До ЗНО з БІОЛОГІЇ залишилося:
0
5
міс.
2
6
дн.
0
3
год.
Готуйся до ЗНО разом із «Всеосвітою»!

Тема: Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.

Опис документу:
Поглибити знання студентів про успадкування ознак; пояснити явище кросинговеру; сформувати знання про явище зчепленого успадкування та генетичні карти хромосом; сформулювати положення хромосомної теорії Т.Моргана.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код Поділитися

План заняття

Вид заняття: комбіноване

Тема: Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування.
Позаядерна спадковість

Мета: поглибити знання студентів про успадкування ознак; пояснити явище кросинговеру; сформувати знання про явище зчепленого успадкування та генетичні карти хромосом; сформулювати положення хромосомної теорії Т.Моргана.
Матеріальне забезпечення: таблиці: „ Домінантні та рецесивні спадкові ознаки”, „Моногібридне схрещування”, „Явище зчепленого успадкування ознак”.

Тип заняття: засвоєння нових знань

Хід заняття

І Організаційний момент: перевірка наявності студентів та їх готовність до проведення заняття;

ІІ Актуалізація опорних знань: повторення навчального матеріалу, що сприяє засвоєнню нових знань

 1. Що ви пам'ятаєте про гени й хромосоми?

 2. Чи завжди біологи знали, що ген — це ділянка молекули ДНК?

 3. Як визначали ген на початку сторіччя?

 4. У який спосіб можна було довести, що гени розташовуються в хромосомах?

 5. Якому закону чи характеру успадкування відповідають такі статистичні закономірності розщеплення? За фенотипом: 
  а) 1 : 2 : 1; б) 3 : 1; в) 100%; г) 9 : 3 : 3 : 1; д) 1 : 1.

ІІІ Мотивація пізнавальної діяльності студентів. Повідомлення теми та мети уроку: Закони успадкування ознак відкриті Г.Менделем носять універсальний характер. Їх закономірності було перевірено на багатьох інших організмах та їх різних ознаках різними генетиками. Але не завжди ці закони повністю виконуються. Іноді бувають відхилення, які викликані різними причинами.

У вивченні зчепленого успадкування велику роль відіграла муха дрозофіла. Чому саме вона? У світі є багато корисних рослин і тварин, а тут об'єктом тисяч дослідів стала якась мошка, невеличка істота. Але згадаємо І.І.Мечникова, який відкрив фагоцитоз на морській зірці; Л.Пастера, що звернув увагу на мікроби; І.П.Павлова, який спостерігаючи за слинною залозою, „ зазирнув " в інтимний світ психіки...

- Чим же дрозофіла привабила Т.Моргана?

Так дрозофіла дала змогу провести крізь експерименти сотні поколінь, схрестити ознаки в найрізноманітніших комбінаціях, тасувати гени, навіть не зазираючи в спадковий апарат клітини. І за формою крилець, кольором очей або забарвленням тіла мух спостерігати за їх долею, безпомилково визначати місце і призначення будь-якого гена. Вперше генетик занурився в такі глибини життя, доторкнувся до найдрібніших деталей спадкової механіки. На цій живій моделі вчені шукали ключі до самих складних загадок спадковості.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Хромосомна теорія спадковості.

Дрозофіла як модельний об'єкт, школа Морґана, де дрозофілу вперше стали використовувати в генетичних дослідженнях. (Розповідь )

Явище зчеплення ознак. (Розповідь )В кожній із пар гомологічних хромосом завжди міститься кілька алелів. Ознаки, гени яких перебувають в одній хромосомі, називаються зчепленими. Природно, що зчеплені ознаки в більшості випадків передаються разом. Тому у випадках зчеплення ознак при схрещуванні дигібридних організмів незалежного розщеплення кожної пари у відношенні 3 : 1 не відбувається.

Порушення зчеплення. (Розповідь) Разом зчеплені ознаки так само передаються не завжди. Річ у тім, що в профазі першого ділення мейозу гомологічні хромосоми тісно зближуються одна з одною (кон'югують). Іноді в момент кон'югації може відбуватися обмін відповідними ділянками хромосом. Це призводить до зміни розташування генів у хромосомах. Частота кросинговеру прямо пропорційна відстані між генами, тобто чим далі один від одного перебувають гени в хромосомі, тим частіше відбувається обмін, чим ближче вони розташовані один до одного, тим рідше розходження ознак. При аналізі успадковування зчеплених ознак у дигібридів утворюються чотири типи гамет: два типи, в яких зчеплені гени не розійшлися, і два типи кросоверних гамет, у яких хромосоми обмінялися гомологічними ділянками. Проте якщо у випадках незчеплених ознак усі чотири типи гамет утворювалися в однакових кількостях, то при зчепленні кількість тих або інших гамет залежить від відстані між генами. Цю відстань прийнято обчислювати морганідах (на честь Томаса Морґана). Одній морганіді відповідає один відсоток утворення гамет, у яких гомологічні хромосоми обмінялися своїми ділянками. 

Наприклад, у мухи дрозофіли відстань між геном, що визначає колір тіла, і геном, що визначає довжину крил, дорівнює 17 морганідам.

Упорядкування генетичних карт хромосом(Розповідь)
Закономірності успадковування зчеплених ознак генетики використовують для впорядкування хромосомних карт. Експериментальним шляхом
установлюється частота розходження тих чи інших пар ознак, тобто відстань між генами. Потім викреслюється хромосома, і на ній відзначаються точні місця розташування генів.

У кожного виду тварин і рослин існує строго визначена кількість груп зчеплення, що дорівнює гаплоїдному наборові хромосом, або кількості пар гомологічних хромосом. 

