Тема: Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

Опис документу:
формування предметної компетентності: ознайомити учнів з інформаційними процесами та системами, носіями повідомлень, навчити розпізнавати та аналізувати інформаційні процеси, розглянути призначення різних пристроїв для роботи з даними; розглянути роль інформаційних технологій у житті сучасної людини. Обладнання та наочність: мультимедійне обладнання, комп’ютери з доступом до інтернету, інструкції з ТБ у кабінеті інформатики, навчальна презентація. Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

Клас_______Дата___________

Урок №2

Тема: Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

Мета:

формування ключових компетентностей:

вміння вчитися впродовж життя- розуміти мету навчальної діяльності, уміння виділяти головне, аналізувати, використовувати на практиці, формувати вміння виявляти допитливість, сприяти усвідомленню відповідальності за власне життя;

соціальна- уміння адаптуватись і визначати особисті цілі в соціумі;

загальнокультурна – дотримуватись норм мовленнєвої культури, висловлюватися в контексті змісту самостійно опрацьованого матеріалу;

здоровязабезпечувальну – знати правила безпечної роботи за ПК, формувати режим роботи;

інформаційно-комунікаційна – уміння раціонально використовувати ПК для пошуку та опрацювання інформації, уміння спостерігати та робити логічні висновки;

спілкування державною мовою – формувати вміння висловлюватись та спілкуватися на тему сучасних ІТ з використанням відповідної термінології;

формування предметної компетентності: ознайомити учнів з інформаційними процесами та системами, носіями повідомлень, навчити розпізнавати та аналізувати інформаційні процеси, розглянути призначення різних пристроїв для роботи з даними; розглянути роль інформаційних технологій у житті сучасної людини.

Обладнання та наочність: мультимедійне обладнання, комп’ютери з доступом до інтернету, інструкції з ТБ у кабінеті інформатики, навчальна презентація.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

  • привітання

Добрий день! Вітаю всіх присутніх.

  • перевірка присутніх

  • перевірка готовності учнів до уроку

ІІ. Актуалізація опорних знань

Інформаційне лото

Складіть речення з двох частин картки.

Інформація — це…

дані про оточення, необхідні для

розв’язання проблеми

Інформацію передають…

за допомогою повідомлень

Інформація сприймається людиною…

через органи чуття

Текстова інформація…

відображається у вигляді текстів

Графічна інформація — це…

картинки, рисунки, графіки, діаграм,

схеми тощо

Звукова інформація — це…

усне мовлення, музичні композиції,

мелодії, шумові ефекти

Умовні жести та сигнали — це…

міміка, сигнали регулювальника на

перехресті

Комбінована, або мультимедійна

інформація, що утворюється як комбінація різних видів інформації

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

Пояснення вчителя або самостійна робота учнів з джерелом інформації

Поясніть, як ви розумієте поняття «інформатика».

Інформатика нерозривно пов’язана з інформаційними процесами, бо вивчає їх. Зверніть увагу на означення поняття «інформатика». У ньому ви побачите основні інформаційні процеси, які й вивчає інформатика.

Інформаційні процеси — обмін відомостями між людьми, людиною та пристроєм, пристроєм та пристроєм, обмін сигналами між живою та неживою природою, у тваринному і рослинному світі.

Перелічимо інформаційні процеси, побудувавши в зошитах схему «Інформаційні процеси».

Передавання інформації

Інформація передається через канали зв’язку від джерела до споживача (одержувача).

За канали зв’язку можуть правити комп’ютерні мережі (локальні, інтернет), засоби телекомунікації (телефонні лінії, радіотелефони, мобільний зв’язок), а також зовнішні накопичувачі інформації.

Розглянемо це схематично та на прикладі.

Як ви вважаєте, що ще може бути джерелом інформації, а що споживачем? (Відповіді учнів.)

Учитель схематично на дошці проводить узагальнення відповідей учнів.

Розглянемо способи передавання інформації.

