Тема: Ліквідація кріпацтва та реформи 1860-х – 1870-х рр.

Опис документу:
Мета: формувати ключові компетентності: Уміння вчитися - самоорганізуватися до навчальної діяльності у взаємодії; Загальнокультурні – дотримуватися норм мовленнєвої культури, удосконалювати вміння звя’зно висловлюватися; Соціальну – проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших; Інформаційну – удосконалювати вміння використовувати текст як джерело інформації; Формувати предметні компетентності й компетенції шляхом виконання навчаль

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися
Опис презентації окремими слайдами:
Слайд № 1

Мета: формувати ключові компетентності: Уміння вчитися - самоорганізуватися до навчальної діяльності у взаємодії; Загальнокультурні – дотримуватися...
Слайд № 2

Мета: формувати ключові компетентності: Уміння вчитися - самоорганізуватися до навчальної діяльності у взаємодії; Загальнокультурні – дотримуватися норм мовленнєвої культури, удосконалювати вміння звя’зно висловлюватися; Соціальну – проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших; Інформаційну – удосконалювати вміння використовувати текст як джерело інформації; Формувати предметні компетентності й компетенції шляхом виконання навчально-пізнавальних та практично зорієнтованих завдань відповідно до таких змістових ліній: Емоційно-ціннісної –допомогти учням зрозуміти справжні та фальшиві ціності в людському житті,спонукати до роздумів про вибір життєвої позиції,учити проводити аналогії із сучасним життям. Хронологічна передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі:   розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу;  співвідносити історичні події, явища з періодами, орієнтуватися в науковій періодизації історії; Аксіологічна  передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку:   порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію щодо суперечливих питань історії;виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного розвитку.

Основні терміни і поняття: модернізація, розшарування селянства, реформа, панщина, тимчасовозобов’язані селяни, відрізки, викупна угода, недоїмки. ...
Слайд № 3

Основні терміни і поняття: модернізація, розшарування селянства, реформа, панщина, тимчасовозобов’язані селяни, відрізки, викупна угода, недоїмки. Обладнання: підручник, картки для роботи в групі. Використані методи і прийоми: робота з історичним документом, «мікрофон», «мозковий штурм», робота в групах, розповідь учителя, бесіда. Очікувані результати Після цього уроку учні зможуть: -         пояснити причини реформ; -         характеризувати її  основні положення; -         виділяти позитивні та негативні результати події; -     на основі аналізу різних джерел інформації: описувати явища й наводити статистичні дані щодо соціальних та економічних зрушень в українських землях, визначати основні тенденції модернізації українського суспільства у другій половині XIX ст.; - пояснювати значення термінів: реформа, тимчасовозобов’ні селяни, викупна операція, відрізок; Тип уроку: засвоєння нового матеріалу

Завдання уроку З”ясувати причини селянської реформи 1861 року в Наддніпрянській Україні; охарактеризувати її основні положення та особливості здійс...
Слайд № 4

Завдання уроку З”ясувати причини селянської реформи 1861 року в Наддніпрянській Україні; охарактеризувати її основні положення та особливості здійснення; з′ясувати позитивні і негативні риси, визначити характер і значення реформи; ознайомитися з реформами 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. в Наддніпрянській Україні; Вчитися встановлювати причинно – наслідкові зв”язки, працювати з джерелами інформації; Цікавитися історією своєї Батьківщини

План уроку 1.Українські землі напередодні реформи 1861р. 2.Селянська реформа 1861р. в Наддніпрянській Україні. 3.Реформи 60-х – 70-х рр. ХІХ ст.
Слайд № 5

План уроку 1.Українські землі напередодні реформи 1861р. 2.Селянська реформа 1861р. в Наддніпрянській Україні. 3.Реформи 60-х – 70-х рр. ХІХ ст.

Проблемне питання. Чи виправдала реформа 1861 року сподівання суспільства? Проблемне питання. Чи виправдала реформа 1861 року сподівання суспільства?
Слайд № 6

Проблемне питання. Чи виправдала реформа 1861 року сподівання суспільства? Проблемне питання. Чи виправдала реформа 1861 року сподівання суспільства?

Чи задумувались ви, що для людини є найціннішим? А що могло бути ціннішим понад усе для більшості населення українських земель у ХІХ ст. Люди зазви...
Слайд № 7

Чи задумувались ви, що для людини є найціннішим? А що могло бути ціннішим понад усе для більшості населення українських земель у ХІХ ст. Люди зазвичай цінують те, чого не мають чи те, що втрачають???

