіт?

1. Які вимоги пред’являються до організації робочого місця кравця?

2. Які дії забороняється робити кравцю при ВТО?

2. Які вимоги ставляться до експлуатації швейної машинки, праски, ножиць?

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість та правильність виконання.

ЗАВДАННЯ 2: Розв’язати кросворд:

1. Для запобігання бічних і плечових зрізів від обсипання зрізи: (обметуються).

2. Плечові шви в блузах зшиваються зі сторони: (пілочки).

3. Назвіть операцію ВТО тальових виточок по спинці та пілочці в блузі: (запросування).

4. Плечовий … (зріз).

5. Тальові виточки на блузі по спинці та пілочці запрасовуються до … (середини).

1

Б

2

Л

3

У

4

З

5

А

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість та правильність виконання.

ЗАВДАННЯ 3: Вибрати правильну відповідь (видаються картки-завдання):

Тестові завдання для І команди:

Тестові завдання для ІІ команди:

1. Які бувають методи обробки краю борта в блузах?

- в підгин з закритим зрізом (суцільнокроєний підборт);

- з відкритим зрізом;

- з відрізною, або ж з суцільновикроєною планкою.

1. Край борта в блузах обробляється:

- пришивною планкою;

- суцільнокроєною планкою;

- підбортом.

2. Як називаються зрізи деталей крою коміра?

- верхній та нижній коміри мають зріз відльоту;

- зріз стійки;

- кінці коміра та лінію середини коміра.

2. Зовнішня та внутрішня стійка мають такі зрізи:

- верхній зріз;

- нижній зріз;

- кінці стійки та лінію середини стійки;

- верхній та нижній коміри мають зріз відльоту.

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість та правильність виконання.

ІІ-Й ЕТАП ДІЛОВОЇ ГРИ:

ЗАВДАННЯ 4: Тест-підстановка. Заповніть пропуски:

1. Ширина шва … верхнього коміра з нижнім – …

2. Комір ... в горловину (строчка тимчасового призначення).

3. Нижній край внутрішньої стійки переходить за строчку … коміра в горловину на …

4. Комір скласти …. сторонами всередину, порівнюючи …

5. Наметуємо … комір на … комір, утворюючи … … … коміра.

Можливі відповіді:

1. Обшивання

2. Вметуємо.

3. 0,1 см

4. 0,5-0,7 см.

5. Вшивання

6. Лицевими.

7. Зрізи

8. Верхній.

9. Нижній.

10. Припосадку.

11. Верхнього.

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість та правильність виконання.

ЗАВДАННЯ 5. Бенефіс:

Двом бригадирам команд представляється одне і те ж завдання. Через певний час вони без допомоги учасників команди повинні представити рішення.

Завдання для бригадира І команди:

Завдання для бригадира ІІ команди:

1. Придумати фасони виробів з коміром-стійка та коміром-апаш

1. Придумати фасони виробів з коміром-шалька та коміром англійського типу

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість, якість, повноту, багатоваріантність та оригінальність відповіді.

ЗАВДАННЯ 6. Домалюй.

Команди учасників ділової гри отримують завдання, в якому зображено кілька видів комірів. Треба зобразити інші різновиди комірів.

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість та багатоваріантність відповіді.

ЗАВДАННЯ 7. Виріши проблему.

Команди учасників ділової гри отримують завдання-проблему. Необхідно вирішити проблемну ситуацію.

Проблемна ситуація для І команди:

Дівчина потрапила в халепу: спалила праскою комір на жакеті. Необхідно надати можливі варіанти реконструкції коміра.

Вирішення проблеми: виготовити новий комір з оздоблюючої тканини.

Проблемна ситуація для ІІ команди:

Клієнтка купила в магазині блузу. На роботі її колеги зробили зауваження: кінці коміра на блузці нерівні. Ваші дії?

Вирішення проблеми: випороти комір, порівняти кінці коміра і зріз вшивання в горловину.

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість, правильність та багатоваріантність відповіді.

ІІІ-Й ЕТАП ДІЛОВОЇ ГРИ:

ЗАВДАННЯ 8. Відгадай вид коміра.

Команди учасників ділової гри на основі зображення повинні визначити вид коміра.

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість та правильність відповіді.

ЗАВДАННЯ 9. Добре подумай.

Команди учасників ділової гри отримують завдання: заповнити таблицю типових помилок, які можуть бути допущені при обробці коміра блузи та з’єднанні його з горловиною.