Наприклад, у кімнатної мухи шість груп зчеплення, у людини — 23 групи.

Записи в зошитах, самостійна робота учнів з підручником.
Основні положення хромосомної теорії спадковості.
1. Гени розташовані вздовж хромосом у лінійному порядку.
2. Кожен ген займає в хромосомі певну ділянку – локус, алельні гени заповнюють однакові локуси гомологічних хромосом.
3. Усі гени однієї хромосоми утворюють групу зчеплення, завдяки чому відбувається успадкування деяких ознак; сила зчеплення між двома генами обернено пропорційна відстані між ними.
4. Зчеплення між генами, розташованими в одній хромосомі, порушується внаслідок кросинговеру, під час якого гомологічні хромосоми обмінюються своїми ділянками.
5. Кожен біологічний вид характеризується певним каріотипом.

2. Генетика статі (Розповідь )

У ссавців клітини жіночого організму містять дві однакові статеві хромосоми XX, а клітини чоловічого організму — дві різні статеві хромосоми X і У. У процесі мейозу статеві хромосоми розходяться в різні гамети, тому всі жіночі гамети
нестимуть по одній Х-хромосомі, тим часом як чоловічі гамети будуть двох типів: половина — з У-хромосомою, половина — з Х-хромосомою. При злитті гамет під час запліднення визначається статьмайбутнього організму: якщо яйцеклітина (у ній завжди є Х-хромосома) зіллється зі сперматозоїдом, що несе У-хромосому, розвиватиметься чоловічий організм, якщо ж зі сперматозоїдом, що несе Х-хромосому,— розів'ється жіночий організм. Тому говорять, що у ссавців жіноча стать є гомогаметною, чоловіча — гетерогаметною.

Буває й навпаки, у птахів, наприклад, гетерогаметною є жіноча стать, а гомогаметною — чоловіча.

Успадковування ознак, зчеплених зі статтю. 

У разі, якщо ген зчеплений з У-хромосомою, він може передаватися з покоління в покоління тільки чоловікам. Якщо ген зчеплений з Х-хромосомою, він може передаватися від батька тільки дочкам, а від матері однаковою мірою розподіляється між дочками й синами. Якщо ген зчеплений з Х-хромосомою і є рецесивним, то в жінок він може виявлятися тільки в гомозиготному стані. У чоловіків другої Х-хромосоми немає, тому такий ген виявляється завжди. Це необхідно враховувати, аналізуючи ознаки, зчеплені зі статтю.

 V. Закріплення знань.

1. Бесіда:

 • Чому кількість груп зчеплення збігається з кількістю хромосом у гаплоїдному наборі?

 • Яке значення має кросинговер для впорядкування генетичних карт?

 • Що таке локус?

 • Чи може змінюватися місце гена в хромосомі?

 • Як ви гадаєте, чому розщеплення за статтю відбувається в співвідношенні 1:1?

 • Від кого з батьків чоловічий організм одержує Х-хромосому? 

2.Розв’язування задач.
1.Схрестили гетерозиготних червонооких самок дрозофіли з червоноокими самцями. В потомстві одержали по 73 червонооких і білооких самця і 150 самок. Визначте генотипи батьків і потомства, якщо відомо, що червоний колір очей - домінантна ознака, білий - рецесивна, і ці гени локалізовані в Х-хромосомі.
2.Чоловік-дальтонік одружується з жінкою з нормальним кольоровим зором, батько якої був дальтоніком. Яким буде зір у їхніх дітей?
3.У здорової жінки 
є брат-дальтонік. Чи може у неї народитися син із кольоровою сліпотою? Яка теоретична ймовірність цієї події в цілому?

4.Батько і мати здорові, а дитина - хвора на гемофілію. Якої статі ця дитина? Доведіть свою точку зору за допомогою відповідної генетичної схеми.
5.У людини відсутність потових залоз зумовлена рецесивною алеллю, локалізованою у Х-хромосомі. Чоловік, у якого відсутні потові залози, одружився із здоровою жінкою, гетерозиготною за цією ознакою. Які у них можуть бути діти?

3. Самостійна робота.
Визначити число груп зчеплення у кожного з даних організмів, які мають такий диплоїдний набір хромосом:
людини – 46; собаки – 78; голуба – 80; кота – 38;жаби – 26; аскариди – 4; шимпанзе – 48; корови – 60.
 VІ. Домашнє завдання.
Вивчити конспект , розв’язати задачі , підготуватися до практичної роботи.
 

Задачі для домашньої самостійної роботи:

1.Надмірне оволосіння вушних раковин (гіпертрихоз) зумовлене геном, локалізованим в У-хромосомі. Яка ймовірність народження дитини з такою аномалією, якщо цю ознаку має батько?

2.Курка і півень - чорні чубаті. Від них одержано 12 курчат: 6 чорних чубатих, 3 бурих чубатих, 2 чорних без чуба, 1 буре без чуба. Які генотипи мають курка і півень?
3. У суниць плоди можуть бути червоними (А), білими (а) або рожевими (Аа), а чашечка - нормальною (В), листкоподібною (Ь), проміжною (ВЬ). Схрестили між собою рослини з рожевими плодами і проміжною чашечкою. Яка частина потомства матиме червоні плоди і нормальну чашечку, а яка - рожеві плоди і проміжну чашечку?

4. У людини нормальна пігментація шкіри (С) домінує над альбінізмом (с), а наявність ластовиння (Р) над його відсутністю (р). Визначте фенотипи людей з такими генотипами: СсРр, ссРР, ССрр, ссрр, ссРр.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Курс:«Впровадження веб-квестів в освітній процес»
Левченко Ірина Михайлівна
36 годин
590 грн

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Всі сертифікати за наші курси та вебінари можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.