Бібліотека

Тема: «Економічний розвиток» 11 клас, історія України

Опис документу:
Мета: навчальна – показати суперечливість реформаторської діяльності М. Хрущова, її вплив на розвиток України; розвивальна – формувати вміння аналізувати та порівнювати економічні процеси; виховна – виховувати почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу. Щоб завантажити документ, прогорніть сторінку до кінця

Перегляд
матеріалу
Отримати код

РОЗРОБКА УРОКУ

з історії України

тема: «Економічний розвиток»

(11 клас)

підготувала: вчитель історії

Криворізької гімназії №2

Оксана Сиротюк

Тема: Економічний розвиток

Мета: навчальна – показати суперечливість реформаторської діяльності М. Хрущова, її вплив на розвиток України;

розвивальна – формувати вміння аналізувати та порівнювати економічні процеси;

виховна – виховувати почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, стінна карта «Україна в період десталінізації (1953— 1964)», атлас.

Основні поняття і терміни: раднаргосп, вертикальна й горизонтальна системи управління, екстенсивний та інтенсивний методи розвитку народного господарства, волюнтаризм.

Основні дати:

 • 1954 р. — початок освоєння цілинних земель;

 • 1957 р. — запровадження системи раднаргоспів; початок масового житлового будівництва;

 • 1958 р. — ліквідація МТС;

 • 1959 р. — початок адміністративного запровадження в сільському господарстві: вирощування кукурудзи без урахування природно-кліматичних та інших умов;

 • 1960 р. — створення республіканського раднаргоспу УРСР;

 • 1961 р. — грошова реформа;

 • 1964 р. — запровадження пенсій для колгоспників.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент уроку

 2. Актуалізація опорних знань

Бесіда

  1. Чи впливають зміни у внутрішній політиці на характер політичних змін?

  2. Які зміни у внутрішній політиці України відбувались у 1953- 1964 рр.?

  3. Яких помилок у своїй політиці припустився М. Хрущов?

 1. Мотивація навчальної діяльності

Проблемне завдання

Які помилки М. Хрущова в економіці могли вплинути на усунення його з посади керівника держави?

 1. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1. Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості

Учитель. У 1957 р. були ліквідовані галузеві міністерства, а замість них створені територіальні органи управління промисловістю — ради народного господарства (раднаргоспи).
На території України було створено 11 економічних районів (Київський, Харківський, Львівський, Дніпропетровський, Одеський та ін.).

Під контроль раднаргоспів в Україні було передано майже 10 тис. промислових підприємств, їм підпорядковувалось 97% підприємств УРСР.

Запровадження системи раднаргоспів сприяло зміцненню економічної самостійності УРСР і раціональному використанню матеріальних і трудових ресурсів. Швидкими темпами розвивалися паливно-енергетична, металургійна, машинобудівна, хімічна, легка, харчова та інші галузі промисловості. Обсяги промислового виробництва зросли на 56%.

Однак половинчатість і непослідовність реформування промисловості призвели до невиконання завдань шостої п’ятирічки. З метою приховання невдач від населення було розроблено семирічний план (1958—1965 рр.). Проте його реалізація також не дала бажаних результатів. У 1965 р. раднаргоспи були ліквідовані, і промисловість була повернута до галузевого управління з центру.

Запитання

Які негативні та позитивні наслідки для економіки мало запровадження раднаргоспів?

Позитивні: сприяло поліпшенню розподілу праці та її кооперації в рамках економічного регіону; повніше використовувалися місцеві ресурси; сприяло проведенню Україною більш незалежної економічної політики.

Негативні: неспроможність забезпечити єдність технічної політики; гальмування впровадження нової техніки; фактичне збереження централізованого планування.

Учитель. Послаблення господарських зв'язків між підприємствами, відсутність збалансованої, єдиної науково-технічної політики, зниження рівня технічної й технологічної озброєності, місництво — усі ці явища досить швидко дискредитували ідею раднаргоспів.

Робота з таблицею

Вивчаючи питання розвитку економіки, учні за розповіддю вчителя складають таблицю.

Учитель. Прагнучі йти в ногу з вимогами науково-технічної революції, радянське керівництво від середини 50-х років дедалі більше уваги приділяло розвитку машинобудування і приладобудування.

На середину 60-х років питома вага машинобудування в загальному обсязі промислового виробництва зросла до 25 %. У цей час у республіці з'явилася нова галузь промисловості — легкове автомобілебудування (Запоріжжя). Розпочався випуск найбільших у світі суховантажних суден та риболовецьких траулерів у Миколаєві. Значних успіхів досягло авіабудування — було налагоджено випуск нових типів пасажирських і транспортних літаків високого класу. Із 1960 р. завдяки творчому співробітництву авіабудівників Києва і моторобудівників Запоріжжя розпочато виробництво реактивних повітряних лайнерів Ту-124.