Типові помилки

за темою «Обробка коміра блузи, з’єднання його з горловиною»

п/п

Характер дефекту

Причини

Способи попередження

Способи

усунення

1.

утворення канта зі сторони нижнього коміра

2.

потовщення в кутиках коміра

3.

видимість строчки вшивання стійки в горловину з внутрішньої сторони.

Відповідь:

п/п

Характер дефекту

Причини

Способи попередження

Способи

усунення

1.

утворення канта зі сторони нижнього коміра

під час наметування верхнього коміра на нижній не було утворено посадки верхнього коміра

під час розкрою нижній комір повинен бути менший по зрізах кінців та зрізу відльоту на 0,2 см.

потрібно дотримуватися чіткості крою і правил технологічної послідовності операцій

2.

потовщення в кутиках коміра

після обшивання коміра припуски в кутиках були не підрізані

після обшивання коміра припуски в кутиках підрізаємо

потрібно дотримуватися правил технологічної послідовності операцій;

нитку вимотування вийняти, вивернути комір на зворотню сторону, підрізати кути, вивернути комір на лицьову сторону і виметати

3.

видимість строчки вшивання стійки в горловину з внутрішньої сторони.

заметаний зріз внутрішньої стійки не переходить за строчку вшивання коміра в горловину на 0,1 см.

заметаний зріз внутрішньої стійки повинен переходити за строчку вшивання коміра в горловину на 0,1 см.

потрібно дотримуватися правил технологічної послідовності операцій; видали ти оздоблюючу строчку, внутрішній зріз стійки заметати так, щоб він переходив на 0,1 с.

Контроль: майстер в/н оцінює швидкість та правильність відповіді.

ПІДСУМОК УРОКУ:

Майстер в/н з учасниками команди аналізують процес ділової гри, правильність відповідей, виконання практичних завдань, поведінка та активність учасників у ході уроку.

Майстер в/н з учнями підбиває підсумки ділової гри, вислуховує рекомендації з удосконалення її проведення.

Майстер в/н видає ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ (виготовлення відкладного коміра з кантом з оздоблюючої тканини) й обговорює його з учнями.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Батраченко Н. В. та ін. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підруч. для уч. проф.-техн. навч. закл. / Н. В. Батраченко, В. П. Головінов, Н. М. Каменєва. – К: Вікторія, 2000. – 511 с.

2. Винокурова Л. Е. Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закл. / Л. Е. Винокурова. – К.: Вікторія, 2001. – 158 с.

3. Головніна М. В., Михайлець В. М., Ямпольська А. М. Технологія обробки деталей швейних виробів: Практ. посібн. / М. В. Головніна, В. М. Михайлець, А. М. Ямпольська. – К.: «Техніка», 1986. – 328 с.

4. Журнали «Ательє», «Дзеркало моди», «Бурда-моден».

5. Носенко А. І. Методична розробка уроку – основа його успішної підготовки та проведення / А. І. Носенко. – Кременчук: НМЦ, 2006. – 153 с.

6. Науково-методичний журнал «Професійно-технічна освіта».

7. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.center-pto.lutsk.ua/

Перегляд
матеріалу
Отримати код
Опис презентації окремими слайдами:
Тема : “ОБРОБКА КОМІРА ТА З’ЄДНАННЯ ЙОГО З ГОРЛОВИНОЮ” Майстер в/н: Пахолюк О. І. Луцьк, 2012 ДІЛОВА ГРА “ЕСТАФЕТА”
Слайд № 1

Тема : “ОБРОБКА КОМІРА ТА З’ЄДНАННЯ ЙОГО З ГОРЛОВИНОЮ” Майстер в/н: Пахолюк О. І. Луцьк, 2012 ДІЛОВА ГРА “ЕСТАФЕТА”

МЕТА УРОКУ: навчальна – навчити виконувати обробку коміра та з’єднувати коміра з горловиною згідно з ТУ на виготовлення верхнього одягу; розвиваюча...
Слайд № 2

МЕТА УРОКУ: навчальна – навчити виконувати обробку коміра та з’єднувати коміра з горловиною згідно з ТУ на виготовлення верхнього одягу; розвиваюча – розвивати вміння організовувати робоче місце; технічний світогляд, естетичний смак, пізнавальну та творчу активності; виховна – виховувати любов, культуру праці, повагу та творче ставлення до праці; любов до обраної професії; відчуття обережності, бережливості, охайності та відповідальності. методична – використовувати на уроках професійно-практичної підготовки сучасні виробничі технології.

