Зараз в ефірі:
Семінар:
«
Досягнення та перспективи розвитку дошкільної освіти в Україні
»

Тема. Дихання та газообмін у тварин. 7 клас

Біологія

Для кого: 7 Клас

08.04.2018

8963

343

0

Опис документу:
План-конспект уроку з біології для 7 класу за темою: Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині. Цей матеріал містить приклади застосування інтерактивних методів навчання на уроках біології.
Перегляд
матеріалу
Отримати код

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ

Тема. Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

Вид заняття: засвоєння нових знань.

Мета заняття:

Навчальна: розширити знання про дихання та газообмін у тварин; звернути увагу на будову органів дихання хребетних та безхребетних тварин; розкрити основні механізми дихання різних груп тварин; дати уявлення про різноманітність органів дихання хребетних та безхребетних тварин; звернути увагу на особливості подвійного дихання у птахів; закріпити знання про значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

Розвиваюча: розвивати уміння порівнювати, зіставляти особливості будови органів дихання в різних груп тварин, що пов’язані з середовищем існування, а також уміння уважно спостерігати, аналізувати та робити відповідні висновки.

Виховна: виховувати дбайливе ставлення до живої природи планети, сприяти формуванню в учнів таких якостей, як організованість, культура мовлення та спілкування, творчий та критичний склад мислення, вміння працювати у команді, сприймати та аналізувати матеріал.

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, які забезпечують: «Фізика», «Географія», «Хімія».

Предмети, які забезпечуються: «Екологія».

Обладнання:

Наочні посібники: презентація до уроку.

Технічні засоби навчання: мультимедійна установка.

Література:

Основна: 1 Підручник Біологія 7 клас Нова програма Авт: Остапченко Л. Балан П. Серебряков В. Матяш Н. Горобчишин В. Вид-во: Генеза, 2015.

2 Підручник Біологія 7 клас Нова програма Авт: Довгаль І. Ягенська Г. Жолос О. Ходосовцев О. Костіков І. Волгін С. Додь В. Сиволоб А. Скрипник Н. Толстанова Г. Вид-во: Освіта, 2015.

Додаткова: 1 Барна І. Білогія: комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. – Тернопіль: підручники і посібники, 2016.

2 Р.Г. Заяц и др. Пособие по биологии для абитуриентов. Мн.: Выш. Шк., 1997.

3 Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: В 3-х т. – М.: Мир, 2004.

Хід уроку

1. Організаційний момент

Привітання, виявлення відсутніх учнів, чергових.

2. Актуалізація опорних знань

1. Біологічні «хрестики-нулики».

Знайдіть трійки тварин, яким притаманний наскрізний кишечник. Лінія може проходити по горизонталі, вертикалі чи діагоналі. Назвіть трійку чисел.

1 Печінковий сисун

2 Дощовий черв’як

3 Гуска сіра

4 Гідра

5 Слимак виноградний

6 Бичачий ціп’як

7 Рак річковий

8 Кріт звичайний

9 Павук-хрестовик

Відповідь: 2-5-8; 3-5-7.

2. «Мозковий штурм».

а) Відгадай загадку.

Не дерево, а з листям,

Не людина, а говорить.

Дерево – не дерево, а листя має,

Той буде мудрий, хто їх добре знає.

Відповідь: книжка.

б) У якої групи тварин шлунок складається з цієї складової? Назвіть ще 3 невистачаючі частини шлунку.

Відповідь: рубець, сітка, сичуг.

3. Гра «Вірю - не вірю».

1. Ферменти – це біологічно активні речовини білкової природи.

2. У гідри тільки внутрішньоклітинне травлення.

3. У плоских червів кишечник замкнений.

4. У членистоногих наскрізна травна система.

5. У павуків є печінка та слинні залози.

6. У молюсків є щелепа та язик.

7. Кишечник амфібій закінчується анальним отвором.

8. У птахів є зуби.

9. У рубці мешкають мікроорганізми, які перетравлюють клітковину.

10. У всіх ссавців кишечник відкривається в клоаку.

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

+

-

+

+

+

+

-

-

+

-

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя.

Відгадай загадку.

У чому горять дрова та газ,

Фосфор, водень чи алмаз?

Дихає чим кожен з нас?

Кожну мить.

Без чого природа мертва?

Відповідь: кисень.

Сьогодні ми перетворимось на юних дослідників-чаклунів. Зараз ми почаклуємо, зменшимось до розмірів молекули кисню, осідлаємо її, та вирушимо на зустріч пригодам. Наша подорож незвичайна, ми відправляємось мандрувати просторами дихальної системи різних груп тварин.

4. Повідомлення теми, мети і плану заняття

Отже темою нашого заняття буде: Дихання та газообмін у тварин. Органи дихання, їх різноманітність та функції. Значення процесів дихання для вивільнення енергії в клітині.

План заняття

1 Поняття про процеси газообміну.

2 Особливості газообміну в безхребетних тварин.

3 Органи дихання хребетних тварин.

5. Вивчення нового матеріалу

Лекція з використанням матеріалів презентації.

1 Поняття про процеси газообміну. Пояснення термінів газообмін, дихання (матеріали презентації).