1959-1965 рр. у республіці розпочалось серійне виробництво 5,2 тис. нових зразків машин, приладів та обладнання. За цей же час понад 750 типів різних машин і пристроїв застарілих конструкцій були зняті з виробництва. Упродовж семирічки 1959-1965 рр. виробництво нових засобів автоматизації збільшилося у 4,2 рази. Лише протягом 1961-1965 рр. в Україні модернізовано 50 тис. одиниць технічного обладнання. Усе це забезпечило істотне зростання продуктивності праці, підвищення рентабельності підприємств. Утім, в умовах НТР цього було замало. Як і раніше, в Україні найбільш розвиненою галуззю промисловості була чорна металургія, вуглевидобування та електроенергетика. Вони, як і раніше, перебували в центрі уваги державного керівництва. Внаслідок цього Дніпро, наприклад, став перетворюватися на справжню енергетичну артерію України.

На початок 50-х років вийшла на проектну потужність Каховська ГЕС, велося спорудження Кременчуцької, Дніпродзержинської та Київської гідроелектростанцій. Вони збільшували електроенергетичні потужності України, проте «штучні моря», які виникли внаслідок зведення ГЕС, становили загрозу екології, завдавали величезної шкоди сільському господарству України.

Нарощувалося виробництво чорних металів. Із середини 50-х років у Криворіжжі діяв найбільший у Європі гірничо-збагачувальний комбінат. Було збудовано нові, небачені раніше за своєю потужністю доменні печі й мартени. За рівнем виробництва чорних металів на душу населення Україна була попереду високорозвинених країн світу. Цю обставину нещадно експлуатувала офіційна ідеологія. Металург, шахтар, будівельник на промислових гігантах був героєм кінофільмів, газетних нарисів, навіть пісень.

Саме на шляхах нарощування традиційних галузей промисловості керівництво СРСР сподівалося «наздогнати і перегнати» капіталізм. Але це був хибний курс. НТР вимагала цілком нових технологій, які не передбачали використання значної кількості металу. А такі технології в Союзі не розроблялися.

Утворення раднаргоспів сприяло розвиткові легкої промисловості. Економічна самостійність регіонів дозволяла накопичувати й ефективно використовувати засоби для поліпшення інфраструктури, житлового будівництва, легкої промисловості, соціально- культурної сфери регіонів.

1959-1965 рр. на території України було споруджено і реконструйовано 700 підприємств легкої та харчової промисловості, а випуск товарів культурно-побутового призначення і господарського вжитку збільшився вдвічі. Проте в 1962-1964 рр. розвиток промисловості уповільнився: бракувало товарів народного споживання.

Почали проявлятися деякі негативні тенденції в економіці, пов'язані з діяльністю раднаргоспів, зокрема спостерігалося послаблення господарських зв'язків між підприємствами різних регіонів, що зменшувало можливості здійснення єдиної технічної політики в масштабах України.

Ці недоліки планувалося подолати шляхом укрупнення раднаргоспів та деяких змін у структурі управління. Проте відчутного результату ці нововведення не дали. Життя вимагало впровадження господарського розрахунку, значного розширення сфери.

РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В 1953-1964 РР.

Галузь промисловості

Досягнення

Металургія і паливно- енергетичний комплекс

1965 р. — порівняно з 1959 р. збільшилося виробництво чавуну, сталі і прокату на ТО %; видобуток нафти збільшився — в 4,6 рази; газу — в 4 рази; 1962 р. — стала до ладу перша черга нафтопроводу «Дружба»; будівництво Каховської, Кременчуцької, Дніпропетровської та Київської гідроелектростанцій

Машинобудування

Дніпропетровськ — завод важких пресів та комбайнів; Запоріжжя — трансформаторний завод; Херсон — завод сільськогосподарських машин; Запоріжжя — легкове автомобілебудування; Миколаїв — випуск суховантажних кораблів; 1960 р. — Київ, Запоріжжя — реактивні лайнери ТУ-134; 1959-1965 рр. — виробництво нових засобів автоматизації зросло в 4,2 рази

Легка

промисловість

1959-1965 рр. — споруджено і реконструйовано 700 підприємств; випуск товарів культурно-побутового вжитку зріс удвічі

2. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст.

Творче завдання

Учні отримують завдання виписати негативні і позитивні наслідки розвитку сільського господарств

Учитель. Освоєння цілінних і перелогових земель Казахстану і Сибіру (1954 р.) вимагало великих людських і матеріальних ресурсів, що спричинило збитковість виробництва зерна (виробництво цілінного зерна виявилося на 20% дорожче, ніж у середньому по країні).