Воля – головний дарунок природи.  Леонардо да Вінчі Воля народу – це воля Божа Митрополит Іларіон
Слайд № 8

Воля – головний дарунок природи.  Леонардо да Вінчі Воля народу – це воля Божа Митрополит Іларіон

Давайте звернемося з вами до слів відомого кобзаря який і сам з дитячих років був кріпаком, як він характерезує становище селянства. Аж страх поган...
Слайд № 9

Давайте звернемося з вами до слів відомого кобзаря який і сам з дитячих років був кріпаком, як він характерезує становище селянства. Аж страх погано У тім хорошому селі. Чорніше чорної землі Блукають люди, повсихали Сади зелені, погнили Біленькі хати, повалялись, Стави бур’яном поросли. Село неначе погоріло, Неначе люде подуріли, Німі на панщину ідуть І діточок своїх ведуть!.. І не в однім отім селі, А скрізь на славній Україні Людей у ярма запрягли Пани лукаві... Гинуть! Гинуть! У ярмах лицарські сини, А препоганії пани Жидам, братам своїм хорошим, Остатні продають штани... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Погано дуже, страх погано! В оцій пустині пропадать. А ще поганше на Украйні Дивитись, плакать — і мовчать!

Прояви кризи феодальних відносин в Російській імперії. Занепад поміщицьких маєтків Посилення експлуатації селян Панування екстенсивних методів госп...
Слайд № 10

Прояви кризи феодальних відносин в Російській імперії. Занепад поміщицьких маєтків Посилення експлуатації селян Панування екстенсивних методів господарювання Наростання соціального напруження в суспільстві Посилення процесу відставання Росії від європейських держав - лідерів Гальмування розвитку капіталістичних процесів – стримування формування ринку вільної робочої сили,розвитку підприємництва  

Цар Олександр ІІ. Малий герб Російської імперії.
Слайд № 11

Цар Олександр ІІ. Малий герб Російської імперії.

“ Я дізнався, панове, що між вами поширились чутки про намір мій скасувати кріпосне право. Щоб запобігти усяким необґрунтованим чуткам в такому важ...
Слайд № 12

“ Я дізнався, панове, що між вами поширились чутки про намір мій скасувати кріпосне право. Щоб запобігти усяким необґрунтованим чуткам в такому важливому питанні, я вважаю за потрібне оголосити вам, що я не маю наміру зробити це тепер. Але, звичайно, ви й самі знаєте, що існуючий порядок володіння душами не може лишатися незмінним. Краще скасувати кріпосне право зверху, ніж чекати того часу, коли воно саме собою почне ліквідовуватися знизу. Прошу вас, панове, подумати про те, як би здійснити це. Передайте слова мої дворянству для обмірковування.” Олександр ІІ 1. Чому, на вашу думку, Олександр ІІ визнає, що кріпосне право рано чи пізно треба скасувати?

Оголошення царського маніфесту 19 лютого 1861 року.
Слайд № 13

Оголошення царського маніфесту 19 лютого 1861 року.

На основі уривка навчального фільму “Неповна воля” визначте: Який орган було створено для підготовки реформи? Хто з відомих українських громадських...
Слайд № 14

На основі уривка навчального фільму “Неповна воля” визначте: Який орган було створено для підготовки реформи? Хто з відомих українських громадських діячів входив до комітету? Які були підходи до розв”язання аграрного питання дворянськими комітетами України? Коли було проголошено про скасування кріпосного права?

Причини селянської реформи Занепад феодально – кріпосницької системи та селянських господарств; Праця кріпаків була малоефективною та малопродуктив...
Слайд № 15

Причини селянської реформи Занепад феодально – кріпосницької системи та селянських господарств; Праця кріпаків була малоефективною та малопродуктивною; Розвиток товарно – грошових відносин; Занепад кріпосницької мануфактури та потреба у вільнонайманій праці; Економічна відсталість Росії в порівнянні з європейськими країнами; Поразка Росії в Кримській війні.

Правовий статус особисто вільних селян Пережитки кріпацтва в правовому статусі селян після реформи Селяни здобули особисті та майнові свободи; Помі...
Слайд № 16

Правовий статус особисто вільних селян Пережитки кріпацтва в правовому статусі селян після реформи Селяни здобули особисті та майнові свободи; Поміщики втратили будь – які права на селян; Селяни отримали право укладати угоди, займатися торгівлею, промисловістю, володіти майном; Селяни мали право брати участь в органах місцевого самоврядування, переходити в інші стани, навчатися, проходити службу; Селяни стали вільними; Селяни сплачували подушний податок до 1866 р.; Відбували рекрутчину; До 1904 року до селян застосовували тілесні покарання; Протягом 9 років після оголошення реформи селянин не мав права відмовитися від наділу, а значить залишити село; Селяни залишалися “нижчим станом”.