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ:
Слайд № 3

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ:

- правильна відповідь команди – 12 балів неточність відповіді команди – 9 балів - неповна відповідь – 6 балів - невірна відповідь – 0 балів - позит...
Слайд № 4

- правильна відповідь команди – 12 балів неточність відповіді команди – 9 балів - неповна відповідь – 6 балів - невірна відповідь – 0 балів - позитивна дисципліна – 2 бали. - негативна дисципліна – -2 бали.

І-й ЕТАП
Слайд № 5

І-й ЕТАП

Слайд № 6

Для запобігання бічних і плечових зрізів від обсипання зрізи … 2. Плечові шви в блузах зшиваються зі сторони ... 3. Операція ВТО тальових виточок п...
Слайд № 7

Для запобігання бічних і плечових зрізів від обсипання зрізи … 2. Плечові шви в блузах зшиваються зі сторони ... 3. Операція ВТО тальових виточок по спинці та пілочці в блузі – це ... 4. Плечовий … 5. Тальові виточки на блузі по спинці і пілочці запрасовуються до ...

Слайд № 8

І-ий ЕТАП
Слайд № 9

І-ий ЕТАП

1. Ширина шва … верхнього коміра з нижнім – … 2. Комір ... в горловину (строчка тимчасового призначення). 3. Нижній край внутрішньої стійки переход...
Слайд № 10

1. Ширина шва … верхнього коміра з нижнім – … 2. Комір ... в горловину (строчка тимчасового призначення). 3. Нижній край внутрішньої стійки переходить за строчку … коміра в горловину на … 4. Комір скласти …. сторонами всередину, порівнюючи … 5. Наметуємо … комір на … комір, утворюючи … … … коміра. МОЖЛИВІ ВІДПОВІДІ: 1. Обшивання 2. Вметуємо. 3. 0,1 см 4. 0,5-0,7 см. 5. Вшивання 6. Лицевими. 7. Зрізи 8. Верхній. 9. Нижній. 10. Припосадку. 11. Верхнього.

Слайд № 11

Слайд № 12

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ДЛЯ І КОМАНДИ: Дівчина потрапила в халепу: спалила праскою комір на жакеті. Необхідно надати можливі варіанти реконструкції комі...
Слайд № 13

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ДЛЯ І КОМАНДИ: Дівчина потрапила в халепу: спалила праскою комір на жакеті. Необхідно надати можливі варіанти реконструкції коміра. ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ ДЛЯ ІІ КОМАНДИ: Клієнтка купила в магазині блузу. На роботі її колеги зробили зауваження: кінці коміра на блузці нерівні. Ваші дії?

ІІІ-й ЕТАП
Слайд № 14

ІІІ-й ЕТАП

Слайд № 15

Слайд № 16

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 1. Розглянути технологію виготовлення відкладного коміра з кантом з оздоблюючої тканини.
Слайд № 17

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ: 1. Розглянути технологію виготовлення відкладного коміра з кантом з оздоблюючої тканини.

1. Батраченко Н. В. та ін. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підруч. для уч. проф.-техн. навч. закл. / Н. В. Батраченко, В. П. Головінов, Н. ...
Слайд № 18

1. Батраченко Н. В. та ін. Технологія виготовлення жіночого одягу: Підруч. для уч. проф.-техн. навч. закл. / Н. В. Батраченко, В. П. Головінов, Н. М. Каменєва. – К: Вікторія, 2000. – 511 с. 2. Винокурова Л. Е. Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закл. / Л. Е. Винокурова. – К.: Вікторія, 2001. – 158 с. 3. Головніна М. В., Михайлець В. М., Ямпольська А. М. Технологія обробки деталей швейних виробів: Практ. посібн. / М. В. Головніна, В. М. Михайлець, А. М. Ямпольська. – К.: «Техніка», 1986. – 328 с. 4. Журнали «Ательє», «Дзеркало моди», «Бурда-моден». 5. Носенко А. І. Методична розробка уроку – основа його успішної підготовки та проведення / А. І. Носенко. – Кременчук: НМЦ, 2006. – 153 с. 6. Науково-методичний журнал «Професійно-технічна освіта». 7. Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Волинській області // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.center-pto.lutsk.ua/

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.