+ Додати матерiал
і отримати
безкоштовне
свідоцтво
! В а ж л и в о
Предмети »
Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!

Тема: НТема: Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу

Оберіть документ з архіву для перегляду:
18,703 Кб
Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Урок 3

Словосполучення й речення. Головні та другорядні члени речення

Мета: поновити відомості про словосполучення та речення; закріпити навички розпізнавання і конструювання речень, різних за метою висловлювання та будовою; навчити учнів розбирати речення, правильно вживати розділові знаки в простих реченнях

Очікувані результати: учні вміють розрізняти словосполучення та речення; визначають головне й залежне слова в словосполученні; називають частини мови, якими вони виражені.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.

Усі уроки української мови на сайті «Шкільне життя»

I. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Творче завдання.

До кожного слова підберіть залежне слово з метою точнішого, конкретнішого визначення предмета, ознаки, дії.

Яблуко — ... (стигле яблуко), стіл — ... (комп’ютерний стіл), вчити — ... (вчити правило), берег — ... (морський берег), йти — ... (швидко йти).

II. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Бесіда.

— Що таке мовлення?

— Хто такий адресант?

— Хто такий адресат?

— Що передбачає ситуація спілкування?

III. Систематизація й узагальнення вивченого

1. Слово вчителя.

Синтаксис — душа мови.

М. Рильський

1) Синтаксис, одиниці синтаксису.

Синтаксис (від грецьк.— syntaxis — побудова, зв’язок, сполучення) — розділ науки про мову, який вивчає будову словосполучень і речень. Одиниці синтаксису — словосполучення, речення.

2) Словосполучення. Поєднання слів, які не є словосполученням.

Словосполучення — синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв’язку: рідний край, пройшов півдороги, йдеш до рубежів.

Поєднання слів, які не є словосполученням:

1) фразеологізм: байдики бити;

2) неповнозначне слово + повнозначне слово: на вулиці, попід вікнами;

3) однорідні члени речення (сурядний зв’язок): березень і квітень;

4) підмет + присудок: сонце сяє, випав сніг.

Словосполучення є будівельним матеріалом для речення, є його складовою частиною.

3) Речення. Головні члени речення.

Речення — синтаксична одиниця, яка оформлена інтонаційно, виражає закінчену думку про факт чи явище дійсності: Мене завжди хвилюють птиці у вечірньому небі. (О. Довженко)

Головні члени речення: підмет (хто? що?) називає предмет, про який щось стверджується або заперечується в реченні; присудок (що робить предмет? що з ним робиться? який він є?) стверджує або заперечує щось у реченні.

4) Другорядні члени речення.

Другорядні члени речення — означення, додатки, обставини — поширюють граматичну основу, пояснюючи підмет і присудок, або розширюють, доповнюють повідомлення, пояснюючи інші другорядні члени.

2. Творче завдання.

Із поданих слів складіть словосполучення. Визначте головні й залежні слова в словосполученнях. Із двома словосполученнями складіть два речення.

Рідний, місто; любити, Батьківщина; справжній, людина.

3. Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

4. Проблемне завдання.

З’ясуйте, наведені пари слів — це словосполучення чи речення? Обґрунтуйте свою думку. Поширте речення другорядними членами, запишіть, виділіть граматичну основу. Укажіть другорядні члени речення.

Вітер затих. Випав сніг. Дерева сплять.

5. Тренувальні вправи.

1) Спишіть, розставляючи розділові знаки. Визначте головні та другорядні члени речення.

Зорі в морі у прозорій хтось розсипав у воді. (С. Черкасенко) Я чекаю чогось я притих. (В. Сосюра) І жалем серце запеклось що нікому мене згадати. (Т. Шевченко) Когось на пісню раптом потягло. (Б. Олійник) А той хто чинить казна-що уміє взяти все нізащо й не вболівати ні за що. (П. Біба) Він не виносив сміття з хати щоб хтось комусь не мовив щось.

2) Спишіть, уставляючи замість крапок пропущені букви. Підкресліть у кожному реченні граматичну основу, укажіть другорядні члени речення. Із виділених речень випишіть усі словосполучення, укажіть головне й залежне слова.

Мене причарувала рідна мова, рідна пісня, чисте п..вітря рідн..-го краю. (І. Нечуй-Левицький) Повінь, повінь! Річка повна, повн..вода — н..ма броду. (Т. Щегельська) Грім гр..мить на видн..краї, нам в..селку посилає. (А. Камінчук) Ковила золотиться промінцями осоння ранкового. (Д. Білоус) При провед..н..і мовного турн..ру на різних землях України ентуз..асти вчать усіх бути небайдужими до рідного слова.

IV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1) Вивчити теоретичний матеріал

2) Виконати вправи

V. Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Яка відмінність між складним реченням і простим? Наведіть приклад.

— Які члени речення називаються однорідними? Наведіть приклад.

— Чи утворюють словосполучення підмет і присудок? Чому? Наведіть приклад.

— Чи утворюють словосполучення однорідні члени речення? Чому? Наведіть приклад.

Опис документу:
Тема: Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Мета: повторити найважливіші відомості про іменник як частину мови, ознайомитися з особливостями написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові; формувати вміння знаходити такі іменники в текстах, визначати їх морфологічні ознаки; розвивати творчі вміння утворювати і доцільно використовувати чоловічі та жіночі прізвища, імена по батькові в мовленні, удосконалювати орфографічні навички.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Розвиток і саморозвиток професійної креативності вчителя »
Ілляхова Марина Володимирівна
36 годин
590 грн
590 грн
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: як створити дієвий механізм
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись
Підвищення кваліфікації: вчителі самі вирішуватимуть, де навчатись