20 % суми платив селянин 80% вартості наділу сплачувала держава Виплатив – став власником Селянин повертав борг державі на протязі 49 років з нарах...
Слайд № 17

20 % суми платив селянин 80% вартості наділу сплачувала держава Виплатив – став власником Селянин повертав борг державі на протязі 49 років з нарахуванням 6 % річних. Не виплатив – залишився “тимчасово зобов’язаним.” Викупна операція

Особливості реалізації Маніфесту 19 лютого 1861 р.: — селяни здобули низку громадянських прав — особистих і майнових; — поміщики втратили будь-які ...
Слайд № 18

Особливості реалізації Маніфесту 19 лютого 1861 р.: — селяни здобули низку громадянських прав — особистих і майнових; — поміщики втратили будь-які права на селян; — селяни отримали право укладати угоди як з приватними особами, так і з державними установами, займатися торгівлею та промисловістю, володіти рухомим і нерухомим майном, самостійно виступати в суді у різних справах — цивільних та кримінальних; — селяни мали право брати участь в органах місцевого самоврядування, переходити в інші стани, вступати до навчальних закладів; — ставши вільними, селяни залишалися «нижчим станом»; — селяни сплачували подушний податок до 1866 року; — селяни продовжували відбувати рекрутчину (25 років); — до 1904 р. до селян застосовували тілесні покарання; — селяни не отримали вільного доступу до пасовищ, лук та лісів; — якщо селянський наділ перевищував норму, його відрізали на користь поміщика. Такі ділянки називали відрізками; — протягом дев’яти років після оголошення реформи не можна було відмовитися від наділу, а значить, залишити село.

Розміри викупних платежів, нарахованих на селян українських губерній. На основі даних таблиці: Охарактеризуйте викупну операцію. Наскільки справедл...
Слайд № 19

Розміри викупних платежів, нарахованих на селян українських губерній. На основі даних таблиці: Охарактеризуйте викупну операцію. Наскільки справедливою були викупні операції? Губернії Сума викупних платежів за 49 років, млн.крб У скільки разів викуп перевищував ринкову ціну землі? Чернігівська 54,6 4,5 Полтавська 49,4 5,6 Київська 110 3,7 Подільська 101 2,5 Херсонська 33,2 5,8 Таврійська 3,5 7,4

Державні селяни Були власниками своєї землі; Користувалися економічними пільгами; розвивали господарства фермерського типу; Після реформи 1861 р. н...
Слайд № 20

Державні селяни Були власниками своєї землі; Користувалися економічними пільгами; розвивали господарства фермерського типу; Після реформи 1861 р. наділи були вдвічі більші, ніж селян-кріпаків; Сплачували менші платежі.

“Плюси” та “мінуси” селянської реформи 19 лютого 1861 року. Позитивні риси селянської реформи: Негативні риси селянської реформи: Удосконалення фор...
Слайд № 21

“Плюси” та “мінуси” селянської реформи 19 лютого 1861 року. Позитивні риси селянської реформи: Негативні риси селянської реформи: Удосконалення форм землеволодіння. Особисте звільнення селян і перетворення їх на верству власників. Формування товарно – грошових відносин у сільському господарстві. Впровадження нових досягнень агротехніки й тваринництва. Поглиблення спеціалізації регіонів. Поява вільної робочої сили, що стимулювало фабрично – заводське виробництво. Збереглись феодальні пережитки у вигляді поміщицького землеволодіння. Масові міграції українських селян в пошуках вільних земель. Селяни не отримали землю у повну власність. Зберігалось малоземелля селян. Залишались “тимчасово зобов’язані” відносини до 1881 року.

Історична розминка  Чи погоджуєтесь ви з твердженням (так «+»,ні -) 1. Маніфест був підписаний 19 лютого 1861 р. Миколою ІІ.  2. Кріпосницька систе...
Слайд № 22

Історична розминка  Чи погоджуєтесь ви з твердженням (так «+»,ні -) 1. Маніфест був підписаний 19 лютого 1861 р. Миколою ІІ.  2. Кріпосницька система скасовувалася.  3. Реформу 1861р. назвали Великою. 4. Негативним наслідком стало малоземелля селян. 5. Цукробурякове виробництво розвивалось у Південній Україні. 6. Демографічний ріст загострив земельну проблему. 7. Вкажіть ім’я російського монарха, за часів правління якого було скасовано кріпосне право: А  Петро I; Б  Олександр II; В  Микола I; Г  Олександр I.

Закріплення 1. « Селяни заплатили за землю та за свою волю» «Дожились до того, що хоч серед хати ори» Як ви розумієте ці вислови? Чому назва докуме...
Слайд № 23

Закріплення 1. « Селяни заплатили за землю та за свою волю» «Дожились до того, що хоч серед хати ори» Як ви розумієте ці вислови? Чому назва документального фільму називається “ Неповна воля”? Які реформи були прийняті в 60-х – 70-х рр. ХІХ ст. в Наддніпрянській Україні

Слайд № 24

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ залишилося:
0
2
міс.
0
2
дн.
1
9
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!