Від людини до людини

Від людини до пристрою

Від пристрою до людини

Від пристрою до пристрою

Для інформації важлива форма її подання. Звичніше виражати інформацію природною мовою спілкування. Одна й та сама інформація може мати різні форми, наприклад відомості про погоду можуть бути висловлені російською або українською мовою, надруковані в газеті чи передані по радіо.

Опрацювання повідомлень, як правило, пов’язане з їх зміною. Повідомлення опрацьовуються під час зміни способу їх подання. Наприклад:

  • Скрипаль, граючи на скрипці, перетворює повідомлення, написані нотами, на звуки;

  • Художник може на комп’ютері перетворити сканований малюнок на електронне зображення;

  • Після перенесення знятого на камеру відео редактор на комп’ютері монтує відеоролик.

Опрацювання повідомлень відбувається з метою вирішення певного завдання, наприклад, розв’язування задачі з математики. Розв’язати задачу можна за допомогою міркування, пригадування, виконання обчислень та знань, які отримав раніше. Кінцеві чи проміжні результати можна зберігати, а можна передавати, щоб, наприклад, обговорити чи оприлюднити.

Інформаційна система

До винайдення писемності люди зберігали повідомлення тільки у своїй пам’яті. Пізніше вони навчилися зберігати повідомлення на різних предметах — носіях, які постійно покращувались. Носій повідомлення — будь-який предмет, що його містить та може тривалий час зберігати. Сучасні носії повідомлень: карта пам’яті, диск, дискета, флешка, вінчестер. Для збереження повідомлень на таких носіях використовують: принтер, диктофон, фотоапарат, комп’ютер, відеокамера.

Інформаційні процеси відбуваються в інформаційних системах. Інформаційна система — це сукупність взаємопов’язаних засобів і методів здійснення інформаційних процесів. Роль інформатики в суспільстві полягає у вдосконаленні методів і засобів перетворення інформації. Завдяки розповсюдженню комп’ютерів інформатика є не лише наукою, а й сферою діяльності багатьох людей, що впливає на рівень продуктивності праці у всіх галузях народного господарства. Для отримання, пошуку, передавання, опрацювання, збереження повідомлень люди різних професій використовують комп’ютери та інші електронні пристрої. Все більшої популярності набирає автоматизація, робототехніка, моделювання, обробка даних, біоніка, віртуальна реальність, нанотехнології та штучний інтелект. Однак не варто забувати й про проблеми, які спричиняють технології це і технологічне сміття, спалювання вугілля, мазуту, природного газу, використання атомної енергії, енергії води та Сонця.

Проведення комплексу вправ для зняття м’язового напруження

IV. Усвідомлення набутих знань

Дайте відповіді на запитання:

Як ви розумієте поняття «інформаційні процеси»?

Які ви знаєте інформаційні процеси?

Які є способи передавання інформації?

У чому полягають процеси зберігання, передавання, опрацювання і пошуку   повідомлень?

Які інформаційні процеси відбуваються під час навчання?

Які пристрої використовує людина, здійснюючи інформаційні процеси?

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми

V. Засвоєння знань, формування вмінь

Додаткове завдання

Заповніть таблицю, вписавши власні приклади до кожного процесу.

Інформаційні процеси

Приклади

Орієнтовні відповіді

Інформаційні процеси

Приклади

Збереження інформації

Запис у зошиті

Пошук

Робота зі словником

Збирання інформації

Підготовка до огляду новин

Обробка

Редагування фотографій

Передавання

Розмова по телефону

Подання

Оформлення стінгазети

Захист

Встановлення пароля

VIII. Підсумки уроку

Рефлекія

Наприклад, учням пропонують закінчити речення: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я дізнався про...», «Мені хотілося в майбутньому дізнатись про..., навчитись…».

ІХ. Домашнє завдання

1. Опрацювати відповідний параграф підручника. Конспект уроку.

2. Додаткове завдання

Підготувати приклади повної та неповної інформації, достовірної та недостовірної, актуальної та неактуальної.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.

Приклад завдання з олімпіади Українська мова. Спробуйте!
До ЗНО з АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ залишилося:
0
4
міс.
1
3
дн.
0
4
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!