Для підтримання обміну речовин та енергії організм повинен дихати. Отже, дихання - це процес, за допомогою якого живі організми вивільняють енергію з поживних речовин. Коли дихання протікає в клітинах, його називають клітинним (тканинним) або внутрішнім диханням. Якщо для цього процесу потрібний кисень, то дихання називають аеробним. Якщо ж реакції відбуваються за відсутності кисню, то дихання анаеробне. Анаеробними організмами є деякі бактерії, що одержують енергію в процесі безкисневого розщеплення органічних речовин. Анаеробами є, наприклад, такі бактерії, як палички ботулізму і гангрени.

Процес дихання складається з двох етапів: 1 – надходження кисню до організму; 2 – потрапляння кисню до клітин, де він приймає участь в окисненні органічних речовин до кінцевих продуктів СО2 та Н2О. Важливу роль у цьому процесі відіграють мітохондрії. (Як їх ще називають? Відповідь – акумуляторами енергії в організмі людини та тварини) Клітинне (внутрішнє) дихання не слід плутати з двома процесами: поглинанням кисню з навколишнього середовища і виділенням вуглекислого газу в середовище. У сукупності ці два процеси становлять газообмін, або зовнішнє дихання.

Газообмін - сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм кисню для використання його в біологічному окисленні органічних речовин, і видалення з організму вуглекислого газу, що утворився в процесі окислення.

Щоб отримати кисень з навколишнього середовища у тварин виробились механізми вбирання його з повітря та води.

Газообмін відбувається на поверхні дихальних органів або клітинних мембранах. Дихальна поверхня задовольняє декільком умовам: вона проникна для газів; тонка, у зв’язку з чим дифузія газів ефективна; волога, оскільки гази дифундують тільки в розчиненому вигляді; має відносно велику площу, через неї відбувається обмін газів відповідно до потреб організму.

2 Особливості газообміну в безхребетних тварин (матеріали презентації).

Газообмін у тварин. У одноклітинних тварин, наприклад у звичайної амеби, що живе у водному середовищі, газообмін відбувається шляхом дифузії через всю зовнішню цитоплазматичну мембрану, що цілком забезпечує потреби амеби в кисні. (Дайте визначення дифузії? Дифузія – це процес переміщення газів з більшої концентрації в меншу). У кишковопорожнинних, наприклад у гідри прісноводної, всі клітини перебувають у контакті з водним середовищем, і у кожної з цих клітин газообмін відбувається через мембрану, яка стикається з водою.

У дощових червів кисень надходить через зволожені покриви у кров, яка транспортує його по тілу. У багатощетинкових кільчастих червів можуть утворюватися тонкостінні вирости покривів – зябра, що забезпечують поглинання кисню з води. За допомогою зябер дихають і молюски водойм. Кисень у зябра, так само, як і через покриви, надходить шляхом дифузії. У ракоподібних зябра – це тонкостінні вирости тіла або кінцівок. У павукоподібних і комах органи дихання – трахеї та легеневі мішки. Трахеї – це розгалужені трубочки, які складаються з одношарового епітелію і вистелені кутикулою. Розгалужуючись, трахеї проникають до всіх органів і навіть клітин тварин. Назовні відкриваються дихальцями.

Легеневі мішки – це мішкоподібні вип'ячування зі складчастими стінками, які теж назовні відкриваються дихальцями. За походженням це видозмінені кінцівки. Кисень через дихальця потрапляє в порожнину легеневих мішків і дала через вип'ячування їхніх стінок – у гемолімфу. Легеневі мішки у павукоподібних, які можуть поєднуватись разом з трахеями.

(Павук-сріблянка мешкає у воді, інколи він підіймається на поверхню води. Як ви гадаєте які органи дихання у цього організму? Відповідь: легеневі мішки).

У наземних та деяких прісноводних черевоногих молюсків органом дихання слугує легеня – видозмінена ділянка мантії, з розгалуженими кровоносними судинами.

3 Органи дихання хребетних тварин (матеріали презентації).

Робота в малих групах. Клас розбивається на 4 групи. Кожна група вивчає органи дихання чітко визначеного класу хребетних тварин. Група 1 – органи дихання риб, група 2 – амфібій, група 3 – рептилій, група 4 – ссавців. Після опрацювання матеріалу, «доповідачі» з кожної групи озвучують результати роботи. Учні обмінюються набутими знаннями під час самостійного опрацювання матеріалу.

Особливості будови органів дихальної системи птахів пояснюється вчителем.

Група 1 – органи дихання риб. Органи дихання риб - зябра розташовані з обох боків зябрових дуг. Ззовні кожного краю зябрової дуги є два ряди зябрових пелюсток червоного кольору. У них розгалужуються кровоносні судини і відбувається газообмін. Завдяки рухам зябрових кришок вода проходить через ротовий отвір, глотку та зяброві щілини, омиваючи зяброві пелюстки. Коли зяброві кришки повертаються у вихідне положення, вода виходить з-під них назовні. Хрящові риби зябрових кришок не мають: зяброві щілини в них відкриваються назовні самостійними отворами. З внутрішнього боку зябрової дуги розміщені біляві зяброві тичинки, які слугують своєрідним фільтруючим апаратом. Вони запобігають потраплянню їжі та сторонніх часток з водою на зяброві пелюстки.