Перехід до пріоритетного вирощування кукурудзи (1955 р.) спричинив зменшення посівних площ під зерновими культурами й зниженню їхньої врожайності, що призвело до ввезення в СРСР зерна з-за кордону.

Реорганізація МТС (машинно-тракторних станцій) у РТС (ремонтно-технічні станції) й обовязковий викуп колгоспами техніки (1958 р.) призвели до зростання заборгованості колгоспів.

Укрупнення, а потім розукрупнення колгоспів супроводжувалося скороченням до мінімуму видатків на розвиток дрібних сіл і хуторів, ліквідацією безлічі так званих «непереспективних» сіл.

Зменшення розміру присадибних ділянок колгоспників, заборона тримати худобу в приміській зоні сприяли зменшенню сільськогосподарської продукції й підвищенню цін на неї.

Незважаючи на реформи, стрімкого росту в сільському господарстві не сталося. В роки семирічки (1958—1965 рр.) обсяг валової сільськогосподарської продукції збільшився лише на 3% замість запланованих 70%. СРСР був змушений ввозити зерно з-за кордону.

Робота з таблицею

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В 1953-1964 РР

1953-1958 рр. Підйом

1958-1965 рр. Спад

І. Факти:

обсяг валової продукції сільського господарства зріс на 35,3 %; валовий збір зерна зріс на 20 %, цукрових буряків у 2 рази; м'яса — у 2 рази; молока — у 3 рази; приріст сільськогосподарської продукції щорічно — 7 %

І. Факти:

обсяг валової продукції зріс на 3 %;

продукція землеробства мала 80 % від 1958 р.; тваринництва — 93 % від 1958 р.;

укрупнення колгоспів: 1950 р. — 13 тис., 1965 р. — 9,5 тис.


1953-1958 рр. Підйом

1958-1965 рр. Спад

II. Причини

 1. Посилення матеріальної зацікавленості колгоспників у суспільному виробництві.

 2. Створення умов для розвитку особистого господарства колгоспників.

 3. Здійснення переходу (хоч і непослідовного) від жорсткого планування до поєднання централізованого планування з господарською самостійністю колгоспів і радгоспів.

 4. Зміцнення МТБ сільського господарства.

 5. Поліпшення якісного складу керівників сільськогосподарського виробництва.

 6. Застосування нових технологій, заохочення до використання зарубіжного досвіду

II. Причини

 1. Командно-адміністративна система здійснювала адміністративний тиск на колгоспи, «урізання» присадибних ділянок тощо.

 2. Надпрограми поглинали значну частину матеріальних і людських ресурсів, фактично консервували екстенсивний характер розвитку сільського господарства.

 3. Реформи здійснювали непослідовно, суперечливо, хвилеподібно.

 4. У 1958 р. — рішення про викуп колгоспами техніки МТС суттєво вдарило по колгоспних бюджетах

 1. Узагальнення та систематизація знань

Бесіда

  1. Які причини призвели до запровадження раднаргоспів?

  2. Якими були наслідки діяльності раднаргоспів?

  3. Назвіть позитивні і негативні наслідки розвитку промисловості.

  4. Назвіть позитивні і негативні наслідки розвитку сільського господарства.

  5. Які нові явища виникли у соціальній сфері?

Із книги С. Хрущова «Пенсіонер союзного значення» про діяльність М. Хрущова (50-60-ті роки XX ст.) «Батько розумів, як я неодноразово чув від нього в той час, що стара система управління народним господарством, розрахунок на голий ентузіазм робітничого класу, лозунг «Наздогнати і перегнати Америку» нічого уже не дають і дати не зможуть. Він шукав економічну схему, здатну забезпечити функціонування господарського механізму без окриків зверху. Проте реальних результатів, як і раніше, не було. Одне він знав напевне: без матеріальної зацікавленості трударя нічого не вийде.

Кожний новий крок не тільки наштовхувався на приховану опозицію з боку колег-ідеологів і вчених-економістів, слід було здолати спротив всередині самого себе. Адже ринок, конкуренція, прибуток були засуджені ще в 20-х роках, коли було заявлено, що це прямий шлях до реставрації капіталізму».

Запитання

Прокоментуйте цей уривок. Чи погоджуєтесь ви з автором?

 1. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Додатки

Мал. 2. Будівництво Каховської ГЕС.

Мал. 3. Агітаційний плакат за підняття цілини.

Мал. 4. Кукурудзяна епопея.

Зверніть увагу, свідоцтва знаходяться в Вашому особистому кабінеті в розділі «Досягнення»

Всеосвіта є суб’єктом підвищення кваліфікації.

Сертифікат від «Всеосвіти» відповідає п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

Обрати Курс або Вебінар.

Співпраця із закладами освіти.

Дізнатись більше про сертифікати.