Група 2 – органи дихання амфібій. Личинки амфібій дихають зябрами, але в дорослому віці вони здебільшого дихають атмосферним киснем за допомогою легень - парних комірчастих мішків. Парні ніздрі з клапанами ведуть до ротоглоткової порожнини, звідки повітря потрапляє до легень. Під час вдиху у тварини опускається дно ротоглоткової порожнини, яка заповнюється повітрям, що проходить через ніздрі. Потім це дно піднімається і проштовхує повітря в легені (клапани перешкоджають виходу повітря через ніздрі).Тривале перебування амфібій під водою забезпечує ще й шкірне дихання. Суха шкіра не здатна пропускати гази (як і в дощових черв’яків), тому вона постійно зволожується слизом.

Група 3 – органи дихання рептилій. У них є система перетинок, які збільшують поверхню газообміну. Крім того, дихальні шляхи складаються з послідовно з’єднаних гортані, трахеї та бронхів (в амфібій вони відсутні). Трахея розгалужується на два бронхи, що заходять до легень. Повітря надходить до легень і виходить з них завдяки скороченню міжреберних м’язів, які рухають ребра. Унаслідок цього змінюється об’єм порожнини тіла. Коли об’єм порожнини тіла збільшується - відбувається вдих, коли зменшується - видих.

Слово вчителя, пояснення будови органів та механізму процесу дихання птахів. Особливості будови дихальної системи птахів, насамперед, спрямовані на ефективне забезпечення їх енергією під час польоту та зменшення ваги. Дихальні шляхи починаються ніздрями, які відкриваються в носову порожнину. Звідти повітря потрапляє до верхньої гортані, що переходить у трахею, де в місці поділу на два бронхи розташовані голосові зв’язки (на відміну від інших тварин). Легені птахів мають губчасту будову, що збільшує їхню поверхню для газообміну. Бронхи, які входять у легені, розгалужуються. їхні головні відгалуження розширюються і поза легенями відкриваються в тонкостінні повітряні мішки, розташовані між внутрішніми органами птаха. Завдяки повітряним мішкам птахам притаманне подвійне дихання. Під час вдиху повітря проходить через легені, де кисень надходить у кров. Частина багатого на кисень повітря, минаючи легені, відразу спрямовується до задніх повітряних мішків. Під час видиху це повітря проходить через легені, де кисень знову потрапляє у кров. Отже, у птахів кисень надходить у кров як під час вдиху, так і під час видиху. Повітря, що надходить до повітряних мішків під час польоту, певним чином захищає тіло птаха від перегрівання та полегшує його вагу.

Група 4 – органи дихання ссавців. Дихальні шляхи ссавців починаються носовою порожниною, куди ведуть парні ніздрі, і включають носоглотку, гортань (де розташовані голосові зв’язки), трахею та парні бронхи. Бронхи заходять у губчасті легені і розгалужуються на дрібні бронхіоли. Бронхіоли закінчуються дрібними міхурцями - альвеолами, стінки яких обплутані капілярами. Завдяки великій кількості альвеол значно збільшується поверхня легенів, через яку відбувається газообмін. Дихальні рухи у ссавців здійснюються завдяки скороченню та розслабленню міжреберних м’язів, діафрагми та м’язів стінки черевної порожнини. Діафрагма - це м’яз, що поділяє порожнину тіла на грудну та черевну.

6. Узагальнення та систематизація знань

Розв’язання кросворду.

Кросворд на тему «Органи дихання тварин»

2

5

1

4

3

6

7

Питання до кросворду:

1. Якій групі тварин притаманне подвійне дихання?

2. Процес, за допомогою якого живі організми вивільняють енергію з поживних речовин – це…

3. Як називаються дрібні міхурці, якими закінчуються бронхіоли?

4. Як називаються розгалужені трубочки, які складаються з одношарового епітелію і вистелені кутикулою?

5. Сукупність процесів, що забезпечують надходження в організм кисню для використання його в біологічному окисленні органічних речовин, і видалення з організму вуглекислого газу, що утворився в процесі окислення – це…

6. Як називається м’яз, що поділяє порожнину тіла на грудну та черевну?

7. Як називається група тварин у яких органи дихання зябра?

Відповіді: 1. Птахи. 2. Дихання. 3. Альвеоли. 4. Трахеї. 5. Газообмін. 6. Діафрагма. 7. Риби.

7. Рефлексія

Гра «Незакінчені речення»

Сьогодні я дізнався…

Мені сподобалось…

Тепер я точно знаю…

Мені здалося незвичайним…

8. Домашнє завдання

Опрацювати конспект, прочитати матеріал підручника, § 30, с.124 – 131, вміти відповісти на питання після параграфу.

9. Підведення підсумків уроку.

Оцінювання роботи учнів на уроці. Виставлення оцінок з обґрунтуванням.

Відображення документу є орієнтовним і призначене для ознайомлення із змістом, та може відрізнятися від вигляду завантаженого документу.